Γενική Συνέλευση
Download
1 / 10

Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012. ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 28 Μαΐου 2012. Συμμετοχή σε:. Τεχνικές Επιτροπές ΥΠΟΙΑΝ Ανελκυστήρες – αναμένεται τελικό σχέδιο KYA προς δημόσια διαβούλευση Κυλιόμενες Κλίμακες- σχέδιο Υ.Α.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Γενική Συνέλευση Πεπραγμένα 2011-2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Γενική Συνέλευση

Πεπραγμένα 2011-2012

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

28 Μαΐου 2012


Συμμετοχή σε:

 • Τεχνικές Επιτροπές ΥΠΟΙΑΝ

 • Ανελκυστήρες – αναμένεται τελικό σχέδιο KYA προς δημόσια διαβούλευση

 • Κυλιόμενες Κλίμακες- σχέδιο Υ.Α.

 • Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό πίεση – ΦΕΚ 2039/Β/13.09.2011

 • Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα – θα βγει σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Πυροσβεστήρες – είναι σε εξέλιξη

 • Ατμολέβητες – τελείωσε η Δημόσια Διαβούλευση

 • Δοχεία Πίεσης – δεν έχει ξεκινήσει

 • Ανυψωτικά Μηχανήματα – Ανεπίσημες Συναντήσεις – Οδηγός Εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα Ανυψωτικά


Συμμετοχή σε:

 • Τεχνικές Επιτροπές Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων

 • Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος – Δομή ΚΤΣ & Χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής

 • Τεχνικές Επιτροπές Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • Agro 2.3 – Πιστοποίηση Προϊόντος – Αρχικό Στάδιο

 • Agro 7 - Τελικό Σχέδιο


 • ΕΣΥΔ

 • Συν διαμόρφωση Κατευθυντήριων Οδηγίων για:

  • Ανελκυστήρες

  • Εξοπλισμό Υπό πίεση (PED)

  • Μηχανές

 • Ανθρωποημέρες για ISO/ IEC 17020 & EN 45011

 • Ανθρωποημέρες για ISO / IEC 17021 (επίκειται)

 • . Συμμετοχές και συνεργασίες με Φορείς:

 • ΣΕΒ, ΕΕΔΕ, EFAC


ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4014 / 21-9-11: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Υ.Α. 079833/ 25-10-11: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Ν. 4030 / 25-11-11: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Υ.Α. 188763 / 13-10-11: Σύσταση Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων

Ν. 3982 / 17- 6-11: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές ( Π.Δ. 100/2010) – ήδη θεσπισμένο

 • Ελεγκτές Δόμησης για τον έλεγχο των αυθεραίτων (Ν. 4030/2011)

 • Επιθεωρητές για την αδειοδότηση των Επιχειρήσεων (Ν. 3982/2011 Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών)

 • Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές (Ν. 4014/2011)

 • Επιθεωρητές για την Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων ΣΕΠΕ

 • Ελεγκτές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD 384/ ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004

 • Ελεγκτές Επενδυτικών Σχεδίων (Ν. 3908/2011)

 • (Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων)


Νόμος 4072/2012Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 26Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς

Άρθρο 27Τήρηση Μητρώου ελεγκτών

Άρθρο 39Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας

Άρθρο 40Έλεγχος εξαγόμενων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 184Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Άρθρο 192Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 197Έννοια όρων

Άρθρο 199Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων


Νόμος 4070/2012Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

 • Άρθρο 18510.Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (Α’ 268), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

 • «ζ. Πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά το πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 • Άρθρο 135«2Α. Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ HELLASCERT

 • ΘΕΣΜΙΚΟΣ

  • Εκπροσώπηση σε ΕΣΥΔ, Τεχνικές Επιτροπές

  • Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό Νομοθεσίας

  • Παρεμβάσεις σε Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

  • Δημόσιες Αρχές για θέματα Ποιότητας, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

  • Ευρέως κοινού μέσα από Συνέδρια και Ημερίδες (Συνέδριο για την Ποιότητα)

  • Ίδρυση Ένωσης Πιστοποιημένων Εταιρειών


Σας ευχαριστώ

Σάββας Πελτέκης


ad
 • Login