Funkce cytochrom p450 farmakogenetika
Download
1 / 31

Funkce cytochromů P450, farmakogenetika - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Funkce cytochromů P450, farmakogenetika. Pavla Umhöhová. Cytochromy P450. hemové enzymy název podle absorpčního spektra: v redukované formě v komplexu s CO absorbuje při 450nm běžné hemoproteiny absorbují při 420nm (denaturovaná forma cytochromu P450)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Funkce cytochromů P450, farmakogenetika' - oded


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cytochromy p450
Cytochromy P450

 • hemové enzymy

 • název podle absorpčního spektra: v redukované formě v komplexu s CO absorbuje při 450nm

 • běžné hemoproteiny absorbují při 420nm (denaturovaná forma cytochromu P450)

 • cytochrom v biochemii = spíše hemoprotein transportující elektrony


Cytochromy p4501
Cytochromy P450

 • celkově známo přes 2000 cytochromů

 • člověk více než 60 genů

 • některé formy specifické

 • většina enzymů se širokou substrátovou specifitou

 • INDUCIBILNÍ


Cytochromy p4502
Cytochromy P450

 • mikrosomální enzymy jater, GIT, plic, mozku, srdce, placenty, kůže, erytrocytů

 • zprostředkovávají 1.fázi zpracování xenobiotik (zvýšení polarity)

 • ve 2.fázi vytvořené funkční skupiny reagují s endogenní mlk (např. konjugace s glutathionem, kys. glukuronovou)


Cytochromy p4503
Cytochromy P450

 • prostetická skupina = hem b (Hb, myoglobin, peroxidázy)

 • vkládají atom o z mlk O2 do mlk substrátu (RH) za vzniku hydroxylovaného produktu (ROH)

 • katalyzovaná rce:

  XH + NADPH + H+ + O2

  XOH + NADP+ + H2O


Cytochromy p4504
Cytochromy P450

 • zdroj redukčních ekvivalentů = NADPH+H+

 • druhý atom O dává vzniknout mlk vody

 • katalyzují vznik oxygenovaného produktu (monooxygenázová fce) i vznik mlk vody (oxidázová aktivita) → oxygenáza se smíšenou funkcí


Cytochromy p450 n zvoslov
Cytochromy P450 - názvosloví

 • superrodina cytochromů = CYP

 • rodina (40% shody primární sekvence) – označení číslem 1 – 118

 • podrodina (55% shody) – písmena A – Q

 • vlastní protein – číslo: např. CYP 1A1Ovlivn n metabolismu hemu
Ovlivnění metabolismu hemu

 • 15% hemu se syntetizuje v játrech

 • regulace syntézy:

  • regulace ALA – syntetázy

  • hem: feed-back inhibice, ovlivnění ALA - syntetázy

 • interakce při akutní intermitentní porfyrii

  • aktivita PBG – deaminázy pod 50% (v 10% případů klinicky manifestní)

  • manifestace = odpověď na ↓ hemu v hepatocytech = zvýšená potřeba pro CYP (barbituráty, steroidy, …)

  • ataky neurologické dysfunkce (postižení periferního, autonomního i centrálního nerv. systému)


 • Cytochromy p4505
  Cytochromy P450

  • dvě funkce:

   → detoxikace cizorodých látek

   → aktivace netoxických látek na látky vysoce jedovaté:

   např. přeměna benzpyrenu na 7,8- dihydrodiol-9,10-epoxid (silný kancerogen)


  Multi drug resistence
  Multi-drug resistence

  • = vypuzení škodlivých látek z buňky

  • podílí se: transmembránové proteiny „pumpy vypuzující léky“ (drug eflux pumps) + enzymy detoxikace a biotransformace xenobiotik

  • fyziologicky v játrech, ledvinách

  • v nádorových buňkách = rezistence!


  Farmakogenetika
  Farmakogenetika

  • variabilita odpovědi na léky způsobená genetickou variabilitou

  • mění schopnost organismu absorbovat, transportovat, metabolizovat nebo vylučovat léky a jejich metabolity

  • polymorfismy lékové odpovědi ← specifická biochemická reakce na látky běžné v potravě (dietetické selekční tlaky v různých populacích) → geografická distribuce alel


  Farmakogenetika1
  Farmakogenetika

  • vzhledem k různým reakcím na xenobiotika na základě různých genotypů → účinná dávka = způsobí daný efekt u 50% populace

  • využití informací projektu HUGO →

   • vyvarování nežádoucí reakce na léky

   • předpověď účinnosti medikace ještě před podáním

 • vytvoření husté mapy polymorfismů → není nutná znalost specifických biochemických dějů


