2010-2011 ETM RETM YILI
Download
1 / 35

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI EĞİTİME ERİŞİM VE DEVAMIN İZLENMESİ. EĞİTİME ERİŞİM VE DEVAMIN İZLENMESİ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2010-2011 ETM RETM YILI

POZANTI ATATRK LKRETM OKULU

HAZRAN DNEM MESLEK ALIMALARI

ETME ERM VE DEVAMIN ZLENMES


ETME ERM VE DEVAMIN ZLENMES

Trkiye insan haklar szlemesi ve Avrupa birliine giri srecinde uluslar aras dzeyde eitlik konusuna arlk vererek eitli alanlarda yenilikler yapmaya balamtr. Bu yeniliklerin bir adm da eitimde frsat eitlii, herkese her yaa eitim gibi almalar ve bu alanda Trkiye genelinde kampanyalara imza atmak olmutur.

lkemizde eitim konular devletin nem verdii konular arasnda ilk srada yer almtr. Zorunlu eitim andaki ocuklarn temel eitim hakk tm anayasalarda teminat altna alnmtr.

Bu kapsamda ilkretimin zorunlu ve cretsiz olmas, eitimin frsat eitlii temeline dayal olarak yrtlmesi, hem Anayasada (1961 ve 1982 Anayasalar) hem de Mill Eitim Temel Kanunu (1973) ile lkretim ve Eitim Kanununda (1961) yer almaktadr.


lkemizin be yllk kalknma planlar incelendiinde 1970lerde balayan ilkretimin tm ocuklara yaygnlatrlmas hedefinin her plan dneminde gndemin ilk srasnda yer almasna ramen bu hedefin bir trl gerekletirilemedii grlmektedir.

20052006 eitim-retim yl iin hedeflenen okullama oran %95,6,

20122013 eitim-retim yl iin ise %100dr (Dokuzuncu Kalknma Plan 20072013).

2000 ylnda Dnya Eitim Forumunda da 2005 ylna kadar ilk ve orta retimde cinsiyet farkllklarnn ortadan kaldrlmas ve 2015 ylna kadar tm eitim kademelerinde zellikle kz ocuklarnn aleyhine ileyen cinsiyet eitsizliinin alarak eitliin baarlmas ve tm ocuklarn cretsiz, zorunlu ve kaliteli eitime eriimleri hedeflenmitir.


Milli Eitim Bakanl eitime eriimde cinsiyet eitliini salamak iin 2002 ylnda Haydi Kzlar Okula Kz ocuklarnn eitime eriimi projesini balatmtr. Bu proje yalnzca kz ocuklar iin eitim frsatlarnn artrlmasn deil, ayn zamanda kz ocuklarn okula devam etmekten ve okulda baar gstermekten alkoyan tm engellerin sistematik biimde ortadan kaldrlmasn hedeflemektedir.

Haydi Kzlar Okula, Kz ocuklarnn Okullulamasna Destek Kampanyas, zorunlu eitim anda olup eitim hakkndan yoksun kalan ocuklar arasnda kz ocuklar zerine odaklanlarak tm ocuklar iin kaliteli eitime eriimi salamak anlamna gelmektedir.

Kampanya aamada gereklemektedir.


1. Kampanyann Tasarm 2002-2003

Bu aamada sorunun tanmlanmas ve byklnn saptanmas iin Eitimin Toplumsal Cinsiyet Asndan ncelenmesi aratrmas yaplmtr. Kampanyann hazrlk aamas olan bu evrede bakanlktaki ve illerdeki rgtlenme modeli gelitirilmi ve Kampanya da kullanlmak zere materyal hazrlanmtr.

ekil 1. Haydi Kzlar Okula Kampanyasnn rgtlenme emas


2. Kampanyann Uygulanmas 2003-2006

Proje 17 Haziran 2003 tarihinde Van ilinde balatlmtr. lk ylnda kz ocuklarn okullulama oranlarnn en dk olduu Dou ve Gneydou Anadolu blgelerinde yer alan 10 ilde younlamtr (Harita1.).

