Kvävegödsling av timotej - PowerPoint PPT Presentation

Kv veg dsling av timotej
Download
1 / 4

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kvävegödsling av timotej. 20 försök med gödslingsstrategier i timotej skördades 1998-2001 i Södermanland, Västmanland och Skåne. Försöksserie = OS3-924. Kvävegödsling av timotej. 13 försök med gödslingsstrategier i timotej skördades 1997-1999 i Örebro och Västmanland. Försöksserie = HST-9702.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kvävegödsling av timotej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kv veg dsling av timotej

Kvävegödsling av timotej

20 försök med gödslingsstrategier i timotej skördades 1998-2001 i Södermanland, Västmanland och Skåne. Försöksserie = OS3-924


Kv veg dsling av timotej1

Kvävegödsling av timotej

13 försök med gödslingsstrategier i timotej skördades 1997-1999 i Örebro och Västmanland. Försöksserie = HST-9702


Kv veg dsling av timotej2

Kvävegödsling av timotej

 • Högst skördar vallår I erhölls med kombinationen kvävetillförsel på hösten samt en giva tidig vår vid tillväxtstart

 • Vallår II uppnåddes bäst resultat när hela eller en del av kvävegivan tillfördes sen vår vid begynnande sträckning

 • Höstgödsling gav i medeltal en skördeökning på 8-12% vallår I och 3-5% vallår II

 • Försöksleden med tidig vårgödsling hade vallår I i försöksserien HST-9702 flera och större ax än de övriga försöksleden.


Kv veg dsling av timotej3

Kvävegödsling av timotej

 • I försösöksserien OS3-924 gav höstgödsling fler skott/m2 både vallår I och II än försöksleden utan höstgödsling

 • Minst 90% av timotejaxen produceras av skott som anlagts på hösten

 • Läs mer om försöken i Wallenhammar, A-C & Andersson, L.E. 2002. Kvävestrategier i timotejfrövall (Phleumpratense L.) NJF Seminarium 341 “Vallfröodling – Grass- and clover seed production”, 24-26 juni 2002.


 • Login