A HELYI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE „W” - PowerPoint PPT Presentation

      A HELYI TÁRSADALOM
Download
1 / 17

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A HELYI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE „W” 49. KÖZGAZDÁSZ- DR. KÉRI ISTVÁN VÁNDORGYÜLÉS ELNÖK PBKIK PÉCS 2011. 09. 30. ALELNÖK MKIK. GLOBALIZÁCIÓ – EU CSATLAKOZÁS

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A HELYI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE „W”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

A HELYI TÁRSADALOM

ÉS GAZDASÁG

VERSENYKÉPESSÉGE

„W”

49. KÖZGAZDÁSZ- DR. KÉRI ISTVÁN

VÁNDORGYÜLÉS ELNÖK PBKIK

PÉCS 2011. 09. 30. ALELNÖK MKIK


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

 • GLOBALIZÁCIÓ – EU CSATLAKOZÁS

 • MAGYAR KÖVETKEZMÉNYEK

 • /KUTATÓK ÉJSZAKÁJA BP./

 • „Távoliak” rendelkeznek a helyi erőforrásokkal

 • Az átörökítés gátja, a helyi kultúra rombolása

 • Bolognai folyamat túllihegése csak nálunk

 • Több száz településen nem vetnek ellopható

 • terményeket

 • Földtörvény a politikai széljárás szerint alakul

 • Globalizált gazdaság tönkre tette a társadalmat és

 • a környezetet

 • Az elmúlt 20 évben állami vagyonfelélés történt

 • A termelékenység 80%-al, a reálbér 20%-al nőtt

 • ’90-től virtuális függetlenség, ’04-től még rosszabb

 • A működő tőke struktúrája nem megfelelő

 • Gyarmati gazdasági modellel rendelkezünk


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

Húsz évvel később: mi a baj Közép-Európával?

Szakértői felmérés eredményei- kellő szerkezeti reformok hiánya- sok kicsi piac- túl könnyen jött pénz- magas bérterhek- kedvezőtlen demográfia- gazdasági pangás- nem volt oktatási reform- nem vonzó a beruházási környezet- nincs növekedési potenciál- források kihasználatlansága (EU)- a beáramlott külföldi tőke nem termelékeny- Magyarország: adósságteher


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

Forrás: dr. Hossó Andrea London


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

Globális kapitalizmus

A pénzvilág, mint a fantomgazdaság létrehozója, a politika

támogatásával

A gyártás, exportálás, közvetlen beruházás másodlagos

A pénzvilág kapitalizmusa:

A helyi piac gazdasága:

- fő hajtóerő a pénzcsinálás

- a megélhetés biztosítása

- nagyon nagy cégek

- kicsi vagy közepes cégek

- költségek átterhelése másokra

- a felhasználó viseli

- működése határok nélküli, globális

- egyértelmű határokkal

- a profit a végtermék

- az életképesség fenntartása

- nagyvállalati koordináció

- önszerveződő piacok


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

 • A pénzvilág kapitalizmusa:

 • A helyi piac gazdasága

 • - együttműködés a verseny korlátozására

 • - emberek között, közjó elérésére

 • -verseny: tönkretenni a gyengébbet

 • - serkenteni az újításokat

 • kormányzat > tulajdonlás érdekvédelme

 • - segíteni az emberi érdek érvényesülését

 • szabad, szabályozatlan kereskedelem

 • - igazságos, kiegyensúlyozott

 • - politikai irányzata, a $ demokráciája

 • - a személyek demokráciája


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

Irány a helyi gazdaság

A legfontosabb szereplők:

- önkormányzatok > infrastruktúra, adók, rendeletek,

társadalmi és gazdasági szolgáltatások

- magánszektor > más üzleti kultúra

- kiskereskedelem > helyi forrásokat növeli

- az aktív helyi lakosság

A fejlesztés módszertana:

- hibás nézet > a gazdagság „lecsöpög” az államtól a

városba, a piactól a fogyasztóhoz

- követendő > alulról jövő kezdeményezésre építve,

felső támogatás elnyerésével

- nem növekedni, hanem fejlődni kell!


