Περιεχόμενα της Παρουσίασης
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Περιεχόμενα της Παρουσίασης PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Περιεχόμενα της Παρουσίασης. Το Μοντέλο της Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης. Θεωρητική Συζήτηση ( Literature Review). Το Μοντέλο. Προτάσεις - Λύσεις τις Πληροφορικής. Ερωτήματα που προκύπτουν στο Νέο Περιβάλλον.

Download Presentation

Περιεχόμενα της Παρουσίασης

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Το Μοντέλο της Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης

Θεωρητική Συζήτηση (Literature Review)

Το Μοντέλο

Προτάσεις - Λύσεις τις Πληροφορικής


Ερωτήματα που προκύπτουνστο Νέο Περιβάλλον

 • Πως διαμορφώνεται η οργάνωση της επιχείρησηςσε σχέση με την Πληροφορική Τεχνολογία (ΠΤ);

 • Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές επιλογές σε σχέση με την ΠΤ;

 • Ποιος είναι ο ρόλος της πληροφορικής (ETRM, MRPI,II, ERP,...)* και του περιβάλλοντος;

 • Πως αλληλεπιδρούν οι παραπάνω μεταβλητές και πως επηρεάζεται ηαποτελεσματικότητα;


Υποδείγματα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (Strategic Alignment)

Strategic Grid, McFarlan & Ward Model

ΜΙΤ Framework Model, S.Morton

Για Περισσότερες Πληροφορίες βλέπε Δημοσιεύσεις:Theodorou P., 2003, “Strategic Information Systems: The Concept of Alignment”, in ‘IT-BASED MANAGEMENT: Challenges and Solutions.’ by Luiz Antonio, IDEA pub. Theodorou P., 2006, “Business Strategy, Structure and IT Alignment”, Encyclopedia of Information Science and Technology Volume 5, 2006, IDEA pub.


Υποδείγματα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (Strategic Alignment)

Strategic Grid, Parsons’ & Porter Model

Integration of BCG, Strategic Grid, Ward & Parson Model

36%

Για Περισσότερες Πληροφορίες βλέπε Δημοσιεύσεις:Theodorou P., 2003, “Strategic Information Systems: The Concept of Alignment”, in ‘IT-BASED MANAGEMENT: Challenges and Solutions.’ by Luiz Antonio, IDEA pub. Theodorou P., 2006, “Business Strategy, Structure and IT Alignment”, Encyclopedia of Information Science and Technology Volume 5, 2006, IDEA pub.


Το Μοντέλο της Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης (Strategic Alignment Model)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Generic FIS

Theodorou & Karyampas 2007, Computational Intelligence in the Financial Functions of Industrial Firms in Handbook of Computational Intelligence, D. Laha & P. Mandal pub. IGI


Οργάνωση & Π.Σ

 • Σύνολο Επιχείρησης: ERP, ETRM, Performance Management (PMI’s), Business Intelligence…

 • Παραγωγή: CAD/CAM/CNC/DNC…

 • Λογιστήριο: AIS, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Computer Logic DIS, SAS…

 • Διοίκηση: Excel, Matlab, Solver…

 • Παραγγελίες/Logistics: MRPI, MRPII…

 • Πωλήσεις:….

Για Περισσότερες Πληροφορίες για τα MRP I,II βλέπε Δημοσίευση:*Manthou, V., Vlachopoulou, M., & Theodorou P., 1996, “The Implementation and Use of Material Requirements Planning System in Northern Greece”, International Journal of Production Economics V45, p187-193.


Οργάνωση ΠΣ κατά Επιστημονικό Πεδίο: Excel

 • Επιχειρησιακή Έρευνα

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική

 • Λογιστική

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Διαχείριση Κινδύνου

 • Business Intelligence, KPIs, Performance Management

 • Project Management


Λύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων


Λύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων


Ερωτήσεις

Πέτρος Θεοδώρου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

theodorou@aueb.gr


 • Login