Z kladn slo ky logistick ho zen
Download
1 / 83

ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ. 1.Zákaznický servis - logistické služby 2.Logistický výkon 3.Logistické náklady. 1. ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS. Definice zákaznického servisu Tvorba hodnoty vnímaná zákazníkem Složky zákaznického servisu Logistické služby Měření služeb zákazníkům.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ' - novia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn slo ky logistick ho zen

ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ

1.Zákaznický servis - logistické služby

2.Logistický výkon

3.Logistické náklady


1 z kazn ck servis
1. ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS

 • Definice zákaznického servisu

 • Tvorba hodnoty vnímaná zákazníkem

 • Složky zákaznického servisu

 • Logistické služby

 • Měření služeb zákazníkům


Definice z kaznick ho servisu
DEFINICE ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

Je proces, který probíhá mezi:

 • kupujícím

 • prodávajícím

 • a třetí stranou.

  Výsledkem tohoto procesu je přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu výrobků nebo služby, které jsou předmětem směny.


P idan hodnota
Přidaná hodnota

 • Ekonomický pohled – hodnota prodejů minus hodnota nákupu tj. obchodní marže

  • Zvýšení přidané hodnoty - růst ceny

  • Přidaná hodnota se realizuje při prodeji – pokud prodejce produkt neprodá – nevytvořil žádnou přidanou hodnotu

 • Logistický pohled – z hlediska přidané hodnoty - formy – místa a času

  • Forma – požadovaný výrobek

  • Místo – výrobek se posouvá k zákazníkovi až do místa spotřeby

  • Čas – přidaná hodnota času – pozdější dodávky nemají pro zákazníka význam

   To se realizuje v hodnotovém řetězci – integrace LŘ – snižování nákladů, zrychlení MTHodnota vn man z kazn kem
Hodnota vnímaná zákazníkem

 • Pevný vztah se zákazníkem = podnikové aktiva

 • Problém na trhu:

  • Síla značky a image firmy KLESÁ s důvodu

   • Větší informovanosti zákazníka o alternativách

   • Věrnost značce je pomíjivá

    Co to znamená:

    Budovat pevný vztah se zákazníkem


Budov n vztahu se z kazn kem
Budování vztahu se zákazníkem

Znamená:

 • Udržet si zákazníka – loajalita

 • Poznat jeho nejvyšší hodnotu

 • Zaměřit se na procesy – přinášející hodnotu

 • Cíl – zvýšit hodnotu vnímanou zákazníkem

 • Zaměřit se na ty vlastnosti výrobků které pokládá zákazník za nejdůležitější

  Hodnota (vnímaná zákazníkem) rovná se:

 • Cena výrobků

 • Další přínosy pro zákazníka


Co z kazn k pot ebuje aby se vr til
Co zákazník potřebuje aby se vrátil?

 • Dodržíte své sliby

 • Jste ochotni pomoci

 • Vzbuzujete důvěru

 • Jednáte se zákazníkem individuálně


Každý má své cíle

Kdo je zákazník?

 • Konečný spotřebitel

 • Odběratel v řetězci

  Hodnota poskytovaná zákazníkovi (HPZ)-poměr mezi:

 • Vnímané přínosy - vyšší než

 • Celkové náklady na držení výrobků

  • Náklady na skladování

  • Náklady na provoz

  • Náklady na údržbu


Jak zvýšit hodnotu vnímanou zákazníkem?

 • Maximalizovat poměr mezi těmito dvěma faktory tzn:

  • Zvýšit hodnotu výrobku

  • Snížit náklady

   Logistika je nástroj jak zlepšit – čitatelei jmenovatele

   Například maloobchodní prodej:

   Měřítko hodnoty poskytované odběrateli dodavatelem je vliv na:

 • Růst tržeb

 • Růst zisku


Jak zv it hodnotu poskytovanou z kazn kovi pomoci logistick ch proces
Jak zvýšit hodnotu poskytovanou zákazníkovi pomoci logistických procesů?

Včasné dodávky

Zkrácení dodací lhůty

Pohotová reakce

Vnímané

přínosy

Hodnota poskytovaná

zákazníkovi

Méně zásob

Menší objednací

náklady

Nízké náklady z

deficitu zásob

Vnímané

Oběti

(cena)

(náklady)


Determinanty spot ebitelsk p idan hodnoty

Hodnota produktu logistických procesů?

Hodnota služeb

celková

spotřebitelská

hodnota

Hodnota personálu

Hodnota image

spotřebitelská

přidaná

hodnota

Finanční náklady

Časové náklady

celkové

spotřebitelské

náklady

Energie

Psychické náklady

Determinanty spotřebitelské přidané hodnoty


P ed n n mi vytvo en hodnoty z kazn kovi znamen
Předání námi vytvořené hodnoty zákazníkovi znamená: logistických procesů?

