VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA - PowerPoint PPT Presentation

Vilniaus karaliaus mindaugo vidurin mokykla
Download
1 / 6

 • 189 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA. Mokyklos veiklos įsivertinimas Gamtos mokslų metodinė grupė 2011-05-09. Mokyklos veiklos kokybė (platusis įsivertinimas). 2.2.2. SRITIS. PAMOKOS STRUKTŪROS KOKYBĖ (diskusijos išvados).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vilniaus karaliaus mindaugo vidurin mokykla

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA

Mokyklos veiklos įsivertinimas

Gamtos mokslų metodinė grupė

2011-05-09


Mokyklos veiklos kokyb platusis sivertinimas

Mokyklos veiklos kokybė(platusis įsivertinimas)


2 2 2 sritis pamokos strukt ros kokyb diskusijos i vados

2.2.2. SRITIS. PAMOKOS STRUKTŪROS KOKYBĖ(diskusijos išvados)

 • Visos metodinės grupės dažniausiai taiko tradicinę pamokos struktūrą:

 • organizacinė dalis;

 • apklausa;

 • naujos medžiagos pateikimas;

 • pirminis naujos medžiagos įtvirtinimas ir kartojimas;

 • naujos medžiagos sisteminimas;

 • savarankiška mokinių veikla;

 • pakartojamasis apibendrinimas;

 • namų darbų skyrimas.


2 2 2 sritis pamokos strukt ros kokyb diskusijos i vados1

2.2.2. SRITIS. PAMOKOS STRUKTŪROS KOKYBĖ(diskusijos išvados)

2.Pamokose mokytojai pritaiko mokyklos keliamus ugdymo tikslus ir uždavinius.

3. Naudojami aktyvūs, mokinius sudominantys metodai, dalykinė integracija.

4. Mokomoji medžiaga siejama su artimiausia mokiniui aplinka.


I vados

IŠVADOS

 • Mokykloje vyrauja tradicinės pamokos. Pamokose naudojami aktyvūs metodai, dalykų integracija.

 • Mokytojai bendradarbiauja stebėdami kolegų pamokas, vesdami integruotas pamokas, kai pamokoje dirba du mokytojai.

 • Mokykloje vyksta konkursai, naudojami projektiniai ugdymo metodai, kūrybinės užduotys.

 • Mokiniai ir jų tėvai neabejingi mokymuisi, supranta jo svarbą.

 • Vyksta mokytojų patirties sklaida.

 • 5-8 klasėse rečiau naudojami aktyvūs metodai (darbas grupėse).

 • 9-12 klasėse vyrauja individualus mokinių darbas.

 • Dalis mokinių nepakankamai skiria dėmesio namų darbų atlikimui.

 • Nepopuliarios mokytojų teikiamos konsultacijos.


Si lymai

Siūlymai

Dažniau vesti netradicines pamokas, edukacinius užsiėmimus ne mokykloje.

Pamokose daugiau naudoti aktyviuosius ugdymo metodus.

Motyvuoti mokinius lankyti konsultacijas.

Daugiau dėmesio skirti namų darbams ir jų vertinimui.


 • Login