stu international office
Download
Skip this Video
Download Presentation
STU/International Office

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

STU/International Office - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

STU/International Office. Presentatie STU/ io International Experience 18 november 2013 Petri van de Vorst STU/international office. STU/International Office. Informatie over: Study Abroad Exchange Beurzen /Scholarships Visa Bachelor/Master toelating Internationalisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STU/International Office' - odele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stu international office
STU/International Office
 • Presentatie STU/io
 • International Experience
 • 18 november 2013
 • Petri van de Vorst
 • STU/international office
stu international office1
STU/International Office
 • Informatieover:
 • Study Abroad
 • Exchange
 • Beurzen/Scholarships
 • Visa
 • Bachelor/Master toelating
 • Internationalisering
 • Onderwijs en Studenten Service Centrum MetaForum 1.214
 • Contact: 040 2474747 [email protected]
studie of stage in het buitenland
Studie of stage in het buitenland
 • A. Deel van je studie in het buitenland (stage/exchange)
 • Oriëntatie-fase
 • Zoeken van geschiktestageplaatsof studie
 • Begeleiding en studiepunten
 • Beurzen/financiëleondersteuning
 • Praktischezaken (verzekeringen, visa etc.)
studie of stage in het buitenland1
Studie of stage in het buitenland
 • B. Volledigestudie in het buitenland
 • Oriëntatie-fase
 • Zoeken
 • Beurzen/financiëleondersteuning
1 ori ntatie fase
1. Oriëntatie-fase:

www.wilweg.nl:

https://www.youtube.com/watch?v=pNrXENc8Co8&list=PLTNghHw3LpZFbqlco6by-RVC3qS0RU5T4

1 ori ntatie fase1
1. Oriëntatie-fase:
 • Studie of stage of researchproject
 • Bijeenuniversiteit of bedrijf of instituut
 • Land: Binnen of buitenEuropa
 • Wanneer: in welkefase van de studie
  • Bachelorfase (is erruimte?)
  • Masterfase
1 ori ntatie fase2
1. Oriëntatie-fase:
 • Taal(erzijnmeerEngelstaligelandendan je denkt!)
 • Belangrijk: Watwilikpreciesgaandoen:
   • Welkonderwerp/vakken (inhoud);
   • Gaervaringen van voorgangersna;
 • Past eeninternationalestage of studiebinnen je studieplanningen financiëlemogelijkheden
 • Summerschool in het buitenland
2 ga op zoek naar een geschikte plaats in het buitenland via
2. Ga op zoeknaareengeschikteplaats in het buitenland via:
 • Internationaliseringsmedewerkervan de faculteit
 • Contacten van hoogleraren/docenten van je opleiding
 • Website STU: www.tue.nl/goingabroad
 • Eigen contacten/netwerk
 • Stagebemiddelingsbureausals:
  • www.euflexinternships.com
  • www.iaestenederland.nl
  • www.aiesec.nl
internationaliseringmedewerkers faculteiten
Internationaliseringmedewerkers faculteiten
 • IE&IS Bea van de Ven & Anita Gerardu
 • BMT Floortje de Groot
 • W Nathalie Baten
 • ID YolandaHubner
 • B Henny Houben
 • TN Petra Siemons
 • E Lies Termeer
 • ST Gerda Baas
 • Wisk/I Elle van den Hurk
ga op zoek naar een geschikte plaats in het buitenland via
Ga op zoeknaareengeschikteplaats in het buitenland via:
 • Internet, bijvoorbeeld:
   • Websites van buitenlandseKamers van Koophandel
   • www.wilweg.nl
   • www.stageplaza.nl
 • Nederlandsebedrijven met vestigingen in het buitenland/Multinationals;
 • Reisverhalen van andere TU/e-studenten: www.tue.nl/goingabroad
bestemmingen in 2013 o a
Bestemmingen in 2013 o.a.:
 • Australia: Universityof Sydney
 • RMIT Melbourne
 • Singapore: National University of Singapore
 • UK: University College London
 • Switzerland: ETH Zurich
 • EPFL (Lausanne)
 • USA: FloridaInstitute of Technology
 • M.I.T. Boston
 • University of California, Berkeley ( & San Diego, Santa Barbara)
 • Germany: Audi, Ford, Max PlanckGesellschaft
partneruniversiteiten erasmus in 2013 o a
Partneruniversiteiten Erasmus in 2013 o.a.:
 • Sweden: KTH Stockholm
 • Chalmers University Goteborg
 • Spain: UniversidadPolitecnica de Catalunya Barcelona
 • UK: University College London
 • Switzerland: ETH Zurich
 • Germany: TU Berlin
 • RWTH AachenUniversity
 • Denmark: DTU
 • Italy: PolitecnicodiTorino
 • Belgium: KU Leuven
3 studiepunten begeleiding
3. Studiepunten/begeleiding
 • Zorgdat de academischeerkenning/ studiepunten van je buitenlandsestudie of stage geregeld is met je faculteit;
 • Neem contact op met de internationaliserings-medewerkervan je faculteitinzake de richtlijnenvoorstudie/stage buitenland;
 • Learning Agreement
internationaal stagecontract
Internationaal stagecontract
 • Stagecontract
   • Voorbeeld (Engelstalig) stagecontract:

