Біосферний
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Біосферний заповідник « Асканія-Нова » імені Ф.Е.Фальц-Фейна PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Біосферний заповідник « Асканія-Нова » імені Ф.Е.Фальц-Фейна. Історія створення.

Download Presentation

Біосферний заповідник « Асканія-Нова » імені Ф.Е.Фальц-Фейна

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7100591

Біосфернийзаповідник

«Асканія-Нова»іменіФ.Е.Фальц-Фейна


7100591

Історія створення...

ЗкінцяХІХ ст. ФрідріхЕдуардовичФальц-Фейн в економії "Асканія-Нова" почав створюватизахисніділянки.Першійогоспроби (1883, 1888 роки) Виявилисяневдалими, оскількивідведеніпідзаповіданняземліпотрапляли у смугудорігЧумацького шляху, що на той час проходили через Асканію-Нова.

У 1898 році Ф. Фальц-Фейнзакладаєновузаповіднуділянкуплощею 520 десятин. Саме вона стала праядромнинішньогобіосферногозаповідника.


7100591

Хронологія подій…

1 квітня 1919 року - "Асканія-Нова" булапроголошенаНароднимзаповідним парком.

лютий 1921 року - створюється перший державнийстеповийзаповідник "Чаплі".

грудень 1984 р.- заповідникбув включений до міжнародноїмережібіосфернихрезерватів .


7100591

Територія заповідника…

 • заповідна зона - 11054 га

 • буферна зона - 6895 га

 • зониантропогеннихландшафтів– 15358 га.

 • Землекористування :

 • цілинний степ і перелоги (11054,0 га),

 • дендрологічний парк (196,6 га)

 • зоопарк (61,6 га)


7100591

Рослини, занесені у Червонукнигу України…

зіркоплідник

частуховидний

ковилиукраїнська

караганаскіфська

тюльпан Шренка

волошкаТалієва

рябчик шаховий


7100591

Цілинний степ „Асканія-Нова” – єдина в Європіділянкатипчаково-ковилового степу, якогоніколи не торкався плуг, - маєвеликунаукову, культурно-пізнавальну та практичнуцінність...


7100591

Твариннийсвітзаповідного степу зберіг свою аборигенну фауну, за виняткомкрупнихвидівссавців та птахів. Тут зустрічаютьсятиповімешканцістепового ландшафту: малийховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць-русак, мишовиднігризуни, а такожсередні та дрібніхижаки: звичайналисиця, степовийтхір, ласка.


7100591

Великий Чапельськийпід

Великий Чапельськийпід (4х6 км) - унікальнадепресія, для якої характерно періодичнезаповнення талою водою. В найглибшійчастинізростаютьгідрофіти, у тому числінайрідкісніший вид в Україні - зіркоплідникчастуховидний.

На ційділянцінайвищийпоказниквидовоїнасиченостіквіткових - 368 видів. Флора поду налічуєтакожзначнукількістьендеміків - 53 види, з них 7 зустрічаютьсялише тут, а 8 видівзанесені до “Червоної книги України”.


7100591

Цікавий факт:

ВеличезнакількістькраїнпостійнонамагаютьсякупититваринзАсканії-Нови. Китайцішлютьзапитиз приводу болотного оленя, німцііфранцузипристрасномріютьроздобутиоленя Давида. Однакнайбільшестраждає Узбекистан, якомукончепотрібенсайгак. Але в заповідникуіснуєсуворе правило - купуватиможнатількиптахів. Особливим попитом користуютьсяпавичіівінценосніжуравлі.


7100591

Антилопа Канна – гордістьзаповідника!

Забавно, але пасти цих антилоп так само легко, як ідомашніхкорів, а їхплодючість практично така ж, як і у корівок


7100591

Біосфернийзаповідник “Асканія-Нова” – центр екотуризмуіеколого-освітньоїроботи в регіоні.

Асканійський зоопарк закладено в 70-х роках XIXстоліття.

Колекція зоопарку “Асканія-Нова” представлена 34 видами ссавців, 3 видами безкілевихі 73 видами кілегрудихптахів, якіутримуютьсянапіввільно великими групами.


7100591

Дендрологічний парк…


7100591

Використана інформація :

http://askania-nova-zapovidnik.gov.ua/index.htm

http://skadovsk.info/index.php?d=page&id=10

http://ukraina.bezsekretov.com/tag/askaniya-nova/

http://ua.vlasenko.net/askaniia-nova/index.html

Презентацію виконали : Карташов Віктор , Єкімова Владислава

11- Б клас


 • Login