Geometrija u kristalima
Download
1 / 71

GEOMETRIJA U KRISTALIMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Uploaded on

GEOMETRIJA U KRISTALIMA. GEOMETRIJA U KRISTALIMA. Prezentaciju pripremio: Filip Korona, učenik II razreda Gimnazije Jurja Barakovića Mentorica: Ružica Milošević, profesorica kemije. Pripremio: Filip Korona , Gimnazija Jurja Barakovića u Zadru. Čvrste tvari.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GEOMETRIJA U KRISTALIMA' - obert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Geometrija u kristalima

GEOMETRIJA U KRISTALIMA

GEOMETRIJA U KRISTALIMA

Prezentaciju pripremio:

Filip Korona, učenik II razreda Gimnazije Jurja Barakovića

Mentorica:

Ružica Milošević, profesorica kemije

 • Pripremio:

 • Filip Korona , Gimnazija Jurja Barakovića u Zadru


Vrste tvari
Čvrste tvari

 • Amorfne tvari nemaju pravilnu unutarnju građu, nemaju određeno talište, već pri zagrijavanju postupno mekšaju dok se ne rastale – primjerice staklo i vosak

 • Kristali imaju pravilnu unutarnju građu i točno određeno talište – primjerice kvarc, SiO2.

Struktura stakla

Kristalna struktura SiO2


To je kristal
Što je kristal?

 • Kristal je geometrijsko tijelo pravilne unutarnje građe, omeđeno plohama.

 • Kristali imaju tri vrste elemenata simetrije koje možemo zapaziti kako u njihovoj strukturi, tako i po vanjskom obliku. To su ravnina simetrije, os simetrije i središte simetrije.


Elementi simetrije kristala
Elementi simetrije kristala

 • Ravnina simetrije je zamišljena ravnina koja dijeli kristal na dvije zrcalno jednake polovine. Broj ravnina simetrije u pojedinim vrstama kristala je različit.


Elementi simetrije kristala1
Elementi simetrije kristala

 • Os simetrije je zamišljeni pravac koji prolazi središtem kristala i oko kojeg možemo zakretati kristal za određeni broj stupnjeva da dođe u položaj jednak početnom položaju.


Elementi simetrije kristala2
Elementi simetrije kristala

 • Središte simetrije je zamišljena točka unutar kristala koja je jednako udaljena od dvije nasuprotne, istovrsne i paralelne plohe.


O kristalima
O kristalima

 • Pravilan raspored građevnih elemenata u kristalu možemo pokazati modelom prostorne rešetke

 • Za kristale je karakterističan najmanji dio koji se periodički ponavlja u prostoru i zove se elementarna ćelija kristalne rešetke

 • Svaka elementarna ćelija određena je bridovima i kutovima među njima

 • Bridovi elementarne ćelije predstavljaju koordinatni sustav koji je određen trima kristalografskim osima (a,b i c) i trima pripadnim kutovima između osi (,  i )Kristalni sustavi

Odsječci na osima (ovisno o simetriji) mogu i ne moraju biti jednaki.

Sva tri kuta mogu biti prava

Dva kuta mogu biti prava, a jedan različit

Sva tri kuta mogu biti različita

Kristalni sustavi


Kristalni sustavi1
Kristalni sustavi biti jednaki.

Danas je poznato oko 3000 minerala kristalne građe, ali po obliku elementarne ćelije svi oni se mogu svrstati u sedam kristalnih sustava:

 • Kubični sustav

 • Tetragonski sustav

 • Rompski sustav

 • Heksagonski sustav

 • Trigonski sustav/romboedarski

 • Monoklinski sustav

 • Triklinski sustav


1 kubi ni sustav

Ako su biti jednaki.sva tri odsječka jednaka i sva tri kuta prava sustav se naziva kubičnim.

1. Kubični sustav


1 kubi ni sustav1
1. Kubični sustav biti jednaki.

Pirit - FeS2


1 kubi ni sustav2
1. Kubični sustav biti jednaki.

Još jedan kristal pirita


1 kubi ni sustav3
1. Kubični sustav biti jednaki.

Srebro - Ag


1 kubi ni sustav4
1. Kubični sustav biti jednaki.

Zlato - Au


1 kubi ni sustav5
1. Kubični sustav biti jednaki.

Galenit - PbS


1 kubi ni sustav6
1. Kubični sustav biti jednaki.

Sfalerit - ZnS


1 kubi ni sustav7
1. Kubični sustav biti jednaki.

Halit - NaCl


1 kubi ni sustav8
1. Kubični sustav biti jednaki.

još jedan kristal NaCl


1 kubi ni sustav9
1. Kubični sustav biti jednaki.

Fluorit – CaF2


1 kubi ni sustav10
1. Kubični sustav biti jednaki.

Magnetit – Fe2O3


1 kubi ni sustav11
1. Kubični sustav biti jednaki.

Analcim – NaAlSi2O6·H2O


2 tetragonski sustav

Ako su biti jednaki.dva odsječka jednaka a treći dulji ili kraći od njih i sva tri kuta prava sustav se naziva tetragonskim.

2. Tetragonski sustav


2 tetragonski sustav1
2. Tetragonski sustav biti jednaki.

Cirkon – ZrSiO4


2 tetragonski sustav2
2. Tetragonski sustav biti jednaki.

Halkopirit – CuFeS2


2 tetragonski sustav3
2. Tetragonski sustav biti jednaki.

