De rol van certificering van landbouw en voedsel voor mens en milieu
Download
1 / 48

De rol van certificering van landbouw en voedsel voor mens en milieu - van biologische naar duurzame landbouw - - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

De rol van certificering van landbouw en voedsel voor mens en milieu - van biologische naar duurzame landbouw -. Helias A. Udo de Haes Instituut voor Milieuwetenschappen, CML LUMC, 25 maart 2013. Belangrijkste literatuur:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' De rol van certificering van landbouw en voedsel voor mens en milieu - van biologische naar duurzame landbouw -' - odeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

De rol van certificering van landbouw en voedsel voor mens en milieu- van biologische naar duurzame landbouw -

Helias A. Udo de Haes

Instituut voor Milieuwetenschappen, CML

LUMC, 25 maart 2013


Belangrijkste literatuur: en milieu

 • H.A. Udo de Haes en G.R. de Snoo: Eco-labelling of agriculturalfoodproducts. In U. Sonesson et al., Ch 19.

 • L. Fresco: Hamburgers in het paradijs, 2012.


Opbouw college
Opbouw college en milieu

I. Certificering van producten

II. Biologische landbouw

III. Naar een duurzame landbouw


I certificering van producten
I. Certificering van producten en milieu

 • Wat is certificering?

 • Onafhankelijke toetsing van de kwaliteit van producten

 • Informatie over de kwaliteit: milieukeur,

  eco-labels, productclaims, duurzaamheids-certificaten, …


Informatie op verschillende niveaus
Informatie op verschillende niveaus en milieu

1. Eigen claims

2. Onafhankelijk gecontroleerde eigen claims

3. Onafhankelijk getoetste certificatiesystemen

(keurmerken)


Organisatie certificering
Organisatie certificering en milieu

 • Drie lagen:

  Accreditatie

  Certificatiebureaus

  Producten - productketens


Certificering als private activiteit
Certificering als private activiteit en milieu

 • Bovenop wetgeving, beyondlegal compliance

 • Vrijwillig, ev. wel in samenwerking met overheid

 • Zelfregulering, lage kosten

 • Flexibeler dan wetgeving, ook internationaal

 • Doel: B2B en B2C


Toespitsing van het onderwerp
Toespitsing van het onderwerp en milieu

 • Certificering van landbouw en van voedsel

 • Vraag: wat kan dat betekenen voor mens en milieu, en i.h.b. voor onze gezondheid?

 • Daartoe kritische beschouwing van biologische landbouw


Ii biologische landbouw
II. Biologische landbouw en milieu

 • Meest bekende keurmerk

 • Onafhankelijk getoetste certificatiesystemen (niveau 3): SKAL

 • Groot vertrouwen

 • Internationaal (organicfarming)

 • Aansluitend bij natuurlijke processen

 • Wel belangrijke kritiekpunten


Heel korte geschiedenis
Heel korte geschiedenis en milieu

 • Ontstaan in jaren 20/30 van vorige eeuw

 • Als reactie op de industriële landbouw

 • Uitgangspunt: inspelen op natuurlijke processen

 • Areaal:

  • Wereld: 1%

  • EU: ca. 5%

  • Europa als geheel:

  • Oostenrijk: 20%

  • Nederland: 3%


Kernvraag
Kernvraag en milieu

 • In hoeverre is biologische landbouw beter voor mens en milieu dan gangbare landbouw?

