Jurga Bajoriūnienė
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu? PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jurga Bajoriūnienė Personalo valdymo konsultantė. Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu?. Alma Tamošaitytė Žmogiškųjų resursų tyrimų skyriaus vadovė. Tyrimo pristatymas. Tyrimo pristatymas. TYRIMO TIKSLAS:. Įvertinti personalo vadybos situaciją Lietuvoje.

Download Presentation

Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jurga Bajoriūnienė

Personalo valdymo konsultantė

Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu?

Alma Tamošaitytė

Žmogiškųjų resursų tyrimų skyriaus vadovė


Tyrimo pristatymas


Tyrimo pristatymas

TYRIMO TIKSLAS:

Įvertinti personalo vadybos situaciją Lietuvoje

TYRIMO METODAS:

Apklausa vykdoma CAWI (angl. Computer assisted web interview)

TYRIMO DALYVIAI:

RESPONDENTŲ SKAIČIUS:

Lietuvos įmonės, turinčios daugiau nei 50 darbuotojų

Įmonių vadovai bei personalo valdymo profesionalai

Apklausti 479 Lietuvos įmonių atstovai

TYRIMO LAIKOTARPIS:

Apklausa vyko 2007 m. spalio 18 – lapkričio5 dienomis


Tyrimo dalyviai


Demografija:pagal darbines pareigas

“Personalo valdymo (PV) profesionalai” = visi, dirbantys ir besispecializuojantys personalo valdymo srityje

5


Demografija:pagal įmonės veiklos sritį

N=364

6


Demografija:pagal vietovę

N=364

7


Tyrimo rezultatai


PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kokie PV profesionalų įgaliojimai ir statusas?

 • Kokias funkcijas PV veikla apima, neapima ir kodėl?

 • Kaip PV veikla vertinama ir matuojama?

 • Kaip vertinama PV kompetencija?


PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kokie PV profesionalų įgaliojimai ir statusas?


Ar yra įmonėje PV vadovas?

11


Ar yra įmonėje PV vadovas?

 • 100 darbuotojų įmonėje – “lūžio taškas”, priimant sprendimą, ar reikalingas PV profesionalas

 • PV darbuotojų skaičių apsprendžia:

  • PV atliekamos funkcijos

  • PV funkcijose technologijų įdarbinimo lygis

  • PV darbuotojų profesionalumas

12


Kas formuoja personalo strategiją įmonėje?

 • Įmonės valdyba, (savininkai, akcininkai)

 • Įmonės vadovas

 • Personalo valdymo vadovas

 • Įmonės vadovas ir personalo valdymo vadovas, kaip strateginiai partneriai

 • Įmonės vadovas, personalo valdymo vadovas ir įmonės darbuotojai

 • Išorės konsultantai


Kas formuoja personalo strategiją įmonėje?

14


Kas formuoja personalo strategiją įmonėje?

Leitmotyvas LIŪDNASIS:

 • PV profesionalai daug labiau nei įmonių vadovai mano esantys “strateginiai partneriai” formuojant personalo strategiją įmonėje

 • Net 65% įmonių, kur yra atskiras personalo padalinys (vadovas) personalo strategiją formuoja įmonės valdyba, vadovas

 • Ką daryti, kad būtume tikrais strateginiais partneriais?

15


Kaip vertinateįmonės vadovo ir PV bendradarbiavimą savo įmonėje?

 • Puiki profesionalių partnerių komanda

 • Sprendžiančio vadovo – vykdančio pavaldinio komanda

 • Puikiai vienas kitą suprantantys bičiuliai

 • Puiki profesionalių partnerių ir bičiulių komanda

 • Nėra nei profesinio nei bičiuliško kontakto

16


Kaip vertinateįmonės vadovo ir PV bendradarbiavimą savo įmonėje?

17


Kaip vertinateįmonės vadovo ir PV bendradarbiavimą savo įmonėje?

 • Leitmotyvas OPTIMISTIŠKASIS:

 • TANDEMAS, kaip žanras, turi šansų Lietuvoje , nes:

  • ~60% įmonių PV profesionalai ir įmonių vadovai savo bendradarbiavimą apibūdina kaip “profesionalių partnerių (ir bičiulių) komanda”

  • Vis tik 1/3 įmonių bendradarbiavimas apibūdinamas kaip “sprendžiančio vadovo ir vykdančio pavaldinio”

 • Nuo ko priklauso TANDEMIŠKUMAS?

18


PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kokias funkcijas PV veikla apima, neapima ir kodėl?


Kokias funkcijas atlieka PV (padalinys) įmonėje?

20


Kokias funkcijas atlieka PV vadovas (padalinys) įmonėje?

