รศ.ดร. อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - PowerPoint PPT Presentation

Laryngeal and acoustic correlates in thai poetic reading
Download
1 / 30

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สหสัมพันธ์ระหว่างกล่องเสียงกับกายภาพของ เสียง ใน การอ่านวรรณคดีร้อยกรองของไทย Laryngeal and Acoustic Correlates in Thai Poetic Reading. รศ.ดร. อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ fhumalt@ku.ac.th.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

รศ.ดร. อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Laryngeal and acoustic correlates in thai poetic reading

Laryngeal and Acoustic Correlatesin Thai Poetic Reading

..

fhumalt@ku.ac.th


4068980

 • :- - -

2546


4068980

2546


4068980

2546


4068980

2546


4068980

(videolaryngoscope)

2546


4068980

2546


Laryngoscope

(Laryngoscope)

2546


4068980

Kay Elemetrics CSL4300

2546


4068980

2546


4068980

 • - (raised larynx) aryepiglottic folds

2546


4068980

 • - (epiglottis)

2546


4068980

 • -

2546


4068980

 • -

2546


4068980

1

2546


4068980

2

2546


4068980

3

2546


Videolaryngoscopy

Videolaryngoscopy

2546


4068980

4

2546


4068980

5 aryepiglottic folds

2546


4068980

6

2546


4068980

 • (crescendo) ()

2546


4068980

 • (pharyngeal consonant) (epiglottal consonant)

2546


4068980

 • - (Tibeto-Burman)

2546


4068980

 • (raised larynx) (retracted tongue root)

2546


4068980

 • aryepiglottic folds (medial compression)

2546


4068980

aryepiglottic folds

2546


4068980

2546


Laryngeal and acoustic correlates in thai poetic reading1

Laryngeal and Acoustic Correlates in Thai Poetic Reading

..

fhumalt@ku.ac.th


Laryngeal and acoustic correlates in thai poetic reading2

Laryngeal and Acoustic Correlates in Thai Poetic Reading

..

fhumalt@ku.ac.th


 • Login