K amu h astaneler nde h astane b rl kler m odel
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

K AMU H ASTANELERİNDE H ASTANE B İRLİKLERİ M ODELİ PowerPoint PPT Presentation


  • 175 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

K AMU H ASTANELERİNDE H ASTANE B İRLİKLERİ M ODELİ. Dr. Hüseyin DEMİREL 2007. KAMU HASTANE BİRLİKLERİ. Sağlık sistemimizde hizmet sunumu ile Finansman birbirinden ayrılmaktadır. SSK hastaneleri nin Sağlık Bakanlığına devri bu adımın önemli kilometre taşlarındandır.

Download Presentation

K AMU H ASTANELERİNDE H ASTANE B İRLİKLERİ M ODELİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KAMUHASTANELERİNDEHASTANEBİRLİKLERİ MODELİ

Dr. Hüseyin DEMİREL

2007


KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

Sağlık sistemimizde hizmet sunumu ileFinansman birbirinden ayrılmaktadır.

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri bu adımın önemli kilometre taşlarındandır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, sağlık hizmetlerinin tek alıcısı olarak sistemde yer alması bu sürecin teorik olarak tamamlanmasını sağlayacaktır.

Emekli Sandığı

Bağ-Kur

Sosyal Sigortalar Kurumu

Yeşil Kart

Sosyal Güvenlik Kurumu


KAMU SAĞLIK HARCAMALARI

Sağlık harcamalarında ilaç giderleri ile hastane giderleri en ön sıralar için yarışmaktadır.

Toplam Kamu Sağlık Harcaması(1000YTL)


Sağlık Bakanlığı irili ufaklı bine yakın hastanenin işletmecisi:HOLDİNG...

Profesyonel yönetici YOK...

Yük başhekimlerimizde...

MEVCUT DURUM


HARCAMALARIN KONTROLÜ

Hastane Bilgi Sistemleri son 4 yılda oldukça yaygınlaştırılmıştır.

Yapılacak olan bu bilgi sistemlerinin standartlaştırılması, “Ulusal Sağlık Bilgi Ağı” kurulmasıdır.

Üretilen bu bilgilere de Sosyal Güvenlik tarafından;

  • Dijital kontrol

  • Hızlı erişim

  • Filtreleme

    yapılarının kurulması gereklidir.


Hastane yönetim yapıları,

İstihdam modelleri,

Hizmet alanları,

Teknoloji yatırımları

Yatak planlamaları

NELER DEĞİŞMELİ


Maliyetleri aşağıya çekebilmeli

Verimli ve kaliteli hizmet sunmaya odaklı

DEĞİŞİM


Sağlık İşletmeleri

YAPISAL DEĞİŞİM


SİYASİ KARARLILIK

Acil Eylem Planı

Hükümet Programı

9.Kalkınma Planı

Sağlıkta Dönüşüm Programı


Planlama, yönetme ve karar verme gibi

konularda merkeze ait yetki ve gücün

perifere yani hiyerarşik açıdan daha

alt kesimlere aktarılmasıdır.

DESANTRALİZASYON (Yerinden Yönetim, Otonomi,Özerklik, Adem-i merkeziyet)


Esnek yönetim yapısı

Değişen koşullara uyum ve hızlı cevap

Etkin bir yönetim

Özgün ve farklı çözümler

Çalışan moral ve verimliliğinde artış

BİLİNEN-BEKLENEN FAYDALAR


Hizmetlerin bütünlük içinde verilememesi

Bölgesel farklılıkların artması

Yerel politikacıların müdahalesine açık

Merkezi otorite ve kamu kesimi güç kaybı

SAKINCALAR


Dekonsantrasyon(Yönetsel desantralizasyon)

Karar verme yetkisinin daha alt yönetim kademelerine devri

Devolüsyon(Politik Desantralizasyon)Karar verme yetkisinin daha alt politik kademelere devri

Delegasyon(Örgütsel Desantralizasyon)

Her türlü görevin daha alt seviyedeki örgütlere devri

DESANTRALİZASYON-TİPLERİ


BİRLİK ŞEMASI


YÖNETİM KURULU (Mütevelli)


Genel Sekreter

Başkanlar

Hastane Yöneticisi

Müdür

Müdür Yardımcısı

(Teknik Md. Yardımcısı hariç)

Sağlık bilimleri

Sağlık yönetimi

Hukuk

Kamu yönetimi

İktisat

İşletme

Maliye/muhasebe

Endüstri mühendisliği

YÖNETİCİLERİN NİTELİKLERİ

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

Doktor

5 yıllık iş tecrübesi


POZİSYON

Genel Sekreter

Başkanlıklar

Hastane Yöneticisi

Uzman personel

Büro görevlileri

Başhekim ve

Müdürlükler

SÖZLEŞME YETKİLİSİ

Yönetim Kurulu

Genel Sekreter

YÖNETİCİLERİN İSTİHDAM ŞEKLİ-3 yıllık sözleşmeli-

GS

HY


Hizmet alt yapısı

Organizasyon

Kalite kriterleri

Verimlilik ölçütleri

Hasta memnuniyetleri

Kurumsal performans

denetimi

HASTANE SINIFLAMASI(A-E)

(A,B,C,D,E)n Ağırlıklı ortalama (A-E)1


ABCDE

Özerk Hastane Yönetimi

1 yıllık süre

ÖZERK YÖNETİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

Merkezi Yönetim


DENETİM


Kapasite,

kaynak kullanımında ve

ekonomik şartları değerlendirmede

bağımsız ve esnek

NELER BEKLİYORUZ


Verimsiz olduğu tespit edilen bazı hastanelerin durumu gözden geçirilecektir.

Teknolojik yatırımlar ve hasta yatakları daha etkili kullanılacak alanlara kaydırılacaktır.

Atıl yapılar ve atıl birimler küçültülecektir.

SONUÇ


Hastanelerin mülkiyeti,

kamuya ait olacak (Sağlık Bakanlığı).

Hiçbir surette

kâr amacı güdülmeyecektir.

SONSÖZ


Teşekkür Ederim


  • Login