DİKKAT EKSİKLİĞİ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. MURAT YETER. İÇERİK. Tanım Tarihçe Epidemiyoloji Klinik Bulgular Tanı koyma Etiyoloji Ayırıcı tanı Birlikte bulunan bozukluklar Tedavi Gidiş. Kaynaklar.

Download Presentation

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

DİKKAT EKSİKLİĞİ

HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

MURAT YETER


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

İÇERİK

 • Tanım

 • Tarihçe

 • Epidemiyoloji

 • Klinik Bulgular

 • Tanı koyma

 • Etiyoloji

 • Ayırıcı tanı

 • Birlikte bulunan bozukluklar

 • Tedavi

 • Gidiş


Kaynaklar

Kaynaklar

 • Journal of American Child and Adolescent Psychiatry (Gözden Geçirme Yazısı, 2000)

 • www.hiperaktif.org

 • www.chadd.org

 • www.gata.edu.tr/cocukruh/index


D ikkat e ksikli i h iperaktivite b ozuklu u dehb

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 • Aşırı Hareketlilik

 • Kısa Dikkat Süresi

 • Yetersiz Dürtü Kontrolü


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Tarihçe

 • Post Ensafilitik Davranışsal Sendrom

  (I. Dünya Savaşında)

 • Minimal Beyin Zedelenmesi Sendromu (1947)

 • Minimal Beyin Disfonksiyonu (1960)

 • Hiperkinetik Reaksiyon (DSM-II, 1970)

 • Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DSM-III, 1980)

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

  (DSM- III-R, 1987)


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı

Davranış Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Karşıt Gelme Bozukluğu

 • Davranım Bozukluğu

 • BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

DEHB’nun 3 Tipi

 • Dikkat Eksikliğinin Belirgin olduğu

 • Aşırı Hareketlilik ve Dürtüselliğin

  Belirgin olduğu

 • Kombine (En Sık)


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

 • Okul Çağı Çocukların %3-5

 • Erkek/Kız Oranı 3-5/1

 • Irksal farklılık yok


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Dikkat Sorunları

 • Dikkati vermede ve sürdürmede güçlük

 • Söylenenleri duymamış izlenimi verirler

 • Bir görevi bitirmeden diğerine geçerler

 • Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınırlar

 • Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar

 • Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolayca dağılır


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Aşırı Hareketlilik

 • Gerektiği zamanlarda yerinde oturmama

 • Oturduğu yerde kıpırdanıp durma

 • Çok konuşma

 • Sessiz etkinlikler sırasında gürültü yapma


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Yetersiz Dürtü Kontrolü

(İmpulsivite)

 • Sonunu düşünmeden davranışa geçme

 • Sorular tamamlamadan cevap yapıştırma

 • Sırasını beklemede güçlük

 • Başkasının konuşması ya da işi arasına girme


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

KLİNİK DEĞERLENDİRME

 • Aile ve çocuk görüşmeleri

 • Klinik Gözlem

 • Fizik ve nörolojik muayene

 • Davranış değerlendirme testleri

 • Bilişsel testler


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

 • Algıladıklarını organize etmede güçlük

 • (b, d, p harflerini karıştırma)

 • Konum örgütlemesinde güçlük

 • (Sağ-sol karıştırma)

 • Derinlik algısındaki sorunlar

 • (Eşyalara çarpma, sakarlık)

 • Silik nörolojik belirtiler


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

TANI İÇİN

 • 9 semptomdan 6’sını karşılaması

 • 7 yaşından önce başlaması

 • Ev ve okul gibi en az iki

 • ortamda gözlenmesi


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Genetik

 • Genetik geçiş:

 • Monozigot İkizlerde %51

 • Dizigot İkizlerde %33

 • Birinci derece akrabalarda:

 • 4-5 kat fazla

 • Dopamin Reseptör Gen- DRD4

 • Dopamin Taşıyıcı Gen- DAT 1


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda-Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Beyin Hasarı

 • Prefrontal Korteks

 • Bazal Ganglionlar

  (Kaudat Nukleus, Globus Pallidus)

 • Serebellum


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Yürütücü İşlevler

 • İşleyen bellek

 • Kendine yönelik konuşmanıniçselleştirilmesi

 • Duyguların kontrolü, motivasyon ve uyanıklık durumu

 • Yeniden yapılandırma


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Beyin Görüntüleme

Çalışmaları

 • Beyin MRI sağ prefrontal korteks,

 • globus pallidus ve kaudat nukleus DEHB olanlarda normallere göre daha küçük.

 • PET çalışmasında DEHB olanların frontal loblarında beyin kan akımında ve metabolik hızda azalma.


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

DEHB

NORMAL


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Nörotransmitterler

Çoğu çalışmalarda

Dopamin’in, muhtemelen

Norepinefrin’in

düşük turnoveri, transportu

ve reseptör sensitivitesi ile

ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler

 • Beyin Hasarı

 • Nörotransmitterler

 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri

 • Psikososyal Etkenler


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

AYIRICI TANI

 • Uyum Bozukluğu

 • Öğrenme Bozukluğu

 • Anksiyete Bozuklukları

 • Absans Nöbetleri


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Birlikte Bulunduğu Bozukluklar

 • Davranım Bozukluğu

 • Karşı Gelme Bozukluğu

 • Öğrenme Bozukluğu

 • Tik Bozukluğu

 • Otistik Bozukluk

 • Mental Retardasyon

 • Fragil-X


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

GİDİŞ

 • Belirtilerin Kaybolması (%30)

 • Belirtilerin Sürmesi (%40)

 • Gelişimsel Bozulma (%30)

 •  Antisosyal Kişilik Bozukluğu

 •  Madde Kötüye Kullanımı

 • Duygudurum Bozuklukları


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

TEDAVİ

 • Tıbbi Tedavi

 • Anne-Baba Eğitim

 • Bilişsel Davranışsal Terapiler

 • Özel Eğitim Programları

 • Diyetin Düzenlenmesi


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

 • Psikostimulanlar

  Metilfenidat

   Dekstroamfetamin

   Pemolin

   ADERALL

 • Antidepresanlar

   Imipramin

   Desipramin

   Bupropion

İlaç Tedavisi


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Metilfenidat

 • Dopamin 

 • Ritalin 5, 10, 20, 20 mg SR


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Metilfenidat

0.3-1.2 mg/kg/gün

En Sık Yan etkileri:

 • İştahsızlık, kilo kaybı

 • Uykusuzluk

 • Başağrısı

 • Çarpıntı

 • Bulantı veya mide ağrısı

 • Davranış Rebound’u


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

Imipramin :3-5 mg/kg/gün

Eğer Birlikte;

Duygudurum Bozukluğu

Tik Bozukluğu

Enürezis Nokturna

Veya; Tek doz ilaç


D kkat eks kl h perakt v te bozuklu u

... Çocuklarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz ...


 • Login