Standardi za zapisovanje dokumentov v d knji nici
Download
1 / 39

Standardi za zapisovanje dokumentov v d-knjižnici - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Standardi za zapisovanje dokumentov v d-knjižnici. Standardi za besedila, slike in video, zvok. Pomen standardov za zapisovanje e-dok. Pri gradnji d-knj. si nasprotujeta dve načeli:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Standardi za zapisovanje dokumentov v d-knjižnici' - odelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Standardi za zapisovanje dokumentov v d knji nici

Standardi za zapisovanje dokumentov v d-knjižnici

Standardi za besedila,

slike in video,

zvok.


Pomen standardov za zapisovanje e dok
Pomen standardov za zapisovanje e-dok.

 • Pri gradnji d-knj. si nasprotujeta dve načeli:

  • hiter razvoj tehnologije povzroča hitre spremembe pri produkciji in lastnostih e-dokumentov, ki jim mora d-knj. slediti;

  • vsaka pomembna odločitev v d-knj.ima dolgoročne posledice.

 • Odločitev o uporabljenih standardih za zapisovanje e-dok. je fundamentalna odločitev.

 • Standardni načini zapisovanja e-dok.

  • omogočajo njihovo rabo danes in

  • povečujejo možnost dolgoročnega ohranjanja.


Pomen standardov za zapisovanje e dok1
Pomen standardov za zapisovanje e-dok.

 • Standardizacija je potrebna na dveh nivojih:

  • standardi za zapisovanje znakov (standardno poimenovanje – oštevilčenje – znakov), ki omogočajo uporabo različnih pisav,

  • standardi za zapisovanje dokumentov (standardni formati), ki omogočajo predvidljivo rabo dokumentov.


Pomen standardov za zapisovanje e dok2
Pomen standardov za zapisovanje e-dok.

 • Od načina zapisovanja dokumentov v d-knj je odvisna tudi uporabnost uporabnikove programske opreme za rabo dokumentov.

 • Za d-knjižnico je enostavneje, da se omeji na en standard zapisovanja znakov in nekaj standardnih formatov zapisovanja dokumentov.

 • S tem si poenostavi najpomembnejše postopke gradnje zbirk, posredovanja dokumentov in njihovega ohranjanja.

 • Najbrž je ceneje, če dokumente v ostalih “pisavah” in formatih pretvori v izbrane standarde.


Pomen standardov za zapisovanje e dok3
Pomen standardov za zapisovanje e-dok.

 • Mednarodne org. za standardizacijo podpirajo standarde in standardne postopke, ki ne vključujejo programske kode s komercialnimi licencami.

 • To ne gre vedno; standardi GIF, JPEG in MPEG vključujejo tudi lastniško programsko kodo, česar pa lastniki licenc zaenkrat ne izkoriščajo.


Standardi za zapis besedil
Standardi za zapis besedil

 • V d-knj. lahko funkcionira le besedilo, ki je enako berljivo v poljubnem računalniškem okolju.

 • Na začetku razvoja ni bilo standarda, ki bi urejal zapisovanje besedil, ki zato niso bila prenosljiva med različnimi operacijskimi sistemi.

 • Standard določa predvsem kateri znaki sodijo v pisavo in katere kode (zaporedne številke) jih določajo.

 • Standard za zapis besedila ne določa oblike črk.


Standardi za zapis besedil1
Standardi za zapis besedil

 • Prva standarda: ASCII in EBCDIC. ASCII prevladal (standard iz 1963).

 • Osnovni ASCII: 128 kod za znake angleške pisave, interpunkcije in kontrolne znake.

 • ASCII je bil velik napredek z nesluteno dolgoročnimi posledicami, vendar je omejeval neangleške pisce.

 • Razširitev ASCII na 256 kod je omogočila kodiranje precejšnjega števila neangleških znakov.


Standardi za zapis besedil2
Standardi za zapis besedil

Razširjen ASCII:

 • ISO-8859-1: zahodnoevropske pisave,

 • ISO-8859-2 srednje in vzhodnoevropske latinične pisave.

 • Problem ISO-8859-n je v tem, da iste kode v podstandardih kodirajo različne znake .

 • Besedila je sicer mogoče zapisati z vsemi znaki, pravilno berljivo pa je le v okolju, ki uporablja isti podstandard.


Standardi za zapis besedil3
Standardi za zapis besedil

 • Za slovenska besedila so obstajali do sedaj vsaj 3 načini:

  • “YUSCII” – prilagoditev izvornega 7-bitnega ASCII, ki je nadomestil z našimi znaki nekatere manj uporabljane znake v ASCII:

  • WIN-1250 – Microsoftov “standard”

  • ISO-8859-2 (latin-2) - mednarodni standard.

