Th hai th nh l c u cho c ng l v h a b nh 2014 09 01
Download
1 / 59

Thứ Hai Thánh Lễ cầu cho Công lý và Hòa bình 2014-09-01 - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thứ Hai Thánh Lễ cầu cho Công lý và Hòa bình 2014-09-01. M Ù A T H Ư Ờ N G N I Ê N. Lễ Phục. 1. CA NHẬP LỄ St 1, 1.27.31 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra: rất là tốt đẹp. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Thứ Hai Thánh Lễ cầu cho Công lý và Hòa bình 2014-09-01

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th HaiThnh L cu choCng l v Ha bnh2014-09-01

M

A

T

H

N

G

N

I

N

L Phc

1


CA NHP L

St 1, 1.27.31

Lc khi u, Thin Cha sng to tri t. Thin Cha sng to con ngi theo hnh nh mnh. Thin Cha thy mi s Ngi lm ra: rt l tt p.

2


NGHI THC U L

Lm: Nhn danh Cha, v Con v Thnh Thn.

C: A-men.

Lm: Nguyn xin n sng c Gisu Kit, Cha chng ta, tnh yu ca Cha Cha v n thng hip ca Cha Thnh Thn cng tt c anh ch em.

Hoc: Cha cng anh ch em

C: V cng cha.

3


Lm: Anh (ch) em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim thnh.

4


C: Ti th nhn cng Thin Cha ton nng, v cng anh (ch) em: ti phm ti nhiu trong t tng, li ni, vic lm, v nhng iu thiu st.

Li ti ti, li ti ti, li ti ti mi ng. V vy ti xin c B Maria trn i ng trinh, cc Thin Thn, cc Thnh v anh (ch) em, khn cu cho ti trc ta Thin Cha, Cha chng ta.

5


Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i.

C: A-men.

6


Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

7


LI NGUYN NHP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, Cha to thnh v tr v mun con ngi cng gp phn trong cng vic . Xin cho cng vic chng con lm va gip chng con t nui sng, va em li li ch cho nhng ngi thn cn, ng thi gip m mang nc Cha.

8


Chng con cu xin nh c Gi-su Ki-t Con Cha, l Thin Cha v l Cha chng con, Ngi hng sng v hin tr cng Cha, hip nht vi Cha Thnh Thn n mun thu mun i.

C:A-men.

9


BI C I:

Gc 3, 13-18

Trch th ca Thnh Giacb Tng .

Anh em thn mn, ai l k khn ngoan v tng tri trong anh em? Ngi y hy ly i sng tt lnh m by t cng vic ca mnh thm nhun s hin t khn ngoan.

10


Cn nu anh em c lng ganh t chua cay v thch ci v, anh em ng ln mt v ni di nghch cng s tht. V th khn ngoan khng phi t tri xung, m l th khn ngoan phm trn, mang nng th tnh v l ca ma qu. Bi chng u c ganh t v ci v, c hn n v th t oan.

11


Nhng s khn ngoan t tri xung, th trc tin l trong trng, ri n ho, bao dung, nhu m, hng thin, y lng nhn t v hoa qu tt lnh, khng xt on thin v, khng gi di. Hoa qu ca cng chnh c gieo vi trong bnh an cho nhng ngi xy p an bnh.

12


l li Cha.

T n Cha.

13


P CA

Tv 84, 8 v 10. 11-12. 13-14

p:Lng nhn hu v trung thnh gp g nhau (c. 11a).

14


1) Ly Cha, xin cho chng con nhn thy tnh thng ca Cha, v ban cho chng con c n Ngi cu . Vng, n cu Cha gn n cho nhng ai tn s Cha, vinh quang Cha ng tr trong t nc chng con.

p:Lng nhn hu v trung thnh gp g nhau.

15


2) Lng nhn hu v trung thnh gp g nhau, c cng minh v s bnh an hn nhau u ym. T mt t, c trung thnh s n ra, v c cng minh t tri nhn xung.

p:Lng nhn hu v trung thnh gp g nhau.

16


3) Vng, Cha s ban cho mi iu thin ho, v t nc chng ti s sinh bng tri. c cng minh s i trc thin nhan Cha, v n cu theo sau lt bc ca Ngi.

p:Lng nhn hu v trung thnh gp g nhau.

17


TUNG H TIN MNG

Mt 5: 9

Ha-l-luia, Ha-l-lui-a - Phc thay ai xy dng ho bnh,v h s c gi l con Thin Cha.

Ha-l-lui-a.

18


PHC M

Mt 5, 1-12a

Lm: Cha cng anh ch em.

C: V cng Cha.

Lm: Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Mtthu.

C: Ly Cha, vinh danh Cha.

19


Khi y, Cha Gisu thy on l ng o, Ngi i ln ni, v lc Ngi ngi xung, cc mn n gn Ngi. By gi Ngi m ming dy h rng:

"Phc cho nhng ai c tinh thn ngho kh, v Nc Tri l ca h. - Phc cho nhng ai hin lnh, v h s c t Nc lm c nghip.