Bu aamann ilk bir ylnda il/ile ve okul yneticilerinin kapasitelerini gelitirme ve kampanya rgtlenmesini salama almalar gerekletirilmi, yaplan almalar ve illerin sahiplenmesiyle kampanya toplumsal bir seferberlie dnmtr.


Harita 1. Haydi Kzlar Okula! Kampanyas 2003, 2004, 2005 ve 2006 Yllarnda Kampanya lleri

2003 ylnda kampanyann balatld iller 2004 ylnda kampanyaya dahil edilen iller 2005 ylnda kampanyaya dahil edilen iller

2006 ylnda kampanyaya dhil edilen iller


Kampanya Uygulama Sreleriyle sralanmtr.

rgtlenme ve kapasite gelitirme

Tespit ve analiz

kna ve kayt

zleme ve deerlendirme

ekil 2. Haydi Kzlar Okula Kampanyas Uygulama Sreci Dngs


rgtlenme ve kapasite gelitirme almalar kapsamnda gerek merkezi gerekse yerel dzeyde aktrlerin i tanmlar, kampanya sreleri ve ikna almalar hakknda kapasite gelitirme almalar,muhtar kaytlar, ev halk tespit fileri, a kartlar, alan taramalar vb. yoluyla tespit ve analiz almalar gerekletirilmitir.

Kampanya kapsamnda 2003 ylndan itibaren drt ylda yaklak 240 bini kz olmak zere 350 bin ocuk okullulatrlmtr.

Haydi Kzlar Okula Kampanyasnn baarl olmasnn nedenleri arasnda kamu kurulular, sivil toplum kurulular, gnlller bata olmak zere btn birimlerin byk katklar ve almalara aktif katlmda bulunmu olmasdr. Ayrca; il ve ilelerimizde sivil toplum rgtleri ile birlikte baarl sonulara ulalmtr. Grafik 1de de grlebilecei gibi kzlarn net okullulama oran ykselmi, eitimde cinsiyetler aras fark azalmtr (Grafik2).


Grafik 1. Haydi Kzlar Okula Kampanyas Uygulama Yllarnda Net Okullulama Oran ( Cinsiyet, Toplam)


Grafik 2.Haydi Kzlar Okula Kampanyas Uygulama Yllarnda lkretime Eriimde Net Okullulama Oranlarna Gre Cinsiyetler Aras Fark


Milli Eitim Bakanl Tara Tekilatnn zveri ve titizlikle yrtt kampanya eitime eriim gstergelerinde ve eitime eriim cinsiyetler aras farkn azaltlmasnda nemli gelimeler salamtr. Ancak Grafik 3de de grlebilecei gibi kampanya 2007 ylnda duraklamaya girmitir. Artk geride okula kazandrlmas gereken zorlu bir grup kalmtr. Bu durum bu grubun okullulamas iin zel politika ve stratejiler gelitirilme gerekliliini ortaya koymutur.

Grafik 3. Haydi Kzlar Okula Kampanyas Kapsamnda Yllara Gre Kazandrlan ocuk Says


3. Kampanyada rol deiiklii ve srdrlebilirlik veya kurumsallama sreci 2007-2008

lkretim Genel Mdrl 2003 ylndan itibaren srdrlen kampanya almalarn kurumsallatrmak ve srdrlebilir hale getirmek amacyla yeni yaklamlar benimsemitir.

Mevcut veri tabanlarnn kullanlmas ve gl bir izleme sistemi

b) Bakanlk, il, ile ve okul dzeyinde izleme ve deerlendirme


Mevcut Veri Tabanlarnn Kullanlmas: Okullama orannn %100 olmamas bir yana, bu eksikliin zellikle, kz ocuklar aleyhine ve hem kz ocuklar iin hem de erkek ocuklar iin krsal blgeler ve grece yoksul yerlerde daha belirgin olduu grlmektedir.

