Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter
Download
1 / 33

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter. Giulia Arslan , ÖL Med Dr Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef Borderlineenheten Psykiatri Nordväst. Borderlineenheten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter

Giulia Arslan, ÖL Med Dr

Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef

Borderlineenheten

Psykiatri Nordväst


Borderlineenheten

 • En specialiserad behandlingsenhet i öppenvård, för personer med borderline personlighetsstörning

 • Etablerad 2001

 • Specialiserad på Dialektisk beteendeterapi


Färdigheter behövs

 • För patienter

  • För att minska självskadebeteenden och andra destruktiva beteenden och för att skapa ett liv värt att leva

 • För behandlare

  • För att arbeta effektivt och professionellt med personer med Borderline personlighetsstörning


Färdigheter för patienter


BPS=

 • ”en genomgripande dysfunktion i känsloregleringssystemet”

  • Linehan, 1993

 • Självskada, affektlabilitet, interpersonellt kaos (och andra destruktiva beteenden) som känsloreglering, mindre effektiv problemlösning

  • Linehan, 1993; Nock, 2010; Weiss et al., 2012


 • Emotionell dysreglering

  • Hög känslighet för emotionella stimuli

  • Hög reaktivitet

  • Långsam återgång till basläge

   • Linehan, 1993

  • Bristande medvetenhet, förståelse och acceptans av känslor

  • Oförmåga att kontrollera beteenden under stark känslomässig stress

  • Bristande tillgång till adaptiva känsloregleringsstrategier,duration & intensitet

  • Ovillighet att uppleva känslomässigt obehag som en del av att uppnå meningsfulla aktiviteter i livet

   • (Gratz & Roemer, 2004)


  DBT – en heltäckande behandling

  • Stärka patientens motivation till förändring

  • Förbättra patientens förmåga/färdigheter

  • Möjliggöra generalisering av färdigheter till patientens vardag

  • Förbättra terapeutens färdigheter och motivation till att arbeta effektivt

  • Strukturera miljön så att den stödjer patientens och terapeutens färdigheter


  Moduler


  Färdigheter för anhöriga

  • Familjeband för syskon och föräldrar

  • Partnergrupp


  Verkningsmekanismen –alternativa färdigheter

  • Istället för självskada och interpersonellt kaos

   • Medveten närvaro – skifta fokus för vad och hur vi uppmärksammar

   • Relationsfärdigheter – för att påverka, vårda relationer och uppnå mål

   • Känsloregleringsfärdigheter – för att lugna eller aktivera känslor

   • Krisfärdigheter – för att distrahera, lugna och acceptera

    • Neasciu, Rizvi & Linehan, 2010


  Kedjeanalys –förändra beteenden och bryta gamla mönster

  Problembeteende

  Sårbarheter

  Förstärkande

  Trigger/

  händelse

  konsekvenser

  Använder färdigheter

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Kedjeanalys –förändra beteenden och bryta gamla mönster

  Skär sig

  Sårbarhet: ensamhet, trötthet, reaktivitet

  Lättnad

  Trigger:

  Invalidering

  Självinvalidering

  “Jag är värdelös”

  Sekundär känsla:

  Skam

  Primär känsla:

  Ledsenhet

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Kedjeanalys –förändra beteenden och bryta gamla mönster

  Problembeteende

  Sårbarheter

  Trigger: Invalidering

  Lättnad

  Observera och beskriva

  Självvalidera

  Aktivera sig

  Tillåta den primära känslan

  Självtrösta

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Du gillar

  verkligen att gå dit!

  Det är så roligt

  på Clas Ohlson

  Validering

  (Man kan validera även det man inte håller med om)


  Färdigheter för behandlare


  Ytliga självskador= ingen suicidrisk!

  Hon försöker bara få uppmärksamhet

  Spelar ut personalen mot varandra

  Ger man lillfingret tar de hela handen

  Obotliga!

  Gränssättning!

  Manipulation!

  Hon kan om hon bara vill


  har kanske inte orsakat alla sina problem, men måste lösa dem i alla fall

  gör så gott hon kan

  • vill bli bättre

  behöver anstränga sig mer

  behöver lära sig nya beteenden

  lever ett outhärdligt liv


  Antaganden om terapin

  • Det mest omtänksamma en terapeut kan göra är att hjälpa sina patienter förändras så att de för dem närmre sina egna mål

  • Klarhet, precision och medkänsla är av yttersta vikt när man bedriver DBT

  • Den terapeutiska relationen är en relation mellan jämlikar

  • Inlärningsprinciper gäller för alla, såväl terapeuter som patienter

  • Terapeuter som arbetar med borderlinepatienter behöver stöd

  • DBT-terapeuter kan misslyckas

  • DBT kan misslyckas även om terapeuten inte gör det


  Använd färdigheter!

