Agreg tn nab dka a model ad as
Download
1 / 33

Agregátní nabídka a model AD-AS - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Agregátní nabídka a model AD-AS. Petr Sedláček. Agregátní nabídka (AS) AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký produkt budou chtít výrobci vyrábět při určité cenové hladině. AS se chová různě v dlouhém a v krátkém období

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Agregátní nabídka a model AD-AS' - nuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Agregátní nabídka (AS)

 • AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký produkt budou chtít výrobci vyrábět při určité cenové hladině.

 • AS se chová různě v dlouhém a v krátkém období

  • V dlouhém období jsou ceny flexibilní a AD je vertikální

   • Když se mění AD dochází pouze ke změnám cenovým a výroba zůstává na své potenciální úrovni.

  • V krátkém období jsou ceny fixní a AS není vertikální, ale pozitivně skloněná.

  • Protože se ekonomové přou o vysvětlení AS, ukážeme si některé přístupy k vysvětlení AS


 • Klasická AS - vertikální

 • Při jakékoliv úrovni cen bude nabízené stejné množství produkce.

  • Předpoklad

   • Ekonomika funguje na úrovni potenciálního produktu při přirozené míře nezaměstnanosti (viz graf).

   • Trh práce je vždy vyrovnaný. Neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost a to v důsledku flexibilních nominálních mezd a cen.


Reálný Y

Y=F(L)

Y*

L*

W/P

LS

(W/P)*

LD

L*

L zaměstnanost


 • Flexibilita mezd a cen a úplné informace o všech mzdách a cenách vyčišťují trh - vyrovnávají nabídku s poptávkou na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a při vytváření potenciálního produktu.

 • Klasická AS je vertikální

  • Nabízený reálný domácí produkt není ovlivněn změnami cenové hladiny.

  • Je na úrovni potenciálního produktu.

  • Existuje však jen v dlouhém období, v krátkém období je AS rostoucí.


Y a cenách vyčišťují trh - vyrovnávají nabídku s poptávkou na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a při vytváření potenciálního produktu.

Y=F(L,K1)

Y1*

P

AS

AS1

Y=F(L,K0)

Y*

P2

P1

L

Y1*

Y*

Y

L*

W/P

LS

W1/P1 =

W2/P2

LˇD

W1/P2

LD

L

LD

L*

LS


 • Při zvýšení kapitálu

  • zvýší se mezní produktivita práce

  • posun křivky poptávky po práci

  • zvýšení rovnovážné produkce


  • Vertikální AS existuje jen v dlouhém období, kdežto v krátkém může mít průběh rostoucí.

   • Ukážeme 3 modely vysvětlující rostoucí průběh AS

  • Křivka krátkodobé AS za předpokladu fixní nominální mzdy

   • Mzdové strnulosti

    • Dlouhodobé kolektivní mzdové dohody

    • Implicitní pracovní dohody

    • Model efektivních mezd


  • Nominální mzdy se nepřizpůsobují v krátkém období dostatečně rychle, aby byla ustavena rovnováha na trhu práce.

  • Dochází k nedobrovolné nezaměstnanosti

  • Klíčová myšlenka spočívá v tom, že jsou li nominální mzdové sazby fixní, reálná mzda se mění inverzně oproti cenové hladině a zaměstnanost se mění inversně s pohybem reálné mzdy.

  • Čím vyšší je W/P, tím nižší je zaměstnanost a produkce, čím nižší je W/P, tím vyšší je zaměstnanost a produkce.

  • AS je pozitivně skloněnou křivkou pro konstantní úroveň nominální mzdy.


  Y dostatečně rychle, aby byla ustavena rovnováha na trhu práce.

  P

  Y=F(L)

  AS

  Y*

  P1

  Y2

  P2

  L

  Y2

  L2

  Y

  L1

  Y*

  LS

  W1/P2

  W1/P1

  Ld

  L

  L1

  L2


  • Nedostatky modelu: dostatečně rychle, aby byla ustavena rovnováha na trhu práce.