 • Per kenmerk bekijken

 • Algemene kritiek van Fresco: “natuurlijk” biedt te weinig houvast, verwijst naar een mythisch paradijsKenmerken biologische landbouw
Kenmerken en milieubiologische landbouw

 • Geen synthetische bestrijdingsmiddelen

 • Geen antibiotica in veevoer

 • Geen synthetische kunstmest

 • Geen gentech

 • Biodiversiteit

 • Beter dierenwelzijn

 • Voedselkwaliteit en dieet

 • Ontbrekende kenmerken


1 geen synthetische bestrijdingsmiddelen
1. Geen synthetische bestrijdingsmiddelen en milieu

Dichloordifenyltrichloorethaan Soja

 • Wieden

 • Ruime vruchtwisseling en geen monoculturen

 • Resistente gewassen (bv. aardappels, wijnbouw)

 • Geen residuen, dus zeer positief


Maar … en milieu

 • Ook verbeteringen in gangbare landbouw

  • Minder schadelijke bestrijdingsmiddelen

  • Biologische bestrijding (in kassen)

 • Fresco: dus biologische landbouweerwaarde …

  geen meerwaarde ….


2 geen antibiotica in veevoer
2. Geen antibiotica in veevoer en milieu

 • Geen preventief gebruik in varkensvoer

 • In gangbare veeteelt sinds 2006 verboden

 • Enorm risico in gangbare veeteelt

  (zie laatste Bionieuws)

 • Dus hier biologische veeteelt zeer positief

  -> studenten


3 geen kunstmest
3. Geen kunstmest en milieu

 • Alleen organische mest, compost, guano, etc. en vlinderbloemigen voor stikstof (klaver, lupine)

 • Op zich goed voor bodemvruchtbaarheid (geen risico afname organisch stofgehalte)

 • Ook passend in circulaire economie

 • Per perceel redelijke opbrengsten (ca. 80%)


Maar … en milieu

 • Bemesting via veevoer en mest van elders

 • Grote vraag: hoeveel mensen volledig zonder kunstmest?

 • Min of meer terug naar landbouw van vóór 1850?


Toename intensiteit sinds 1850
Toename intensiteit sinds 1850 en milieu

 • Akkerland-voor-zaaizaad t.o.v. akkerland-totaal:

  Middeleeuwen 1 : 3, 18e eeuw: 1 : 12, nu 1 : 40

 • Dagelijkse melkgift koe: 16eeeuw 4-5 l/d, nu 27.5 l/d

 • Succesvolle Groene Revolutie (2-3 oogsten / jaar)

 • Nu slechts 0.25 ha / persoon nodig, bij jagers en verzamelaars was dat 50 – 100 ha / persoon

 • Vanaf 1850 geen honger meer in Europa ondanks bevolkingstoename tot 7 mld mensen


4 geen gentech
4. Geen gentech en milieu

 • Wat is gentech, ofwel: genetische modificatie

 • Overbrengen genetische materiaal via biotechnologie i.p.v. via veredeling

 • Onderscheid:

  • intragenese

  • cisgenese

  • transgenese


Welke bevolkingsomvang
Welke bevolkingsomvang? en milieu

 • Bevolkingsomvang zonder kunstmest:

  • Fresco schat: 5-6 maal minder mensen (1.1 - 1.4 mld)

  • Schatting PRI (LUW): 1 mld zonder fosfaat

 • Op wereldschaal kansloos zonder kunstmest

 • Wel sinds 2006 meer obesitas dan honger …


 • Grote en milieuangst voor genetische modificatie bij overschrijden grens mens/dier/plant

 • ‘Frankensteinfood’Verhaal fresco
Verhaal Fresco ontwikkelingslanden positief

 • Biotechnologie geen trendbreuk

 • Bepleit pragmatische opstelling: welke feitelijke bijdrage aan duurzame landbouw?

 • EU te afhoudend, maar rest wereld geen inspraak

 • Nadruk helaas op goedkoper produceren; nauwelijks bestrijding armoede, honger en milieuproblemen

 • GM had nooit met herbicidenresistentie moeten beginnen (roundup-ready soja van Monsanto)!


