a gyermeki jogok rv nyes t se a k zigazgat si strukt r ban
Download
Skip this Video
Download Presentation
A gyermeki jogok érvényesítése a közigazgatási struktúrában

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

A gyermeki jogok érvényesítése a közigazgatási struktúrában - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

A gyermeki jogok érvényesítése a közigazgatási struktúrában. A gyermeki jogok képviselete:. A Magyar Köztársaság Alkotmánya Gyermek Jogairól szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény A nemzeti erőforrás miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet. Statútum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A gyermeki jogok érvényesítése a közigazgatási struktúrában' - ocean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a gyermeki jogok k pviselete
A gyermeki jogok képviselete:
 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya
 • Gyermek Jogairól szóló Egyezmény
 • kihirdetéséről szóló törvény
 • A nemzeti erőforrás miniszter feladat- és
 • hatásköréről szóló kormányrendelet
stat tum
Statútum

70. § A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikai feladatai körében

 • a) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, ennek érdekében kidolgozza és működteti az ezt vizsgáló utókövetés és értékelés rendszerét, (…)
 • h)ellátja a gyermekeket és a fiatalokat érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat, működteti a gyermek- és ifjúságpolitikai ügyekben az országos konzultáció rendszerét, valamint biztosítja - a közoktatás és a felsőoktatás kivételével - a fiatalok képviselők útján történő részvételét az ifjúságot közvetlenül érintő kormányzati döntések előkészítésében, továbbá elősegíti a gyermekek és fiatalok szabad véleménynyilvánítási jogának gyakorlását, (…)
slide4
h.) a Kormány nevében ellátja a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben foglaltak végrehajtásának összehangolásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az Egyezményben foglaltak érvényesüléséről szóló jelentéseket,
a gyermeki jogok rv nyes t s ben szerepet kap szakter letek t rc k
A gyermeki jogok érvényesítésében szerepet kapó szakterületek, tárcák
 • A testi, lelki egészséghez való jog: egészségügy
 • Az oktatáshoz és művelődéshez való jog: oktatás
 • A védelemhez való jog: jog-, rendvédelem
 • A családhoz való jog biztosítása, ha nincs a gyermeknek családja, vagy nem alkalmas a nevelésre: gyermek és ifjúságvédelem
 • Az egészséges környezethez való jog: KVM
 • Etnikai és kisebbségi jogok, világnézettel, vallással kapcsolatos jogok: KIM, oktatás
slide6

JOG VAGY KÖTELESSÉG?

A

gyerek

család

Óvoda,

Iskola

Kortárs

közösség

Lakóhely

Szociokulturális

környezet

slide7

KINEK A JOGA, KINEK A KÖTELESSÉGE?

GYERMEK: 0-18 ÉVIG

18 ÉVEN FELÜL,

FIATAL FELNŐTT

0-tól 6 éves korig: bölcsőde, óvoda

6-tól 18 éves korig: tankötelezettség, általános és középiskola, illetve szakképzés

19 éves kortól

felsőfokú szakképzés, felsőoktatás, munkavállalás

Intézmények, tárcák

OKM - óvodák, általános és középiskolák, szakképző intézmények, felsőfokú intézmények, nevelési tanácsadók,

Közművelődési intézmények (művelődési/gyermekház, könyvtár)

egészségügy –házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat, iskolaorvosi hálózat

önkormányzat – önkormányzatok, sport

oktatás – szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás

gyermekvédelem- Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, napközbeni ellátás, családpótló- illetve kiegészítő intézményrendszer

Gyermek- és ifjúságügy– szabadidős tevékenység, táborozás, közösségi terek, ifjúsági turizmus, civil ifjúsági szervezetek szakmai segítése, ifjúsági információ, ifjúságsegítő képzés, szakmai fejlesztés,

Gyermeki jogok

a gyermekeket r h tr nyok
A gyermekeket érő hátrányok

Család hiánya, és/vagy

diszfunkciós működése

A család szegénysége

A család

A szülők munkanélkülisége

A gyermek egészségügyi-,

mentális-, pszichoszociális

vagy egyéb problémával küzd

A család lakóhelye hátrányos

helyzetű településen van

Nincs a lakóhelyen, vagy könnyen

elérhető közelségben gyermekintézmény, orvosi-, pszichológusi-,

fejlesztő-pedagógai-, stb. szakellátás

kinek a joga kinek a k teless ge
KINEK A JOGA, KINEK A KÖTELESSÉGE?

SZÜLŐ

JOG

SZANKCIÓ

GYERMEK

GYERMEK

GYERMEKKEL HIVATÁSSZERŰEN

FOGALALKOZÓ SZAKEMBER

FELTÉTEL RENDSZER

provision protection participation
Provision - Protection - Participation:
 • Ellátás: jog bizonyos javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, mint  az oktatás, egészségügyi ellátás, megfelelő életkörülmények és szociális védelem;
 • Védelem: jog az erőszak minden formájától való védelemhez, mint a bántalmazás, abúzus és kizsákmányolás;
 • Részvétel: jog a meghallgatáshoz és a döntéshozatalba való bevonáshoz;
h tr nyok dimenzi i
Hátrányok dimenziói

Nemzeti stratégiák a különféle hátrányok leküzdésére

Utolsó padból program

Biztos kezdet program

Nemzeti stratégia a kábítószer probléma visszaszorításáért

Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája

Személyi

dimenzió

Területi

dimenzió

Anyagi

dimenzió

Roma stratégia

Sport stratégia

Gyermekszegénység elleni nemzeti program: Legyen jobb a gyerekeknek

Nemzeti csecsemő- és gyermek-egészségügyi program

Infokommunikációs stratégia

Fogyatékosügyi stratégia

mi hi nyzik
Mi hiányzik?
 • Az átfogó, hollisztikus szemléletű, nemzeti stratégia és cselekvési terv, amelynek célja az egyén, az egyén közösségeinek, környezetének (természeti és épített), körülményeinek és lehetőségeinek javítása.
 • A különféle szakterületek (tárcák, intézmények, szakemberek) közötti kommunikáció, kooperáció és koordináció.
 • A szükséges humán erőforrás, korszerű ismeretek, új módszerek.
 • Megfelelő infrastruktúra (intézmények, épületek, eszközök).
 • Mindezek biztosítására, illetve a folyamatos működéshez szükséges forrás.
ad