Website STU, onder ‘regelingen en gedragscodes’ (modellen) www.tue.nl/stu

  • Learning agreement
beurzen en fondsen
Beurzen en fondsen
 • Via STU/International Office: informatie over TU/e Fonds ECTS-puntenBuitenland, Erasmus, Erasmus Placement
 • Beleidsdoelstelling TU/e:iedereafgestudeerd TU/e student moet in enig moment van zijnstudieinternationaleervaringhebbenopgedaan.
erasmus
Erasmus
 • Beursprogramma van de EU;
 • Alleenvoorstudenten die naarEuropeseuniversiteitengaanwaarmeeeenbilateraleovereenkomst is gesloten in het kader van Erasmus;
 • Min. 3 mnd, max. 12 mnd;
 • Eenmalig
 • Hoogtebeurs: in 2013/2014 220 euro per maand
 • Landen: EU-lidstaten + aanverwantelanden
erasmus placement
Erasmus Placement
 • Stage-uitwisselingsprogramma van de EU;
 • Beurzenvoorbedrijf-stages binnen de EU + aanverwantelanden;
 • Duur: tenminste 13 weken en max. 12 mnd;
 • Eenmalig;
 • Land van bestemming is niet land van herkomst of nationaliteit;
 • De student woont gedurende buitenlandse stage in land van bestemming;
 • Gedetailleerdeinformatieteverkrijgen via:TU/e Regional Leonardo Bureau, Traverse 0.20, [email protected]
 • www.tue.nl/rlb
fonds ects punten buitenland 2014
FondsEcts-puntenBuitenland2014
 • Mobiliteitsfonds van de TU/e voorstudenten die geenaanspraakkunnenmaken op Erasmus en Erasmus Placement;
 • Studenten dienen tenminste 6 studiepunten te ontvangen voor hun verblijf in het buitenland;
 • vergoeding van maximaal 60 ects gedurende de gehele studie (voor meerdere stage/studieperioden in het buitenland inzetbaar);
 • Student heeft recht (of recht genoten) op gemengde studie-financiering;
 • De student woont gedurende de buitenlandse stage in het land van bestemming;
fonds ects punten buitenland 20141
FondsEcts-puntenBuitenland2014
 • Hoogte vergoeding:
 • Buiten Europa 30 of 25 euro per ects; (o.v.b.)
 • Binnen Europa 20 of 15 euro per ects;
 • Hoogte per ects is afhankelijk van het wel/niet ontvangen van stagevergoeding van ontvangende instelling;
 • Quotum aantal beschikbare beurzen per faculteit
 • Meld je ruim voor vertrek bij STU/io voor de exacte voorwaarden en aanvraagformulieren
nuffic beursopener
NufficBeursopener
 • www.beursopener.nlDatabestand van allemogelijkebeurzen en fondsen die door organisaties en stichtingenwordengegevenaanstudentenvoorbuitenlandsestudie/stage;
 • Vooraanvragen van ditsoortbeurzenkan men wanneer men denkt in aanmerking te komen contact opnemen met STU/io
 • Minimaal 3 maandenvoorvertrekaanvragen
visa en werkvergunningen
Visa en werkvergunningen
 • Begin op tijd; visa-procedures kunnensomsenkelemaanden in beslagnemen.
 • Ganooit met eentoeristenvisum op stage in het buitenland, tenzij de ambassadeditadviesexplicietheeftgegeven.
verzekeringen
Verzekeringen
 • Ziektekostenverzekering: is dezegeldig in land van bestemminggedurendeverblijf in het buitenland of moetje bijverzekeren?
 • De TU/e heefteencollectievestudie/stage-reisverzekeringafgeslotenvoorallestudenten die in het kader van hunstudieaan de TU/e naar het buitenlandgaan.
gezondheid en reisadviezen
Gezondheid en reisadviezen
 • Raadpleeg de GGD voorinformatie over vaccinaties en gezondheidsadviezenm.b.t. land van bestemming.www.ggdbzo.nl;
 • Raadpleeg de reisadviezenvan het Ministerie van BuitenlandseZakenvoor up to date informatie over de veiligheid in het land van bestemming:www.minbuza.nl
offici le instanties
Officiëleinstanties
 • DUO – IB-groep (www.ib-groep.nl)
  • Stopzetten OV-kaart(vergoeding 98,79 euro per maand)
  • aanvragenuitwonendebeursgedurendebuitenlandsverblijf
 • Bankzaken
  • Eventueelouders/partner latenmachtigen
  • Creditcard
reisverslagen op internet
Reisverslagen op internet
 • Verslagen van TU/e studenten die reeds naar het buitenlandzijngeweest, zijn te vindenin:
 • Publieke outlook-folder STU onder ‘experiences’
 • De verslagenbevatteninformatie over de voorbereidingen, financielezaken, visa, huisvesting en cultuurvan het land van bestemming
huisvesting in het buitenland
Huisvesting in het buitenland
 • Via:
 • International Office buitenlandseuniversiteit
 • Gastinstelling/bedrijf
 • Adviesvan voorgangers
 • Lokale ‘marktplaats’ (zoals Craigslist.org)
diversen
Diversen
 • Taal- en Cultuurvoorbereiding:
  • Via STU/Center for Languages and Intercultural Communication (CLIC) www.tue.nl/clic
  • ‘Lonely Planet’reisgidsen