 • Rezultatai – šiandienos aktualijų nuotrauka:

  • Didelė darbuotojų migracija ir dėl to augantis poreikis pritraukti ir išlaikyti darbuotojus (samda 90% ir skatinimas/motyvavimas83%)

  • ES fondų remiami mokymai ir kvalifikacijos kėlimas (73%)

 • Didesnio vidinio efektyvumo kūrimu PV profesionalaiužsiima rečiau ir mažiau:

  • Veiklos valdymas (rezultatų analizė ir vertinimas 37%)

  • Pokyčių valdymas (22%)

 • DU sistemų kūrimas ir valdymas tradiciškai vėliausiai perduodama PV profesionalų atsakomybei (43%)

21


Kokias funkcijas atlieka PV vadovas (padalinys) įmonėje?Įmonės vadovai vs. PV profesionalai

22


Kokias funkcijas atlieka PV vadovas (padalinys) įmonėje?Įmonės vadovai vs. PV profesionalai

 • Leitmotyvas KIRIŠKASIS:

 • PV profesionalai teigia atliekantys daug daugiau funkcijų nei mano įmonių vadovai

 • Kodėl?

 • Įmonių vadovai turbūt bet kurio proceso funkcijų neišvardintų taip detaliai, kaip pats darbuotojas, už tą sritį atsakingas

 • Ar tikrai užtenka tarpusavio komunikacijos apie tai, kaip dėliojami veiklos prioritetai ir kam skiriamas laikas, resursai?

  • Darbuotojų adaptacija, karjeros planav. (skirtumas – 34%)

  • PV strategija, politika (skirt. – 29%)

23


Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?

 • Trūksta žinių ir kompetencijos

 • Šiuo metu tai neaktualu mūsų įmonei

 • Trūksta laiko ir resursų

 • Aukščiausio lygio vadovai nepritaria šiai veiklai

 • Trūksta įgaliojimų

 • Sunku pasakyti

24


Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta žinių ir kompetencijos

% nuo atsakiusiųjų, kad konkrečiai sričiai “Neskiriamas dėmesys”

25


Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta žinių ir kompetencijos

 • Leitmotyvas ATVIRASIS:

 • Akivaizdžiai matome, kokiose srityse kompetencijos augimas svarbiausias

  • Skatinimo sistemų kūrimas ir valdymas (30%)

  • PV strategija, politika (29%)

  • Veiklos valdymas (rezultatų analizė ir vertinimas 29%)

26


Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta laiko ir resursų

% nuo atsakiusiųjų, kad konkrečiai sričiai “Neskiriamas dėmesys”

27


Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta laiko ir resursų

 • Leitmotyvas IRONIŠKASIS

 • Daugiausia laiko ir resursųtrūksta PV strategijai ir politikai (57%) !!!

  • Prapuolę skubiuose darbuose nerandame laiko svarbiems?

  • Lengviau bėgti iš inercijos ir daryti tai, ką gerai mokame, o ne tai, ko įmonei šiuo metu reikia?

  • O gal ir vėl – kompetencijos stoka?

28


Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Nepritariaaukščiausio lygio vadovai

% nuo atsakiusiųjų, kad konkrečiai sričiai “Neskiriamas dėmesys”

29


Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Nepritariaaukščiausio lygio vadovai

 • Labiausiai aukščiausio lygio vadovai nepritaria:

  • DU sistemų kūrimui ir valdymui (57%)

  • Įmonės kultūra, mikrolimatas, vidinė komunikacija (36%)

  • Skatinimo ir motyvavimo sistemų kūrimas ir valdymas (35%)

 • Kodėl?

 • Įmonių vadovams atrodo tai nesvarbu?

 • Įmonei tai neaktualu?

 • Įmonių vadovai nepasitiki PV profesionalų kompetencija šioje srityje?

30


PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kaip PV veikla vertinama ir matuojama?


Kaip vertinama personalo valdymo veiklaįmonėje?

Įmonės, kur nėra PV (padalinio)

Įmonės, kur yra PV (padalinys)

N=265

N=99

32


Kaip vertinama personalo valdymo veiklaįmonėje?

 • Pagerėjimas – 13%. Ar verslui tai daug?

 • Jei darbuotojų kaita sumažėja 13%?

 • Jei darbuotojų lojalumas (prisirišimas prie įmonės) padidėja 13%?

33


Darbuotojų kaitos pokytis (13%)

 • Prielaida

 • Vieno darbuotojo pakeitimo kaina įmonei – 6 mėn.atlyg. (=15.000 Lt)

34


Darbuotojų prisirišimo prie įmonės pokytis (13%)

 • Faktas

 • Kuo didesnis darbuotojų prisirišimas prie įmonės (lojalumas, įsipareigojimas ir pan.), tuo mažesnis nebuvimo darbe rodiklis

35


Kaip ir kuo remiantis yra vertinama (matuojama) personalo valdymo veikla įmonėje?

