بسم الله الرحمن الرحيم
Download
1 / 18

بسم الله الرحمن الرحيم - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. الگوريتمی تطبيقی برای شناسايی شماره تلفن تماس گيرنده. مهدی سعادتمند طرزجان. شرکت نگرش رايانه. آذر ۸۴. خدمات شناسايی کاربر ( Caller ID ). ارائه اطلاعاتی از قبيل شماره تلفن تماس گيرنده در ابتدای مکالمه به مشترکين. ارسال اطلاعات در محدوده سکوت بين زنگ اول و دوم.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' بسم الله الرحمن الرحيم' - odele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

الگوريتمی تطبيقی برای شناسايی شماره تلفن تماس گيرنده

مهدی سعادتمند طرزجان

شرکت نگرش رايانه

آذر ۸۴


خدمات شناسايی کاربر (Caller ID)

 • ارائه اطلاعاتی از قبيل شماره تلفن تماس گيرنده در ابتدای مکالمه به مشترکين

 • ارسال اطلاعات در محدوده سکوت بين زنگ اول و دوم

 • مدولاسيون FSK فاز پيوسته

 • نرخ انتقال اطلاعات ۱۲۰۰ هرتز

 • بيت صفر، سينوسی با فرکانس ۱۲۰۰ هرتز

 • بيت يک، سينوسی با فرکانس ۲۲۰۰ هرتز


خدمات شناسايی کاربر (ادامه)

کاربردها

 • تعيين مکان کاربر

 • دستگاه های منشی تلفنی

 • ارائه خدمات فروشگاهی

 • رزرو لادرنگ به مشتری


روش های متداول برای کدگشايی CID

 • روش های مبتنی بر تبديل فوريه گسسته (DFT)

 • روش کمترين مربعات غيرخطی (Nonlinear Least Squares)

 • روشPCAR(Principal Component Auto-Regressive)

مزايا و معايب


استاندارد قالب بندی CID

A) اولين زنگ (۲ تا ۲/۲ ثانيه)

B) سکوت (حداقل به مدت ۰/۵ ثانيه)

C) ۳۰۰ بيت متوالی صفر و يک (M&S)

D) ۱۸۰ بيت متوالی يک (Ms)

E) بخش مربوط به انتقال اطلاعات

F) سکوت قبل از ارسال دومين زنگ (حداقل به مدت ۰/۲ ثانيه)

G) دومين سيگنال زنگ


استاندارد قالب بندی CID (ادامه)

 • داده ها به صورت لغات هشت بيتی کدگذاری می شوند.

 • در ابتدای هر لغت يک بيت صفر (بيت شروع) و در انتهای آن يک بيت يک (بيت خاتمه) قرار می گيرد.

قالب های کدگذاری اطلاعات

 • SDMF (Single Data Message Format)

 • MDMF (Multiple Data Message Format)


الگوريتم پيشنهادی

فرآيند پيش پردازشی

تبديل مدولاسيون فرکانس به دامنهالگوريتم پيشنهادی (ادامه)

مدل پيشنهادی

 • تابع هدف: بيشترين شباهت

 • کدگشايی سيگنال با استفاده از مدل پس از تطبيق بر سيگنال
الگوريتم پيشنهادی (ادامه)

تطبيق مدل

 • بهينه سازی بر اساس روش بيشترين شيب.


الگوريتم پيشنهادی (ادامه)

تطبيق مدل

 • بهينه سازی بر اساس روش بيشترين شيب.


شبيه سازی

 • ۵۰۰ سيگنال CID، هر کدام شامل ۲۴ بايت، در مجموع ۱۲۰۰۰ بيت داده

 • نرخ نمونه برداری

 • نويز گوسی

 • برای SNR بيش از 16 dB بدون خطا

 • برای SNR3 dB در حدود ۹۴٪.


شبيه سازی (ادامه)

 • زمان محاسباتی بر روی کامپيوتر شخصی Pentium IV 2000 MHz: ۳۰ ميلی ثانيه

 • دقت: ۶/۹۹٪، برای ۱۲۰۰۰ سيگنالad