Een internationaalrijbewijs is verkrijgbaarbij de ANWB-winkelsvoor15,95 euro

(binnen EU nietnoodzakelijk)

summerschool
Summerschool
 • Summerschool Abroad:
 • Veelmogelijkheden. Financieleondersteuningbeperkt.
 • Informatie: www.tue.n/goingabroad
regulier studeren in het buitenland na bachelor tu e
Regulier studeren in het buitenland na bachelor TU/e:
 • B. Volledigestudie in het buitenland
 • Oriëntatie-fase: what, why, how?- Toegevoegdewaarde?- Diplomawaardering
regulier studeren in het buitenland na bachelor tu e1
Regulier studeren in het buitenland na bachelor TU/e:
 • B. Volledigestudie in het buitenland
 • Zoekennaargeschikteuniversiteit:
   • Via netwerk TU/e, buitenlandse (exchange) studenten
   • www.studyportals.eu
   • Internationale rankings; blijfkritisch
regulier studeren in het buitenland na bachelor tu e2
Regulier studeren in het buitenland na bachelor TU/e:
 • Relevante beurzen:
 • Studiefinanciering meeneembaar naar buitenland
 • Fulbright beurzen (alleen VS)
 • VSBfonds Beurzen
 • Cultuurfonds Beurzen
 • www.beursopener.nl
 • De TU/e biedt geen financiële ondersteuning
vragen en of opmerkingen
Vragen en/of opmerkingen?
 • International Office
 • Onderwijs en Studenten Service Centrum
 • HG. 072 – telnr: 247 4747
 • [email protected]
 • www.tue.nl/goingabroad
join us on facebook tue studentsabroad
Join us on facebook‘TUeStudentsabroad’

www.facebook.com/TUeStudentsabroad

ad