Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset
Download
1 / 20

Paluu tulevaisuuteen Suomen työelämän tulevaisuus 2025 -kyselyn tulokset - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Paluu tulevaisuuteen Suomen työelämän tulevaisuus 2025 -kyselyn tulokset. Tuomo Alasoini tuomo.alasoini (at) tekes.fi. Joitain inspiraation lähteitä keskusteluun ”työelämän tulevaisuudesta”. Gratton , L. (2011) The Shift: The Future of Work Is Already Here. London: Collins.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Paluu tulevaisuuteen Suomen työelämän tulevaisuus 2025 -kyselyn tulokset' - nuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset

Paluu tulevaisuuteenSuomen työelämän tulevaisuus 2025 -kyselyn tulokset

Tuomo Alasoini

tuomo.alasoini(at)tekes.fi


Joitain inspiraation l hteit keskusteluun ty el m n tulevaisuudesta
Joitain inspiraation lähteitä keskusteluun ”työelämän tulevaisuudesta”

 • Gratton, L. (2011) The Shift: The Future of Work Is Already Here. London: Collins.

 • Meister, J.C. & Willyerd, K. (2010) The 2020 Workplace: How Innovative Companies Attract, Develop, and Keep Tomorrow’s Employees Today. New York: HarperCollins.

 • Williams, C.C. (2007) Rethinking the Future of Work: Directions and Visions. Houndmills: Palgrave Macmillan.

 • Alasoini, T., Järvensivu, A. & Mäkitalo, J. (2012) Suomen työelämä vuonna 2030: miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä? TEM raportteja 14/2012. Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys- ja yrittäjyysosasto.


Kyselyst lyhyesti
Kyselystä lyhyesti tulevaisuudesta”

 • Kysely toteutettiin joulukuussa 2013 sähköisenä lomakekyselynä, joka lähetettiin 862:lle Tampereen yliopiston yllä pitämän ”Työelämän tutkimuksen” postituslistalla olevalle henkilölle. Henkilöt ovat pääsääntöisesti työelämän tutkijoita tai kehittäjiä.

 • Vastausaikaa oli 10 päivää.

 • Kyselyyn vastasi 218 henkilöä (vastaus-% 25,3).

 • Vastanneista naisia oli 149 (69 %) ja miehiä 67 (31 %).

 • Vastanneista alle 40-vuotiaita oli 44 (20 %), 41-55-vuotiaita 105 (48 %) ja yli 55-vuotiaita 69 (32 %). Mediaanivastaaja oli syntynyt kesä-heinäkuun vaihteessa vuonna 1967.

 • Työelämän tutkimusyhdistyksen jäseniä vastanneista oli 77 (35 %).


Tarkasteltavat teemat
Tarkasteltavat teemat tulevaisuudesta”

 • Yksilöllisyys: lisääntyykö yksilöllisyys ihmisten asenteissa, työnteon tavoissa ja työehdoissa?

 • Kulttuurinen sallivuus: onko tulevaisuuden työelämä ja -kulttuuri yksilöiden kannalta nykyistä sallivampaa?

 • Työelämän laatu: uskotaanko työn ”huonontumisdiskurssiin”?

 • Hyvinvointivaltion institutionaalinen perusta: ovatko demokraattista hyvinvointivaltiota kannattelevat taloudelliset ja sosio-kulttuuriset peruspilarit kunnossa ja ehkä jopa vahvemmat kuin juuri tällä hetkellä vai nähdäänkö niiden rapautuvan nykyisestä?

 • 19 esitettyä väitettä on sijoitettu näiden neljän teeman alle. Jakaumia tarkastellaan koko aineistossa sekä sukupuolen ja iän mukaan. Käytetyt ikäkategoriat ovat: alle 40-vuotiaat, 40-54-vuotiaat ja vähintään 55-vuotiaat.

 • Tarkastelu on tehty suurimmaksi osaksi ns. balanssilukutarkasteluna eli myönteisten vastausten kokonaisosuudesta on vähennetty kielteisten vastausten kokonaisosuus. Balanssiluku (%-yksikköä) on näiden erotus.


Yksil llisyys lis ntyy pakkona tai v ltt m tt myyten mutta lis ntyyk my s ihmisten omasta tahdosta
Yksilöllisyys tulevaisuudesta””Lisääntyy pakkona tai välttämättömyytenä, mutta lisääntyykö myös ihmisten omasta tahdosta?”


Kulttuurinen sallivuus lis ntyy ehk ty n arkik yt nn iss mutta ei ty n reunaehdoissa
Kulttuurinen sallivuus tulevaisuudesta””Lisääntyy ehkä työn arkikäytännöissä, mutta ei työn reunaehdoissa.”