~ = č ^ = Č } = ć ] = Ć

{ = š [ = Š | = đ \ = Đ

´ = ž @ = Ž


Standardi za zapis besedil4
Standardi za zapis besedil

 • Neevropske pisave imajo druge, popolnoma različne standarde, ali pa so brez njih.

 • D-knjižnica bi morala biti neodvisna od načinov zapisovanja besedil.

 • Naravno stanje zbirk dokumentov je večjezičnost, ki lahko pomeni tudi različne pisave.

 • Neobstoj globalnega standarda za zapisovanje besedil je otežkočal gradnjo mednarodnih d-knjižnic.


Unicode
Unicode

 • Idealen standard bi kodiral vse svetovne pisave – problem zapisovanja besedil bi s tem izginil.

 • Od 1988 razvoj takega standarda– Unicode.

 • Na začetku konzorcij Apple in Xerox, kasneje velik konzorcij komercialnih in vladnih organizacij.

 • L. 1993 standard – ISO-10646.


Unicode1
Unicode

 • Trenutno Unicode pokriva vse svetovne jezike, ki so zdaj v rabi.

 • Poteka vključevanje zgodovinskih pisav (egipčanski hieroglifi...), znakov glasbene notacije in zelo redkih kitajskih ideogramov.

 • Zaenkrat Unicode kodira 94.000 različnih znakov.


Unicode2
Unicode

Unicode podpirajo

 • vse zadnje verzije pomembnih OS,

 • vsi pomembnejši programski jeziki (vsaj kot dodatne knjižnice funkcij) in, zelo pomembno,

 • zadnje verzije spletnih brskalnikov. Unicode je privzet nabor v zadnjih verzijah HTML in XML.


Unicode3
Unicode

 • Sodobna d-knj bi morala imeti dokumente zapisane v Unicode.

 • To seveda pomeni, da mora biti vsa programska oprema, ki dela z dokumenti (zbirke, iskalniki, uporabniški vmesniki, klasifikacijski sistemi...), prilagojena Unicode.

 • Unicode omogoča tudi svobodno mešanje zelo različnih pisav v istem dokumentu.


Me anje pisav testni dokument
Mešanje pisav: testni dokument

http://www.windspun.com/unicode-test/unicode.xml


Formati za zapis dokumentov
Formati za zapis dokumentov

 • V široki rabi so številni formati, le redke med njimi so standardizirale mednarodne inštitucije:

 • Bolj standardno se obnašajo formati, ki določajo strukturo dokumenta, kot tisti, ki določajo obliko.

 • Skrajno nestandarden: Word za Windows,

 • Bolj standardni: RTF, LaTeχ, Postscript, PDF,

 • Standardni: HTML, XML.

 • O standardnih formatih več v predavanju o označevalnih jezikih.


Standardi za zapisovanje mirujo ih slik
Standardi za zapisovanje mirujočih slik

 • Standardi za zapisovanje nebesedilnih podatkov združujejo zapisovanje podatkovnih elementov in formatiranje (nebesedilnih) dokumentov.

 • Zapis slike na zaslonu ali papirju je sestavljen iz opisov posameznih slikovnih elementov (picture elements, pixels).

 • Kvaliteta slike odvisna predvsem od dveh parametrov:

  • ločljivosti ali števila pikslov na dolžinsko enoto (običajno na colo – dots per inch – dpi) in

  • števila bitov, porabljenih za opis posameznega piksla.


Standardi za zapisovanje mirujo ih slik1
Standardi za zapisovanje mirujočih slik

Tipične ločljivosti

 • Rač. zaslon s slabo ločljivostjo: 72*72 dpi,

 • rač. zaslon z običajno ločljivostjo: 92*92 dpi,

 • fax: 200*200 dpi,

 • skener: 300*300 dpi do 600*600 dpi,

 • laserski tiskalnik: 600*600 dpi,

 • zadovoljiva kvaliteta tiska: 1200*1200 dpi,

 • fotostavčni stroj: 4800*4800 dpi.


Standardi za zapisovanje mirujo ih slik2
Standardi za zapisovanje mirujočih slik

Število bitov na piksel:

 • za črno-bele slike brez sivin: 1,

 • za črno-bele slike s sivinami: 8,

 • za barvne slike: 8 – 32.


Standardi za zapisovanje mirujo ih slik3
Standardi za zapisovanje mirujočih slik

Velikosti datotek:

 • Slika velikosti A4, ločljivost 300 dpi:

  • 1 bit/piksel:>1 Mb,

  • 8 bit/piksel: 9 Mb,

  • 24 bit/piksel: 28 Mb.

