assisterende fylkesdirekt r tommy johansen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen. Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011. Skole eller jobb?. I 2008 utgjorde 15-19 åringene 9% av alle personer i alderen 15-74 år Som del av arbeidsstyrken utgjorde disse 5% (2008)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011' - odessa-cantrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skole eller jobb
Skole eller jobb?
 • I 2008 utgjorde 15-19 åringene 9% av alle personer i alderen 15-74 år
 • Som del av arbeidsstyrken utgjorde disse 5% (2008)
 • 13% jobbet heltid (2008)
 • Andel sysselsatte
skole eller jobb1
Skole eller jobb?
 • 84% av elever som starter grunnkurs det året de fylte 16, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse etter fem år ved de allmennfaglige studieretningene.
 • For dem som starter det året de fyller 17 hadde bare 48% oppnådd sluttkompetanse etter 5 år.
 • 6% av 16 åringene som starter på allmennfag slutter i løpet av 5 år – 37% av 17 åringene.
 • Det samme mønsteret avtegner seg på de yrkesfaglige studieretningene, men det er relativt flere 17 åringer og derav høyere frafallsprosent.
skole eller jobb2
Skole eller jobb?
 • Gjennomstrømning i videregående opplæring:
  • Gk. 1994: 68%
  • Gk. 1998: 72%
  • Gk. 2002 og 2004: 69%
 • Foreldrebakgrunn og kjønn
  • Gjennomføringsgrad (studie- eller yrkeskompetanse) der foreldre har grunnskole som høyeste utdanningsnivå: 52% for jenter og 40% for gutter
 • Direkte overgang til videregående skole gir lavest frafall
situasjonen p arbeidsmarkedet i hordaland oktober 2011
Situasjonen på arbeidsmarkedet i Hordaland oktober 2011

5.596 ledige (2.2% ledighet)

19 år og under: 1,4% ledighet

20-29 år: 3,4%

Flest ledige innen industri (767), bygg og anlegg (673) og serviceyrker (559)

Høyest relativ etterspørsel etter ingeniører, personer med IKT kompetanse og bygg og anleggskompetanse

slide8

Situasjonen knyttet til sykefravær i Hordaland pr. 2. kv. 2011

Det legemeldte sykefraværet i Hordaland på 5,8% tilsvarer 621.000 tapte dagsverk....

trekk og utviklingstrekk p uf reomr det
Trekk og utviklingstrekk på uføreområdet
 • Hordaland: nær 8% av den arbeidsføre delen av befolkningen er ufør
  • 9,5% i landet
  • Kvinneandelen utgjør 58% - landet: 57%
  • Bare Oslo (5,6%), Akershus og Rogaland ligger lavere enn Hordaland
  • Østfold og Telemark ligger høyest med en uføreandel på 12,9%
 • Av nye uførepensjonister kommer 78,8% fra AAP (NAV), 13,3% fra sykepenger og 8% fra ”annet”
 • I gruppen under 35 år er andel uføre menn høyere enn blant kvinner
ungdomsmottaket
Ungdomsmottaket
 • Vårt hovedgrep i forhold til ”Ny Giv”
  • Tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune
 • Gjelder for ungdom i Bergen kommune som avbryter sin utdanning
 • Hovedmål: å sikre alternativt tilbud så tidlig som mulig – hindre tilleggsproblematikk
  • Bruke tid på å finne ut hva ungdommen egentlig ønsker (individuelt/gruppe)
 • Startet 19. september 2011
 • Sentralt plassert i Bergen med 2 årsverk
 • Løpende inntak, dvs. hver mandag
  • 3+3 uker
  • Kapasitet: 15-20 personer
ungdomsmottaket1
Fokus på :

Kompetanse krav

Fysiske krav

Mobilitetskrav

Etterspørsel

Realitetsorientere

Jobbsøkerkompetanse

Mulige resultater:

Føres tilbake til skolen

Kombinasjonsløsninger skole/NAV

Fast stilling - Vikariat – Engasjement

Blir innaktive

Ungdomsmottaket
eksempler fra den virkelige verden
Eksempler fra den ”virkelige” verden

Karl Ivar: Samtale mellom oppfølgingstjenesten, far og NAV.

Konklusjon: Finne opplæringsbedrift som passer med fagkretsen

Resultat: Kombinasjonsløsning med praksisplass som kan føre til

lærekontrakt i bedriften, eller tilbake på skolebenken neste skoleår. Går på skole en dag pr. uke

Mona: I samtale med OT på skolen. Neste samtale med OT, far og NAV.

Resultat: Kombinasjonsløsning med utplassering 4 dager pr. uke og en dag på skole. Skal sannsynligvis fullføre skole til neste år.

Trond: Samtale med OT, mor og nav. Trond var skolelei men veldig oppsatt

på å få opplæring i bedrift.

Resultat: Etter 3 uker har vi lykkes med å finne opplæringsbedrift der Trond

var til intervju, gjorde godt inntrykk og har fått plassen.

Truls: Samtale med psykolog og NAV.

Resultat: Kombinasjonsløsning, har startet en dag på skole matteundervisning. Litt usikker på hvilket fag han vil starte med. Har

kontakt med opplæringskontor og bedrifter innen elektro og bygg.

ad