20


Phc cho nhng ai au bun, v h s c i an. - Phc cho nhng ai i kht iu cng chnh, v h s c no tho. - Phc cho nhng ai hay thng xt ngi, v h s c xt thng. - Phc cho nhng ai c lng trong sch, v h s c nhn xem Thin Cha.

21


Phc cho nhng ai n thun ho, v h s c gi l con Thin Cha. - Phc cho nhng ai b bch hi v l cng chnh, v Nc Tri l ca h.

"Phc cho cc con khi ngi ta ghen ght, bch hi cc con, v bi ght Thy, h vu khng cho cc con mi iu gian c.

22


Cc con hy vui mng hn hoan, v phn thng ca cc con s trng i trn tri".

l li Cha.

C: Ly Cha Ki-t, ngi khen Cha.

23


PHNG V THNH TH

Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con bnh ny l hoa mu rung t v cng lao ca con ngi, chng con dng ln Cha tr nn bnh trng sinh cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

CT: Nh du ch nc ha ru ny, xin cho chng con c tham d vo thn tnh ca ng oi thng thng phn nhn tnh ca chng con.

24


Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con ru ny

l sn phm t cy nho v cng lao ca con ngi,

chng con dng ln Cha

tr nn ca ung thing ling cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

25


t chn thnh ln khn thnh

Ly Cha l Thin Cha, xin thng nhn chng con ang ht lng khim nhng thng hi, v xin cho hy l chng con dng trc Tn Nhan hm nay c p lng Cha.

Linh mc ra tay

Ly Cha, xin ra con sch ht li lm, ti con phm, xin Ngi thanh ty.

26


Anh ch em hy cu nguyn

hy l ca ti cng l ca anh ch em c Thin Cha l Cha ton nng chp nhn.

C: Xin Cha nhn hy l bi tay cha, ca tng tn vinh danh Cha, v mu ch cho chng ta cng ton th Hi Thnh Ngi.

27


LI NGUYN TIN L

Ly Cha, Cha rng ban cho chng con ca n thc ung ny, lm lng thc nui sng th xc v lm b tch i mi tm hn; xin cng cho chng con chng bao gi thiu thn nhng g cn thit cho tm hn v th xc chng con.

28


Chng con cu xin nh c Kit, Cha chng con.

C:A-men.

29


- Cha cng anh ch em

- V cng cha

- Hy nng tm hn ln

- Chng con ang hng v Cha

- Hy t n Cha l Thin Cha chng ta

- Tht l chnh ng

30


  • Li Tin Tng Cha Nht Thng Nin V

  • Ly Cha l Cha ch thnh, l Thin Cha ton nng hng hu, chng con t n Cha mi ni mi lc, tht l chnh ng, phi o v em li n cu cho chng con.

  • Cha tc thnh mi s trong v tr, sp t cho thi gian thay i tun hon.


Cn loi ngi, Cha dng nn ging hnh nh Cha v bt mi s k diu quy phc loi ngi h thay quyn Cha thng tr mi loi Cha sng to v lun ca tng Cha v mun vic k diu Cha lm, nh c Kit, Cha chng con.

32


Bi vy, trong khi c hnh l hn hoan ny, cng vi ton th cc Thin thn, chng con ca ngi tung h Cha rng:

33


Thnh! Thnh! Thnh!

Cha l Thin Cha cc o binh. Tri t y vinh quang Cha. Hoan h Cha trn cc tng tri.

Chc tng ng ng n nhn danh Cha.

Hoan h Cha trn cc tng tri.

34


KINH T N II

Ly Cha, Cha tht l ng Thnh, l ngun mi s thnh thin. V th, chng con ni xin Cha dng n Thnh Thn Cha thnh ha nhng ca l ny, tr nn cho chng con

+ Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con.

35


Khi t nguyn np mnh chu kh hnh, Ngi cm ly bnh, t n, b ra v trao cho cc mn m ni:

Tt c cc con hy nhn ly m n:

V ny l Mnh Thy,

s b np v cc con.

36


Cng mt th thc y, sau ba n ti, Ngi cm ly chn, cng t n, trao cho cc mn m ni: Tt c cc con hy nhn ly m ung:

V ny l chn Mu Thy,

Mu giao c mi v vnh cu, s ra cho cc con v nhiu ngi c tha ti. Cc con hy lm vic ny m nh n Thy.

37


Ch t: y l mu nhim c tin.

C: Ly Cha, chng con loan truyn Cha chu cht,

v tuyn xng Cha sng li, cho ti khi Cha n.


V vy, ly Cha, khi knh nh Con Cha chu cht v sng li, chng con dng ln Cha bnh trng sinh v chn cu t n Cha, v Cha thng cho chng con c xng ng hu cn trc Tn Nhan v phng s Cha.

39


Chng con tha thit ni xin Cha cho chng con khi thng phn Mnh v Mu c Kit, c quy t nn mt nh Cha Thnh Thn.

40


Ly Cha,

xin nh n Hi Thnh Cha lan rng khp hon cu,

kin ton Hi Thnh trong c mn, cng vi c Gio Hong (T...),

c Gim Mc (T) chng con v ton th hng gio s.