   • Mzdovými strnulostmi dokážeme vysvětlit, proč reálný produkt klesá pod potenciální, když se sníží cenová hladina.Ale proč roste ne.Není totiž jasné proč lidé nabízejí práci, když klesá W/P.

   • Pracovníci se dostávají ze svojí křivky nabídky práce (existují různá vysvětlení)

  W/P

  Ls

  W/P

  W/P1

  Ld

  L


  • Proticyklický pohyb reálných mezd dostatečně rychle, aby byla ustavena rovnováha na trhu práce.

   • Ve fázi recese by měly růst a naopak.

   • Zkušenosti to nepotvrdily

  • Friedmanův modle mylného vnímání

  • Předpoklady

   • Ceny a mzdy jsou pružné a vyčišťují trhy

   • Pracovníci dočasně mylně vnímají cenovou úroveň, firmy mají o změnách cen lepší informace.

   • Fluktuace skutečného produktu kolem jeho přirozené úrovně (potenciálního produktu) je způsobena nedokonalými informacemi pracovníků.


  • Mylné vnímání cenové hladiny lze vyjádřit tak, že cenová hladina, kterou zaměstnanci očekávají, se v krátkém období může odlišovat od skutečné cenové hladiny.

  • Zaměstnanci nabízejí práci v závislosti na očekávané reálné mzdě.

  • Poptávka po práci (firmy) i v krátkém období odhadují cenovou hladinu správě.

   • Ld = Ld(W/P)Ls= LS(W/Pe)

   • W/Pe=W/P.W/Pe

   • LS=LS(W/P.P/Pe)

   • P/Pe = stupeň mylného vnímání cenové hladiny


  LAS cenová hladina, kterou zaměstnanci očekávají, se v krátkém období může odlišovat od skutečné cenové hladiny.

  P

  AS1

  Ls(W/P0e)

  (W1/P0e)

  AS0

  P1

  W0/P0

  AD1

  P0

  W1/P1

  Ld(W/P)

  AD0

  Y

  L1

  Y*

  L*

  Y1


  • Lucasův model neúplné informovanosti cenová hladina, kterou zaměstnanci očekávají, se v krátkém období může odlišovat od skutečné cenové hladiny.

   • Předpoklady

    • Ceny a mzdy jsou pružné - trhy se vyčišťují

    • Neočekávané změny cenové hladiny si lidé (firmy a zaměstnanci)

    • Lidé tvoří racionální očekávání

   • V důsledku nedokonalých informací chybně zaměňují změny celkové hladiny, změnami relativních cen jimi vyráběného zboží.

    • Usuzují chybně, že se změnila relativní cena boží,které vyrábějí, ale ve skutečnosti se změnila agregátní cenová hladina.


  • Relativní cena cenová hladina, kterou zaměstnanci očekávají, se v krátkém období může odlišovat od skutečné cenové hladiny.

   • p/P

    • p = cena služby, kterou prodává

    • P = ceny ostatních statků, které nakupují

    • vzroste li p/Pe - zvýší produkci

 • Na agregátní úrovni

  • Je li skutečná cenová hladina shodná s očekávanou, domácí produkt setrvává na potenciální úrovni, lidé považují relativní ceny svých výrobků za nezměněné

   • P = Pe Y = Y* • P očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  AS

  P1

  P1-Pe

  P0=Pe

  Y1-Y*

  P2

  Y

  Y1

  Y2

  Y*


  • Rovnice Lucasovy křivky AS očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

   • Y=Y* + b(P-Pe)

    • b měří, jak silně reaguje domácí produkt na odchylku skutečné cenové hladiny od očekávané

    • 1/b = sklon křivky AS

     • Čím menší b tím AS strmější

     • 1/b= (P-Pe):(Y-Y*)

  • Anticipované změny fiskální a měnové politiky nemají vliv na produkci a zaměstnanost, protože očekávání jsou formována racionálně


