Om Vonheim Fl :

Om Vonheim Fl : PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Om Vonheim Fl :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Om Vonheim Flø: Vonheim er samlingshuset til fløfolket. Fløfolket eig bygget og det vert drifta på dugnad. Huset vert mellom anna nytta til 17.maifeiring, jonsok, bygdakveldar og til utleige. Huset sitt styre er sett saman av folk frå bygda og har som hovudoppgåve å halde huset i stand og å syte for drifta. Historie: Huset vart bygd i 1927 på dugnad, det var dåverande Flø Kristelege Ungdomslag som sto for oppføringa. Det vart lagt ned eit stor tal dugnadstimar. Både mannen og hesten hans sine timar er registrerte. Det vart sendt amerikabrev, dette gav resultat og eit stort tilskot vart gitt frå utvandra Fløfolk. Arkitekten: Vonheim er teika av arkiteketen Johan Peter Osnes (1872-1961). Mor hans kom frå Flø. Han har teikna fleire markante bygg i området mellom anna Fredheim i Ulsteinvik og klokketårnet på kyrkjegarden. Han flytta seinare til Trondheim og vart ein landskjend arkitekt. Husa han har teikna er karakeristiske med dei høge himlingane. Eigarane: Det var Flø kristlege ungdomslag som stod for å setje opp bygget i tida 1925-1927. Så lenge ungdomslaget var aktivt dreiv dei bygget. I vedtektene til laget var det fastsett at bygget skulle overførast til bygdafolket om laget ikkje lenger kunne drive det. Det er ikkje nedteikna når dette formelt vart gjort. Men i 1957 vart det halde separat årsmøte for ungdomslaget og for Vonheim. Huset er i dag ”Fløssingane” sin eigedom. Alle busette på Flø kan møte på årsmøtet og vere på val til husstyre. Huset er ikkje knytt til andre lag eller organisasjonar. 17.Mai 1945

  • Login