Urea – CO(NH2)2


2 tetragonski sustav4
2. Tetragonski sustav biti jednaki.

Vulfenit – Pb[MoO4]


2 tetragonski sustav5
2. Tetragonski sustav biti jednaki.

Vezuvijan – Ca10(Mg,Fe)2Al4[(OH)4|(SiO4)5(Si2O7)2]


3 rompski ortorompski sustav

Ako su biti jednaki.svi odsječci različitih duljina i sva tri kuta prava sustav se naziva rompskim (ortorompskim)

3. Rompski (ortorompski) sustav


3 rompski sustav
3. Rompski sustav biti jednaki.

Aragonit –CaCO3


3 rompski sustav1
3. Rompski sustav biti jednaki.

Rompski sumpor– S


3 rompski sustav2
3. Rompski sustav biti jednaki.

Jod – I2


3 rompski sustav3
3. Rompski sustav biti jednaki.

Barit – BaSO4


3 rompski sustav4
3. Rompski sustav biti jednaki.

Topaz – Al2SiO4F2


3 rompski sustav5
3. Rompski sustav biti jednaki.

Antimonit – Sb2S3


3 rompski sustav6
3. Rompski sustav biti jednaki.

Bakrov(II) klorid dihidrat – CuCl2·2H2O


4 heksagonski sustav
4. Heksagonski sustav biti jednaki.

 • Ako su dva odsječka jednaka a treći dulji ili kraći od njih i dva kuta prava a treći je 120˚ sustav naziva heksagonskim


4 heksagonski sustav1
4. Heksagonski sustav biti jednaki.

Beril – Al2Be3[Si6O18]


4 heksagonski sustav2
4. Heksagonski sustav biti jednaki.

Korund – Al2O3


4 heksagonski sustav3
4. Heksagonski sustav biti jednaki.

Apatit – Ca5(PO4)3F


4 heksagonski sustav4
4. Heksagonski sustav biti jednaki.

Piromorfit - Pb5(PO4)3Cl


5 trigonski romboedarski sustav
5. Trigonski/romboedarski sustav biti jednaki.

 • Ako su sva tri odsječka jednaka i svi kutovi jednaki ali n pravi, tada je sustav trigonski ili romboedarski


5 trigonski romboedarski sustav1
5. Trigonski (romboedarski) sustav biti jednaki.

Kalcit– CaCO3


5 trigonski romboedarski sustav2
5. Trigonski (romboedarski) sustav biti jednaki.

Prustit – Ag3AsS3


5 trigonski romboedarski sustav3
5. Trigonski (romboedarski) sustav biti jednaki.

Hematit – Fe2O3


5 trigonski romboedarski sustav4
5. Trigonski (romboedarski) sustav biti jednaki.

Kremen ili kvarc– SiO2


5 trigonski romboedarski sustav5
5. Trigonski (romboedarski) sustav biti jednaki.

još jedan kristal kvarca


6 monoklinski sustav
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

 • Ako su svi tri odsječka različitih duljina i dva kuta prava a treći može biti koji, tada je sustav monoklinski


6 monoklinski sustav1
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Gips – CaSO4·2H2O


6 monoklinski sustav2
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

monoklinski sumpor, S


6 monoklinski sustav3
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

još jedan kristal gipsa


6 monoklinski sustav4
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Arsenopirit – FeAsS


6 monoklinski sustav5
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Auripigment – AsS2


6 monoklinski sustav6
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Azurit – Cu3 (CO3)2 (OH)2


6 monoklinski sustav7
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Još jedan kristal azurita


6 monoklinski sustav8
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Malahitit – Cu2 CO3(OH)2


6 monoklinski sustav9
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

još jedan kristal malahita


6 monoklinski sustav10
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Vivijanit – Fe2 (PO4)2·8H2O


6 monoklinski sustav11
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Vavelit – Al3(PO4)2(OH)3·5H2O


6 monoklinski sustav12
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Volframit – (Fe,Mn)WO4


6 monoklinski sustav13
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Epidot – Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)


6 monoklinski sustav14
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Muskovit – KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]


6 monoklinski sustav15
6. Monoklinski sustav biti jednaki.

Adular – K[AlSi3O8]


7 triklinski sustav
7.Triklinski sustav biti jednaki.

 • Ako su svi odsječci različitih duljina i svi kutovi različiti tada je sustav triklinski


7 triklinski sustav1
7. Triklinski sustav biti jednaki.

Modra galica – CuSO4·5H2O


7 triklinski sustav2
7. Triklinski sustav biti jednaki.

Još jedan kristal modre galice


7 triklinski sustav3
7. Triklinski sustav biti jednaki.

Disten ili kianit - Al2(SiO4)O


7 triklinski sustav4
7. Triklinski sustav biti jednaki.

Još jedan kristal distena ili kianita


7 triklinski sustav5
7. Triklinski sustav biti jednaki.

Albit - Na[AlSi3O8]


7 triklinski sustav6
7. Triklinski sustav biti jednaki.

Još jedan kristal albita


Literatura
Literatura biti jednaki.

Martin Šoufek: Svijet minerala, Školska knjiga Zagreb i Hrvatski prirodoslovni muzej, 1991. Aleksandra Habuš - Vera Tomašić: OPĆA KEMIJA 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, Profil International Zagreb, 6.izdanje, 2012.http://webmineral.com/