Mental f rberedelse f re under och efter t vling
Download
1 / 18

Mental förberedelse - före , under och efter tävling - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mental förberedelse - före , under och efter tävling. Idrottsprestationen - helhetstänkande. Idrottsprestation. Socialt stöd (familj etc.). Socialt stöd (tränare etc.). Psykologiska färdigheter. Reaktioner i situationen. Grundläggande personlighetsdrag. (Från Hassmén mfl. 2003).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mental förberedelse - före , under och efter tävling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mental förberedelse- före, under och efter tävling


Idrottsprestationen - helhetstänkande

Idrottsprestation

Socialt stöd (familj etc.)

Socialt stöd (tränare etc.)

Psykologiska färdigheter

Reaktioner i situationen

Grundläggande personlighetsdrag

(Från Hassmén mfl. 2003)


Mental förberedelse - processen

 • Förberedelsefas(reservplan)

 • Uppvärmningsfas(reservplan)

 • Genomförandefas(reservplan)

 • Debriefing / Utvärdering


1. Förberedelsefas:Källor till idrottssjälvförtroende

 • Skicklighet

 • Uppvisande av förmåga

 • Fysisk och mentalförberedelse

 • Fysisk självpresentation

 • Socialt stöd

 • Erfarenheter genom andra

 • Tränares/lärares ledarskap

 • Bekvämlighet i omgivningen

 • Situationens fördelar

(Vealy m fl 1998)


Att stimulera självförtroendet

 • Fastställa självförtroendet

 • Utföra prestationer

 • Feedback

  • Koppla till utförande

  • Attributioner

  • Stimulera feedback mellande aktiva

 • Modellering - modellinlärning

 • Förberedelse – rutiner

 • Självstärkande inre dialog

  • ”Jag är stark som en tjur (brottare)!”

  • ”Ingenting kommer förbi mig (målvakt)!”


Förberedelsefas forts.

 • Rutiner – vad har tidigare fungerat

 • Positivt fokus – se fram emot tävlingen

 • Slappna av (spara på fysiska och psykiska reserver)

 • Spänningsreglering


Spänningsregleringstekniker / aktiv stresshantering

 • Probleminriktad

 • Attitydinriktad

 • Beteendeinriktad

 • Känsloinriktad

 • Accepterande

 • Perspektivinriktad


2. Uppvärmningsfas

 • Fysisk uppvärmning:

  • Generell och specifik

 • Psykisk uppvärmning:

  • Affirmationer

  • Målbilder

   • Avslappnad koncentration

   • Realistiska förväntningar

   • Klara och kontrollerbara bilder

   • Positivt fokus

   • Med rörelse

   • Utförande och resultat

   • Målbilder i realtid (?)

  • Positiv/konstruktiv inre dialog


Uppvärmningsfas forts.

 • Sista tankarna/förberedelserna före start:

  • Uppgiftsfokusering (processmål)

  • Positiva tankar

  • Reglering av spänningsnivån


3.Genomförandefasen

 • Vad ska fokus ligga på? - Uppmärksamhetsstyrning

 • Påminnelseord (tex. rytm, fart, glid, rör på fötterna)

 • Passiv koncentration (flyt – inte för mycket fokus på tekniken)

 • Fortsatt spänningsreglering och målbilder

 • Fokus på processmål


Kommunikation under tävling

Kontext

Sändare

Mottagare

Tol kning

Kodning

BUDSKAP

Feedback

Kontext


Kommunikation under tävling

 • Verbala budskap

  • Röstkarakteristik

  • Välj rätt tidpunkt

 • Icke verbala budskap

  • Hållning

  • Gester

  • Kroppsposition – närhet

  • Beröring

  • Ansiktsuttryck


Kommunikation under tävling : praktiska riktlinjer

SÄNDA

 • Äg ditt eget meddelande

 • Var komplett och specifik

 • Fokusera på en sak i taget

 • Ge stöd

 • Var konsekvent med icke-verbala budskap

 • Förstärk upprepade gånger

 • Leta efter feedback på att ditt meddelande tolkades korrekt

TA EMOT

 • Använd stödjande beteende när du lyssnar

 • Använd bekräftande beteenden när du lyssnar

 • Använd både verbalt och icke-verbalt beteende när du lyssnar

  • Ex. på icke-verbalt beteende:

   • Ögonkontakt

   • Ansiktsuttryck

   • Kroppsställning

   • Närhet


Reservplanen/refokusering

 • Saker som kan hända

 • Hur vill jag reagera?

 • Åtgärder för att refokusera

Huvudplan

Störningar

Reservplan

Huvudplan


4. Debriefing

 • Timing

 • Vad gick bra?

 • Vad gick mindre bra?

 • Hur kan vi använda detta i framtiden?

  • Tankar

  • Känslor

  • Beteenden

 • Beteendeanalys och checklistor


Beteendeanalys

Uppskatta hur ditt eget, ledarnas och klubbmedlemmarnas beteende/inställning

var under tävlingen, på en skala mellan 1-10 (10 = bäst)

Beteende/inställningJag självKlubbmedlemmar

Hade bra förberedelser innan tävlingen____________

Vågade och visade mod/självförtroende____________

Hjälpte varandra____________

Visade glädje____________

Snackade positivt under tävlingen____________

Snackade konstruktivt under tävlingen____________

Gav 100% hela tävlingen____________

Tog ansvar____________

Visade positivt kroppsspråk____________

Jag bedömer

Ledarnas agerande

Positiv ”go” på bänken___________

Konstruktivt snack___________

Kroppsspråk___________

Deltagande från klubbmedlemmar___________

Jag är: AktivLedare (ringa in)

Tävlingsdatum:____________


Checklista för prestationstillfällen

Instruktioner:

Det finns inga rätta eller felaktiga svar, du gör detta för att få ett bättre grepp om förhållandet mellan ditt eget psykologiska tillstånd och din prestation. Innan du fyller i checklistan ska du tänka tillbaka på din prestation. Försök att föreställa dig detta tillfälle så klart och tydligt som möjligt. Fokusera också på hur du kände dig och vad du tänkte på vid det här tillfället. Låt detta ta lite tid, ta åtminstone 5 minuter på dig för att försöka återskapa den här dagen i ditt sinne. Efter detta kan du fylla i checklistan nedan.

Datum:

Vad kan jag göra för att sänka mina siffror?

Vad gör jag idag?

Vad är viktigt att behålla?

Kan jag utveckla något i mina föreberedelser?


Kontakt

Sverker Bengtsson

sverker.bengtsson@mah.se

Tel.: 0733-120860


ad
 • Login