  • Emotionsreglering – modellera

  • Medveten närvaro – modellera ett icke-dömande förhållningssätt

  • Krisfärdigheter – acceptans, självtröst, distraktion

  • Relationsfärdigheter – för modellering, övertalning och för att vårda relationen


  DBT konsultationsteam

  • Psykoterapi för terapeuter

  • Öka färdigheter för terapeuter

   • Adherence

  • Hålla terapin balanserad

  • ”Att hjälpa patienten samspela med andra terapeuter och behandlare och inte tala om för andra hur de ska interagera med patienten”

  • ”Att alla i teamet inte behöver vara helt eniga och ha samma bemötande av en patient”

  • ”Att alltid leta efter den mest empatiska och icke värderande tolkningen av en patients beteende”


  Adherence/trohet

  • Therapist adherence (non-pejorative conceptualization of client) and dialectical balance of acceptance and change) was associated with reduced self-harming in the week following that adherent session.

   • Bedics et al., 2012

 • “Intensivt tränade” terapeuter gav signifikant bättre utfall

  • Pasieczny & Connor, 2011


 • Färdigheter för DBT-team

  • Enhetlighet & konsekvens

  • Valfrihet

  • Slutenvård

  • Stabilitet

   • Organisatoriskt stöd och personalomsättning

    • Swales, Taylor & Hibbs, 2012


  Färdigheter för läkare


  Färdigheter för bedömning

  • Kvalificerad diagnostik

   • Differentialdiagnostik

   • Neuropsykiatri

   • Missbruk

  • Strukturerad bedömning

   • SCID-I, SCID-II, syndromskattningsskalor

   • Funktionell/beteendeanalys


  Inklusion/exklusion

  • Remiss från specialist i psykiatri

  • Inklusionskriterier

   • Över 18 år

   • Emotionell instabilitet med eller utan personlighetsstörning

   • Självskadebeteende

   • Färdighetsbrister

   • Unga kvinnor, kvinnor med små barn prioriteras


  Positiva prediktorer DBT

  • Agreeableness

   • Arbetsallians viktig i DBT

    • Hirsch et al., 2012

  • Highbaselineseverity

   • Verheul et al., 2003; Rüsch et al., 2007; Pistorello et al., 2012


  Negativa prediktorer DBT

  • Dissociation

   • Kleindienst et al., 2011

  • Högre grad av känslomässigt undvikande och ”traitanxiety”. Ev högre grad av fientlighet och upplevd stigma

   • Rüsch et al., 2007

  • Svår neuropsykiatrisk störning

  • Missbruk/beroende

  • Begåvningshandikapp

  • Lång kontakt med psykiatri


  Inklusion/exklusion

  • Exklusionskriterier:

   • Psykos

   • Svår ätstörning/anorexi/BMI < 18

   • Begåvningshandikapp

   • Språkliga svårigheter

   • Missbruk som primärdiagnos

   • Omfattande psykosocialt omhändertagande på annan ort/del av Stockholm


  Farmakoterapi

  Evidensbaserad farmakologisk behandling

  • ”Skillsinsteadof pills”

  • Relationsfärdigheter

   (lyssna, validera, säga nej)


  Önskelista

  • Växa, bli fler! Erbjuda fler sorters behandlingar

   • iDBT-ST

   • Manualiserade gruppbehandlingar

  • Samarbete kommun/FK

   • Zanarini et al., 2012

 • Utvärderingssystem (terapeutens motivation)


 • Cochrane review 2012

  The results indicate Dialectical Behaviour Therapy is helpful for people with borderline personality disorder. Effects included a decrease in inappropriate anger, a reduction in self-harm and an improvement in general functioning.

  • Stoffers et al., 2012


  Litteraturtips

  • Koerner, K (2012). Doing Dialectical Behavior Therapy: A practical guide.

  • Chapman A & Gratz K (2008). The Borderline personality disorder survival guide. Everything you need to know about living with BPD. New Harbinger Publications

  • Kåver A (2009). Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor. Stockholm: Natur & Kultur

  • Nilsonne Å & Kåver A (2002). Emotionellt instabil personlighetsstörning. Stockholm: Natur & Kultur

  • Nilsonne Å & Kåver A (2007) Tillsammans. Stockholm: Natur & Kultur

  • Fruzzetti A (2006). The high conflict couple. New Harbinger Publications

  • Hollander M (2008). Helping teens who cut. Understanding and ending self-injury. The Guilford Press

  • Rathus J & Miller A. Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. The Guilford Press 2007


  • Mer fokus på behandlares känsloregleringsfärdigheter

  • Tidig intervention

   • iDBT-ST

  • Prevention


  ad
 • Login