41


Xin nh n ti t Cha l

(N)

m (hm nay) Cha gi ra khi i ny v vi Cha.

Xin ban cho k cht nh Con Cha, th cng c sng li nh Ngi.

42


Xin Cha cng nh n anh ch em chng con ang an ngh trong nim hy vng sng li, v mi ngi, c bit cc bc t tin, ng b, cha m v thn bng quyn thuc chng con ly trn trong tnh thng ca Cha. Xin cho ht thy c vo hng nh sng tn nhan Cha.

Chng con ni xin Cha thng xt tt c chng con,

43


cho chng con c ng hng s sng i i, cng vi c Trinh N Maria, M Thin Cha, thnh Giu-se, Bn trm nm c Trinh N, cc Thnh Tng v ton th cc thnh, sng p lng Cha qua mi thi i, v cng vi cc Ngi, chng con c ca ngi v tn vinh Cha, nh c Gisu Kit, Con Cha.

44


Chnh nh Ngi, vi Ngi v trong Ngi,

M mi danh d v vinh quang u qui v Cha

L Cha ton nng,

trong s hp nht ca Cha Thnh Thn n mun i.

C: A-men.

45


NGHI THC HIP L

Ch t: Vng lnh Cha Cu Th, v theo th thc Ngi dy, chng ta dm nguyn rng:

46


Ly Cha chng con trn tri,

chng con nguyn danh Cha c sng, Nc Cha tr n, Cha th hin di t cng nh trn tri.

Xin Cha cho chng con hm nay lng thc hng ngy,/ v tha n chng con / nh chng con cng tha k c n chng con;

xin ch chng con sa chc cm d,/ nhng cu chng con cho khi s d.

47


Ly Cha, xin cu chng con khi mi s d,

xin oi thng

cho nhng ngy chng con ang sng c bnh an.

Nh Cha rng lng thng cu gip,

Chng con s lun lun thot khi ti li v c an ton khi mi bin lon,

48


ang khi chng con mong i nim hy vng hng phc, v ngy tr li ca Cha Gisu Kit, ng Cu chng con.

C: V vng quyn, uy lc v vinh quang l ca Cha n mun i.

49


Ly Cha Gisu Kit, Cha ni vi cc Tng rng: "Thy li bnh an cho cc con, Thy ban bnh an ca Thy cho cc con". Xin ng chp ti chng con, nhng xin nhn n c tin ca Hi Thnh Cha; xin oi thng ban cho Hi Thnh c bnh an v hp nht theo thnh Cha.

Cha hng sng v hin tr mun i. C: A-men.

50


Lm: Bnh an ca Cha hng cng anh ch em.

C: V cng cha.

Lm: Anh ch em hy chc bnh an cho nhau.

CT: Xin cho vic ha Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con m chng con sp lnh nhn em li cho chng con s sng mun i.

51


Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin ban bnh an cho chng con.

52


Ch t chp tay c thm:

Ly Cha Gisu Kit, Con Thin Cha hng sng, bi thnh Cha Cha v nh s hp tc ca Cha Thnh Thn, Cha cht ban cho th gian c sng, xin dng Mnh v Mu Thnh Cha y cu con khi mi ti li v mi s d; xin cho con hng tun gi gii rn Cha, v ng con la xa Cha bao gi.

Hay l:

Ly Cha Gisu Kit, con sp rc Mnh v Mu Thnh Cha, xin ng con v th m b xt x v lun pht, nhng nh lng Cha nhn t, xin che ch v cu cha hn xc con.

53


Ly Cha, con chng ng Cha ng vo nh con, nhng xin Cha phn mt li, th linh hn con s lnh mnh.

y Chin Thin Cha, y ng xa ti trn gian, phc cho ai c mi n d tic Chin Thin Cha.

54


Ch t rc Mnh Thnhc thm

Xin Mnh Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Ch t rc MuThnh

Xin Mu Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Trong lc trng chn

LM: Ly Cha, ming chng con va rc Mnh v Mu Cha, xin cho chng con tip nhn vi tm hn trong sch, v xin cho n hu i ny tr nn linh dc cho chng con c sng mun i.

55


CA HIP L

Cl3, 17

Anhemclmg, nig, thhylm, hyninhndanhChaGi-su Ki-t, vnhNgimcmtThinCha Cha.

56


LI NGUYN HIP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, c tham d bn tic yu thng hip nht, chng con ni xin Cha nhn t ban phc lnh cho cng vic Cha giao ph cho chng con. Nh , chng con s c c ca nui thn xc v gp phn m rng Nc Cha th gian ny.

57


Chng con cu xin nh c Ki-t Cha chng con.

C:A-men.

58


NGHI THC KT L

Lm: Cha cng anh (ch) em

C: V cng cha.

Lm: Xin Thin Cha ton nng l Cha, v Con, v Thnh Thn ban phc lnh cho anh ch em.

C A-men.

Lm: L xong, chc anh ch em i bnh an.

C: T n Cha.

59


ad
  • Login