Download

DZIECI ŻOŁNIERZE


Advertisement
/ 90 []
Download Presentation
Comments
odeda
From:
|  
(1095) |   (0) |   (0)
Views: 92 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
DZIECI ŻOŁNIERZE. Plan prezentacji. Definicja dziecka żołnierza Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych Proces szkolenia małych żołnierzy Uwarunkowania zjawiska Obowiązki dzieci żołnierzy Angażowanie dziewczynek w konflikty zbrojne. Plan prezentacji. Skala zjawiska
DZIECI ŻOŁNIERZE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dzieci o nierzeSlide 1

DZIECI ŻOŁNIERZE

Plan prezentacjiSlide 2

Plan prezentacji

 • Definicja dziecka żołnierza

 • Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych

 • Proces szkolenia małych żołnierzy

 • Uwarunkowania zjawiska

 • Obowiązki dzieci żołnierzy

 • Angażowanie dziewczynek w konflikty zbrojne

Plan prezentacji1Slide 3

Plan prezentacji

 • Skala zjawiska

 • Konsekwencje udziału dzieci w konfliktach zbrojnych

 • Uregulowania międzynarodowe dotyczące rekrutowania i wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych

 • Organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwiązania problemu dzieci żołnierzy

 • Sposoby zapobiegania uczestnictwa dzieci w konfliktach zbrojnych

 • Reintegracja byłych dzieci żołnierzy ze społeczeństwem

DefinicjaSlide 4

Definicja

Każda osoba poniżej 18 roku życia,

będąca dobrowolnie lub przymusowo, bezpośrednio lub pośrednio członkiem rządowych sił zbrojnych lub innych, regularnych bądź nieregularnych, grup zbrojnych,

niezależnie, od faktu czy konflikt się toczy, czy nie

Kto ich werbujeSlide 5

Kto ich werbuje?

 • państwowe siły zbrojne

 • grupy zbrojne mające poparcie państwa

 • opozycyjne paramilitarne grupy rebelianckie

 • wojenni watażkowie

 • grupy terrorystyczne

Jak trafiaj do wojskaSlide 6

Jak trafiają do wojska?

 • powoływani przez państwo

 • porywani

 • „ochotnicze” wstąpienie

Werbowanie siSlide 7

Werbowanie siłą

 • porywane z domów, szkół, ulic, obozów dla uchodźców

 • przemyślane działanie

 • sprzedawane, oddawane przez rodzinę

 • morderstwo na rodzinie – „2 mury”

 • „nocni podróżnicy” – Uganda

Proces szkolenia ma ych o nierzySlide 11

Proces szkolenia małych żołnierzy

 • instruktaż w obozach (w buszu, w lasach)

 • nauka musztry, rzucania granatami, czołgania się

 • zaznajamianie z technikami walki, uczenie się posługiwania bronią

 • wyzwalanie chęci walki i sprawdzenia się

 • wyrabianie chęci rywalizacji

 • oglądanie filmów propagujących przemoc, nienawiść, fizyczne znęcanie się nad słabszymi

 • podsycanie nienawiści do innych ludów, plemion

 • uzależnianie od narkotyków

 • tatuowanie

 • próby ucieczek

PrzyczynySlide 12

PRZYCZYNY

Przyczyny1Slide 13

Przyczyny

Konflikty wewnętrzne - drastyczny wzrost ich liczby

oraz zmiana ich natury

 • „nowe wojny”- zbrodnicze, odpolitycznione, prywatne, grabieżcze, brutalne

 • „upadłe państwa”

 • zatarcie granicy między cywilami a walczącymi

 • rozkład więzi społecznych, negacja norm, autorytetów, brutalizacja stosunków międzyludzkich

