Magdalena m llerov esk kancel programu kultura
Download
1 / 28

Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura. 31. října 2012 Veletrh komunitárních programů, Ústí nad Labem. Cíle programu Kultura. hlavní cíl Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství “

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura' - nuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Magdalena m llerov esk kancel programu kultura

Magdalena MüllerováČeská kancelář programu Kultura

31. října 2012Veletrh komunitárních programů, Ústí nad Labem


C le programu kultura
Cíle programu Kultura

 • hlavní cíl

  • Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“

 • specifické cíle

  • Mobilita kulturních aktérů

  • Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů

  • Dialog mezi kulturami

Motto EU: Jednota v rozmanitosti


Struktura programu
Struktura programu

 • Linie 1 – podpora kulturních projektů

  • 1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty

  • 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty

  • 1.3.5 třetí země

  • 1.3.6 festivaly

  • 1.2.2 literární překlady

 • Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni

  • Sítě, platformy, vyslanci

 • Linie 3.2 – projekty týkající se analýzy kulturních strategií


Culburb um leck akupunktura p edm st
CULBURBUmělecká akupunktura předměstí

 • Země: Česko + SK, SI, AT

 • Vedoucí projektu:

  • Středoevropské centrum architektury (CCEA)

 • Spoluorganizátoři:

  • Centrum komunitnéhorozvoja Bratislava, SK

  • KortársÉpítészetiKözpont, HU

  • KUD C3, SI

  • Vereinsoho in ottakring, AT

  • Verejný podstavec, SK

 • Výše grantu: 135 000 €

 • Cílem projektu je inspirovat a pomoci městským obyvatelům kreativně řešit problémy spjaté s nekontrolovaným rozvojem předměstí v místech, ve kterých bydlí.


Korespondance europe
KoresponDance Europe

 • Země: Česko + DE, FR, SK

 • Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)

 • Spoluorganizátoři:

  • STEPTEXT DANCE PROJECT, DE

  • LE COLOMBIER, FR

  • ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK

 • Výše grantu: 196 917 €

foto: Jacky Ley


The art of urban intervention
The Art of Urban Intervention

 • Projekt se zabývá možnostmi umění ve veřejném prostoru týkajícího se transformačních procesů v komunitách a čtvrtích měst. Klíčovým tématem je zapojení se a účast veřejnosti při tvorbě umění.

 • Akce v ČR: umělecké intervence v Předlicích

 • Vedoucí Projektu:

  • Verein fur Zeitgenossiche Kunst

 • Spoluorganizátoři:

  • Stichting Het Blauwe Huis, NL

  • Lokalna baza za osvjezavanje kulture, HR

  • Nuovaaccademia di belle arti Milano, IT

  • Institute of contemporary art Sofia, BG

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, CZ

  • Grant 196 000 €


Kdo m e dat
Kdo může žádat?

 • Právní subjekt ze země účastnící programu

  • 27 členských států EU

  • Státy EHP - Island, Lichtenštejnsko, Norsko

  • Kandidátské země – Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko

  • Albánie, Bosna a Hercegovina

 • Kulturní činnost ve stanovách

 • Veřejné organizace

 • Soukromé organizace (ziskové i neziskové)


Program kultura typy na aktivity
Program Kultura – typy na aktivity

 • Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi.

 • Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty

 • Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog

 • Semináře a workshopy, výměna zkušeností

 • Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech

 • Používání nových technologií

 • Výzkum, vydání publikace


Jak se hodnot projekty
Jak se hodnotí projekty

Kritéria s vyšší vahou

 • Skutečná evropská přidaná hodnota 20 bodů

 • Návaznost na konkrétní cíle programu Kultura 20 bodů

 • Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení 20 bodů

  celkem 60 bodů

  Kritéria s nižší vahou

 • Kvalita partnerství 10 bodů

 • Výsledky aktivit 10 bodů

 • Propagace projektu 10 bodů

 • Udržitelnost (dlouhotrvající účinek) 10 bodů celkem 40 bodůKr tkodob projekty v sledky 2011
Krátkodobé projektyvýsledky 2011

 • Celkem 103 úspěšných ze 280 přijatých projektů (36% úspěšnost)

 • Celková dotace přes 18 mil. eur

 • Česká republika:

  • Z 15ti podaných českých žádostí uspělo 6 organizací (úspěšnost 40 %)

  • Celkem 19 podpořených českých organizací

  • Účast na projektech ve výši podpory téměř 3,4 mil. eur


Kr tkodob projekty v sledky 20111
Krátkodobé projektyvýsledky 2011

 • CCEA – CULBURB

 • CIANT – CATCH

 • Foibos a. s. – VIA VILLAS

 • Letí o. s. – GENERATION ICONS

 • Nová síť o. s. – DNA Development of New Art

 • Tanec Praha o. s. – M4m – m for mobility


Kr tkodob projekty v sledky 2012
Krátkodobé projektyvýsledky 2012

 • Celkem 112 úspěšných ze 318 přijatých projektů (35% úspěšnost)

