Bibelen - PowerPoint PPT Presentation

Bibelen
Download
1 / 14

 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bibelen. Bibelen. &. Videnskaben. Stemmer overens. www.larskryger.dk. Videnskaben siger:. DNA: (forkortelse af Deoxyribonukleinsyre) er en nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og nogle virus.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bibelen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bibelen

Bibelen

Bibelen

&

Videnskaben

Stemmer overens

www.larskryger.dk


Bibelen

Videnskaben siger:

DNA:

(forkortelse af Deoxyribonukleinsyre) er en nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og nogle virus.

Det er så at sige livets alfabet.

www.larskryger.dk


Bibelen

Bibelen siger:

(År 460 f.v.t.)

 • Salme 139:15-16:

  • 15 Mine knogler var ikke skjult for dig

  • da jeg blev frembragt i det skjulte,

  • blev vævet i jordens dybder.

  • 16 Dine øjne så mig som foster,

  • og i din bog var alle dets dele skrevet op,

  • [og] dagene da de blev dannet

  • og der endnu ikke var en eneste af dem.

www.larskryger.dk


Bibelen

Videnskaben siger:

Jorden:

er rund men det var først efter Columbus.

Før den tid toede man den var flad, og at man kunne sejle ud over kanten.

Hinduerne troede f.eks. at den lå på ryggen af 4 elefanter som igen stod på en skildpadde...

www.larskryger.dk


Bibelen

Bibelen siger:

(Udtalt år 1613 f.v.t.)

Job 26:7:

(Gud) … hænger jorden på intet.

Esajas 40:22:(732 f.v.t.)

22 Det er Ham der bor over jordens kreds*) — dens beboere er som græshopper — Ham der spænder himmelen ud som et tyndt flor, som breder den ud som et telt til at bo i

(Ordet ”kreds” er oversat fra det hebraiske ord ”chugh”, det kan også gengives med ”kugle”. Kun en kugleformet genstand vil se ud som en kreds fra alle vinkler)

www.larskryger.dk


Bibelen

Videnskaben siger:

E=mc2:

Hvor følgende gælder:

E = energi

m = Masse (materie-stof)

c = Hastigheden

Sættes hastigheden til en konstant, f.eks. lysets hastighed, så står der faktisk tilbage i ligningen at :

E = m

Altså alt masse er energi.

www.larskryger.dk


Bibelen

Bibelen siger:

(År 732 f.v.t.)

Esajas 40:26:

(med sigte på alle de myriader af stjernes på himmelens hvælv)

26 „Løft jeres øjne mod det høje og se. Hvem har skabt disse? Det er Ham der fører deres hær ud efter tal; han kalder dem alle ved navn. Fordi hans vældige styrke er så stor, og hans kraft så stærk, mangler end ikke én.

www.larskryger.dk


Bibelen

Videnskaben siger:

Astronomisk spektralanalyse:

En metode der bruges til at studerer den elektromagnetiske- og lysets-udstråling der kommer fra alle stjerner mm. fra rummet.

Spektroskopi bruges til at beskrive fjerne stjerner og galaksers egenskaber, herunder deres kemiske sammensætning, hastighed.

www.larskryger.dk


Bibelen

Bibelen siger:

(År 55 e.v.t.)

1. Korinther 15:41:

41 Solens glans er én, og månens glans en anden, og stjernernes glans en anden igen;

...

ja, stjerne er forskellig fra stjerne i glans.

www.larskryger.dk


Bibelen

Videnskaben siger:

Newtons 3 love el. bånd:

Newtons første lov: (Lov om inerti) "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse."

Newtons anden lov: "Et legeme med massen m, der påvirkes af en resulterende kraft F, vil have en acceleration a, som opfylder: F = m * a."

Newtons tredje lov: (Lov om aktion og reaktion): "Et legeme a der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."

www.larskryger.dk


Bibelen

Bibelen siger:

(År 1473 f.v.t.)

 • Job 38:31-32:

  • 31 Kan du binde [stjernebilledet] Ki´mas (Plejadernes eller syvstjernen) bånd,

  • eller kan du løse Ke´sils (Orion) lænker?

  • 32 Kan du hente Maz´zarot (dyrekredsens stjernebilleder)frem til tiden,

  • eller kan du føre Asj (Store Bjørn) med hendes unger?

www.larskryger.dk


Bibelen

Videnskaben siger:

Dyrs ”programmering”:

Trækfugle er som dumme maskiner - de er ikke bevidste om, hvor de skal hen, og hvor de er undervejs. Fuglene følger blot deres medfødte tilbøjelighed til to gange årligt at styre efter deres indbyggede kompas, der dikterer de fleste arter at flyve mod nordøst om foråret og mod sydvest om efteråret lige så længe, deres indre ur" får dem til at fortsætte.

I følge ph.d. Henrik Mouritsen.

www.larskryger.dk


Bibelen

Bibelen siger:

(År 580 f.v.t.)

Jeremias 8:7:

7 Selv storken under himmelen kender sine fastsatte tider;

og turtelduen

og mursejleren

og drosselen

overholder den tid de skal komme.

Men mit folk kender ikke Jehovas dom

www.larskryger.dk


Bibelen

Bibelen & Videnskaben

Bibelen

Lagde du mærke til årstallene?

Bibelen vidste det længe før menneskene i alt deres klogskab fandt ud af det….

www.larskryger.dk


 • Login