 • zmniejszenie liczby mężczyzn

Dzieci zolnierzeSlide 14

Broń

 • rozwój technologii wojskowych i wytwarzania broni

 • coraz lżejsza, prostsza w użyciu

 • coraz tańsza

 • dostępność broni

Bro lekkaSlide 15

Broń lekka

 • 639 mln sztuk broni lekkiej

 • produkcja się 8 mln sztuk broni lekkiej i 10-14 mld sztuk amunicji rocznie

 • wartość globalnego legalnego handlu bronią lekką = 4 mld $; nielegalnego = 1$

 • czarny rynek handlu bronią

Dzieci zolnierzeSlide 16

Broń

 • 2000 – 798 mld $ na zbrojenia

 • 2000 – 55 mld $ na pomoc rozwojową dla państw rozwijających się

Ak 47Slide 17

AK-47

 • Kałasznikow

 • 650 pocisków/minutę

 • 70-100 mln sztuk

Przyczyny2Slide 18

Przyczyny

 • dzieci łatwiej zastraszyć, zmusić do posłuszeństwa

 • psychiczna podatność na manipulację

 • małe, zwinne, potrafią dojść do miejsc trudno dostępnych

 • łatwiej „zastąpić” dziecko niż dorosłego

 • „tanie” w utrzymaniu

Przyczyny3Slide 19

Przyczyny

 • grupy rebelianckie stają się realną siłą

 • wykonują bardziej ryzykowne zadania, których dorosły, by się nie podjął

 • nie czują strachu

 • nie można ich skazać za zbrodnie

Przyczyny4Slide 20

Przyczyny

 • grupy ryzyka:

  • sieroty

  • dzieci ulicy

  • „dzieci bez imienia”

  • uchodźcy

 • demografia

WoluntaryzmSlide 21

„Woluntaryzm”

 • ubóstwo, głód

 • sieroctwo

 • brak edukacji, pracy, perspektyw

 • AIDS

 • chęć poprawy sytuacji materialnej

 • poczucie bezpieczeństwa

 • możliwość zemsty

Woluntaryzm1Slide 22

„Woluntaryzm”

BRAK TOŻSAMOŚCI, SZUKANIE SWOJE MIEJSCA NA ŚWIECIE

 • poczucie misji życiowej, kontroli swojego życia

 • przysłużenie się idei

 • fascynacja wojskiem, walką

 • walka przeciwko uciskowi, o niepodległość

 • szansa na swoisty sukces życiowy – możliwość awansu, zaistnienia w grupie, zdobycia szacunku

 • szansa na doświadczenie swoistej przygody

 • postawa, przykład rówieśników, przyjaciół

Woluntaryzm2Slide 23

„Woluntaryzm”

 • ucieczka od uciążliwej sytuacji rodzinnej, życiowej

 • poczucie odpowiedzialności za rodzinę (płaci się rodzinie – Palestyna)

 • podstępne obietnice

 • przeświadczenie, że będą mogli w każdej chwili opuścić wojsko

Obowi zkiSlide 24

OBOWIĄZKI

Obowi zki1Slide 25

Obowiązki

 • przenoszenie broni

 • szpiegowanie

 • służenie

 • pilnowanie obozu

 • ochranianie dowódców

 • pełnienie roli przynęty

 • seksualni niewolnicy

 • posłańcy

 • tragarze

 • kucharze

Obowi zki2Slide 26

Obowiązki

 • podkładanie min, materiałów wybuchowych

 • „rozminowywanie” pól minowych

 • żywe tarcze

 • „mali terroryści” - zamachowcy-samobójcy

 • walka na pierwszej linii frontu

 • bezwzględni mordercy – niezwykła okrutność

Dzieci zolnierzeSlide 27

John Ochola, Ugandyjczyk, 25 lat

Dziewczynki o nierzeSlide 28

Dziewczynki żołnierze

 • żołnierz

 • niewolnice seksualne

 • bagażowa

 • kucharka

 • misje samobójcze (pozorowana ciąża)