 • Cytochromy p4506
  Cytochromy P450

  • jednotlivé cytochromy se podílejí na metabolismu xenobiotik různou měrou

  • asi 50% látek, jejichž metabolismus je znám, přeměňuje CYP 3A4


  Cyp 3a4
  CYP 3A4

  • nejdůležitější jaterní cytochrom:

   → největší zastoupení

   → metabolizuje nejvíce léčiv: cyklosporin A, erythromycin, ethinylestradiol, testosteron

  • indukce → až selhání orálních kontraceptiv


  Cyp 3a41
  CYP 3A4

  • existují 3 formy CYP 3A (3A4, 3A5, 3A7): játra, ledvina, tlusté střevo, dvanáctník

  • formy se v průběhu vývoje mění, ale celkový obsah CYP 3A4 je stále stejný

  • ve střevě ve styku s požitými látkami → dva substráty mohou kompetovat → koncentrace jednoho z nich může silně vzrůst


  Cyp 1a2
  CYP 1A2

  • hlavně v játrech: např. kofein, theofylin

  • aktivuje prokarcinogenní látky

  • indukovatelný polycyklickými aromatickými uhlovodíky a heterocyklickými aminy (např. v grilovaném mase) → zvyšují riziko rakoviny

  • parametr znečištění vody (indukce u pstruhů)


  Cyp 1a1
  CYP 1A1

  • gen CYP 1A1 kóduje arylhydrokarbonhydroxylázu (AHH): metabolizuje polycyklické uhlovodíky cigaretového kouře

  • vznikají karcinogenní epoxidové formy

  • vysoce indukovatelná alela - ↑ riziko ca plic (cigaretový kouř zároveň obsahuje induktory)

  • homozygoti slabě indukovatelné alely ↓ riziko karcinomu plic  Cyp 2c
  CYP 2C

  • jaterní indukovatelné cytochromy

  • v kavkazské a asijské populaci poruchy genů → pomalí metabolizátoři: nutné vyšší dávky léků (např. diazepamu)

  • zatím není známa toxická látka, kterou by aktivovali


  Cyp 2d6
  CYP 2D6

  • není indukovatelný

  • metabolizuje antidepresiva, léky kardiovaskulárního systému

  • v kavkazské populaci pomalí metabolizátoři debrisoquinu (b- blokátor) = homozygoti pro recesivní alelu (aa): rezistentnější ke karcinogennímu efektu cigaretového kouře: 4krát nižší riziko než silní metabolizátoři (AA)


  Cyp 2e1
  CYP 2E1

  • indukovatelný ethanolem, acetonem, hladověním

  • aktivuje nitrosaminy na reaktivní karcinogeny

  • metabolizuje paracetamol alternativní cestou → toxický meziprodukt


  Vliv slo ek potravy na aktivitu cytochrom
  Vliv složek potravy na aktivitu cytochromů

  • většina karcinogenů vyžaduje bioaktivaci → nebezpečnost karcinogenů závisí na aktivaci a detoxikaci

  • ovoce, zelenina inhibují enzymy karcinogeneze

  • chemicky aktivní látky v potravinách = fytochemikálie  Grapefruitov d us1
  Grapefruitový džus

  • obsahuje lýkopen, pektiny, antioxidanty, vit. C

  • ovlivňuje interakce více než 25 známých látek (imunosupresiva, léky na CNS, antihistaminika)

  • dlouhodobě inhibuje aktivitu cytochromů: kompetitivní inhibice, irreverzibilní inaktivace

  • může zvýšit koncetraci p.o. podávaných léčiv až 300krát, kofeinu o 31%  Esnek1
  Česnek

  • antiseptické, močopudné účinky, snižuje krevní tlak, prevence aterosklerózy

  • množství biologicky aktivních látek (hl.sloučeniny se sírou pocházející z Cys)

  • inhibice CYP 2E1 → snížená aktivace nitrosaminů

  • indukce CYP 1A, 3A

  • testy s mnohem vyššími dávkami, než člověk běžně v potravě přijme  T ezalka te kovan1
  Třezalka tečkovaná

  • podle evropského úřadu pro kontrolu léčiv musí být produkt obsahující extrakt třezalky řádně označen

  • výrazně snižuje koncentraci cyklosporinu: indukce CYP 3A4 (až odmítnutí transplantovaného orgánu)

  • ↑ clearance orálních kontraceptiv


  Pou it literatura
  Použitá literatura:

  http://www.biochemie.upol.cz/stranky/studenti/prace/2004/luzna.pdf

  J. Wiley and sons: Biochemistry

  J. Masopust: Patobiochemie buňky, Praha 2003

  Thompson and Thompson: Klinická genetika, Triton 2004

  E. Nečas aspol.: Patologická fyziologie orgánových systémů II., Karolinum 2004

  B. Oesch-Bartlomowicz: Phosphorylation of cytochromes P450  ad