DİKKAT EKSİKLİĞİ
Download
1 / 36

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. MURAT YETER. İÇERİK. Tanım Tarihçe Epidemiyoloji Klinik Bulgular Tanı koyma Etiyoloji Ayırıcı tanı Birlikte bulunan bozukluklar Tedavi Gidiş. Kaynaklar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU' - nuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DİKKAT EKSİKLİĞİ

HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

MURAT YETER


İÇERİK

 • Tanım

 • Tarihçe

 • Epidemiyoloji

 • Klinik Bulgular

 • Tanı koyma

 • Etiyoloji

 • Ayırıcı tanı

 • Birlikte bulunan bozukluklar

 • Tedavi

 • Gidiş


Kaynaklar
Kaynaklar

 • Journal of American Child and Adolescent Psychiatry (Gözden Geçirme Yazısı, 2000)

 • www.hiperaktif.org

 • www.chadd.org

 • www.gata.edu.tr/cocukruh/index


D ikkat e ksikli i h iperaktivite b ozuklu u dehb
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 • Aşırı Hareketlilik

 • Kısa Dikkat Süresi

 • Yetersiz Dürtü Kontrolü


Tarihçe

 • Post Ensafilitik Davranışsal Sendrom

  (I. Dünya Savaşında)

 • Minimal Beyin Zedelenmesi Sendromu (1947)

 • Minimal Beyin Disfonksiyonu (1960)

 • Hiperkinetik Reaksiyon (DSM-II, 1970)

 • Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DSM-III, 1980)

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

  (DSM- III-R, 1987)


Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı

Davranış Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Karşıt Gelme Bozukluğu

 • Davranım Bozukluğu

 • BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu


DEHB’nun 3 Tipi

 • Dikkat Eksikliğinin Belirgin olduğu

 • Aşırı Hareketlilik ve Dürtüselliğin

  Belirgin olduğu

 • Kombine (En Sık)Dikkat Sorunları

 • Dikkati vermede ve sürdürmede güçlük

 • Söylenenleri duymamış izlenimi verirler

 • Bir görevi bitirmeden diğerine geçerler

 • Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınırlar

 • Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar

 • Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolayca dağılır


Aşırı Hareketlilik

 • Gerektiği zamanlarda yerinde oturmama

 • Oturduğu yerde kıpırdanıp durma

 • Çok konuşma

 • Sessiz etkinlikler sırasında gürültü yapma


Yetersiz Dürtü Kontrolü

(İmpulsivite)

 • Sonunu düşünmeden davranışa geçme

 • Sorular tamamlamadan cevap yapıştırma

 • Sırasını beklemede güçlük

 • Başkasının konuşması ya da işi arasına girme


KLİNİK DEĞERLENDİRME

 • Aile ve çocuk görüşmeleri

 • Klinik Gözlem

 • Fizik ve nörolojik muayene

 • Davranış değerlendirme testleri

 • Bilişsel testler


 • Algıladıklarını organize etmede güçlük

 • (b, d, p harflerini karıştırma)

 • Konum örgütlemesinde güçlük

 • (Sağ-sol karıştırma)

 • Derinlik algısındaki sorunlar

 • (Eşyalara çarpma, sakarlık)

 • Silik nörolojik belirtiler


TANI İÇİN

 • 9 semptomdan 6’sını karşılaması

 • 7 yaşından önce başlaması

 • Ev ve okul gibi en az iki

 • ortamda gözlenmesi


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


Genetik

 • Genetik geçiş:

 • Monozigot İkizlerde %51

 • Dizigot İkizlerde %33

 • Birinci derece akrabalarda:

 • 4-5 kat fazla

 • Dopamin Reseptör Gen- DRD4

 • Dopamin Taşıyıcı Gen- DAT 1


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda-Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


Beyin Hasarı

 • Prefrontal Korteks

 • Bazal Ganglionlar

  (Kaudat Nukleus, Globus Pallidus)

 • Serebellum


Yürütücü İşlevler

 • İşleyen bellek

 • Kendine yönelik konuşmanıniçselleştirilmesi

 • Duyguların kontrolü, motivasyon ve uyanıklık durumu

 • Yeniden yapılandırma


Beyin Görüntüleme

Çalışmaları

 • Beyin MRI sağ prefrontal korteks,

 • globus pallidus ve kaudat nukleus DEHB olanlarda normallere göre daha küçük.

 • PET çalışmasında DEHB olanların frontal loblarında beyin kan akımında ve metabolik hızda azalma.


DEHB

NORMAL


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


Nörotransmitterler

Çoğu çalışmalarda

Dopamin’in, muhtemelen

Norepinefrin’in

düşük turnoveri, transportu

ve reseptör sensitivitesi ile

ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.


Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


AYIRICI TANI

 • Uyum Bozukluğu

 • Öğrenme Bozukluğu

 • Anksiyete Bozuklukları

 • Absans Nöbetleri


Birlikte Bulunduğu Bozukluklar

 • Davranım Bozukluğu

 • Karşı Gelme Bozukluğu

 • Öğrenme Bozukluğu

 • Tik Bozukluğu

 • Otistik Bozukluk

 • Mental Retardasyon

 • Fragil-X


GİDİŞ

 • Belirtilerin Kaybolması (%30)

 • Belirtilerin Sürmesi (%40)

 • Gelişimsel Bozulma (%30)

 •  Antisosyal Kişilik Bozukluğu

 •  Madde Kötüye Kullanımı

 • Duygudurum Bozuklukları


TEDAVİ

 • Tıbbi Tedavi

 • Anne-Baba Eğitim

 • Bilişsel Davranışsal Terapiler

 • Özel Eğitim Programları

 • Diyetin Düzenlenmesi


 • Psikostimulanlar

  Metilfenidat

   Dekstroamfetamin

   Pemolin

   ADERALL

 • Antidepresanlar

   Imipramin

   Desipramin

   Bupropion

İlaç Tedavisi


Metilfenidat

 • Dopamin 

 • Ritalin 5, 10, 20, 20 mg SR


Metilfenidat

0.3-1.2 mg/kg/gün

En Sık Yan etkileri:

 • İştahsızlık, kilo kaybı

 • Uykusuzluk

 • Başağrısı

 • Çarpıntı

 • Bulantı veya mide ağrısı

 • Davranış Rebound’u


Imipramin :3-5 mg/kg/gün

Eğer Birlikte;

Duygudurum Bozukluğu

Tik Bozukluğu

Enürezis Nokturna

Veya; Tek doz ilaç


... Çocuklarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz ...


ad