 • Akt fyzického předání

 • Schopnost pružné odezvy

 • Propojení informačního systémů

  • Zkrácení času vyřízení objednávek

  • Zkrácení času dodání

  • Sledování stavu zásob u odběratele

 • Přidaná hodnota místa (blíže k zákazníkovi)

 • Přidaná hodnota formy (dotváření výrobků)


Zákaznický servis logistických procesů?

 • Z procesního hlediska – jsou účastníkům dodávkového řetězce – LŘ

  • poskytovány významné přínosy z přidané hodnoty a to nákladově efektivním způsobem.


Z kaznick servis
Zákaznický servis logistických procesů?

Zákaznický servis:

 • výstupem logistického systému

 • představuje pojítko mezi marketingovou a logistickou funkcí podniku.

  Zákaznický servis je součástí celkové spokojenosti zákazníka definovaný marketingem


Pohled na z kaznick servis slu by z kazn k m
POHLED NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS – SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM logistických procesů?

 • Organizačním kontextu – soubor funkcí zařazených do konkrétního uspořádání např. útvar služeb

 • Odraz očekávané určité výkonnosti např. počet vyexpedovaných zakázek do 24 hod


 • Hodnototvorný proces logistických procesů? jenž je součásti podnikové filosofie.

  Pohlíží se jako na proces směny buď:

 • jednorázový,

 • dlouhodobý ,

 • jehož výsledkem je přidaná hodnota sdílená účastníky transakce


Hodnototvorn et zec
HODNOTOTVORNÝ ŘETĚZEC logistických procesů?

Hodnototvorný řetězec - je modelem zachycujícím tok tvorby přidané hodnoty.

Přidaná hodnota je vytvářená prostřednictvím aktivit, jejichž seskupení tvoří procesy.


Preference hodnotov ho et zce
PREFERENCE HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE logistických procesů?

Předpokládá:

 • dodavatel i odběratel znají aktuální stav hodnoty vnímané zákazníkem tzn.

  • informace o vlastnostech výrobků či služby které považuje zákazník za nejdůležitější

 • dodavatel zná jakým způsobem vytváří hodnotu odběratel, který poskytuje hodnotu svým zákazníkům

 • odběratel zná jak vytváří hodnotu všichni jeho dodavatelé

  Nutnou podmínkou je uvolnění toku informací.


Hodnototvorn proces
HODNOTOTVORNÝ PROCES logistických procesů?

Proces lze definovat jako posloupnost aktivit (operací) vytvářejících přidanou hodnotu.Tyto procesy lze:

 • hodnotit z pohledu produktivity

 • hodnotit z pohledu průběžné doby trvání

 • optimalizovat s cílem růst Pp a zkrácení času

  Každý proces má vstupy a výstupy, které mohou být součásti vstupů jiného procesu.


Slo ky z kaznick ho servisu
SLOŽKY ZÁKAZNICKÉHO SERVISU logistických procesů?

 • Předprodejní složky – souvisí většinou s politikou či strategií organizace v oblasti servisu.

  • Mohou mít vliv na to jak zákazníci vnímají organizaci jaká je jejich úroveň spokojenosti

  • Tyto složky nemusí se týkat přímo logistiky


P klady p edprodejn slo ky
PŘÍKLADY PŘEDPRODEJNÍ SLOŽKY logistických procesů?

 • Písemné prohlášení o politice zákaznického servisu

 • Předání písemného prohlášení zákazníkům

 • Organizační struktura – útvar služeb, útvar logistiky

 • Manažerské služby – pomoc při reklamním prodeji, při řízení zásob apod.

 • Pružnost systému – reakce na nahodilé události


Prodejn slo ka
PRODEJNÍ SLOŽKA logistických procesů?

Prodejní složky - ty složky které jsou většinou spojovány s pojmem zákaznický servis resp. logistické služby (užší pojetí):

 • Úroveň vyčerpání zásob – dostupnost produktu

 • Informace o stavu objednávky

 • Rychlost vyřízení objednávek dle stanovených podmínek

 • Rovnoměrnost cyklů objednávky – doba od objednání do přijetí zakázkyPoprodejn slo ky
POPRODEJNÍ SLOŽKY logistických procesů?

Poprodejní složky - zabezpečují podporu produktů nebo služby poté, co je zákazník obdržel.

