Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής - PowerPoint PPT Presentation

Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής
Download
1 / 15

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής. Περίληψη. Αξιόπιστη μετάδοση και έλεγχος ροής (reliable transmission and flow control) Πρωτόκολλα Παύσης και Αναμονής ( Stop and Wait Protocols ) Πρωτόκολλα Ολισθαίνοντος Παραθύρου (sliding window protocols) Παράθυρο με 1 bit.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5949064

Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής


5949064

Περίληψη

 • Αξιόπιστη μετάδοσηκαι έλεγχος ροής (reliable transmissionand flow control)

  • Πρωτόκολλα Παύσης και Αναμονής (Stop and Wait Protocols)

  • Πρωτόκολλα Ολισθαίνοντος Παραθύρου (sliding window protocols)

   • Παράθυρο με 1 bit.

   • Πρωτόκολλο με οπισθοδρόμηση κατά Ν (Go-Back N)

   • Πρωτόκολλο με Επιλεκτική Επανάληψη (selective repeat)


Reliable transmission

Αξιόπιστη Μετάδοση (Reliable Transmission)

 • Χρήση πακέτων επαλήθευσης (acknowledgementsACKs) και χρονομέτρων (timers)

  • Ο δέκτης κάθε φορά που παραλαμβάνει ένα πλαίσιο χωρίς σφάλματα τότε στέλνει πακέτο επαλήθευσης στον αποστολέα.

  • Ο αποστολέας συνεχίζει να στέλνει πλαίσια ενόσω λαμβάνει ACKs.

  • Εάν περάσει μια χρονική περίοδος κατά την οποία ο αποστολέας δεν λάβει κανένα ACK, ή αν λάβει αρνητικές επαληθεύσεις NACK (δηλαδή ο δέκτης έλαβε πλαίσια με σφάλματα), ο αποστολέας ξαναστέλνει τα προηγούμενα πλαίσια.


Stop and wait protocols

Πρωτόκολλα Παύσης και Αναμονής (Stop and Wait Protocols)

Αποστολέας

Παραλήπτης

Πλαίσιο

ACK

Πλαίσιο

ACK

 • Ο πομπός στέλνει ένα πλαίσιο και σταμάτα, περιμένοντας επαλήθευση (ACK).

 • Εάν πάρει NACK ή λήξει κάποιο χρονόμετρο, τότε ξαναστέλνει το προηγούμενο πακέτο


5949064

Τι μπορεί να πάει λάθος

Αποστολέας

Παραλήπτης

Πλαίσιο

ACK

Πλαίσιο

ACK

χρονόμετρο

Αποστολέας

Παραλήπτης

Πλαίσιο

Πλαίσιο

ACK


5949064

Τι μπορεί να πάει λάθος

Αποστολέας

Παραλήπτης

Πλαίσιο

ACK

Πλαίσιο

χρονόμετρο

χρονόμετρο

ACK


Frame sequence number

Αύξων Αριθμός Πλαισίου (Frame Sequence Number)

Αποστολέας

Παραλήπτης

Πλαίσιο 0

ACK 0

Πλαίσιο 1

ACK 1

Πλαίσιο 0

ACK 0


Sliding window

Πρωτόκολλα Ολισθαίνοντος Παραθύρου (Sliding Window)

 • Ο αποστολέας διατηρεί ένα παράθυρο με τους αύξοντες αριθμούς όλως των πλαισίων που έχει στείλει και για τα οποία δεν έχει λάβει επαλήθευση.

  • Κάθε φορά που στέλνει καινούργιο πλαίσιο, αυξάνει το άνω όριο του παραθύρου.

  • Κάθε φορά που λαμβάνει επαλήθευση, αυξάνει το κάτω όριο του παραθύρου.

 • Ο παραλήπτης επίσης διατηρεί παράθυρο με τους αύξοντες αριθμούς των πλαισίων που αναμένει

  • Αν πάρει πλαίσιο εκτός παραθύρου, τότε το αγνοεί.

  • Οι αύξοντες αριθμοί επαληθευμένων πλαισίων μπορούν να μπουν στην επικεφαλίδα εξερχόμενων πλαισίων για καλύτερη απόδοση (piggybacking)


5949064

Πρωτόκολλο Ολισθαίνοντος Παραθύρου με Παράθυρο 1bit

 • Υποθέτουμε ότι ο αύξων αριθμός αποτελείται από 3 bits (δηλαδή 0-7).

Αποστολέας

Παράθυρο αποστολής

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1

Παράθυρο λήψης

Παραλήπτης


Go back n

Οπισθοδρόμηση κατά Ν (Go Back N)

 • Το παράθυρο του αποστολέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το MaxSeqNum


Go back n1

Οπισθοδρόμηση κατά Ν (Go Back N)

Αποστολέας

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

Παραλήπτης

 • Υποθέτουμε πως ο αύξων αριθμός (sequence number) κάθε πλαισίου έχει 3 bit.

 • MaxSeqNum= 7

 • Ας υποθέσουμε πως επιτρέπουμε παράθυρο = 7


Go back n2

Οπισθοδρόμηση κατά Ν (Go Back N)

Αποστολέας

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

Παραλήπτης

 • Υποθέτουμε πως ο αύξων αριθμός (sequence number) κάθε πλαισίου έχει 3 bit.

 • MaxSeqNum= 7

 • Το μέγιστο παράθυρο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7

 • Ας υποθέσουμε πως επιτρέπουμε παράθυρο = 8


Selective repeat

Επιλεκτική Επανάληψη (Selective Repeat)

 • Το παράθυρο του παραλήπτη είναι μεγαλύτερο από 1.

 • Το παράθυρο του αποστολέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το (MaxSeqNum+1)/2


5949064

Επιλεκτική Επανάληψη

Αποστολέας

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

Παραλήπτης

 • Υποθέτουμε πως ο αύξων αριθμός (sequence number) κάθε πλαισίου έχει 3bit.

 • MaxSeqNum= 7

 • Ας υποθέσουμε πως επιτρέπουμε παράθυρο = 4


5949064

Επιλεκτική Επανάληψη

Αποστολέας

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

Παραλήπτης

 • Υποθέτουμε πως ο αύξων αριθμός (sequence number) κάθε πλαισίου έχει 3 bit.

 • MaxSeqNum= 7

 • Το μέγιστο παράθυρο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4

 • Ας υποθέσουμε πως επιτρέπουμε παράθυρο = 5


 • Login