Powiatowy Urząd Pracy
Download
1 / 26

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. XX- LECIE DZIAŁALNOŚCI LIMANOWSKIEGO URZĘDU PRACY. Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. Była i aktualna siedziba Limanowskiego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. Pierwsza ustawa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej' - nusa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

XX-LECIE DZIAŁALNOŚCI

LIMANOWSKIEGO

URZĘDU PRACY

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Była i aktualna siedziba Limanowskiego Urzędu Pracy


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Pierwsza ustawa

29 grudnia 1989r.

ustawa

o zatrudnieniu

(obowiązywała od 1 stycznia 1990 roku )

zastąpiła

ustawę o osobach

uchylających się od pracy

utworzono

Fundusz Pracy (FP)

który zastąpił

Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej (PFAZ)


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Organ zatrudnienia:

1990 rok

Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

wojewódzkie biura pracy

i rejonowe biura pracy

( utworzone na bazie dotychczasowych terenowych organów administracji państwowej ds. zatrudnienia

tj. wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych)


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Druga ustawa

16 października 1991r.

ustawa

o zatrudnieniu i bezrobociu

(określała zadania państwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu

i łagodzenia jego skutków)


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

z dniem 01 stycznia 1993r.

utworzono:

System Urzędów Pracy (SUP)

w skład którego weszły

Krajowy Urząd Pracy (KUP)

wojewódzkie urzędy pracy (WUP)

rejonowe urzędy pracy (RUP)

Dysponent Funduszu Pracy:

Minister Pracy i Polityki Socjalnej


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Trzecia ustawa

14 grudnia 1994r.

ustawa

o zatrudnieniu

i przeciwdziałaniu bezrobociu

(zwracała głównie uwagę na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy)


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Nadal funkcjonował

System Urzędów Pracy

Dysponent Funduszu Pracy:

Prezes

Krajowego Urzędu Pracy


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

1 stycznia 1999r.

Reforma

podziału administracyjnego kraju

i zmiana struktury SUP


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

System Urzędów Pracy

od 1999r.

Krajowy Urząd Pracy (KUP)

wojewódzkie urzędy pracy (WUP)

powiatowe urzędy pracy (PUP)


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Z dniem 1 stycznia 2000r.

System Urzędów Pracy

przestaje istnieć

jako administracja specjalna wydzielona


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

likwidacji ulega

Krajowy Urząd Pracy

nadal funkcjonują

powiatowe urzędy pracy

i wojewódzkie urzędy pracy

które zostają podporządkowane samorządom powiatowym i wojewódzkim

oraz wojewodom


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Czwarta ustawa

20 kwietnia 2004 rok

ustawa

o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy

(określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej)


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

urzędy pracy

nadal pozostają w strukturach samorządowych

Organ zatrudnienia:

minister właściwy ds. pracy

wojewoda

marszałek województwa

starosta

Dysponentem Funduszu Pracy

jest

Minister Pracy i Polityki Społecznej


Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Ustawa

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Usługi

instrumenty

i

Rynku pracy


Instrumenty rynku pracy

Instrumenty Rynku Pracy

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJ. DZIAŁ.GOSP.

STYPENDIUM NA KONTYNUOWANIE NAUKI

PRZYGOTOWANIE ZAWOD. DOROSŁYCH

PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

PRACE INTERWENCYJNE

REF.KOSZTÓW WYPOSAZENIA LUB DOPOZAŻENIA ST. PRACY

STAŻ

INSTRUMENTY RYNKU PRACY


20 lecie dzia alno ci pup w liczbach

20 lecie działalności PUP w liczbach

Liczba

zarejestrowanych

bezrobotnych

Liczba zaktywizowanych bezrobotnych

Wydatki FP

na aktywizację

w danym

roku /w tys. zł/

Wydatki FP w ciągu dziesięciolecia

rok


Dzia alno pup w liczbach

Działalność PUP w liczbach

Wyszczegól- nienie (średnio)

Dział instrumentów rynku pracy

Ogółem

PUP

Dział ewidencji

i świadczeń

Dział sług rynku racy


Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • Dzięki pomocy limanowskiego PUP w okresie 20 - letniej jego działalności

 • Powstało prawie 1800nowych firm

 • Wyposażono lub doposażono 2000 miejsc pracy

 • Skierowano do wyk. prac interwencyjnych ponad 5 700 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • W latach 2007 – 2010 dzięki pomocy limanowskiego PUP

 • Powstało prawie 1246nowych firm

 • Wyposażono lub doposażono 1233 miejsca pracy

 • Skierowano do wyk. prac interwencyjnych ponad 996 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • Dzięki pomocy limanowskiego PUP w okresie 20 - letniej jego działalności

 • Podjęło pracę w ramach robót publicznych

  3160 osób

 • Odbyło staż 4250 osób

 • Uzyskało dodatkowe kwalifikacje 5240 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • W latach 2007 – 2010 dzięki pomocy limanowskiego PUP :

 • Podjęło pracę w ramach robót publicznych

  212 osób

 • Zostało skierowanych na staż 2280 osób

 • Uzyskało dodatkowe kwalifikacje 2140 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • W okresie 20 - letniej działalności limanowski PUP:

 • Obsłużył ok. 2,5 mln. klientów

 • Wydał ok. 1 mln. decyzji i zaświadczeń

 • Pozyskał na aktywizację bezrobotnych

  blisko 100 176,9 tys. zł

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

p.o. Dyrektora PUP w Limanowej

Marek Młynarczyk wraz z załogą

2008 rok


Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

Zapraszamy do

odwiedzania naszej strony internetowej

www.pup.limanowa.pl

kontakt mailowy lub telefoniczny

[email protected] lub 0-18 3375850

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

Dziękujemy i zapraszamy

do korzystania z usług urzędu pracy

p.o. Dyrektora PUP

Marek Młynarczyk

Z-ca Dyrektora PUP

Anna Cuper

oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.


ad