 • Instalace, záruka, opravy a náhradní díly – důležité při nákupu produktů

 • Sledování produktů – evidence prodávaných produktů

 • Vyřízení stížností, reklamací, vrácení zboží

 • Náhrada produktů

 • Reverzní logistika - zpětná


V znam z kaz servisu p i z sk v n strategick v hody
VÝZNAM ZÁKAZ. SERVISU PŘI ZÍSKÁVÁNÍ STRATEGICKÉ VÝHODY

Zákaznický servis:

 • Výstupem logistiky a představuje klíčové pojítko mezi marketingovou a logistickou funkcí

 • Podporuje prvek „místa“ v rámci marketingového mixu

 • Přispívá k vytváření a udržování loajality a spokojenosti zákazníků

 • Přispívá k odlišení se od konkurence


Logistick slu by
LOGISTICKÉ SLUŽBY VÝHODY

Strategii rozvoje a uplatňování logistických služeb jenž by měly obsahovat:

 • Uznání logistických služeb jako proces přesahující hranice podniku.

 • Měření výkonu služeb by mělo být zaměřeno na kupujícíhoFormulace c l logistick ch slu eb
Formulace cílů logistických služeb přesné a včasné monitorování klíčových oblastí

Vyžaduje odpovědět na tyto otázky:

 • definice a rozsah logistických služeb

 • definice prodejních situací ve kterých se logistické služby mohou stát rozhodujícími parametry nákupu

 • identifikace působení účinků různých úrovní logistických služebPrvky logistick ch slu eb
PRVKY LOGISTICKÝCH SLUŽEB služeb

Logistické služby jsou součásti zákaznického servisu prostřednictvím kterých vnímá zákazník logistický výkon.


Prvky logistick ch slu eb1
PRVKY LOGISTICKÝCH SLUŽEB služeb

 • Dodací čas(lhůty) - vyjadřuje časový interval, který uplyne od předání objednávky zákazníkem až po dodání resp.dostupnosti zboží u zákazníka


Cyklus objednávky tvoří: služeb

 • podání objednávky zákazníkem(Tp)

 • zadání objednávky do systému(Tz)

 • vyřízení objednávky(Tv)

  • kompletace a balení zboží pro expedici(Tv)

  • doba přepravy(Tv)

  • vlastní proces předání.(Tv)

   Průměrná délka dodacího cyklu(DC) tvoří: Tp+Tz+Tv


2. služebDodací spolehlivost - vyjadřuje dodržování dodacích termínů (lhůt dodání).

Faktory ovlivňující dodací spolehlivost jsou:

 • organizace práce

 • úroveň vyčerpání zásob (řízení zásob.

 • řízení dopravy apod.


3. služebDodací flexibilita - vyjadřuje schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníků, které nelze vyřídit v rámci obvyklého dodavatelsko distribučního systémů.

Např. z důvodů

- speciálních požadavků na balení, dopravní varianty atd.

-reklamních akcí


4. služebDodací kvalita - vyjadřuje dodací přesnost podle způsobů, množství a stavu dodávky. Je dána:

 • minimálním počtem nesprávných zásilek,

 • nepoškozením zásilek

 • nechybějícími a nezpožděnými doklady k zásilce, apod.


5 služeb.Poskytování informací - informování zákazníka kde se právě zakázka nachází.

Prvky logistických služeb je nutné definovat a kontrolovat na každém stupni logistického řetězce


M en logistick ch slu eb
MĚŘENÍ LOGISTICKÝCH SLUŽEB služeb

Ukazatele vztahující se ke kvalitě a míře spokojenosti např.

 • dostupnost výrobků - procento objednávek, které jsme schopni pokrýt z existujících zásob PO(počet objednávek) děleno Z(existující zásoby)

 • frekvence dodávek

 • procento nevyřízených objednávekHlavn probl my nespokojenosti z kazn ku se slu bami
Hlavní problémy nespokojenosti zákazníku se službami služeb

 • Selhání deklarovaných služeb

 • Špatná kvalita managementu

 • Nedostatečné předávání informací

 • Neschopnost dosáhnout požadované flexibility


Logistika jako marketingov zbra
Logistika jako marketingová zbraň služeb

Logistika ovlivňuje kvalitu obchodních vztahů zabezpečením:

 • Dodávek podle požadavků zákazníka

 • Dostupnosti zboží v místě určení podle potřeb zákazníka

 • Bezchybnosti a komplexnosti dodávek

 • Pohotovosti dodávek při nepředvídaných okolnostech a potřebách zákazníka


 • Rychlé realizace objednávek při co nejnižších nákladech pro poskytovatele i zákazníka

 • Minima zásob při dodržování termínu dodávek

 • Poklesu nákladů na zásoby – ty jsou nahrazeny informacemi

 • Spokojenosti zákazníků kvalitními službami


Zen vztah se z kazn kem crm
ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKEM -CRM nákladech pro poskytovatele i zákazníka

CRM – Customer Relationschip Management)

 • Představuje filosofii,strategii či přístup konkrétní firmy k jejim zákazníkům.

 • Lze chápat jako snahu firmy o navázaní, udržení a další rozvoj kontaktů se zákazníky.