 • Turime aiškią rodiklių sistemą, kurios pagrindu reguliariai vertinamas personalo valdymo veiklos efektas

 • Nesistemingai pagal poreikį naudojami kai kurie personalo valdymo veiklos rodikliai kaip kurių veiklos sričių efektui pamatuoti

 • Vertinama subjektyviai įmonės vadovui ir personalo valdymo vadovui kartu aptariant veiklos efektą

 • Įmonės vadovas vertina subjektyviai remdamasis savo nuomone

 • Niekaip nevertinama

36


Kaip ir kuo remiantis yra vertinama (matuojama) personalo valdymo veikla įmonėje?

37


Kaip ir kuo remiantis yra vertinama (matuojama) personalo valdymo veikla įmonėje? (I)

 • Įmonės, turinčios personalo padalinius (vadovus) ir aiškių rodiklių pagrindu reguliariai vertinančios PV veiklos efektą gali:

  • aiškiau ir tiksliau įvardinti savo problemas, jų priežastis

  • taikliau pasirinkti priemones toms problemoms spręsti

 • Tai, kad net ~20% įmonių, turinčių personalo padalinius (vadovus), PV veikla vertinama subjektyviai ar visai nevertinama rodo didelį PV profesionalų profesionalumo skirtumą !

 • Net kai naudojami aiškūs rodikliai ir reguliariai matuojamas PV veiklos efektas, įmonių vadovai apie tai nebūtinai žino 

 • PV profesionalai dažnai dirba “pogrindyje”?

  • Nepakanka tarpusavio komunikacijos?

  • Įmonių vadovai nemato PV veiklos svarbos?

  • Trūksta kompetencijos, kaip matuoti rezultatus?

38


PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kaip vertinama PV kompetencija?


Įmonių vadovų ir PV profesionalų išsilavinimas

40


Žinių ir įgūdžių įvertinimas personalo valdymo srityse

41


Išsilavinimas bei savo žinių ir įgūdžių įvertinimas

 • Vien išsilavinimo skirtumai galėtų būti puikiu pagrindu TANDEMUI – kuo įvairesnį išsilavinimą turime, tuo platesnį žinių, patirčių arsenalą galime naudoti:

  • Įmonių vadovai – verslas, ekonomika

  • PV profesionalai – personalo valdymas, psichologija, teisė

 • Įmonių vadovai jaučiasi kompetentingesni nei PV profesionalai globalesniuose PV klausimuose (pokyčių valdymas, DU sistemų kūrimas ir valdymas, veiklos valdymas)

 • PV profesionalai savo kompetenciją geriau vertina siauriau specializuotuose klausimuose (personalo dokumentacija, darbuotojų samda, mokymai, adaptacija)

42


Kaip Jūs manote, ar Lietuvoje pakanka profesionaliųpersonalo vadybos specialistų?

 • Jų yra per daug

 • Jų yra pakankamai

 • Jų yra per mažai


Kaip Jūs manote, ar Lietuvoje pakanka profesionaliųpersonalo vadybos specialistų?


Kaip Jūs manote, ar Lietuvoje pakanka profesionaliųpersonalo vadybos specialistų?

 • Leitmotyvas PARADOKSALUSIS:

 • Įmonės, turinčios PV profesionalus, daug dažniau teigia, kad jų per mažai nei tos, kurios jų neturi

 • Kodėl?

  • Kol nesusiduri su bėda, net nežinai, kad taip yra ?

 • Įmonių vadovai dažniau teigia, kad PV profesionalų per mažai, nei patys PV profesionalai

 • Kodėl?

  • Vadovai net nežino, kokių specialistų yra / galima rasti?

  • Vadovai nėra patenkinti gaunama PV profesionalų paslauga?


Ko trūksta šiandienos TANDEMUI?

 • PV profesionalams

 • Plėsti PV kompetencijas – būtina, siekiant pasiekti / pateisinti “strateginio partnerio” vardą

 • Gilinti verslo supratimą, formuoti PV veiklą, kaip pridėtinę vertę kuriantį procesą

 • Įmonių vadovams

 • Investuoti (laiko / dėmesio / pinigų) į PV veiklą

 • Kartu su PV profesionalu auginti įmonės PV veiklos kokybę ir duodamą naudą


Finalas

 • TANDEMUI:

 • Neužtenka norėti būti strateginiais partneriais, reikia to mokytis

 • Su verslu reikia kalbėti verslo kalba, o verslo kalba - skaičiai

 • Nesislėpkime už “laiko nebuvimo” – laiko nerandame mums nesvarbiems dalykams


 • Login