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

JELLEMZŐ VONÁSOK

1.Tervezési hiányosságok

Magas adminisztratív költségek

2.Kevés háttértanulmány

Önérdekből fakadó járadékvadászat

3. Hiányos intézményi és jogi környezet

Döntési intézményrendszer működési zavarai

4. Elnagyolt ágazati politikák

Támogatások kiszorítják a hazai fejlesztési

forrásokat

5. Gyenge menedzsment

A támogatások gátolják a reálkonvergenciát

6. Negatív társadalmi reakciók

Felgyorsítja a jövedelmek differenciálódását


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

GVOP 2004.

1. A vertikális kötöttségű politikai, igazgatási rendszer polarizálódik.

2. A csoportok egy részének egzisztenciája a külhoni intézményrendszer véleményétől függ, nem pedig a hazai, helyi reálfolyamatok szakszerű irányításától.

3. Ugyanakkor a kezelendő problémahalmaz horizontálisan jelenik meg az egyes városokban, kistérségekben.

4. A pénzügyi-hatalmi szférának érdeke a meglévő rendszer fenntartása, kizsigerelése

5. A 2004-06. értékelése: tőkeáttételi mutató 1,06 €


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

GVOP keret megoszlás. /Szervezet/

Forrás: EMIR 2009. XI. 30.


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

GVOP ZÁRÁS 2010

Forrás: NFÜ

€-FORRÁSOK /+30% HUF/


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

 • A BIZALOM

 • Az állam iránti bizalom:

 • Vélemény 64%-a: elterjedt a korrupció

 • Kapcsolati tőke:

 • 13 ország közül nálunk magas: 31% /átl: 22%/

 • Civil társadalom:

 • Hazánkban átlag alatti, a civil közösségekhez

 • tartozók aránya /12%/

 • Általánosított bizalom:

 • Az összes megkérdezett közel harmada /30%/

 • nem bízik az adott ország lakósaiban.

 • Magyarországon a bizalmatlanok aránya

 • sokkal alacsonyabb /19%/

 • Forrás: TÁRKI-TÁRSADALMI TŐKE FEJLESZTÉSE


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

 • HELYI KÖZIGAZGATÁS

 • Térképrajzolgatás megy, a különböző társulásokat a

 • a mézesmadzag tartja össze.

 • Magyar önkormányzat, a kollektív felelőtlenség

 • modellje.

 • Az ÖNHIKI a korrupció és a pénzsüllyesztés

 • legitimációs intézménye.

 • Nem az érdekszférájába tartozó gazdálkodó csak

 • adóalanynak és szponzornak tekintendő.

 • Az RFT-nél a helyi gazdaság fejlesztése háttérbe

 • szorul, a források allokálása hozadék nélküli.

 • Szakképzésnél csak Győr, Kecskemét és Pécs volt

 • partner.

 • A szubszidiaritás elve az EU direktívája maradt.

 • A versenyképes igazgatás létrehozásában, a

 • kedvező üzleti környezet kialakításában is lassúak.


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

Forrás: EMIR 2010. I. 25.


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

A megítélt támogatások területi eloszlása

 • ÚMFT-GOP.

 • - Inkább pénzelosztó, mint a gazdaságfejlesztést

 • segítő eszköz.

 • - Nem segítik a KKV versenyképességének javítását.

 • Félelemmel teli közreműködő szervezetek.

 • Legnagyobb a GDP-GNI rés, 9% /EU-12, 2008./

 • Deformálja a piacot, költséges, bürokratikus.

 • KKV külön ktsg hányada jóval magasabb.

 • Társadalmi elégedetlenség.

 • Nem az adófizetők, hanem a segélyezettek számát

 • növeli.


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

KÖRBELAKTUK A FÖLDET

VÉGLETES KÜZDELEM MINDENFAJTA ERŐFORRÁSÉRT

„Az igazság az emberi élet legkínzóbb érzése, mert

mindenkinek mást jelent.”

L. A. SENEKA /ie. 4-65/

„Igazságot hirdetni, vagy hasznos dolgokat

javasolni az embereknek, biztos módja annak

hogy üldözzenek minket”

VOLTAIRE /1694-1778/

„A nép az mindig gyermek marad.”

GOETHE /1749-1832/

„ A pénz már régóta nem fizetőeszköz,……itt

pénzuralom van-…………MANEYKRÁCIA………

és nem demokrácia.”

MÜLLER P. – BENSŐ M.


A helyi t rsadalom s gazdas g versenyk pess ge w

KIJELÖLTÉK FEJLŐDÉSÜNK PÁLYÁJÁT

Köszönöm figyelmüket


 • Login