A HELYI TÁRSADALOM
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

A HELYI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE „W” PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A HELYI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE „W” 49. KÖZGAZDÁSZ- DR. KÉRI ISTVÁN VÁNDORGYÜLÉS ELNÖK PBKIK PÉCS 2011. 09. 30. ALELNÖK MKIK. GLOBALIZÁCIÓ – EU CSATLAKOZÁS

Download Presentation

A HELYI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE „W”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A HELYI TÁRSADALOM

ÉS GAZDASÁG

VERSENYKÉPESSÉGE

„W”

49. KÖZGAZDÁSZ- DR. KÉRI ISTVÁN

VÁNDORGYÜLÉS ELNÖK PBKIK

PÉCS 2011. 09. 30. ALELNÖK MKIK


 • GLOBALIZÁCIÓ – EU CSATLAKOZÁS

 • MAGYAR KÖVETKEZMÉNYEK

 • /KUTATÓK ÉJSZAKÁJA BP./

 • „Távoliak” rendelkeznek a helyi erőforrásokkal

 • Az átörökítés gátja, a helyi kultúra rombolása

 • Bolognai folyamat túllihegése csak nálunk

 • Több száz településen nem vetnek ellopható

 • terményeket

 • Földtörvény a politikai széljárás szerint alakul

 • Globalizált gazdaság tönkre tette a társadalmat és

 • a környezetet

 • Az elmúlt 20 évben állami vagyonfelélés történt

 • A termelékenység 80%-al, a reálbér 20%-al nőtt

 • ’90-től virtuális függetlenség, ’04-től még rosszabb

 • A működő tőke struktúrája nem megfelelő

 • Gyarmati gazdasági modellel rendelkezünk


Húsz évvel később: mi a baj Közép-Európával?

Szakértői felmérés eredményei- kellő szerkezeti reformok hiánya- sok kicsi piac- túl könnyen jött pénz- magas bérterhek- kedvezőtlen demográfia- gazdasági pangás- nem volt oktatási reform- nem vonzó a beruházási környezet- nincs növekedési potenciál- források kihasználatlansága (EU)- a beáramlott külföldi tőke nem termelékeny- Magyarország: adósságteher


Forrás: dr. Hossó Andrea London


Globális kapitalizmus

A pénzvilág, mint a fantomgazdaság létrehozója, a politika

támogatásával

A gyártás, exportálás, közvetlen beruházás másodlagos

A pénzvilág kapitalizmusa:

A helyi piac gazdasága:

- fő hajtóerő a pénzcsinálás

- a megélhetés biztosítása

- nagyon nagy cégek

- kicsi vagy közepes cégek

- költségek átterhelése másokra

- a felhasználó viseli

- működése határok nélküli, globális

- egyértelmű határokkal

- a profit a végtermék

- az életképesség fenntartása

- nagyvállalati koordináció

- önszerveződő piacok


 • A pénzvilág kapitalizmusa:

 • A helyi piac gazdasága

 • - együttműködés a verseny korlátozására

 • - emberek között, közjó elérésére

 • -verseny: tönkretenni a gyengébbet

 • - serkenteni az újításokat

 • kormányzat > tulajdonlás érdekvédelme

 • - segíteni az emberi érdek érvényesülését

 • szabad, szabályozatlan kereskedelem

 • - igazságos, kiegyensúlyozott

 • - politikai irányzata, a $ demokráciája

 • - a személyek demokráciája


Irány a helyi gazdaság

A legfontosabb szereplők:

- önkormányzatok > infrastruktúra, adók, rendeletek,

társadalmi és gazdasági szolgáltatások

- magánszektor > más üzleti kultúra

- kiskereskedelem > helyi forrásokat növeli

- az aktív helyi lakosság

A fejlesztés módszertana:

- hibás nézet > a gazdagság „lecsöpög” az államtól a

városba, a piactól a fogyasztóhoz

- követendő > alulról jövő kezdeményezésre építve,

felső támogatás elnyerésével

- nem növekedni, hanem fejlődni kell!