Gerek okullama oran, gerek okula zamannda kaydolmama ve gerekse erkek ve kz ocuklar arasnda grlen cinsiyete dayal farkllamalar lkemizde blgelere gre deitii gibi, blge iinde illere gre de deimekte, hatta il iinde ilelere gre de deiim gsterebilmektedir.

Bu durum merkezi politikalar yerine yerel politikalarn sorunun zmnde daha etkili olacann bir gstergesidir.


Merkezden yrtlen eriim stratejileri zamansal iyiletirmeler salasa da eriim ve devamn salanmasnda yeni strateji ve politikalara ihtiya duyulmu ve lkretim Genel Mdrl eitime eriim ve devamn izlenmesi ve salanmasnda yeni yaklamlar belirlenmitir.

Bu amala e-okul veri tabanna eklenen bir modl ile okula hi kaydolmam ve devamsz rencilerin okul baznda izlemesi yaplmakta, ya, cinsiyet ve nedenlere ( Grafik 5) bal olarak sorunlar tespit edilmekte ve zmlenmesi iin yeni merkezi ve yerel zmler stratejiler gelitirilmektedir.

Bu kapsamdazorunlu eitim anda olup ilkretime kaytsz ve kaytl olduu halde devamsz ocuklarn tespit edilmesi, ikna almalar, kaydolmama/ devamszlk nedenlerine bal izleme ve deerlendirme almalar yaplmaktadr.

Eitime kaytszln nedenleri 5 balk altnda 26 nedene gre sorgulanmaktadr.


Eitime kaytszln balca nedenleri;

 • Nfus ve Adres Kaydyla lgili Sorunlar;

  Adresten tand yeni adresi biliniyor,

  Adresten tand yeni adresi bilinmiyor,

  Adres bileenleri yanl,

  Nfus ya ile fiziki yann farkll,

  Nfus czdannn bulunmamas ya da ge kartlmas,

  Birden fazla nfus kayd olmas,

  Vefat ettii halde nfus kaydnn dmemesi,

  Yurtdna kt halde adres kaydnn dzeltilmemesi,

  Vatandalktan kt halde nfus kaydnn dzeltilmemesi,


2. altrlan ocuklar;

Ev hizmetlerinde altrlan ocuklar,

Gezici ve geici mevsimlik tarm iiliinde altrlan ocuklar,

Sanayi ve hizmet sektrnde altrlan ocuklar,

Sokakta altrlan ocuklar,

3. Engellilik Hali;

itme engelli,

Grme engelli ve/veya grme bozukluu,

Ortopedik engelli,

zel zel eitim merkezine gittii iin lkretime kaytsz,

Zihinsel engelli,


4. Ekonomik Sosyal ve Kltrel Boyut;

Aile ocuun ya kk diye kayt yaptrmyor,

Ailevi nedenler,

Ekonomik yetersizlii nedeniyle giderlerin karlanamamas,

Geleneksel nedenler,

Gerler,

Yerleim biriminde ilkretim okulunun bulunmamas

5. Dier

Mezun,

Veli isteiyle erteleme (15. Madde).

Merkezi dzeyde e-okul veri taban ile il, ile ve okul dzeyinde net okullulama oranlar izlenerek ve veriler deerlendirilerek il eitim durum raporlar hazrlanmaktadr. Bu almalar kampanya ana hedefi olan a nfusunun yzde 100 okullulatrlmas iin etkin stratejiler gelitirilmesine yneliktir.