  • Model AS-AD a změny agregátní poptávky očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

   • Klasická AS

    • Předpokládáme

    • Malou otevřenou ekonomiku

    • Změna nominální peněžní zásoby

    • Využijeme Mundell-Flemingův model (IS-LM v otevřené ekonomice)

    • Ekonomika je stále na potenciálním produktu

    • Změny v peněžní zásobě a AD se promítají pouze do změn cen

    • Reálný kurz nakonec též zůstává beze změny, původní depreciace nominální kurzu je vyrovnávána cenovým navýšením.


  LM* očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  E

  LM**

  E0

  E1

  IS*

  Y*

  Y1

  Y

  P

  P2

  AS

  AD´

  P1

  AD

  Y

  Y1

  Y*


  • Krátkodobá AS rostoucí očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

   • Zvýšení peněžní zásoby

   • Roste poptávka

   • Rostou ceny

   • Růst reálného produktu nad potenciální

   • Peníze nejsou neutrální

  • Po určité době se reálný produkt vrátí na Y* a nové dlouhodobá rovnováha je na potenciální úrovni.


  • Proč se křivka krátkodobé AS posune nahoru? očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

   • Podle modelu fixních nominálních mezd

    • Pracovníci v důsledku vyšších cen se vybojují vyšší nominální mzdy (po uplynutí platnosti smluv).

   • V Friedmanově modelu mylného vnímání cenové hladiny

    • Původní AS odpovídá nižším nominálním mzdám ( při mylném vnímání zvýšení cen) . Vyšší AS již odráží uvědomění si zvýšení cen a promítnutí do nominálních mezd.

   • V Lucasově modelu neúplných cenových informací

    • Původní křivka AS odpovídá nižší očekávané cenové hladině a nižším očekávaným nákladům na mzdy. Vyšší AS odpovídá vyšším cenové hladině.


  Dopad zvýšení nominální peněžní zásoby očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  LAS

  Cenová hladina

  AS´

  AS

  P2

  P1

  P0

  AD´

  AD

  Y*

  Y1

  Reálný domácí produkt


  Dopad snížení nominální peněžní zásoby očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  LAS

  Cenová hladina

  AS

  AS´

  P0

  P1

  P2

  AD

  AD´

  Y*

  Y1

  Reálný domácí produkt


  • Model AS-AD a změny AS očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

   • Vyvolány změnou nákladů např. nepříznivý nabídkový šok

    • růst nákladů

    • snížení výroby pod potenciální úroveň

    • růst nezaměstnanosti

   • V dlouhém období nezaměstnanost vede k poklesu reálných mezd

   • snížení nákladů

   • růst produktu na potenciální úroveň


  LAS očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  Cenová hladina

  AS´

  AS

  P1

  P0

  Reálný domácí produkt

  Y*

  Y1


  • Nepříznivý nabídkový šok s reakcí CB očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

   • CB zvýší peněžní zásobu

    • akomoduje nákladový šok

   • Při růstu nákladů chtějí výrobci snižovat výrobu a zaměstnanost

   • CB zvýší peněžní zásobu

   • Dojde ke zvýšení AD


  Cenová hladina očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  AS´

  P2

  P1

  AS

  P0

  AD´

  AD

  Y*

  Reálný domácí produkt

  Y1


  T et t ma
  Třetí téma očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  • Podrobnosti tématu

  • Doplňující informace a příklady

  • Vztah příběhu k účastníkům.


  Skute n ivot
  Skutečný život očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  • Uveďte příklad nebo příběhze skutečného života.

  • V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.


  Co to znamen
  Co to znamená očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  • Důrazně shrňte váš názor na dané téma.

  • Shrňte hlavní body hodné zapamatování.


  Dal kroky
  Další kroky očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)

  • Shrňte, co se od účastníků očekává.

  • Shrňte, co se očekává od vás.


  ad