 • szpieg

 • ciąża

Dziewczynki o nierze1Slide 29

Dziewczynki żołnierze

Skala zjawiskaSlide 30

SKALA ZJAWISKA

Skala problemuSlide 31

Skala problemu

 • 250-300 tys. dzieci żołnierzy

 • najmłodszy – 5 lat, Uganda

 • 40% wszystkich organizacji militarnych na świecie

 • lata 90-te: śmierć ok. 2 mln dzieci; ok. 6-10 mln stało się inwalidami

EuropaSlide 32

EUROPA

Azja rodkowaSlide 33

AZJA ŚRODKOWA

Azja po udniowo wschodniaSlide 34

AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Azja po udniowaSlide 35

AZJA POŁUDNIOWA

Bliski wsch d afryka p nocnaSlide 36

BLISKI WSCHÓD – AFRYKA PÓŁNOCNA

SudanSlide 37

Sudan

Afryka rodkowaSlide 38

AFRYKA ŚRODKOWA

Lord s resistance army lraSlide 39

LORD’S RESISTANCE ARMY - LRA

 • Joseph Kony

Dzieci zolnierzeSlide 40

 • Alice Auma (1956 – 2007)

 • Ruch Ducha Świętego 1986-87

Dzieci zolnierzeSlide 45

LRA

Wojna w p nocnej ugandzieSlide 46

Wojna w Północnej Ugandzie

 • od 1987

 • 100 tys. zabitych

 • 2 mln uchodźców

 • 30 tys. porwanych dzieci przez LRA

 • dziś 3 tys. małych żołnierzy w LRA

 • lipiec 2005 – nakaz aresztowania wydany przez MTK

 • sierpień 2006 – rozejm, wielokrotnie przedłużany

 • porozumienie „Odpowiedzialność i Pojednanie”

Afryka wschodniaSlide 47

AFRYKA WSCHODNIA

Afryka zachodniaSlide 48

AFRYKA ZACHODNIA

Afryka po udniowaSlide 49

AFRYKA POŁUDNIOWA

AmerykaSlide 50

AMERYKA

Dzi co najmniej 13 pa stwSlide 51

Burundi

Czad

Demokratyczna Republika Kongo

Somalia

Sudan

Uganda

Republika Środkowoafrykańska

Afganistan

Nepal

Birma

Sri Lanka

Filipiny

Kolumbia

Dziś – co najmniej 13 państw

KonsekwencjeSlide 52

KONSEKWENCJE

Konsekwencje1Slide 53

Konsekwencje

 • Fizyczne

 • Psychiczne (moralne)

 • Społeczne

Schorzenia fizyczneSlide 54

Schorzenia fizyczne

 • śmierć

 • kalectwo

 • choroby, AIDS

 • uzależnienie od narkotyków, alkoholu

 • astenia

 • choroby narządów ruchu, skóry, układu krążenia, oddechowego

 • proces przedwczesnego starzenia się

Konsekwencje psychiczneSlide 55

Konsekwencje psychiczne

 • zespół stresu pourazowego PTSD

  • wspomnienia traumatycznych wydarzeń

  • zaburzenia snu

  • nadmierna czujność

  • rozdrażnienie

  • niepokój

  • gniew

  • poczucie winy

  • nieufność

  • strach

  • depresja

Konsekwencje psychiczne1Slide 56

Konsekwencje psychiczne

 • zrujnowane dzieciństwo

 • zniszczenie poczucia moralności

 • zatarcie granicy między dobrem a złem

 • małomówność, zamknięcie w sobie

 • język przemocy i skłonność do niej

 • problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie

Konsekwencje spo eczneSlide 57

Konsekwencje społeczne

 • odrzucenie przez rodzinę

 • wykluczenie ze społeczeństwa

 • rozpad więzi społecznych i wartości

 • brutalizacja stosunków międzyludzkich

 • utracenie możliwości edukacji

 • bezrobocie

 • wzrost przestępczości

 • zagrożenie dla stabilności politycznej

 • pogłębianie zacofania cywilizacyjnego

 • bomba z opóźnionym zapłonem

Konsekwencje spo eczne1Slide 58

Konsekwencje społeczne

 • Jan Paweł II - Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1999

  • Dzieci te, wyszkolone w zabijaniu i często przymuszane do zabijania, z pewnością napotkają ogromne trudności, gdy będą kiedyś chciały włączyć się w życie cywilnego społeczeństwa. Przerywa się ich edukację i nie rozwija ich zdolności do pracy; jakież konsekwencje będzie to miało dla ich przyszłości?