 • Slika velikosti A4, ločljivost600 dpi:

  • 24 bit/piksel:>100 Mb (šele to je solidna kvaliteta slike za resnejše aplikacije).

 • Te velikosti veljajo za nestisnjene slike.


Stiskanje datotek s slikami
Stiskanje datotek s slikami

 • Slike so vedno shranjene v stisnjeni (komprimirani) obliki.

 • Dva načina stiskanja:

  • brez izgube in

  • z izgubo informacije.

 • Izbira načina bi morala biti odvisna le od načina rabe slike; v praksi je velikokrat odvisna od kapacitete pomnilnika, ki je na voljo.


Stiskanje datotek s slikami1
Stiskanje datotek s slikami

 • Stiskanje brez izgube: raztegnjenje (dekomprimiranje) vedno da originalno sliko, piksel za pikslom.

 • Vedno uporabljeno za stiskanje besedila.

 • Vedno uporabljeno kadar mora biti vsaka kopija enaka originalu:

  • medicinske aplikacije,

  • pomembni dokumenti,

  • pravno veljavni dokumenti,

  • arhiviranje...


Stiskanje datotek s slikami2
Stiskanje datotek s slikami

 • Stiskanje z izgubo: prihranki prostora so lahko zelo veliki, vendar raztegnjena slika nikoli ni enaka originalu.

 • Uporablja se pri aplikacijah, kjer manjše spremembe niso usodne; sem sodi tudi večina načinov rabe dokumentov v d-knj.

 • Če pričakujemo rabo slik tudi v bodočnosti, stiskanje z izgubo ni upravičeno.

 • Stiskanje najuspešnejše pri fotografskih sivih in barvnih slikah.


Kaj je stiskanje
Kaj je stiskanje

Načelo stiskanja:

 • če si je več zaporednih pikslov dovolj podobnih, jih lahko predstavimo kot eno vrednost.

 • Naenostavnejša varianta: piksle primerjamo kot zaporeden bitni niz – tako kot so v datoteki.

 • Boljši rezultati: piksle primerjamo dvodimenzionalno – kot površine dovolj podobnih pikslov.


Kaj je stiskanje1
Kaj je stiskanje

 • Pogosto uporabljan algoritem pri stiskanju je LZW (Lempel, Ziv, Welch).

 • V osnovi je bil razvit za besedila.

 • Med branjem besedila poišče vzorce, ki se pogosto ponavljajo – zaporedja črk ali besed.

 • Vzorce uvrsti v tabelo, ponavljajoč se niz v besedilu pa predstavi le kot indeks celice tabele.

 • Tudi ponavljajoče se zaporedje pikslov je vzorec.


Stiskanje brez izgube gif png tiff
Stiskanje brez izgube: GIF, PNG, TIFF

GIF (Graphical Interchange Format), 1987.

 • V prvih letih spleta zelo razširjen za omrežno izmenjavo slik, ki jih lahko prikaže poljubna programska in strojna oprema.

 • Primeren za slike, pri katerih je vsak piksel opisan z 8 ali manj biti (sive ali barvne slike z manjšim številom različnih barv).


Stiskanje brez izgube gif png tiff1
Stiskanje brez izgube: GIF, PNG, TIFF

GIF (nadaljevanje)

 • Vsaka slika ima tabelo z identifikacijami 256 različnih barv

 • V sliki je vsak piksel opisan z indeksom celice v tej tabeli.

 • Zaporedje indeksov je stisnjeno z algoritmom LZW.


Stiskanje brez izgube gif png tiff2
Stiskanje brez izgube: GIF, PNG, TIFF

PNG (Portable Network Graphics).

 • Boljši od GIF, ker lahko kodira in stiska slike s piksli, opisanimi z 48 biti (ali manj).

 • Stiska površine pikslov in ne linearnih zaporedij z algoritmom gzip (varianta algoritma LZ77).

 • Manj razširjen, ker ga stare verzije spletnih brskalnikov ne znajo prikazati.


Stiskanje z izgubo jpeg
Stiskanje z izgubo: JPEG

 • JPEG (Joint Photographic Expert Group).

 • Namenjen stiskanju slik s postopnimi prehodi vrednosti. Take so običajno fotografije.

 • Slabo se obnese (malo stisne) pri slikah s ponavljajočim se vzorcem (opečnat zid, travne bilke...).

 • Daleč najbolj razširjen format na katerem temelji večina spletnih in ne-spletnih aplikacij za vizualne informacije.

 • Je tudi osnovni format večine strojne opreme, ki producira slike (digitalne kamere...).


