DİKKAT EKSİKLİĞİ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. MURAT YETER. İÇERİK. Tanım Tarihçe Epidemiyoloji Klinik Bulgular Tanı koyma Etiyoloji Ayırıcı tanı Birlikte bulunan bozukluklar Tedavi Gidiş. Kaynaklar.

Download Presentation

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DİKKAT EKSİKLİĞİ

HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

MURAT YETER


İÇERİK

 • Tanım

 • Tarihçe

 • Epidemiyoloji

 • Klinik Bulgular

 • Tanı koyma

 • Etiyoloji

 • Ayırıcı tanı

 • Birlikte bulunan bozukluklar

 • Tedavi

 • Gidiş


Kaynaklar

 • Journal of American Child and Adolescent Psychiatry (Gözden Geçirme Yazısı, 2000)

 • www.hiperaktif.org

 • www.chadd.org

 • www.gata.edu.tr/cocukruh/index


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 • Aşırı Hareketlilik

 • Kısa Dikkat Süresi

 • Yetersiz Dürtü Kontrolü


Tarihçe

 • Post Ensafilitik Davranışsal Sendrom

  (I. Dünya Savaşında)

 • Minimal Beyin Zedelenmesi Sendromu (1947)

 • Minimal Beyin Disfonksiyonu (1960)

 • Hiperkinetik Reaksiyon (DSM-II, 1970)

 • Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DSM-III, 1980)

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

  (DSM- III-R, 1987)


Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı

Davranış Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Karşıt Gelme Bozukluğu

 • Davranım Bozukluğu

 • BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu


DEHB’nun 3 Tipi

 • Dikkat Eksikliğinin Belirgin olduğu

 • Aşırı Hareketlilik ve Dürtüselliğin

  Belirgin olduğu

 • Kombine (En Sık)


 • Okul Çağı Çocukların %3-5

 • Erkek/Kız Oranı 3-5/1

 • Irksal farklılık yok


Dikkat Sorunları

 • Dikkati vermede ve sürdürmede güçlük

 • Söylenenleri duymamış izlenimi verirler

 • Bir görevi bitirmeden diğerine geçerler

 • Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınırlar

 • Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar

 • Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolayca dağılır


Aşırı Hareketlilik

 • Gerektiği zamanlarda yerinde oturmama

 • Oturduğu yerde kıpırdanıp durma

 • Çok konuşma

 • Sessiz etkinlikler sırasında gürültü yapma


Yetersiz Dürtü Kontrolü

(İmpulsivite)

 • Sonunu düşünmeden davranışa geçme

 • Sorular tamamlamadan cevap yapıştırma

 • Sırasını beklemede güçlük

 • Başkasının konuşması ya da işi arasına girme


KLİNİK DEĞERLENDİRME

 • Aile ve çocuk görüşmeleri

 • Klinik Gözlem

 • Fizik ve nörolojik muayene

 • Davranış değerlendirme testleri

 • Bilişsel testler


 • Algıladıklarını organize etmede güçlük

 • (b, d, p harflerini karıştırma)

 • Konum örgütlemesinde güçlük

 • (Sağ-sol karıştırma)

 • Derinlik algısındaki sorunlar

 • (Eşyalara çarpma, sakarlık)

 • Silik nörolojik belirtiler


TANI İÇİN

 • 9 semptomdan 6’sını karşılaması

 • 7 yaşından önce başlaması

 • Ev ve okul gibi en az iki

 • ortamda gözlenmesi


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


Genetik

 • Genetik geçiş:

 • Monozigot İkizlerde %51

 • Dizigot İkizlerde %33

 • Birinci derece akrabalarda:

 • 4-5 kat fazla

 • Dopamin Reseptör Gen- DRD4

 • Dopamin Taşıyıcı Gen- DAT 1


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda-Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


Beyin Hasarı

 • Prefrontal Korteks

 • Bazal Ganglionlar

  (Kaudat Nukleus, Globus Pallidus)

 • Serebellum


Yürütücü İşlevler

 • İşleyen bellek

 • Kendine yönelik konuşmanıniçselleştirilmesi

 • Duyguların kontrolü, motivasyon ve uyanıklık durumu

 • Yeniden yapılandırma


Beyin Görüntüleme

Çalışmaları

 • Beyin MRI sağ prefrontal korteks,

 • globus pallidus ve kaudat nukleus DEHB olanlarda normallere göre daha küçük.

 • PET çalışmasında DEHB olanların frontal loblarında beyin kan akımında ve metabolik hızda azalma.


DEHB

NORMAL


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


Nörotransmitterler

Çoğu çalışmalarda

Dopamin’in, muhtemelen

Norepinefrin’in

düşük turnoveri, transportu

ve reseptör sensitivitesi ile

ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


AYIRICI TANI

 • Uyum Bozukluğu

 • Öğrenme Bozukluğu

 • Anksiyete Bozuklukları

 • Absans Nöbetleri


Birlikte Bulunduğu Bozukluklar

 • Davranım Bozukluğu

 • Karşı Gelme Bozukluğu

 • Öğrenme Bozukluğu

 • Tik Bozukluğu

 • Otistik Bozukluk

 • Mental Retardasyon

 • Fragil-X


GİDİŞ

 • Belirtilerin Kaybolması (%30)

 • Belirtilerin Sürmesi (%40)

 • Gelişimsel Bozulma (%30)

 •  Antisosyal Kişilik Bozukluğu

 •  Madde Kötüye Kullanımı

 • Duygudurum Bozuklukları


TEDAVİ

 • Tıbbi Tedavi

 • Anne-Baba Eğitim

 • Bilişsel Davranışsal Terapiler

 • Özel Eğitim Programları

 • Diyetin Düzenlenmesi


 • Psikostimulanlar

  Metilfenidat

   Dekstroamfetamin

   Pemolin

   ADERALL

 • Antidepresanlar

   Imipramin

   Desipramin

   Bupropion

İlaç Tedavisi


Metilfenidat

 • Dopamin 

 • Ritalin 5, 10, 20, 20 mg SR


Metilfenidat

0.3-1.2 mg/kg/gün

En Sık Yan etkileri:

 • İştahsızlık, kilo kaybı

 • Uykusuzluk

 • Başağrısı

 • Çarpıntı

 • Bulantı veya mide ağrısı

 • Davranış Rebound’u


Imipramin :3-5 mg/kg/gün

Eğer Birlikte;

Duygudurum Bozukluğu

Tik Bozukluğu

Enürezis Nokturna

Veya; Tek doz ilaç


... Çocuklarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz ...


 • Login