Dzieci zolnierzeSlide 59

Inne

 • „export dzieci żołnierzy” w teorii i praktyce (rozprzestrzenianie się zjawiska na ościenne terytoria)

 • niestabilność w regionie

 • problem dla dorosłych żołnierzy

Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierzeSlide 60

PRAWO MIĘDZYNARODOWE A DZIECI ŻOŁNIERZE

Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze1Slide 61

Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Konwencja o Prawach Dziecka - 1989

  - art. 38 - dolna granica 15 lat

 • Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne - 2000

  - podniesienie granicy do lat 18

  - ochotnicze wstępowanie od lat 16 (4 warunki)

Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze2Slide 62

Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • I Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 1949, dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych – 1977

 • II Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 1949, dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych (wewnętrznych) konfliktów zbrojnych - 1977

Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze3Slide 63

Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Konwencja nr 138 MOP dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia - 1973

 • zakaz zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia

 • Konwencja Nr 182 MOP dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci - 1999

 • przymusowe lub obowiązkowe rekrutowanie

  dzieci do udziału w konflikcie zbrojnym

 • dzieci poniżej 18 roku życia

Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze4Slide 64

Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego – 1998

 • werbowanie i używanie w działaniach zbrojnych = zbrodnia wojenna

 • niewolnictwo seksualne = zbrodnia przeciwko ludzkości

 • Afrykańska Karta Prawi Dobra Dziecka – 1999

Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze5Slide 65

Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Rezolucje ONZ:

  • 1261 (1999)

  • 1314 (2000)

  • 1379 (2001)

  • 1460 (2003)

  • 1539 (2004)

  • 1612 (2005)

Organizacje mi dzynarodoweSlide 66

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Organizacje mi dzynarodowe1Slide 67

Organizacje międzynarodowe

 • 1998

 • 3 cele:

  • zakończenie rekrutacji oraz wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych

  • zabezpieczenie procesu demobilizacji dzieci żołnierzy

  • promowanie ich reintegracji ze społeczeństwem

COALITION TO STOP THE USE OF CHILD SOLDIERS

Organizacje mi dzynarodowe2Slide 68

Organizacje międzynarodowe

 • ONZ - Specjalny Przedstawiciel ONZ do Spraw Dzieci i Konfliktów Zbrojnych

 • UNICEF

 • Amnesty International (AI)

 • Human Rights Watch (HRW)

 • Defence for Children International (DCI)

 • The NGO Group for the Convention

  on the Rights of the Child

Organizacje mi dzynarodowe3Slide 69

Organizacje międzynarodowe

 • Child Rights Information Network (CRIN)

 • War Child UK

 • Watchlist on Children and Armed Conflict

 • Anti-Slavery Organisation

 • Centre for Child Protection and Rescue

 • Global Movement for Children

 • Save the Children UK

Sposoby zapobieganiaSlide 70

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA

Sposoby zapobiegania1Slide 71

Sposoby zapobiegania

 • Krótkookresowe (doraźne)

 • Długookresowe

 • Systemowe (globalne)

Kr tkookresowe dora neSlide 72

Krótkookresowe (doraźne)

 • zaprzestanie konfliktu (problem interwencji humanitarnej)

 • rozbicie grup

 • złapanie winnych rekrutacji

 • demobilizacja dzieci

 • ochrona ze strony państwa

D ugookresoweSlide 73

Długookresowe

 • zmniejszanie potencjału rekrutacji – pomoc dla potencjalnych dzieci żołnierzy: sierot, uchodźców, dzieci ulicy, „dzieci bez imienia”

 • potępienie przez społeczność międzynarodową

12 lutego mi dzynarodowy dzie dzieci o nierzySlide 74

12 lutego – Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy

 • od 2002

 • Red Hand Day

 • „Milion czerwonych dłoni

  przeciw wykorzystywaniu

  dzieci w wojnie” 2008/2009

D ugookresowe1Slide 75

Długookresowe

 • przerwanie łańcucha zależności - wykorzystywanie dzieci ma być nieopłacalne (= sygnał ostrzegawczy dla innych)

  • zlikwidowanie poczucia bezkarności - odpowiedzialność karna przed międzynarodowymi trybunałami