Ty el m n laatu s ilyy korkeana mutta ei kaikilla kiristyksi tulossa
Työelämän laatu tulevaisuudesta””Säilyy korkeana, mutta ei kaikilla. Kiristyksiä tulossa.”


Hyvinvointivaltion taloudellinen perusta tulevaisuudesta””Ei vahvistu ainakaan radikaalisti, moni uskonee – päinvastoin – heikkenevän.”


Hyvinvointivaltion sosio-kulttuurinen perusta tulevaisuudesta””Kulttuurinen rikkaus kasvaa, vanhat rakenteet muuten sitkeitä.”


Miehet ja naiset tulevaisuudesta””Tilastollisesti merkitseviä eroja kahdessa kysymyksessä. Erot löytyvät kaikista ikäryhmistä.”


Yksil llisyys ik erot eiv t kovin suuria eiv tk johdonmukaisia
Yksilöllisyys (ikä) tulevaisuudesta””Erot eivät kovin suuria eivätkä johdonmukaisia.”


Kulttuurinen sallivuus ik nuorimmat uskovat downshiftaukseen enemm n
Kulttuurinen sallivuus (ikä) tulevaisuudesta””Nuorimmat uskovat downshiftaukseen enemmän.”


Ty el m n laatu ik nuorimmilla positiivisin k sitys ty el m n laadun tulevaisuudesta
Työelämän laatu (ikä) tulevaisuudesta””Nuorimmilla positiivisin käsitys työelämän laadun tulevaisuudesta.”


Hyvinvointivaltion taloudellinen perusta ik nuorimmat luottavat perustaan harvimmin
Hyvinvointivaltion taloudellinen perusta (ikä) tulevaisuudesta””Nuorimmat luottavat perustaan harvimmin.”


Hyvinvointivaltion sosio-kulttuurinen perusta (ikä) tulevaisuudesta””Iäkkäimpien usko kollektiivisen edunvalvonnan säilymiseen horjuu.”


Ty el m n tutkimusyhdistys on yh olemassa ja siin on yli 500 maksavaa j sent
”Työelämän tutkimusyhdistys on yhä olemassa tulevaisuudesta”ja siinä on yli 500 maksavaa jäsentä”


Pohdintoja ty el m n laatu
Pohdintoja: työelämän laatu tulevaisuudesta”

 • Työelämän laatu säilyy Suomessa eurooppalaisittain verrattuna hyvänä ainakin suurella osalla työllisistä. Nuorilla on positiivisin näkemys.

 • Yksilöllisyys, toisten kunnioittaminen, rentous, keskustelevuus ja monikulttuurinen kirjavuus lisääntyvät.

 • Hyvät ja huonot työt kuitenkin eriytyvät selvemmin.

 • Korkeakoulutettujen suhteellinen asema heikkenee.


Pohdintoja hyvinvointiyhteiskunnan kest vyys
Pohdintoja: hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys tulevaisuudesta”

 • Näkemykset hyvinvointivaltion taloudellisen perustan kestävyydestä ovat monitulkinnallisia.

 • Vain 36 % uskoo, että tuottavuuden kasvu on v. 2020-25 nopeampaa kuin 2010-luvun alussa, jolloin se oli todella hidasta!

 • Vain 33 % uskoo 15-64 v. työllisyysasteen nousevan 75 prosenttiin (69 % v. 2012).

 • 45 % uskoo 65-65 v. työllisyysasteen nousevan 25 prosenttiin (13 % v. 2012).

 • Alle 40-vuotiailla prosenttiosuudet ovat kaikkein alhaisimmat (26 %, 27 % ja 36 %), vaikka heillä on positiivisin käsitys työelämän laadun tulevaisuudesta Suomessa!Strategiavaihtoehdot k yt nn ss
Strategiavaihtoehdot käytännössä työelämän laatuun

 • Työn tuottavuus (pos) ja työhön osallistuminen (ennallaan / neg)

  • Mahdollisuus paranevaan työelämän laatuun

  • Eriarvoistuva yhteiskunta

  • Heikentyvä sosiaalinen koheesio (?)

 • Työn tuottavuus (pos) ja työhön osallistuminen (pos)

  • Eriytyvä työelämän laatu (”hyvät” ja ”vähemmän hyvät” työtehtävät)

  • Mahdollisuus suhteellisen tasa-arvoiseen yhteiskuntaan

  • Mahdollisuudet sosiaaliseen koheesioon

  • Taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävin vaihtoehto!

 • Työn tuottavuus (ennallaan / neg) ja työhön osallistuminen (pos)

  • Heikentyvä työelämän laatu

  • Strategian rajat tulevat vastaan nopeasti


ad