Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu? - PowerPoint PPT Presentation

Jurga Bajoriūnienė
Download
1 / 47

 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jurga Bajoriūnienė Personalo valdymo konsultantė. Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu?. Alma Tamošaitytė Žmogiškųjų resursų tyrimų skyriaus vadovė. Tyrimo pristatymas. Tyrimo pristatymas. TYRIMO TIKSLAS:. Įvertinti personalo vadybos situaciją Lietuvoje.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Jurga Bajoriūnienė

Personalo valdymo konsultantė

Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu?

Alma Tamošaitytė

Žmogiškųjų resursų tyrimų skyriaus vadovė


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Tyrimo pristatymas


Tyrimo pristatymas

Tyrimo pristatymas

TYRIMO TIKSLAS:

Įvertinti personalo vadybos situaciją Lietuvoje

TYRIMO METODAS:

Apklausa vykdoma CAWI (angl. Computer assisted web interview)

TYRIMO DALYVIAI:

RESPONDENTŲ SKAIČIUS:

Lietuvos įmonės, turinčios daugiau nei 50 darbuotojų

Įmonių vadovai bei personalo valdymo profesionalai

Apklausti 479 Lietuvos įmonių atstovai

TYRIMO LAIKOTARPIS:

Apklausa vyko 2007 m. spalio 18 – lapkričio5 dienomis


Tyrimo dalyviai

Tyrimo dalyviai


Demografija pagal darbines pareigas

Demografija:pagal darbines pareigas

“Personalo valdymo (PV) profesionalai” = visi, dirbantys ir besispecializuojantys personalo valdymo srityje

5


Demografija pagal mon s veiklos srit

Demografija:pagal įmonės veiklos sritį

N=364

6


Demografija pagal vietov

Demografija:pagal vietovę

N=364

7


Tyrimo rezultatai

Tyrimo rezultatai


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kokie PV profesionalų įgaliojimai ir statusas?

 • Kokias funkcijas PV veikla apima, neapima ir kodėl?

 • Kaip PV veikla vertinama ir matuojama?

 • Kaip vertinama PV kompetencija?


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kokie PV profesionalų įgaliojimai ir statusas?


Ar yra mon je pv vadovas

Ar yra įmonėje PV vadovas?

11


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Ar yra įmonėje PV vadovas?

 • 100 darbuotojų įmonėje – “lūžio taškas”, priimant sprendimą, ar reikalingas PV profesionalas

 • PV darbuotojų skaičių apsprendžia:

  • PV atliekamos funkcijos

  • PV funkcijose technologijų įdarbinimo lygis

  • PV darbuotojų profesionalumas

12


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Kas formuoja personalo strategiją įmonėje?

 • Įmonės valdyba, (savininkai, akcininkai)

 • Įmonės vadovas

 • Personalo valdymo vadovas

 • Įmonės vadovas ir personalo valdymo vadovas, kaip strateginiai partneriai

 • Įmonės vadovas, personalo valdymo vadovas ir įmonės darbuotojai

 • Išorės konsultantai


Kas formuoja personalo strategij mon je

Kas formuoja personalo strategiją įmonėje?

14


Kas formuoja personalo strategij mon je1

Kas formuoja personalo strategiją įmonėje?

Leitmotyvas LIŪDNASIS:

 • PV profesionalai daug labiau nei įmonių vadovai mano esantys “strateginiai partneriai” formuojant personalo strategiją įmonėje

 • Net 65% įmonių, kur yra atskiras personalo padalinys (vadovas) personalo strategiją formuoja įmonės valdyba, vadovas

 • Ką daryti, kad būtume tikrais strateginiais partneriais?

15


Kaip vertinate mon s vadovo ir pv bendradarbiavim savo mon je

Kaip vertinateįmonės vadovo ir PV bendradarbiavimą savo įmonėje?

 • Puiki profesionalių partnerių komanda

 • Sprendžiančio vadovo – vykdančio pavaldinio komanda

 • Puikiai vienas kitą suprantantys bičiuliai

 • Puiki profesionalių partnerių ir bičiulių komanda

 • Nėra nei profesinio nei bičiuliško kontakto

16


Kaip vertinate mon s vadovo ir pv bendradarbiavim savo mon je1

Kaip vertinateįmonės vadovo ir PV bendradarbiavimą savo įmonėje?