JELLEMZŐ VONÁSOK

1.Tervezési hiányosságok

Magas adminisztratív költségek

2.Kevés háttértanulmány

Önérdekből fakadó járadékvadászat

3. Hiányos intézményi és jogi környezet

Döntési intézményrendszer működési zavarai

4. Elnagyolt ágazati politikák

Támogatások kiszorítják a hazai fejlesztési

forrásokat

5. Gyenge menedzsment

A támogatások gátolják a reálkonvergenciát

6. Negatív társadalmi reakciók

Felgyorsítja a jövedelmek differenciálódását


GVOP 2004.

1. A vertikális kötöttségű politikai, igazgatási rendszer polarizálódik.

2. A csoportok egy részének egzisztenciája a külhoni intézményrendszer véleményétől függ, nem pedig a hazai, helyi reálfolyamatok szakszerű irányításától.

3. Ugyanakkor a kezelendő problémahalmaz horizontálisan jelenik meg az egyes városokban, kistérségekben.

4. A pénzügyi-hatalmi szférának érdeke a meglévő rendszer fenntartása, kizsigerelése

5. A 2004-06. értékelése: tőkeáttételi mutató 1,06 €


GVOP keret megoszlás. /Szervezet/

Forrás: EMIR 2009. XI. 30.


GVOP ZÁRÁS 2010

Forrás: NFÜ

€-FORRÁSOK /+30% HUF/


 • A BIZALOM

 • Az állam iránti bizalom:

 • Vélemény 64%-a: elterjedt a korrupció

 • Kapcsolati tőke:

 • 13 ország közül nálunk magas: 31% /átl: 22%/

 • Civil társadalom:

 • Hazánkban átlag alatti, a civil közösségekhez

 • tartozók aránya /12%/

 • Általánosított bizalom:

 • Az összes megkérdezett közel harmada /30%/

 • nem bízik az adott ország lakósaiban.

 • Magyarországon a bizalmatlanok aránya

 • sokkal alacsonyabb /19%/

 • Forrás: TÁRKI-TÁRSADALMI TŐKE FEJLESZTÉSE


 • HELYI KÖZIGAZGATÁS

 • Térképrajzolgatás megy, a különböző társulásokat a

 • a mézesmadzag tartja össze.

 • Magyar önkormányzat, a kollektív felelőtlenség

 • modellje.

 • Az ÖNHIKI a korrupció és a pénzsüllyesztés

 • legitimációs intézménye.

 • Nem az érdekszférájába tartozó gazdálkodó csak

 • adóalanynak és szponzornak tekintendő.

 • Az RFT-nél a helyi gazdaság fejlesztése háttérbe

 • szorul, a források allokálása hozadék nélküli.

 • Szakképzésnél csak Győr, Kecskemét és Pécs volt

 • partner.

 • A szubszidiaritás elve az EU direktívája maradt.

 • A versenyképes igazgatás létrehozásában, a

 • kedvező üzleti környezet kialakításában is lassúak.


Forrás: EMIR 2010. I. 25.


A megítélt támogatások területi eloszlása

 • ÚMFT-GOP.

 • - Inkább pénzelosztó, mint a gazdaságfejlesztést

 • segítő eszköz.

 • - Nem segítik a KKV versenyképességének javítását.

 • Félelemmel teli közreműködő szervezetek.

 • Legnagyobb a GDP-GNI rés, 9% /EU-12, 2008./

 • Deformálja a piacot, költséges, bürokratikus.

 • KKV külön ktsg hányada jóval magasabb.

 • Társadalmi elégedetlenség.

 • Nem az adófizetők, hanem a segélyezettek számát

 • növeli.


KÖRBELAKTUK A FÖLDET

VÉGLETES KÜZDELEM MINDENFAJTA ERŐFORRÁSÉRT

„Az igazság az emberi élet legkínzóbb érzése, mert

mindenkinek mást jelent.”

L. A. SENEKA /ie. 4-65/

„Igazságot hirdetni, vagy hasznos dolgokat

javasolni az embereknek, biztos módja annak

hogy üldözzenek minket”

VOLTAIRE /1694-1778/

„A nép az mindig gyermek marad.”

GOETHE /1749-1832/

„ A pénz már régóta nem fizetőeszköz,……itt

pénzuralom van-…………MANEYKRÁCIA………

és nem demokrácia.”

MÜLLER P. – BENSŐ M.


KIJELÖLTÉK FEJLŐDÉSÜNK PÁLYÁJÁT

Köszönöm figyelmüket


 • Login