Betere voorbeelden
Betere voorbeelden ontwikkelingslanden positief

 • Verbetering cassave was beter begin geweest

  • stapelvoedsel voor de armen, vooral in Afrika

  • veel verbetering mogelijk (betere opname nutriënten, hoger eiwitgehalte, minder kwetsbaar voor ziekten)

  • wordt nu pas mee begonnen

 • Gouden rijst, inbouw beta-caroteen(voor-voor vit.A)

  • introductie tot nu toe helaas moeizaam

  • wel in 2009 door China goedgekeurd


Wat tot nu toe de effecten
Wat tot nu toe de effecten? ontwikkelingslanden positief

 • Niet makkelijk vast te stellen

 • Waarmee te vergelijken?

 • Exoten zijn óók vaak kwetsbaar (b.v. aardappel)

 • Ook veel horizontale uitwisseling in de natuur

 • Ook andere technische vernieuwingen brengen schaalvergroting met zich mee


Beeld negatieve effecten gmo s
Beeld negatieve effecten ontwikkelingslanden positiefGMO’s

 • Gezondheidseffecten: geen aanwijzingen (LF)

 • Ecologische effecten: geen aanwijzingen (LF)

  • wel uitkruisen met natuurlijke soorten

  • effecten schaalvergroting bij gebruik gen-soja

  • ontginning mangrovebossen bij zouttolerante rijst

 • Sociale effecten: zeer vele

  • vermengen met biologische landbouw

  • macht multinationals vs. kleine boeren (pachters)

  • democratisch kwekersrecht (open source) vs.

   top-down en duur octrooirecht


Mogelijke positieve effecten gmo s
Mogelijke positieve effecten ontwikkelingslanden positiefGMO’s

 • Tot nu toe helaas zeer beperkt (weinig hogere opbrengsten, weinig betere toleranties)

 • Maar wel potenties voor duurzame landbouw:

  • Bt gewassen tegen plaaginsecten (mais, katoen, soja)

  • reductie methaan-emissie uit koeienmagen en N2O emissie bij bemesting

  • productie omega-3 en -6 vetzuren, bijv. in soja

  • Phytophtora-resistente aardappels (cis of trans); meeldouw-resistente druif (w.druif, gerst of zijderups)

  • zelfs voor biologische landbouw?5 biodiversiteit
5. Biodiversiteit biotechnologie (voor medicijnen)

 • Onderscheid:

  • Natuur-biodiversiteit

   • intrinsiek

   • functioneel

  • Agro-biodiversiteit


Natuur biodiversiteit intrinsiek functioneel
Natuur-biodiversiteit biotechnologie (voor medicijnen)intrinsiekfunctioneel


Agro biodiversiteit blaarkop mangalica varken phytophthora resistent
Agro-biodiversiteit biotechnologie (voor medicijnen)BlaarkopMangalica varkenPhytophthora resistent


Natuur biodiversiteit
Natuur-biodiversiteit biotechnologie (voor medicijnen)

 • Wel- en niet-functionele biodiversiteit

 • Sterk onder druk door intensivering

 • Beter indien geen gebruik bestrijdingsmiddelen

 • Maar in NL geen formele eis voor % natuur

 • Soms zelfs ook negatieve effecten (bv. bij wieden)

 • Maar toch in praktijk per bedrijf wel beter

 • Fresco: wel per kg grotere oppervlakte nodig …; bovendien geen risico voor landbouw


Agro biodiversiteit
Agro-biodiversiteit biotechnologie (voor medicijnen)

 • ‘Genetische erosie’ van landbouwgewassen

 • Al lange tijd aan de gang

 • Nu vooral 12 soorten planten, 14 soorten dieren

 • Diversiteit nodig voor inkruisen eigenschappen

 • Fresco: sinds moderne rassen geen grote epidemie

  (zoals aardappelmoeheid in Ierland in 19e eeuw)

 • Rol genenbanken

 • In biologische landbouw meer resistente oude rassen


6 dierenwelzijn
6. Dierenwelzijn biotechnologie (voor medicijnen)

 • Steeds belangrijker onderwerp

 • Biologische landbouw gewoon beter

 • Wordt nu ook steeds meer in gangbare landbouw opgepakt

  -> studenten


7 voedselkwaliteit en dieet
7. Voedselkwaliteit en dieet biotechnologie (voor medicijnen)


Voedselkwaliteit intrinsiek en verontreiniging
Voedselkwaliteit: intrinsiek en verontreiniging biotechnologie (voor medicijnen)

 • Aanwijzingen voor biologische gewassen:

  • Meer anti-oxidantia

  • Meer omega-3 vetzuren

  • Meet vitamine C, zink en ijzer

 • Betere smaak vlees?