17


Kaip vertinate mon s vadovo ir pv bendradarbiavim savo mon je2

Kaip vertinateįmonės vadovo ir PV bendradarbiavimą savo įmonėje?

 • Leitmotyvas OPTIMISTIŠKASIS:

 • TANDEMAS, kaip žanras, turi šansų Lietuvoje , nes:

  • ~60% įmonių PV profesionalai ir įmonių vadovai savo bendradarbiavimą apibūdina kaip “profesionalių partnerių (ir bičiulių) komanda”

  • Vis tik 1/3 įmonių bendradarbiavimas apibūdinamas kaip “sprendžiančio vadovo ir vykdančio pavaldinio”

 • Nuo ko priklauso TANDEMIŠKUMAS?

18


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kokias funkcijas PV veikla apima, neapima ir kodėl?


Kokias funkcijas atlieka pv padalinys mon je

Kokias funkcijas atlieka PV (padalinys) įmonėje?

20


Kokias funkcijas atlieka pv vadovas padalinys mon je

Kokias funkcijas atlieka PV vadovas (padalinys) įmonėje?

 • Rezultatai – šiandienos aktualijų nuotrauka:

  • Didelė darbuotojų migracija ir dėl to augantis poreikis pritraukti ir išlaikyti darbuotojus (samda 90% ir skatinimas/motyvavimas83%)

  • ES fondų remiami mokymai ir kvalifikacijos kėlimas (73%)

 • Didesnio vidinio efektyvumo kūrimu PV profesionalaiužsiima rečiau ir mažiau:

  • Veiklos valdymas (rezultatų analizė ir vertinimas 37%)

  • Pokyčių valdymas (22%)

 • DU sistemų kūrimas ir valdymas tradiciškai vėliausiai perduodama PV profesionalų atsakomybei (43%)

21


Kokias funkcijas atlieka pv vadovas padalinys mon je mon s vadovai vs pv profesionalai

Kokias funkcijas atlieka PV vadovas (padalinys) įmonėje?Įmonės vadovai vs. PV profesionalai

22


Kokias funkcijas atlieka pv vadovas padalinys mon je mon s vadovai vs pv profesionalai1

Kokias funkcijas atlieka PV vadovas (padalinys) įmonėje?Įmonės vadovai vs. PV profesionalai

 • Leitmotyvas KIRIŠKASIS:

 • PV profesionalai teigia atliekantys daug daugiau funkcijų nei mano įmonių vadovai

 • Kodėl?

 • Įmonių vadovai turbūt bet kurio proceso funkcijų neišvardintų taip detaliai, kaip pats darbuotojas, už tą sritį atsakingas

 • Ar tikrai užtenka tarpusavio komunikacijos apie tai, kaip dėliojami veiklos prioritetai ir kam skiriamas laikas, resursai?

  • Darbuotojų adaptacija, karjeros planav. (skirtumas – 34%)

  • PV strategija, politika (skirt. – 29%)

23


D l kokios prie asties neskiriamas d mesys

Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?

 • Trūksta žinių ir kompetencijos

 • Šiuo metu tai neaktualu mūsų įmonei

 • Trūksta laiko ir resursų

 • Aukščiausio lygio vadovai nepritaria šiai veiklai

 • Trūksta įgaliojimų

 • Sunku pasakyti

24


D l kokios prie asties neskiriamas d mesys tr ksta ini ir kompetencijos

Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta žinių ir kompetencijos

% nuo atsakiusiųjų, kad konkrečiai sričiai “Neskiriamas dėmesys”

25


D l kokios prie asties neskiriamas d mesys tr ksta ini ir kompetencijos1

Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta žinių ir kompetencijos

 • Leitmotyvas ATVIRASIS:

 • Akivaizdžiai matome, kokiose srityse kompetencijos augimas svarbiausias

  • Skatinimo sistemų kūrimas ir valdymas (30%)

  • PV strategija, politika (29%)

  • Veiklos valdymas (rezultatų analizė ir vertinimas 29%)

26


D l kokios prie asties neskiriamas d mesys tr ksta laiko ir resurs

Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta laiko ir resursų

% nuo atsakiusiųjų, kad konkrečiai sričiai “Neskiriamas dėmesys”

27


D l kokios prie asties neskiriamas d mesys tr ksta laiko ir resurs1

Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Trūksta laiko ir resursų

 • Leitmotyvas IRONIŠKASIS

 • Daugiausia laiko ir resursųtrūksta PV strategijai ir politikai (57%) !!!

