GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Sursa: Ministerul Economiei PowerPoint PPT Presentation


  • 55 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA RAPORT p rivind implementarea Programului de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” în perioada 14 ianuarie 2011 – 14 ianuarie 2012. Sursa: Ministerul Economiei. Poziţia Moldovei în clasamentul ”Doing Business”.

Download Presentation

Sursa: Ministerul Economiei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVARAPORTprivind implementareaProgramului de activitate al Guvernului„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”în perioada 14 ianuarie 2011 – 14 ianuarie 2012


Sursa: Ministerul Economiei


Poziţia Moldovei în clasamentul ”Doing Business”


Sursa: Ministerul Economiei


Dinamica indicatorilor sărăciei


Sursa: World Economic Outlook Database, IMF


Dinamica veniturilor şi cheltuielilor

Bugetului Public Naţional (mil. lei)


Dinamica ponderii datoriei de stat în PIB


Evoluţia producţiei agricole,

industriale şi a lucrărilor de construcţie-montaj(în % faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent)

Sursa: Ministerul Economiei


Nivelul de acumulare a mijloacelor în Fondul Rutier

în raport cu lungimea drumurilor reparate și reabilitate, mil. lei

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor


Evoluția indicatorilor stării drumurilor

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor


Republica Moldova în clasamentul internaţional

după indicele IDI (indicele de dezvoltare a sectorului TIC)

Sursa: ITU, Measuring the Information Society – 2011


Nivelul de penetrare a telefoniei fixe şi mobile în evoluţie


Evoluţia numărului de abonaţi la Internet în bandă largă


Comerțul extern al producţiei din regiunea transnistreană

declarat Serviciului Vamal


Dinamica numărului cererilor procesate de CEDO


Dinamica fluxului petițiilor din parte deținuților


Dinamica numărului angajaților MAI

Media europeană a fost calculată reieșind din raportul recomandat

de 450 angajati la 100 mii populație.


Infracțiuni înregistrate

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne


Dinamica infracţiunilor de corupţie în

funcție de tipurile acestora 2009-2011

Sursa: CCCEC


Evoluția Moldovei conform clasamentului

Freedom House privind libertatea presei

Sursa: http://www.freedomhouse.org


Indicele Durabilităţii

Organizaţiilor neguvernamentale(2010 Rezultate pentru Moldova)

Durabilitate sporită

Durabilitate

în evoluţie

Durabilitate întârziată

Sursa: Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)


Evoluţia ponderii angajărilor în bază de merit

în funcţii publice vacante, %.

Sursa: Cancelaria de Stat


Statutul curent al proiectelor de e-guvernare

Legenda

In implementare

In conceptualizare/achizitie

* Livrarea proiectului pilot


Alocatii efectuate din Fondul Național de Dezvoltare Regionalăîn anul 2011 (mil. lei)


Asistenţa oficială pentru dezvoltareacordatăRM

Proiecte în derulare pe parcursul anului 2011, mil. EUR

Sursa: Cancelaria de Stat


Dinamica numărului beneficiarilor și sumelor alocate

pentru plata ajutorului social

Sursa: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei


Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă, lei.


Evoluția salariului mediu nominal


Evoluția ratei șomajului


Evoluția bugetuluipublic național

al ocrotirii sănătății, mil. lei

Sursa: Ministerul Sănătății


Evoluția indicatorilor ocrotirii sănătății

Sursa: Ministerul Sănătății


Gradul de încadrare în învățămîntul preșcolar

Sursa: Ministerul Educației


Evoluția numărului elevilor

în raport cu populația de vîrstă școlară

Sursa: Biroul Național de Statistică


Rata brută de cuprindere a copiilor

în învăţământul general obligatoriu.


Evoluția încadrării tinerilor pe piața forței de muncă

Sursa : Ministerul Tineretului și Sportului


Dinamica premiilor acordate sportivilor

pentru performanţele obținute (mii lei)

Sursa : Ministerul Tineretului și Sportului


Evoluția indicatorilor protecţiei mediului


GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVARAPORTprivind implementareaProgramului de activitate al Guvernului„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”în perioada 14 ianuarie 2011 – 14 ianuarie 2012


  • Login