 • Celková dotace přes 19 mil. Eur

 • Česká republika:

  • 3 úspěšné projekty v roli vedoucího projektů ze 13 přijatých projektů (23% úspěšnost)

  • celkem 21 podpořených českých organizací

  • Účast na projektech ve výši podpory téměř 2,3 mil. eur

   • Divadlo Archa o.p.s. – Karaoke Europe

   • Česká centra – EuropeanLiteratureNights

   • Nadace Arbor Vitae – Start Point


Sp n dosti 2012 vedouc projektu r
Úspěšné žádosti 2012 – vedoucí projektu ČRStruktura programu1
Struktura programu

 • Linie 1 – podpora kulturních projektů

  • 1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty

  • 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty

  • 1.3.5 třetí země

  • 1.2.2 literární překlady

  • 1.3.6 festivaly

 • Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni

  • sítě, platformy, vyslanci

 • Linie 3 – projekty týkající se analýzy kulturní politiky


Dota n program mk r
Dotační program MK ČR

 • podpora podpořených projektů

 • Hlavní organizátor

  • Neziskový subjekt – 25 % z výše požadované dotace

  • Podnikatelský subjekt – 20 % z výše požadované dotace

 • Spoluorganizátor

  • Neziskový subjekt – 17 % z výše požadované dotace

  • Podnikatelský subjekt – 14 % z výše požadované dotace

 • Max. na jednoho žadatele než 300 tis. Kč


Dal aktivity programu kultura
Další aktivity programu Kultura

 • Evropské hlavní město kultury

  • 2012 – Guimarães, Maribor

  • 2013 – Marseille, Košice

  • 2014 – Umeå, Riga, Sarajevo

  • 2015 – Mons, Plzeň

 • Evropské ceny

  • Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostrakategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví

  • Cena Evropské unie pro literaturuúčelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).

  • Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Roheudělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.

  • Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA)ocenění mladým hudebníkům na základě počtu prodaných debutových alb v zahraničí


Dal vhodn programy eu
Další vhodné programy EU

 • MEDIA

 • Program celoživotního učení (LLP)

  • Grundtvig

 • Mládež v akci

 • Evropa pro občany

 • 7. rámcový program

 • Programy vnější spolupráce

 • Strukturální fondy

  • Přeshraniční spolupráce

  • IOP 5.1 „Vracíme památky do života“


Zdroje informac
Zdroje informací

 • Informace

  • Česká kancelář programu Kultura

  • Výkonná agentura EACEA

  • Národní kanceláře (CCP’s)

 • Inspirace

  • Podpořené projekty s českou účastí

  • Databáze EVE

 • Spolupráce

  • Partner searchtools – EU, Velká Británie, Španělsko

  • Webové stránky České kanceláře

  • Aktuality Institutu umění – www.culturenet.cz


Uz v rky
Uzávěrky

 • Linie 2 – Provozní granty 10. 10. 2012

 • Linie 3.2 – Projekty analýzy kult. strategií 7. 11. 2012

 • Linie 1.1 – Dlouhodobé projekty 7. 11. 2012

 • Linie 1.2.1 – Krátkodobé projekty 7. 11. 2012

 • Linie 1.3.6 – Evropské kulturní festivaly 5. 12. 2012

 • Linie 1.2.2 – Literární projekty 6. 2. 2013

 • Linie 1.3.5 – Projekty s Austrálií a Kanadou 3. 5. 2013


Kreativn evropa
Kreativní Evropa

 • Budoucí program pro období 2014-2020

 • Spojení programů Kultura a Media

 • Návrh na rozpočet ve výši1.8 miliardy € (+37%)

 • Soulad se strategií EU Evropa 2020

 • 30 % Kultura, 55 % MEDIA, 15 % mezioborová oblast

 • Vytvoření nového finančního nástroje na poskytnutí záruk bankovním půjčkám (garance EIB)

 • Redukce výzev:

  • projekty spolupráce (70 % rozpočtu na kulturu)

  • evropské sítě

  • evropské platformy

  • literární překlady


Audience development rozvoj publika
Audience Development / rozvoj publika

 • nové téma Komise (plánovaný cíl programu Kultura)

 • rozvoj publika

  • dlouhodobá strategie

  • nové přístupy

  • nové publikum

  • nové výzvy

 • holistický přístup

 • aktivizace veřejnosti

 • zvyšování příjmů z kulturních aktivit


Kontakty
Kontakty

Česká kancelář programu Kultura

c/o Institut umění – Divadelní ústav

Celetná 17

110 00 Praha 1

T 224 809 118

[email protected]

www.programculture.cz

Sekce pro kulturní dědictví

České kanceláře Kultura

c/o Národní památkový ústav

Eva Lukášová

Valdštejnské nám. 3

118 01 Praha 1

T 257 010 249, T/F 257 010 248

[email protected]

www.npu.cz/html/culture2000heritage


ad