Zagreb 7 03 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Zagreb, 7.03.2012. PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zagreb, 7.03.2012. Financijska pismenost: sugestije iz svjetskog iskustva prof.dr.sc. Maja Vehovec. ZAŠTO JE FINANCIJSKA PISMENOST VAŽNA?. DEFINICIJA FINANCIJSKE PISMENOSTI. Financijska pismenost je kombinacija: informiranosti (awareness) , znanja (knowledge) ,

Download Presentation

Zagreb, 7.03.2012.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zagreb 7 03 2012

Zagreb, 7.03.2012.

Financijska pismenost:

sugestije iz svjetskog iskustva

prof.dr.sc. Maja Vehovec


Za to je financijska pismenost va na

ZAŠTO JE FINANCIJSKA PISMENOST VAŽNA?


Definicija financijske pismenosti

DEFINICIJA FINANCIJSKE PISMENOSTI

Financijska pismenost je kombinacija:

informiranosti (awareness),

znanja (knowledge),

vještine (skills),

stava (attitude) i

ponašanja (behaviour)

potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka za ostvarenje krajnje individualne dobrobiti.


Za to je potrebno mjeriti financijsku pismenost

ZAŠTO JE POTREBNO MJERITI FINANCIJSKU PISMENOST?

 • Mjerenje financijske pismenosti je potrebno zbog usmjeravanja politika financijske edukacije. Razina financijske pismenosti je vitalna komponenta nacionalne strategije financijske edukacije.

 • Prvo mjerenje financijske pismenosti pribavlja nulte ili osnovne rezultate financijske pismenosti. Važno zbog:

  • identificiranja prioriteta u smislu sadržajnog fokusa i populacijske grupe (grupa) na koje treba djelovati;

  • postavljanja ciljeva;

  • mjerenja napretka u ponovljenom mjerenje u usporedbi s nultim ili osnovnim rezultatima.


Kako mjeriti financijsku pismenost

KAKOMJERITI FINANCIJSKU PISMENOST?

Financijska pismenost mjeri se upitnicima kojima se obuhvaća što više komponenti financijske pismenosti

Upitnik treba obuhvatiti tipičan sadržaj i prikladnu metodologiju prikupljanja podataka te njihovu analizu

 • Koji upitnik koristiti?

  • Nacionalno kreirani upitnik?

  • Upitnik OECD?

  • Upitnik WB?

  • Kombinacija upitnika?


Sadr aj upitnika

SADRŽAJ UPITNIKA

Ponašanje i stavovi vezane za svakodnevno novčano upravljanje i planiranje;

Odabir i upotreba financijskih proizvoda;

Znanje relevantno za financijske odluke;

Socio-demografske karakteristike ispitanika (dob, spol, obrazovanje, zaposlenost itd)


Financijska pismenost me unarodna usporedivost rezultata

FINANCIJSKA PISMENOST: MEĐUNARODNA USPOREDIVOST REZULTATA

Armenija

Albanija

Češka

Estonija

Južna Afrika

Njemačka

Mađarska

Irska

Malezija

Norveška

Peru

Poljska

Velika Britanija

Uzorak: 1000

Populacija: 18+

Načini provođenja ankete:

- Licem u lice

- Telefonom

- On line

Ponavljanje: 3-5-10 g.

Financiranje ankete


Me unarodno usporedivi rezultati znanje i pona anje

MEĐUNARODNO USPOREDIVI REZULTATI: ZNANJE I PONAŠANJE


Rezultati financijske pismenosti

REZULTATI FINANCIJSKE PISMENOSTI

NACIONALNA STRATEGIJA FINANCIJSKE EDUKACIJE


Financijska edukacija nacionalne kampanje

FINANCIJSKA EDUKACIJA: nacionalne kampanje


Nacionalne kampanje sugestije

NACIONALNE KAMPANJE: sugestije

Postepeno;

Planirano;

Prema prioritetima;

Koordinirano;

Korisno testirati pilot prije nego se ide u nacionalnu kampanju;

Iskoristiti klasične i neklasične (masovne ) oblike komunikacije;

Obavezno uključiti mirovinsku edukaciju;

Distribuirati informacije na popularan, zabavan, praktičan i koristan način

Učiti na primjerima dobre prakse drugih zemljama, ali prilagoditi

sebi i svojoj kulturi

Provjera učinaka programa financijske edukacije: mjerenje financijske sposobnosti


Pregled me unarodne aktivnosti oecd a

PREGLED MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI OECD-A

2003 g. je započela međunarodni projekt financijske pismenosti i edukacije;

Postavljanje web stranice (www.oecd.org/daf/financialeducation), prikupljanje podataka s terena, formiranje istraživačka baze podataka, pregled literature;

Svrha je razvoj standarda, kriterija, uputa za poboljšanje financijske pismenosti;

2005 - “Unapređenje financijske pismenosti: analiza problema i politika”;

2008 - “Unapređenje financijske edukacije i informiranosti o osiguranju i privatnim mirovinama”

2009 - “Financijska pismenost i potrošačka zaštita: prateći aspekti krize”

2011 - očekuje se publikacija o financijskoj edukaciji u školama

“Financijsko opismenjavanje je proces u kojem financijski potrošači/ulagači poboljšavaju svoje razumijevanje financijskih proizvoda i koncepata, te putem informacija, uputa i/ili objektivnih savjeta razvijaju vještine i povjerenje te postaju više svjesni financijskih rizika i prilika, kako bi informirano izabrali, kako bi znali gdje se obratiti za pomoć i poduzimati druge učinkovite mjere za poboljšanje svoje dobrobiti”


Primjer nacionalne promocije financijske pismenosti poljska

Primjer nacionalne promocije financijske pismenosti: Poljska

Široka nacionalna kampanja financijske pismenosti;

Korišteni su vrlo različiti informativni kanali i metode prenošenja financijskog znanja;

Cilj je bio distribuirati informacije na popularan, zabavan, praktičan i koristan način;

Izvor: M. Polak, Future& Think Institute Foundation Warsaw, Poland

radio novele web stranice

tečajevi usavršavanja tečajevi e-učenja

televizijski programi

edukativno -zabavne igre

školski programi interaktivne igre

animacije, crtići društvene igre

filmovi

seminari/konferencije takmičenja (kvizovi)


Izvori financiranja

Izvori financiranja

Javni sektor – uključujući pripadna ministarstva - centralna banka, regulatori financijskih usluga;

Komore, udruge;

Financijski privatni sektor;

Elektronski mediji

Zaklade i fondacije

In-kind usluge


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji!

mvehovec@eizg.hr

Pitanja i komentari su dobrodošli


 • Login