Ysgrifennu Adroddiad - PowerPoint PPT Presentation

Ysgrifennu adroddiad
Download
1 / 5

 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ysgrifennu Adroddiad. Beth ydy adroddiad?. Dyma ei ystyr yn ôl ‘Geiriadur Gomer i’r Ifanc’: “cofnodion neu sylwadau ar destun arbennig.”. Ydych chi’n darllen adroddiadau? Neu a oes rhywun arall yn y teulu yn darllen adroddiadau?. Beth ydy prif nodweddion adroddiad?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ysgrifennu Adroddiad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ysgrifennu adroddiad

YsgrifennuAdroddiad


Beth ydy adroddiad

Beth ydy adroddiad?

 • Dyma ei ystyr yn ôl ‘Geiriadur Gomer i’r Ifanc’:

  “cofnodion neu sylwadau ar destun arbennig.”

Ydych chi’n darllen adroddiadau?

Neu a oes rhywun arall yn y teulu yn darllen adroddiadau?


Ysgrifennu adroddiad

Beth ydy prif

nodweddion adroddiad?

Edrychwch ar enghreifftiau o adroddiadau mewn cylchgronau neu bapurau newydd.

Trafodwch gyda phartner.


Ysgrifennu adroddiad

Teitladdas

A sylwoch chi ar rai o’r nodweddion hyn?

Paragraff agoriadol yn cyfleu’r cynnwys

Paragraff i bob pwynt

Iaith ffurfiol, amhersonol

Brawddeg addas i gloi

Disgrifiadau ffeithiol – defnydd da o ansoddeiriau a chymariaethau

Amser y ferf - presennol /gorffennol?


Ysgrifennu adroddiad

Mae hi’n bosibl ysgrifennu adroddiadau difyr ar amryw o destunau – anifeiliaid, lleoedd arbennig, trip ysgol.

Dyma restr o syniadau i chi:

 • Cobiau Cymreig

 • Cors Caron

 • Aberystwyth

 • Taith yr Afon Teifi

 • Ein Taith i .............


 • Login