Gena- og gagnas öfn (GEG1103) - PowerPoint PPT Presentation

Gena og gagnas fn geg1103
Download
1 / 18

 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gena- og gagnas öfn (GEG1103). Fyrirlestrar 5 & 6 Stökkbreytingar Tíðni stökkbreytinga PAM og BLOSUM líkindafylkin. Lesefni. Stökkbreytingar: bls. 192 - ~200 í Hartwell et al. + um endurröðun, bls. 178-185 Tíðni stökkbreytinga; Jukes-Cantor og Kimura módelin: Krane & Raymer: kafli 3.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gena- og gagnas öfn (GEG1103)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gena og gagnas fn geg1103

Gena- og gagnasöfn (GEG1103)

Fyrirlestrar 5 & 6

Stökkbreytingar

Tíðni stökkbreytinga

PAM og BLOSUM líkindafylkin


Lesefni

Lesefni

 • Stökkbreytingar: bls. 192 - ~200 í Hartwell et al. + um endurröðun, bls. 178-185

 • Tíðni stökkbreytinga; Jukes-Cantor og Kimura módelin: Krane & Raymer: kafli 3


Uppruni breytileika dna

Uppruni breytileika í DNA

Stökkbreytingar:

 • Villur við afritun DNA.

 • Breytingar af völdum geislunar eða utanaðkomandi efnasambanda.

 • Gerast að meðaltali ~510-6 sinnum per gen per kynslóð


St kkbreytingar

Stökkbreytingar

 • Afleiðingar punktbreytinga (point mutations)

  • Ofgnótt tákna breytingar geta orðið sem hafa engin áhrif: þögul stökkbreyting (silent mutation)

  • Ef STOP tákni myndast er talað um markleysubreytingu (nonsense mutation)

  • Mislestursbreyting (missense mutation): merking (sense) tákna breytist úr einni AS í aðra

 • SNP (single-nucleotide polymorphism): breytileiki í ttk. kirni í stofni


St kkbreytingar hrif byggingu dna

Stökkbreytingar: áhrif á byggingu DNA

 • Útskipti á basa (base-pair substitution, point mutation)

  • Þöglar (silent), mislesturs- (missense) og markleysubreytingar (nonsense)

 • Eyðing/innsetning basa eða basaraðar (insertion/deletion, indel)

  • Lesrammahöggun? (frame shift)

 • Endurröðun (recombination)

Dæmi um innsetningu.


Endurr un

Endurröðun

 • Skilyrði: einsleitt (identical, nearly identical) svæði þarf að vera til staðar á bæði gjafa og viðtaka

 • Sama ferli og litningavíxl (crossing over), en getur einnig gerst við t.d. innskot veirugena eða genatvöföldun

 • Flókið ferli - afurðir 25 gena koma við sögu í E. coli (sbr. bls. 178-185 í Hartwell et al.)

  • hefst á því að núkleasi opnar aðra DNA sameindina (nick)

  • önnur ensím rekja í sundur DNA þræðina á stuttum bút

  • RecA bindst við einþráðunginn og myndar komplex við viðtaka-DNA sameindina (strand invasion)

  • Misþáttungur (heteroduplex) myndast

  • DNApol fyllir upp í þar sem vantar kirni á annan þráðinn

  • Holliday junction myndast

  • Núkleasi klippir í HJ  tveir tvíþráðungar myndast

  • Lígasi lagfærir skörð (nicks)


Endurr un1

Endurröðun


St kkbreytingar hrif byggingu dna1

Stökkbreytingar: áhrif á byggingu DNA

 • Útskipti á basa (base-pair substitution, point mutation)

  • Þöglar (silent), mislesturs- (missense) og markleysubreytingar (nonsense)

 • Eyðing/innsetning basa eða basaraðar (insertion/deletion, indel)

  • Lesrammahöggun? (frame shift)

 • Endurröðun (recombination)

  • Genatvöföldun (gene duplication): gen „kópíerast“ af einum stað á annan

  • Brottfall (deletion): gensæti tapast úr litningi

   • Tap á arfblendni (loss of heterozygosity)

  • Tilfærsla innan eða á milli litninga.

   • Áhrif á tjáningu?

Genatvöföldun. Mynd frá Wikipedia.


St kkbreytingar hrif virkni genaafur ar

Stökkbreytingar: áhrif á virkni genaafurðar

 • Virkni tapast (loss-of-function mutation):

  • Genaafurðin (ensímið) hefur skerta virkni eða tapar virkni sinni alfarið

  • Oftast víkjandi

 • Ný virkni (gain-of-function mutation):

  • Genaafurðin fær breytta / nýja virkni

  • Gjarnan ríkjandi

 • Ríkjandi mótvirk stökkbreyting (antimorphic mutation)

  • Virkni genaafurðarinnar mótvirk (antagonistic) gagnvart villigerðinni

  • Gjarnan ríkjandi

 • Ólífvænleg stökkbreyting (lethal mutation)

  • Myndar svipgerð sem ekki getur fjölgað sér


Uppruni breytileika dna1

Uppruni breytileika í DNA

Stökkbreytingar:

 • Villur við afritun DNA.

 • Breytingar af völdum geislunar eða utanaðkomandi efnasambanda.

