Förslag till vision för området: - PowerPoint PPT Presentation

Förslag till vision för området:
Download
1 / 4

  • 70 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Förslag till vision för området:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Förslag till vision för området:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F rslag till vision f r omr det

Förslag till vision för området:

”Området är ett genuint ytterskärsområde, präglat av sina naturgivna förutsättningar och arvet av en månghundraårig skärgårdskultur. Den biologiska mångfalden är rik, med arter i livskraftiga bestånd. Karaktärsgivande biotoper både på land och i vatten är välutvecklade och har god ekologisk status. Hävdberoende biotoper är välhävdade och sköts på ett traditionellt sätt. Skötseln utgår från hemman på öar, bebodda året om. Omfattningen av den icke önskvärda exploateringen är mycket ringa.”

Teckenförklaring

Målobjekt/Natur-kulturvärden

Direkta hot mot värdena

Drivkrafter

Strategier/åtgärder


  • Login