Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin - PowerPoint PPT Presentation

S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin
Download
1 / 11

  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin. Mərkəzi Kitabxanası. Sizi deyib, gəlmışəm... (“Molla Nəsrəddin”-105).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

Səbail rayonMərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin

Mərkəzi

Kitabxanası


Sizi deyib g lm m molla n sr ddin 105

Sizi deyib, gəlmışəm...(“Molla Nəsrəddin”-105)


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

Azərbaycan milli mətbuatının inkişafında ən uca zirvəni böyük demokrat, yazıçı və görkəmli içtimai xadim C.Məmmədquluzadənin (1869-1932) redaktorluğu ilə nəşr olunan “Molla Nəsrəddin” jurnalı təşkil edir. “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə Azərbaycanda milli satirik mətbuatın əsası qoyuldu. 1906-cı il aprelin 7-də Azərbaycan mətbuatı tarixində ən vacib hadisələrdən olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı nəşrə başladı.

Yaradıcılıq prinsiplərinə görə bir-birinə yaxın olan C.Məmmədquluzadənin təsis etdiyi və redaktoru olduğu “Molla Nəsrəddin” (1906-1931) jurnalı ətrafında birləşmiş şair, yazıçı və rəssamlar: M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, Ə.Qəmküsar, M.S.Ordubadi, M.Möcüz, Ə.Əzimzadə və başqaları fəal və tanınmış mollanəsrəddinçilərdi. Yaradıcılıq metodlarına görə mollanəsrəddinçilər realist idi. Onların başlıca mövzusu və tənqid hədəfi dövrün ictimai-siyasi, ideoloji problemləri, cəhalət, fanatizm, qadın hüquqsuzluğu, məişətdəki və düşüncələrdəki eybəcərliklər və digər məsələlər olmuşdur. Mollanəsrəddinçilər Azərbaycan ədəbiyyatını janr, üslub və dil baxımından zənginləşdirmişlər.


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

Ey mənim müsəlman qardaşlarım! Əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqət ilə baxınız camalınıza. (Molla əmi)


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

O qədər azadlıq ki, biz müsəlmanların arvad almaq və arvad boşamağında var,- heç bir özgə millətdə yoxdur; (Molla əmi)


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

...Mən xəta eləmədim ki, gəldim bir para məzhəkəli nağıllar ilə sizi güldürəm ki, könlünüz açılsın və xörəyiniz yaxşı həzmə getsin!Yoxsa mən gəlmədim ki, onu-bunu özümdən incidəm... (Molla əmi)


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

Bəzi ağzına zor verən cənablar işini-gücünü buraxıb utanmaz-utanmaz caamatamoizə edirlər ki, guya millət geri qalıbdır... ...Əgər deyirsən millət elmdə geridə qalıbdır, yalandır... (Molla əmi)


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

Tarix bizə bunu göstərir ki, maarif artdıqca ruhanilik hörmətdən düşür və təkbətək hər bir Avropa millətini götürsək, görərik ki, elm və fənn meydana gələn kimi ruhanilər aradan çıxıblar. (Molla əmi)


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

Bu işlərin çarəsi balaca qızları məktəbə qoyub oxutmaqdır... Qız uşaqlarını məktəbə verməkliyin vəbalı atalarının boynunadır... Səkkiz yaşına çatmayan qızları ərə vermək caiz deyil... (Molla əmi)


Adam yata yata alim olur sizlik adam pu a xard r kiarvadl ev b r k tli olar molla mi

Adam yata-yata alim olur... İşsizlik adamı puça çıxardır... İkiarvadlı ev bərəkətli olar.(Molla əmi)


S bail rayon m rk zl dirilmi kitabxana sisteminin

İnsan üçün böyük dərslərin biri də tarixdir. Aç qabağına tarixin səhifələrini və əgər gördün ki, bir para vaxt insanlar bir para işlərdə səhv eləyiblər, dəxi sən həmin səhvi eləmə. (Molla əmi)


  • Login