Grafik 4. Zorunlu Eitim anda Olup Okula Kaytsz ocuklarn Kaydolmama Nedenleri (Mays 2009)

Grafik 4. Zorunlu Eitim anda Olup Okula Kaytsz ocuklarn Kaydolmama Nedenleri (Mays 2009)


lkretimde net okullulama oranlar kadar ilkretime kaytl rencilerin devamszlk oranlar da eitime eriimin nemli bir gstergesidir. lkretime kaytl olup devamsz rencilerin devamszlk nedenleri 4 balk altnda 19 madde de sorgulanmaktadr.

1. Ekonomik, Sosyal ve Kltrel Boyut;

ocuklarn renim grd yerleim biriminde ilkretim 6-8. snflarn bulunmamas,

Ailenin ekonomik yetersizlii nedenleriyle eitim giderlerini karlayamamas,

Ailevi nedenler,

Gerler,

Erken evlilik ve nianlanma,

Geleneksel nedenler,

Salk nedeniyle devamsz,


2. Engellilik Hali;

Zihinsel engellilik,

Ortopedik engellilik,

Grme engelli ve/veya grme bozukluu,

itme engelli,

3. altrlan ocuklar;

Gezici ve geici mevsimlik tarm iiliinde altrlan ocuklar,

Sanayi ve hizmet sektrnde altrlan ocuklar,

Sokakta altrlan ocuklar,

Ev hizmetlerinden altrlan ocuklar,


4. Nfus Kayd ve Adres Tanmas;

Yurtdna tanma veya yaama,

Vatandalktan kma,

Yurtdndan gelme,

Nfus ya ile fiziki yann farkll,

Merkezi dzeyde e-okul veri taban ile il, ile ve okul dzeyinde net okullulama oranlar izlenerek ve veriler deerlendirilerek il eitim durum raporlar hazrlanmaktadr. Bu almalar kampanya ana hedefi olan a nfusunun yzde 100 okullulatrlmas iin etkin stratejiler gelitirilmesine yneliktir.


a) Okul Tabanl alma (Okullarn zm reten Merkezler Haline Getirilmesi): Haydi Kzlar Okula Kampanyasnn baarl olmasnn nedenleri arasnda kamu kurulular, sivil toplum kurulular, gnlller bata olmak zere btn birimlerin byk katklar ve almalara aktif katlmda bulunmu olmasdr. Ayrca; il ve ilelerimizde sivil toplum rgtleri ile birlikte baarl sonulara ulalmtr.

Btn bu almalarn yannda illerimiz web tabanl izleme sistemleri kurmu ve okula kazandrlan ocuklarn devam durumlarnn izlenmesi iin izleme formlar gelitirilmitir. Baz illerimizde de okula kazandrlan ocuklarn yaryl tatillerinde kltr, sanat ve spor faaliyetleri ile tatil zamanlarn deerlendirmeleri iin programlar hazrlanmtr. Bu ve benzeri deneyimler ve ocuklarn okula kazandrlmasnda yerel strateji gelitirilip uygulama gereklilii nedeniyle kampanyada drt dzeyden oluan rgtlenme modeli gelitirilmitir.

1. Dzey; okul dzeyi,

2. Dzey; ile dzeyi,

3. Dzey; il dzeyi,

4. Dzey; merkezi/Milli Eitim Bakanl Merkez Tekilat

Bu rgtlenme modeline uygun rol ve grev dalmlar ngrlmtr.


Okul Dzeyi:

1. Okula kayd olmayanlar ve devamsz konumdaki ocuklarn okula kazandrlmas amacyla okulda ikna ekiplerinin kurulmas. Bu ekiplerde okul mdr, retmen, muhtar veya ihtiyar heyeti, salk oca personeli, imam, okul aile birlii bakannn yer almas.

