slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
TRŽIŠTE OBVEZNICA FOREX SEMINAR TRAKOŠĆAN 05.12. - 06.12.2002 Zoran Košćak Raiffeisenbank Austria d.d.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

TR I TE OBVEZNICA FOREX SEMINAR TRAKO CAN 05.12. - 06.12.2002 Zoran Ko cak Raiffeisenbank Austria d.d. - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

TRŽIŠTE OBVEZNICA FOREX SEMINAR TRAKOŠĆAN 05.12. - 06.12.2002 Zoran Košćak Raiffeisenbank Austria d.d. SADRŽAJ. 1 . KARAKTERISTIKE OBVEZNICA 2. RIZICI ULAGANJA U OBVEZNICE 3. METODE VREDNOVANJA OBVEZNICA 4. STRUKTURA EUROPSKOG I DOMAĆEG TRŽIŠTA 5. TRGOVANJE OBVEZNICAMA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TR I TE OBVEZNICA FOREX SEMINAR TRAKO CAN 05.12. - 06.12.2002 Zoran Ko cak Raiffeisenbank Austria d.d.' - nuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TRŽIŠTE OBVEZNICA

FOREX SEMINAR TRAKOŠĆAN 05.12. - 06.12.2002

Zoran Košćak

Raiffeisenbank Austria d.d.

sadr aj
SADRŽAJ

1 . KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

2. RIZICI ULAGANJA U OBVEZNICE

3. METODE VREDNOVANJA OBVEZNICA

4. STRUKTURA EUROPSKOG I DOMAĆEG TRŽIŠTA

5. TRGOVANJE OBVEZNICAMA

karakteristike obveznica
KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

BONITET IZDAVATELJA (Moody’s)

 • Aaa
 • Aa Investment grade
 • A bonds
 • Baa
 • Ba
 • B
 • Caa “Junk” bonds
 • Ca
 • C

IZDAVATELJ

 • DRŽAVNE OBVEZNICE
 • MUNICIPALNE OBVEZNICE
 • OBVEZNICE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
 • KORPORATIVNE OBVEZNICE
karakterisitke obveznica
KARAKTERISITKE OBVEZNICA

DOSPIJEĆE

 • KRATKOROČNE OBVEZNICE (1 - 5 godina)
 • SREDNJOROČNE OBVEZNICE (5 - 10 godina)
 • DUGOROČNE OBVEZNICE (> 10 godina)
 • OBVEZNICE MOGU SADRŽAVATI ODREĐENE ODREDBE KOJE UTJEĆU NA DOSPIJEĆE
  • Pravo izdavatelja na prijevremenu otplatu (Callable bonds)
  • Pravo ulagatelja na prijevremenu otplatu (Putable bonds)
  • Amortizacija glavnice (Sinking fund bonds)
karakteristike obveznica5
KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

KUPON

 • FIXED COUPON OBVEZNICE
 • OBVEZNICE S PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM
  • MONEY MARKET FLOATERSKUPON SE MIJENJA OVISNO O KRETANJU KAMATA NA NOVČANOM TRŽIŠTU
  • CAPITAL MARKET FLOATERS

KUPON SE MIJENJA OVISNO O KRETANJU DUGOROČNIH KAMATA

  • INFLATION LINKED BONDS

KUPON SE MIJENJA OVISNO O KRETANJU INFLACIJE

 • ZERO COUPON OBVEZNICE
karakteristike obveznica6
KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

STRUKTURIRANE OBVEZNICE

 • STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities)
  • Pojedini kuponi i glavnica državne obveznice čine posebne vrijednosne papire
 • CONVERTIBLES
  • Sadrže pravo ulagatelja da konvertira obveznicu u dionice
 • REVERSE CONVERTIBLES
  • Sadrže pravo izdavatelja da glavnicu isplati u dionicama
 • ASSET BACKED BONDS
  • Auto-krediti
  • Kreditne kartice
rizici ulaganja u obveznice
RIZICI ULAGANJA U OBVEZNICE
 • TRŽIŠNI RIZIK (RIZIK PROMJENA KAMATNIH STOPA)
 • RIZIK REINVESTIRANJA
 • KREDITNI RIZIK
 • RIZIK LIKVIDNOST TRŽIŠTA
 • DEVIZNI RIZIK
 • POLITIČKI ILI PRAVNI RIZIK
prinos
PRINOS
 • Tekući prinos
 • Prinos do dospijeća
  • uzima u obzir sve prihode od obveznice (kupon, kapitalna dobit/gubitak i prihodi od reinvestiranja kupona
  • svi budući prihodi diskontiraju se na sadašnju vrijednost, a stopa koja izjednačava diskontirane prihode s tržišnom cijenom je prinos do dospijeća
  • predstavlja prinos koji se ostvaruje ukoliko se obveznica drži do dospijeća
  • polazi od pretpostavke da se budući kuponi reinvestiraju stopi jednakoj prinosu do dospijeća
basis point value
BASIS POINT VALUE
 • Basis point value je promjena cijene obveznice uslijed promjene tržišne kamate za 1 bps
duration
DURATION

MACAULEY DURATION

 • PROSJEČNO VAGANO DOSPIJEĆE SVIH PRIHODA OBVEZNICE

MODIFIED DURATION

POSTOTNA PROMJENA CIJENE = MD * PROMJENA PRINOSA * 100

DOLLAR DURATION = MD * CIJENA * 0.01

 • APSOLUTNA PROMJENA U CIJENI KOD PROMJENE PRINOSA OD 100 BPS
total return analiza
TOTAL RETURN ANALIZA