 • Meer/minder risico op voedselvergiftiging ? (Salmonella, Listeria, BSE, EHEC, ESBL, Q-koorts ….)

 • Fresco: voedselkwaliteit beter dan ooit

  -> Studenten


Dieet
Dieet biotechnologie (voor medicijnen)

 • Wel of niet vegetarisch: enorm verschil voor landbouw (tweederde grasland)

 • Flexitariër, slow food, stadslandbouw, smart city

 • Freso: de meeste van de 10 belangrijkste doodsoorzaken zijn direct gerelateerd aan dieet

 • Groot belang gevarieerd dieet

  -> studenten


8 ontbrekende kenmerken
8. Ontbrekende kenmerken biotechnologie (voor medicijnen)

 • Effect op klimaat (tomaten uit Spanje, vruchten uit Zuid-Afrika…)

 • Aandacht voor effecten in keten:

  • geen voedselkilometers

  • geen water-voetstap

  • geen LCA

 • In feite is biologische landbouw van voorloper nu conservatief aan het worden


Conclusies biologische landbouw
Conclusies biologische landbouw biotechnologie (voor medicijnen)

 • Vele sterke elementen

 • Maar ook drie belangrijke beperkingen:

  • ontbrekende criteria

  • kan de wereld niet voeden

  • conservatief


Iii naar een duurzame landbouw
III. Naar biotechnologie (voor medicijnen)een duurzame landbouw

 • Nu volop in beweging

 • Op EU niveau in kader van overleg over GLB

 • Op nationaal niveau


DEN HAAG 21 maart – Versnelde verduurzaming van de land- en tuinbouw

staat ook het kabinet voor ogen, maar het heeft slechts beperkte

mogelijk­heden om daadwerkelijk iets te kunnen doen.

Dijksma zet zich in voor duurzame landbouw

21-03-2013 09:03 | Redactie politiek

Dijksma. Foto ANP


Wat is duurzame landbouw
Wat is duurzame landbouw? en tuinbouw

 • Fresco: niemand heeft definitie …

 • Geen reden om er niet aan te werken

 • Heel bruikbaar kader: People – Planet – Profit (PPP) plus concepten als circulaire economie, BBE

 • Het gaat zowel om de landbouw als om het voedsel

 • Vgl.: duurzame bosbouw, duurzame biomassa, duurzame palmolie, duurzame visserij, e.a.


Enkele uitgangspunten
Enkele uitgangspunten en tuinbouw

 • Alle milieuproblemen

 • Zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen (IPM, ICM)

 • Zo min mogelijk kunstmest

 • Alleen gentechniek t.b.v. duurzaamheid (PPP)

 • Redelijke prijzen (Utz vs. Max Havelaar)

 • Gericht op ‘beyondlegalcompliance’, niet op een nichemarkt

 • Moet hele wereldbevolking kunnen voeden

 • Geen afwijzing van high-tech (wel: hoe ver?)


Naar een keurmerk voor duurzame landbouw
Naar een keurmerk voor duurzame landbouw? en tuinbouw

 • Betekenis groot, maar wel problemen:

  • veel verschillende soorten producten

  • ‘met mate’ technisch moeilijker dan ja-nee

  • dat ook niet makkelijk voor draagvlak

 • Toch alleszins de moeite waard

 • Open eind: hoe problemen aan te pakken?


ad