  Val: Skaðlegar breytingar hverfa fljótt úr stofninum. Skaðlausar og gagnlegar breytingar haldast – tíðni í stofni breytileg með tíma

  Festing (fixation): Það tekur tíma að stökkbreyting öðlist varanlegan sess (hafi stöðuga tíðni) í genasjóði (gene pool) stofns


T ni st kkbreytinga

Röð 2

Röð 1

AGGTATACCA

TGCTTTGCGC

AGGTTTTCGC

Röð X (ái)

Tíðni stökkbreytinga

 • Metum útfrá þekktum röðum (þekkjum ekki áann  vitum ekki raunverulegan fjölda stökkbreytinga á tíma T)

 • Berum saman tvær raðir og teljum þau stök sem ekki eru eins – köllum K


T ni st kkbreytinga1

Tíðni stökkbreytinga

 • En, náttúruvalið vinsar úr skaðlegar breytingar

 • Skaðlegar breytingar miklu líklegri en gagnlegar (eða skaðlausar)

 •  Sum gen, og sum hneppi (domains) / set (sites) í sama geni, eru geymnari en önnur


T ni st kkbreytinga2

Tíðni stökkbreytinga

 • Þöglar breytingar (samhljóða breytingar; synonymous substitutions) hafa engin áhrif á genaafurðina  náttúruvalinu er „alveg sama“ um þöglar breytingar

 • Punktbreytingar eru mis-líklegar til að hafa áhrif á genaafurðina eftir því hvar þær lenda í lesrammanum

 • Einbreytið set (nondegenerate site): set þar sem allar mögulegar punktbreytingar valda breytingu á amínósýruröð. Dæmi: fyrsta set í táknanum TTT ( fenýlalanín); ef breytt í CTT  leucín, ATT  ísóleucín, GTT  valín.

 • Tvíbreytið set (twofold degenerate site): set þar sem tvö kirni gefa sömu AS. Dæmi: þriðja set í táknanum GAT  aspartiksýra. GAC gefur líka aspartiksýru, en GAA og GAG gefa glútamiksýru.

 • Fjórbreytið set (fourfold degenerate site): set þar sem engin breyting skiptir máli. Dæmi: þriðja set í táknanum TTT.


L kan jukes og cantor

Líkan Jukes og Cantor

 • G.r.f. að allar mögulegar punktbreytingar séu jafn líklegar og verði með tíðni a

 • Tíðni stökkbreytinga í seti n er 3a

 • Gefum okkur að set n innihaldi C á tíma t0

 • Líkur á að set n innihaldi enn C á tíma t1 eru þá PCn(t1)=1-3a

 • Bakbreyting (reversion). Líkur á að í seti n breytist C í T á tíma t1 sem breytist svo aftur í C á tíma t2:

 • PCnt2=(1-3a)PCnt1+a(1-PTnt1)

 • Almennt fyrir tíma t:

 • PCnt=1/4+(3/4)e-4at

 • Raunverulegur fjöldi breytinga milli tveggja raða:

  K=-3/4ln[1-(4/3)(p)]

  þ.s. p er hluti (fraction) seta sem innihalda mismunandi kirni milli raðanna


L kan jukes og cantor1

Líkan Jukes og Cantor

Tíðni kirna í seti n á tíma t.

A G T CA 1-3aaaaGa1-3aaaTaa 1-3aaCaaa 1-3a

Líkur á að kirni X sé í seti n á tíma t.

A G T CA rsss G s r ssTs s rs C s s s r

r = (1+3e-4t)/4, s = (1- e-4t)/4.


L kan kimura

A

G

PURINES: A, G

PYRIMIDINES C, T

Transitions: AG; CT

Transversions: AC, AT,

CG, GT

C

T

Líkan Kimura

 • Punktbreytingar eru ekki allar jafn líklegar

 • Transition: Púrín  púrín; pýrimidín  pýrimidín

 • Transversion: Púrín  pýrimidín

 • Transition ~þrefalt algengari en transversion


L kan kimura1

Líkan Kimura

 • G.r.f. að tíðni transitions sé a og tíðni transversions sé b

 • Gefum okkur að set n innihaldi C á tíma t0

 • Líkur á að set n innihaldi enn C á tíma t1 eru þá PCn(t1)=1-a-2b

 • Bakbreyting (reversion). Líkur á að í seti n breytist C í T á tíma t1 sem breytist svo aftur í C á tíma t2:

  PCCnt2=(1-a-2b)PCCnt1+bPGCnt1+bPACnt1+aPTCnt1

 • Almennt fyrir tíma t:

 • PCCnt=1/4+(1/4)e-4bt+(1/2)e-2(a+b)t

 • Raunverulegur fjöldi breytinga milli tveggja raða:

  K=1/2ln[1/(1-2P-Q)]+1/4ln[1/(1-2Q)]

  þ.s. P er hluti (fraction) seta sem innihalda sitthvort púrínið/pýrimídínið milli raðanna og Q er hluti seta þar sem önnur röðin inniheldur púrín og hin pýrimídín


L kan kimura2

Líkan Kimura

Tíðni kirna í seti n á tíma t.

A G T CA 1-a-2bbabGb1-a-2bbaTab 1-a-2bbCbab 1-a-2b


 • Login