ZA IZRAČUN UKUPNOG PRIHODA OD ULAGANJA U OBVEZNICU POTREBNO JE:

 • ODREDITI INVESTICIJSKI HORIZONT
 • PROCIJENITI KAMATNU STOPU ZA REINVESTIRANJE KUPONA
 • PROCIJENITI PRINOS PO KOJEM ĆE SE OBVEZNICA TRGOVATI NA KRAJU INVESTICIJSKOG HORIZONTA
ra unanje putem excel a
RAČUNANJE PUTEM EXCEL-A

ADD INN - ANALYSIS TOOLPAK

NAJVAŽNIJE FORMULE

 • YIELD
 • PRICE
 • ACCRUED
 • DURATION
 • MDURATION
euroland tr i te
Euroland tržište

STRUKTURA PO IZDAVATELJIMA

 • Dominacija državnih i bankarskih obveznica
 • Volumen korporativnih obveznica EUR 370 mrd

STRUKTURA PO ZEMLJAMA

 • Njemačka još uvijek Benchmark
 • Francusko i talijansko tržište sve značajnije
struktura hrvatskog duga
Struktura hrvatskog duga
 • Obveznice izdane na europskom tržištu (Eurobonds)
 • Obveznice izdane na japanskom tržištu (Samurai)
 • Domaće obveznice
 • Nedostatak municipalnih i korporativnih obveznica
relativna vrijednost obveznica
RELATIVNA VRIJEDNOST OBVEZNICA
 • VRIJEDNOST OBVEZNICE U ODNOSU NA REFERENTNU OBVEZNICA (BENCHMARK)
 • BENCHMARK OBVEZNICE SU
  • za obveznice u EUR GERMAN BUND
  • za obveznice u USD US TREASURY
 • RELATIVNA VRIJEDNOST ODRAŽAVA SE U SPREAD-U PRINOSA U ODNOSU NA BENCHMARK PRINOS
 • ANALIZA POVIJESNOG KRETANJA SPREAD-A, TE USPOREDBA SA SPREAD-OM SLIČNIH IZDAVATELJA
slide23

CASE STUDY - SPREAD TRADE

 • KOMBINACIJA LONG I SHORT POZICIJE U DVIJE OBVEZNICE
 • LONG CROATIA - SHORT BUND SLIČNOG DOSPIJEĆA
  • IZLOŽENOST TRŽIŠNOM RIZIKU ISKLJUČENA ILI LIMITIRANA
  • PERFORMANCE TRADE-A ISKLJUČIVO OVISI O KRETANJU KREDITNOG SPREAD-A HRVATSKE
trading book limiti
TRADING BOOK LIMITI
 • KREDITNI LIMIT
  • maksimalna izloženost prema jednom izdavatelju
 • BASIS POINT LIMIT
  • maksimalna izloženost portfelja prema tržišnom riziku
 • LIMIT LIKVIDNOSTI
  • maksimalna izloženost prema pojedinačnim vrijednosnim papirima
 • STOP LOSS LIMIT
 • TRADER LIMITS
 • COUNTERPARTY LIMIT
slide26

PRAVILA TRGOVANJA

 • BANKE “NEFORMALNI” MARKET MAKERI ZA SVE HRVATSKE OBVEZNICE
 • U PRAVILU TRGOVANJE PUTEM TELEFONA ILI BLOOMBERG-a
 • KOTACIJA CIJENA JE UVIJEK “CLEAN PRICE”
 • UKUPNI IZNOS PLAĆANJA UVEĆAVA SE ZA DOSPIJELU KAMATU
  • Kupac plaća prodavatelju kamatu za period od zadnje isplate kupona do dana namire.
  • Metode izračuna act/act
 • NAMIRA JE U PRAVILU T + 3
slide27

PRAVILA TRGOVANJA

 • Euro-obveznice:
  • Trgovanje nije regulirano domaćim zakonima
  • Isplata kupona jednom godišnje
  • Namira u EUR
 • Domaće obveznice
  • Regulirano Zakonom o tržištu vrijednosnih papira
  • Isplata kupona dvaputa godišnje
  • Namira trgovanja u HRK po srednjem tečaju HNB-a na dan trgovanja
  • Isplata kupona i glavnice u HRK po srednjem tečaju na dan isplate
slide28

SUSTAV PRIJEBOJA I NAMIRE

 • Euro-obveznice:
  • Prijeboj i namira vrši se kroz CEDEL i EUROCLEAR
  • Investitori stoga nužno moraju imati otvoren skrbnički račun kod banke koja je spojena na navedene clearing institucije
  • SETTLEMENT INSTRUKCIJE
   • Delivery versus payment (DVP)
   • Free delivery
   • Free receive
   • Account/Account
slide29

SUSTAV PRIJEBOJA I NAMIRE

 • Domaće obveznice:
  • Prijeboj i namira vrši se kroz Središnju depozitarnu agenciju
   • ID Trade putem terminala
   • Dostavljanjem ugovorne dokumentacije u SDA
  • Nepostojanje DVP namire - sistemski rizik
  • Transakcije s institucionalnim klijentima namiruju se uz FD i FR uz plaćanje putem HSVP-a ili NKS-a
slide33

ZA SVA PITANJA

ZORAN KOŠĆAK

ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

SEKTOR RIZNICE & INVESTICIJSKOG BANKARSTVA

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

Tel: 01/4560-839

Fax; 01/4566-490

Email: [email protected]

ad