2. Okula kayd olmad tespit edilmi ocuklar ile okula kaytl olup devamsz konumdaki rencilerin ev ziyaretlerinin yaplmas

3. Okula niin kayt yaptrmadklar ve devamszlk nedenlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi

4. Okula kayt ve devam iin okul bazl bir eylem plannn gelitirilmesi

5. kna almalarnn yrtlmesi

6. Okula kaydn yaplmas ve devamn salanmas

7. Yetitirici snflara ynelik almalar planlama ve uygulama almalarnn yrtlmesi

8. Okula kayd olmayan ve devamsz konumda bulunan ocuklar e-Okul veri taban zerinden izleme almalarnn yrtlmesi


le Dzeyi:

1. lenin ilkretim net okullulama orannn bulunmas ve bu duruma bal olarak zmlerin gelitirilmesi

2. Zorunlu eitim anda olup ilkretime devamsz konumdaki rencilerin ile leinde tespit edilmesi ve ev ziyaretlerinin gerekletirilmesinin salanmas

3. Tespitlerin ya gruplar, cinsiyet ve nedenlerine gre n analizinin yaplmas

4. Sorunun zmne ynelik ile leinde eylem plan hazrlanmas

5. Yerel kaynaklarn harekete geirilmesi

6. Okul mdrlerine ynelik kapasite gelitirme eitimlerinin verilmesi

7. lkretim mfettilerinin okullar dzeyinde izleme ve deerlendirme almalar yrtmesi


l Dzeyi:

1. lin ilkretim net okullulama orannn bulunmas ve bu duruma bal olarak zmlerin gelitirilmesi

2. Zorunlu eitim anda olup ilkretime katlmam ocuklarn ve okula kaytl olup devamsz konumdaki rencilerin il leinde tespit edilmesi ve ev ziyaretlerinin gerekletirilmesinin salanmas

3. Tespitlerin ya gruplar, cinsiyet ve nedenlerine gre n bir analizinin yaplmas

4. Sorunun zmne ynelik il leinde eylem plan hazrlanmas

5. Yerel kaynaklarn harekete geirilmesi

6. le Milli Eitim Mdrlerine ynelik kapasite gelitirme eitimlerinin verilmesi

7. lkretim mfettilerinin okullar dzeyinde izleme ve deerlendirme almalar yrtmesi


Bakanlk Dzeyi:

1. Zorunlu eitim anda olup okula hi kayd olmayanlarn Adres Kayt Sistemi ile e-Okul veri tabanlarnn karlatrlarak adres, ya ve cinsiyete gre ayrtrlm olarak tespit edilmesinin salamas,

2. Mevcut verilere gre il ve ile dzeyinde net okullulama oranlarn belirlemek ve il ve ilelerin durumlarn ortaya koymak

3. Analizlere ve il, ile almalarna gre il ve ilelerin eitim karnelerinin hazrlanmasn salamak

4. Net okullulama bakmndan en sorunlu illerin harekete gemesine ynelik kapasite gelitirme ve zm retme toplantlarn organize etmek

5. Okula kazandrlan ve devam salanan ocuklarn durumlarn izlemek ve raporlamak

6. En sorunlu illerin ziyaret edilerek harekete geirilmesine destek vermek

7. lgili kamu kurulularn harekete geirilmesini salamak


Sorun Odakl Strateji ve yiletirmeler

1. lkretime Zamannda Kaydolmama Sorununun En Fazla Yaand Blge ve llerde Nedenlerin Belirlenerek Zamannda Kaydolmay Salamaya Ynelik Strateji Gelitirilmesi Aratrmas: zleme almalar kapsamnda ilk fark edilen sorun zamannda kaydolmama (ge kayt) sorunudur ( Grafik 5).

Okul anda olup okula kaytsz ocuklarn ya ve cinsiyet dalm


Trkiye genelinde grlen bu sorunun nedenlerinin belirlenmesi ve merkezi strateji gelitirilmesi iin zamannda kaydolmama sorunun en ok yaand 10 ilde (Ar, Bitlis, Diyarbakr, Gmhane, Hakkari, Mu, Osmaniye anlurfa) lkretime Zamannda Kaydolmama Sorununun En Fazla Yaand Blge ve llerde Nedenlerin Belirlenerek Zamannda Kaydolmay Salamaya Ynelik Strateji Gelitirilmesi aratrmas yaplmtr.