  • zakazanie udzielania pomocy państwom, grupom wykorzystującym dzieci żołnierzy,

  • zakaz jakichkolwiek powiązań z nimi

  • zakaz handlu bronią z nimi

D ugookresowe2Slide 76

Długookresowe

 • zakaz kontaktów handlowych (np. zakup diamentów)

 • sankcje gospodarcze (zamrażanie kont bankowych)

 • sankcje polityczne - nie legitymizowanie tych grup, państw i przywódców – ostracyzm międzynarodowy, izolacja

 • wyeliminowanie możliwości wspierania tych grup przez inne organizacje

SystemoweSlide 77

Systemowe

 • problem globalny

 • zapobieganie konfliktom międzynarodowym

 • rozwój państw rozwijających się

 • likwidacja ubóstwa, AIDS etc.

 • przestrzeganie prawa międzynarodowego

 • powszechne przyjęcie Protokołu Fakultatywnego

 • istnienie podstawowych struktur państwowych umożliwiających urzędową rejestrację i dokumentację mieszkańców

 • edukacja, rola rodziny

 • zwiększanie świadomości, problem powszechności praw człowieka

 • kontrola zbrojeń

Control armsSlide 78

Control Arms

 • kampania „Broń kontrolowana”

 • AI, Oxfam, IANSA

 • „Kampania miliona twarzy”

 • Traktat o handlu bronią

 • Rezolucja ONZ – X 2006

Odpowiedzialno karnaSlide 79

Odpowiedzialność karna

Specjalny Sąd dla Sierra Leone

 • lipiec 2007 – AFRC

  • Alex Tamba Brima – 50 lat

  • Brima Mazzy Kamara – 45 lat

  • Santigie Borbor Kanu – 50 lat

 • październik 2007 – CDF

  • Allieu Kondewa – 7 lat

Odpowiedzialno karna1Slide 80

Odpowiedzialność karna

 • Międzynarodowy Trybunał Karny

  • UGANDA: Joseph Kony, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen, (Vincent Otti, Raska Lukwiya)

Odpowiedzialno karna2Slide 81

Odpowiedzialność karna

 • DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO: Thomas Lubanda Dyilo (1. proces przed MTK), Germain Katanga

OdpowiedzialnoSlide 82

Odpowiedzialność

 • Ofiary czy sprawcy? – odpowiedzialność dzieci żołnierzy za swoje czyny

Zasady likwidacji zjawiska dzieci o nierzySlide 83

Zasady likwidacji zjawiska dzieci żołnierzy

 • Zasady z Cape Town – 1997

 • Zasady Paryskie - 2007

Dzieci zolnierzeSlide 84

DDR

 • Disarmament = rozbrojenie

 • Demobilization = demobilizacja

 • Reintegration = reintegracja

ReintegracjaSlide 85

Reintegracja

 • specjalne ośrodki rehabilitacyjne

 • próba przysposobienia do ponownego życia w społeczeństwie

 • część ucieka i wraca do rebeliantów

 • 1994 Liberia – organizacja Susukuu „Szkoła za broń”

 • Giuseppe Berton, ksawerianin, Sierra Leone: najtrudniejsza rzecz to pomoc nieletnim znaleźć ponownie ich tożsamość

O rodki rehabilitacji i reintegracji gulu ugandaSlide 86

Ośrodki rehabilitacji i reintegracjiGulu, Uganda

Reintegracja1Slide 87

Reintegracja

 • Jan Paweł II - Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1994

  • Coraz więcej jest dzisiaj, niestety, chłopców i dziewcząt, a nawet dzieci, biorących czynny udział w konfliktach zbrojnych. […] Leży w interesie całego społeczeństwa, by ci młodzi ludzie odrzucili przemoc i weszli na drogę pokoju. Wymaga to jednak cierpliwej pracy wychowawczej, prowadzonej przez osoby, które szczerze wierzą w pokój…

Przyk ady powrotu do yciaSlide 88

Przykłady powrotu do życia

 • China Keitetsi

Przyk ady powrotu do ycia1Slide 89

Przykłady powrotu do życia

 • Ishmael Beah

Przyk ady powrotu do ycia2Slide 90

Przykłady powrotu do życia

 • Ishmael Beah


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro