Tomek bulik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

O świeceniu gwiazd neutronowych i czarnych dziur PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tomek Bulik. O świeceniu gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Chłodzenie. Czarne dziury – promieniowanie Hawkinga. Chłodzenie – gwiazdy neutronowe. Historia termiczna gwiazdy Pomiar temperatury – analiza widma Skład chemiczny atmosfery Wpływ pola magnetycznego Atmosfery niezjonizowane.

Download Presentation

O świeceniu gwiazd neutronowych i czarnych dziur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tomek Bulik

O świeceniu gwiazd neutronowych i czarnych dziur


Chłodzenie

 • Czarne dziury – promieniowanie Hawkinga


Chłodzenie – gwiazdy neutronowe

 • Historia termiczna gwiazdy

 • Pomiar temperatury – analiza widma

  • Skład chemiczny atmosfery

  • Wpływ pola magnetycznego

  • Atmosfery niezjonizowane


Widma

Juett 2002

Ciało doskonale czarne + widmo potęgowe


Widmo – linie cyklotronowe

Widmo rengtgenowskie pulsara 1E1207.4-5209


Yakovlev 2002


Gwiazdakwarkowa?

RX J1856.5 3754

T=60eV

R=3.8- 8.2 km


Energia grawitacyjna - akrecja

 • Układy podwójne (BH, NS)

  • Mało masywne LMXB

  • Masywne HMXB

 • Masywne czarne dziury

 • Efektywność:


Dyski akrecyjne

 • Tarcie

 • Transport momentu pędu

 • Emisja z wewnętrznego brzegu

 • Oscylacje

 • Gorąca korona

 • Zmienność


Akreujące gwiazdy neutronowe

 • Słabe pola magnetyczne

 • Mocne pola magnetyczne

  • Promień Alfvena

  • Akrecja na czapy magnetyczne

  • Linie cyklotronowe


Kształty pulsów, widma:


Reakcje jądrowe

Błyski rentgenowskie


Rotacja

Pulsary radiowe:

Pomiar P, dP/dt, ...

Ewolucja pulsarów


Rotujący Dipol

Gdzie zachodzi przyspieszanie czastek?


Diagram P , dP/dt


Znane pulsary gamma:


Widma:

Wiekszość emisji

w zakresie GeV.


Energia rotacji czarnej dziury - błyski gamma?


Kolapsar - hipernowa

 • Masywna gwiazda

 • Szybka rotacja

 • Kolaps – powstaje czarna dziura

 • Pole magnetyczne

 • Torus materii

 • Akrecja i mechanizm Blandforda-Znajka


Energia pola magnetycznego


Gigantyczne rozbłyski

5 marca 1979

27 sierpnia 1998


Pierwsze doniesienie – Jurek Borkowski, CAMK + INTEGRAL


Teorie

 • Przejście fazowe

 • Akrecja

 • Rotacja

 • Trzęsienie na powierzchni gwiazdy neutronowej

 • Pole magnetyczne


Duncan i Thompson, 1995, MNRAS, 275, 255

Dlaczego pole magnetyczne?

Spowalnianie:

P~8 s

Pini~1 ms

T~10000 lat

Dipolowe promieniowanie EM


Dlaczego pole magnetyczne?

Jasność – 105 LEddington


Dlaczego pole magnetyczne?

Energia w 050379 – 5x1044 erg

Rezerwuar energii w polu magnetycznym:


Dlaczego pole magnetyczne?

Stała jasność rentgenowska

LX=7x1035 erg/s

Jakie pole potrzebne aby utrzymać taką jasność?


Źródła energii obiektów zwartych

 • Ciepło

 • Grawitacja

 • Energia jądrowa

 • Energia rotacji

 • Pole magnetyczne


 • Login