Stiskanje z izgubo jpeg1
Stiskanje z izgubo: JPEG

 • Zelo učinkovito stiskanje: piksel, opisan z 32 biti, zasede 1 bit.

 • Kvaliteta slike odlična za človeško oko.

 • Izgube so izbrane tako, da se pojavljajo predvsem pri lastnostih slik, ki jih človeški možgani najmanj zaznajo.

 • Subjektivno izguba informacije pogosto ni zaznavna, objektivno pa taka slika seveda ni enaka originalu.

 • Algoritem za kodiranje in stiskanje zapleten.


Standardi za zapisovanje zvokov in gibljivih slik
Standardi za zapisovanje zvokov in gibljivih slik

 • Podatkovni tipi s časovno komponento zahtevajo še za nekaj redov velikosti večje datotekeod statičnih slik.

 • Kvaliteta podatkov (in velikost datotek) odvisna od gostote vzorčenja in števila bitov, porabljenih za en vzorec.

 • Absolutno nujno je stiskanje datotek, večinoma z izgubo.


Standardi za zapisovanje zvokov in gibljivih slik1
Standardi za zapisovanje zvokov in gibljivih slik

Vzorčenje:

 • telefonski pogovor – 8000 vzorcev/sek., 8 bitov/vzorec;

 • Zvok na CD – 44.000 vzorcev/sek., 16 bitov/vzorec;

 • video posnetek: najmanj 24 slik/sek.


Standardi za zapisovanje zvokov in gibljivih slik2
Standardi za zapisovanje zvokov in gibljivih slik

 • Program, namenjen kodiranju in dekodiranju, se imenuje codec.

 • Codec je lahko standarden za nek tip podatkov, ali pa nestandarden in se prenese skupaj s podatki.

 • Uporabnikova oprema lahko prikaže podatke, le če ima ustrezen codec, sicer ga mora dobiti in instalirati.


Mpeg 1
MPEG-1

 • Prevladujoči standardi za zvočne in video posnetke sodijo v družino MPEG (Moving Picture Experts Group).

 • MPEG-1 je nastal 1988 z namenom, da bi standardizirali odprt digitalen format, primerljiv z VHS.

 • Kodira slike 352*240 pikslov, po 30/s.

 • Stisnjen tok slik zasede 1,5 Mb/s, mogoče pa ga je raztegniti v realnem času z opremo, ki ima le 512 Kb pomnilnika.


Mpeg 11
MPEG-1

 • MPEG-1 lahko kodira avdio in video skupaj ali posamič.

 • Del standarda za avdio zapis ima več nivojev, odvisnih od kvalitete in tipa posnetka (govor, glasba različnih kvalitet...).

 • Tretji nivo, MP3, je splošno razširjen za zapisovanje digitalizirane glasbe.


Mpeg 2
MPEG-2

 • MPEG-2 zapisuje video posnetke visoke kvalitete.

 • Uporablja se za zapisovanje na DVD.

 • Način zapisa je zelo primeren tudi za predvajanje na TV s prenosom podatkov v realnem času, zato bo uporabljen tudi pri HDTV (High Definition TV).


Mpeg 4 7
MPEG-4, -7

 • MPEG-4 je namenjen prenosu zvokov in slik po komunikacijskih kanalih z majhno prepustnostjo, npr. mobilnih telefonih.

 • MPEG-7 je namenjen standardnemu zapisu metapodatkov o podatkih, kodiranih z MPEG-1, 2 ali 4.


Nestandardni formati
Nestandardni formati

 • Nestandardni načini zapisovanja slik, zvoka in videaizvirajo iz časov, ko interoperabilnost (in s tem standardizacija) ni bila tako pomembna.

 • Še vedno se precej uporabljajo ker jih zna dekodirati večina predvajalnikov in kodirati večina programov za oblikovanje multimedijskih dokumentov.

 • AVI (Audio Video Interleave) – Microsoft,

 • QuickTime – Apple: zelo zmogljiv sistem, soroden MPEG.


Predvajanje s prenosom v realnem asu
Predvajanje s prenosom v realnem času

 • Prepustnejše komunikacijske linije omogočajo predvajanje multimedijskih podatkov v realnem času – streaming delivery.

 • Najbolj znan je RealSystems, uporabljan tudi ločeno kot RealAudio in RealVideo.

 • Podatke predvajalnik dobiva preko omrežja, dekodira in predvaja sproti, z manjšo vmesno shrambozaradi morebitnih zakasnitev prenosa.

 • RealSystems vključuje codece za večino obstoječih formatov, tudi MPEG.


ad