  • Prapuolę skubiuose darbuose nerandame laiko svarbiems?

  • Lengviau bėgti iš inercijos ir daryti tai, ką gerai mokame, o ne tai, ko įmonei šiuo metu reikia?

  • O gal ir vėl – kompetencijos stoka?

28


D l kokios prie asties neskiriamas d mesys nepritaria auk iausio lygio vadovai

Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Nepritariaaukščiausio lygio vadovai

% nuo atsakiusiųjų, kad konkrečiai sričiai “Neskiriamas dėmesys”

29


D l kokios prie asties neskiriamas d mesys nepritaria auk iausio lygio vadovai1

Dėl kokios priežasties neskiriamas dėmesys?Nepritariaaukščiausio lygio vadovai

 • Labiausiai aukščiausio lygio vadovai nepritaria:

  • DU sistemų kūrimui ir valdymui (57%)

  • Įmonės kultūra, mikrolimatas, vidinė komunikacija (36%)

  • Skatinimo ir motyvavimo sistemų kūrimas ir valdymas (35%)

 • Kodėl?

 • Įmonių vadovams atrodo tai nesvarbu?

 • Įmonei tai neaktualu?

 • Įmonių vadovai nepasitiki PV profesionalų kompetencija šioje srityje?

30


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kaip PV veikla vertinama ir matuojama?


Kaip vertina ma personalo valdymo veikla mon je

Kaip vertinama personalo valdymo veiklaįmonėje?

Įmonės, kur nėra PV (padalinio)

Įmonės, kur yra PV (padalinys)

N=265

N=99

32


Kaip vertina ma personalo valdymo veikla mon je1

Kaip vertinama personalo valdymo veiklaįmonėje?

 • Pagerėjimas – 13%. Ar verslui tai daug?

 • Jei darbuotojų kaita sumažėja 13%?

 • Jei darbuotojų lojalumas (prisirišimas prie įmonės) padidėja 13%?

33


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Darbuotojų kaitos pokytis (13%)

 • Prielaida

 • Vieno darbuotojo pakeitimo kaina įmonei – 6 mėn.atlyg. (=15.000 Lt)

34


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Darbuotojų prisirišimo prie įmonės pokytis (13%)

 • Faktas

 • Kuo didesnis darbuotojų prisirišimas prie įmonės (lojalumas, įsipareigojimas ir pan.), tuo mažesnis nebuvimo darbe rodiklis

35


Kaip ir kuo remiantis yra vertinama matuojama personalo valdymo veikla mon je

Kaip ir kuo remiantis yra vertinama (matuojama) personalo valdymo veikla įmonėje?

 • Turime aiškią rodiklių sistemą, kurios pagrindu reguliariai vertinamas personalo valdymo veiklos efektas

 • Nesistemingai pagal poreikį naudojami kai kurie personalo valdymo veiklos rodikliai kaip kurių veiklos sričių efektui pamatuoti

 • Vertinama subjektyviai įmonės vadovui ir personalo valdymo vadovui kartu aptariant veiklos efektą

 • Įmonės vadovas vertina subjektyviai remdamasis savo nuomone

 • Niekaip nevertinama

36


Kaip ir kuo remiantis yra vertinama matuojama personalo valdymo veikla mon je1

Kaip ir kuo remiantis yra vertinama (matuojama) personalo valdymo veikla įmonėje?

37


Kaip ir kuo remiantis yra vertinama matuojama personalo valdymo veikla mon je i

Kaip ir kuo remiantis yra vertinama (matuojama) personalo valdymo veikla įmonėje? (I)

 • Įmonės, turinčios personalo padalinius (vadovus) ir aiškių rodiklių pagrindu reguliariai vertinančios PV veiklos efektą gali:

  • aiškiau ir tiksliau įvardinti savo problemas, jų priežastis

  • taikliau pasirinkti priemones toms problemoms spręsti

 • Tai, kad net ~20% įmonių, turinčių personalo padalinius (vadovus), PV veikla vertinama subjektyviai ar visai nevertinama rodo didelį PV profesionalų profesionalumo skirtumą !