Sz konusu aratrma bulgularndan hareketle strateji gelitirme almalar devam etmektedir.


2. Yetitirici Snflar retim Program: Eitime eriimin salanmas iin yrtlen Merkezi Politika ve stratejilerin biri de Yetitirici snf retim programdr.

Haydi Kzlar Okula kampanyasnn ara deerlendirme sonular ve uygulayc grleri okula kazandrlan 10-14 ya grubundaki ocuklarn okula devam ve uyum sorunlar yaadklarn gstermitir.

ocuklarn okula eriiminin salanmas ve farkl ya gruplarndaki ocuklarn yatlaryla birlikte okula devam ve uyumlarnn salanmas amacyla gelitirilen Yetitirici Snf retim Program (Telafi Eitimi) 81 ilde uygulanmaktadr. Yetitirici Snf retim Program, zorunlu eitim a kapsamnda olup, eitli sebeplerle renimlerini yatlaryla birlikte zamannda yapamam, okula hi kayt olmam ya da srekli devamsz olan 10-14 ya grubundaki ocuklarn eitimlerine akranlar ile birlikte devam edebilecekleri yeterlilikleri kazandrarak, ilkretime devamlarnn salanmasn dzenleyen uygulamann genel addr. YSP kapsamda programn balad gnden bu gne yaklak 28 bin ocuun okula kayd ve devam salanmtr.


3.Aamal Devamszlk Ynetimi Modeli: lkretime eriim kadar nemli olan bir dier eitim gstergesi de ilkretimden diplomal mezun olanlarn orandr.

lkemizde ilkretim 8 yla karlm olmakla birlikte, kaytl rencilerin devamlarnn salanmasnda skntlar ve eitim sisteminden kopular gzlemlenmektedir. zleme almalar sonucunda fark edilen bir dier nemli eriim sorunu da ilkretime kaytl olup devamsz durumdaki rencilerdir. Grafik 6da grld gibi ilkretime kaytl olup devamsz rencilerin yalaryla doru orantl olarak artmaktadr.

Bir dier nokta ise, ya bydke kz ve erkeklerin okula devamnda kzlar aleyhine farkn artmasdr.


Tablo 2. lkretime Kaytl Olup 20 Gn Ve st Devamsz rencilerin Ya Ve Cinsiyete Gre Dalmlar Kz Erkek Toplam Dalm %

6 ya 20.349 23.248 43.597 13

7 ya 11.377 11.485 22.862 7

8 ya 10.866 10.274 21.140 6

9 ya 9.030 8.931 17.961 5

10 ya 12.899 10.627 23.526 7

11 ya 21.450 17.272 38.722 11

12 ya 30.731 26.018 56.749 16

13 ya 37.254 34.763 72.017 21

14 ya 24.651 23.449 48.100 14

Toplam178.607 166.067 344.674 100


lkretime kaytl olup 20 gn ve st devamsz rencilerin ya ve cinsiyete gre dalm


Bu kopular nlemek, devamszlk riski altnda bulunan rencilerin eitim ihtiyalarn desteklemek ve izlemek amacyla bir sistemin kurulmas nemli bir gerekliliktir.

Bunu salayabilmek iin ilk aamada MEB lkretim Genel Mdrl ve UNICEF okulu terk riski ve devamszlk durum saptamas ve ihtiya analizi aratrmas yaptrmtr.

Aratrmann sonucunda Devamszln ilevsel tanmlar yaplm, Aamal Devamszlk Ynetimi Modeli, Risk Deerlendirme htiya Formu ve Eylem Planlar gelitirilmitir.


HAZIRLAYANLAR

Zeki DOAN

Ahmet ACER

Mustafa Kemal SAYGI

http://doganzeki.wordpress.com


ad
 • Login