 • Net kai naudojami aiškūs rodikliai ir reguliariai matuojamas PV veiklos efektas, įmonių vadovai apie tai nebūtinai žino 

 • PV profesionalai dažnai dirba “pogrindyje”?

  • Nepakanka tarpusavio komunikacijos?

  • Įmonių vadovai nemato PV veiklos svarbos?

  • Trūksta kompetencijos, kaip matuoti rezultatus?

38


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

PV proceso vaidmuo šiandieninėse Lietuvos įmonėse

 • Kaip vertinama PV kompetencija?


Moni vadov ir pv profesional i silavinimas

Įmonių vadovų ir PV profesionalų išsilavinimas

40


Ini ir g d i vertinimas personalo valdymo srityse

Žinių ir įgūdžių įvertinimas personalo valdymo srityse

41


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Išsilavinimas bei savo žinių ir įgūdžių įvertinimas

 • Vien išsilavinimo skirtumai galėtų būti puikiu pagrindu TANDEMUI – kuo įvairesnį išsilavinimą turime, tuo platesnį žinių, patirčių arsenalą galime naudoti:

  • Įmonių vadovai – verslas, ekonomika

  • PV profesionalai – personalo valdymas, psichologija, teisė

 • Įmonių vadovai jaučiasi kompetentingesni nei PV profesionalai globalesniuose PV klausimuose (pokyčių valdymas, DU sistemų kūrimas ir valdymas, veiklos valdymas)

 • PV profesionalai savo kompetenciją geriau vertina siauriau specializuotuose klausimuose (personalo dokumentacija, darbuotojų samda, mokymai, adaptacija)

42


Kaip j s manote ar lietuvoje pakanka profesionali personalo vadybos specialist

Kaip Jūs manote, ar Lietuvoje pakanka profesionaliųpersonalo vadybos specialistų?

 • Jų yra per daug

 • Jų yra pakankamai

 • Jų yra per mažai


Kaip j s manote ar lietuvoje pakanka profesionali personalo vadybos specialist1

Kaip Jūs manote, ar Lietuvoje pakanka profesionaliųpersonalo vadybos specialistų?


Kaip j s manote ar lietuvoje pakanka profesionali personalo vadybos specialist2

Kaip Jūs manote, ar Lietuvoje pakanka profesionaliųpersonalo vadybos specialistų?

 • Leitmotyvas PARADOKSALUSIS:

 • Įmonės, turinčios PV profesionalus, daug dažniau teigia, kad jų per mažai nei tos, kurios jų neturi

 • Kodėl?

  • Kol nesusiduri su bėda, net nežinai, kad taip yra ?

 • Įmonių vadovai dažniau teigia, kad PV profesionalų per mažai, nei patys PV profesionalai

 • Kodėl?

  • Vadovai net nežino, kokių specialistų yra / galima rasti?

  • Vadovai nėra patenkinti gaunama PV profesionalų paslauga?


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Ko trūksta šiandienos TANDEMUI?

 • PV profesionalams

 • Plėsti PV kompetencijas – būtina, siekiant pasiekti / pateisinti “strateginio partnerio” vardą

 • Gilinti verslo supratimą, formuoti PV veiklą, kaip pridėtinę vertę kuriantį procesą

 • Įmonių vadovams

 • Investuoti (laiko / dėmesio / pinigų) į PV veiklą

 • Kartu su PV profesionalu auginti įmonės PV veiklos kokybę ir duodamą naudą


Strateginiai partneriai ar norim galim ir mokam dirbti kartu

Finalas

 • TANDEMUI:

 • Neužtenka norėti būti strateginiais partneriais, reikia to mokytis

 • Su verslu reikia kalbėti verslo kalba, o verslo kalba - skaičiai

 • Nesislėpkime už “laiko nebuvimo” – laiko nerandame mums nesvarbiems dalykams


 • Login