 • Cílem řízení tohoto vztahu je: nákladech pro poskytovatele i zákazníka

  • Vybudovat loajální vztah klienta k firmě.

  • Získat informace o jeho preferencích,záměrech a přáních.

   Tím pružně reagovat na změny na trhu a dostat se do čela těchto změn.(být zajímavější pro klienta)


Faktory zen crm
FAKTORY ŘÍZENÍ CRM nákladech pro poskytovatele i zákazníka

 • PROCESY – znát a popsat jednotlivé transformační procesy ve firmě.

 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE –technologie přiřazené k procesům

 • LIDSKÉ ZDROJE – odborníci ovládající procesy a technologie

 • KOMUNIKACE-schopnost,mluvit,sestavit tiskové zprávy, obsluha call centra apod.


Itvcrm information technology value customer relationship management
ITVCRM – INFORMATION TECHNOLOGY VALUE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

 • KONCEPT CRM – který řídí vztahy:

  • Producentů

  • Prodejců

  • Zákazníků

   Na bázi hodnotového pojetí.

   Řízení vztahů v logistickém řetězci.


C l zen tohoto vztahu
CÍL ŘÍZENÍ TOHOTO VZTAHU RELATIONSHIP MANAGEMENT

 • Je vedle absolutní metriky produkované adresné hodnoty pro zákazníka role image této hodnoty v jeho očích(zda plní jejich očekávání, přání, potřeby touhy apod.)

 • Vysoká hodnotová úspěšnost,efektivnost a konkurenceschopnost tvůrců hodnot pro majitele(podnikatelské subjekty)

 • relační hodnoty pro zaměstnance tvůrců hodnot

 • Efektivní vztah tvůrců hodnot i zákazníků k sociálnímu a životnímu prostředí


2 logistick v kon
2. LOGISTICKÝ VÝKON RELATIONSHIP MANAGEMENT

Měření ve 2 úrovních:

 • Zásobovat odběratele rychle a pružně (výstupní resp. výkonová stránka logistiky)

  • Účinek dlouhodobější ale vyšší přínos

 • Poskytovat logistický výkon s optimálními (minimálními) náklady (vstupní stránka logistiky)

  • Účinek rychlejší ale omezený rozsah

   Ovlivněno – chápáním logistiky a rozvojem podniku např. srovnávat – náklady při vlastním výkonu


VZTAH MEZI SLOŽKAMI LOG.ŘÍZENÍ RELATIONSHIP MANAGEMENT


T i rozm ry v kon
Tři rozměry výkonů RELATIONSHIP MANAGEMENT

 • Využitelnost

  • Sleduje využití vstupních zdrojů procesů (finančních , fyzických vstupu apod.)

   • Ukazatelé spotřeby – např. spotřeba hodin lidské práce

   • Využití plochy skladu

   • Využití strojové techniky – kapacita strojů, hodinová výkonnost apod.


 • Produktivity – hodnotí se jak se změní produktivita při změně faktoru

  • Produktivita živé práce – počet zpracovaných objednávek za 1 hod. práce

  • Počet složených palet za den apod.

 • Efektivnost – hodnotí se skutečný výstup s normovaným výstupem

  • Počet expedic za časový úsek

  • Počet vychystaných objednávek


M en v konu
Měření výkonu při změně faktoru

 • Velikost prodeje

 • Množství objednávek

 • Výnosy

 • Obrat skladu

 • Počet expedicí


3 logistick n klady
3.LOGISTICKÉ NÁKLADY při změně faktoru

Jsou hlavním kritériem návrhu logistického systému především s pohledu minimalizace resp. optimalizace nákladů.

Jako kritérium minima resp.optima celkových logistických nákladů se bere poměr mezi náklady a úrovní služeb.


Informace o n kladech
INFORMACE O NÁKLADECH při změně faktoru

 • MĚLY BY ZODPOVĚDĚT TYTO OTÁZKY:

  • JAK LOGISTICKÉ NÁKLADY OVLIVŇUJÍ ZISK PODNIKU?

  • JAKÉ NÁKLADY JSOU SPOJENY S VYŠŠÍ ÚROVNI ZÁKAZNICKÉHO SERVISU?

  • JAKÁ VÝŠE ZÁSOB JE OPTIMÁLNÍ?

  • KOLIK REGIONÁLNÍCH SKLADŮ POUŽÍVAT?


Slo en logistick ch n klad
SLOŽENÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ při změně faktoru

Do logistických nákladů počítáme veškeré náklady, které se vyskytují v celém logistickém řetězci a to:

 • od zdrojů(surovin, materiálů, polotovarů)

 • až po distribuci hotových výrobků konečnému uživateli


V znam a anal za celkov ch n klad
VÝZNAM A ANALÝZA CELKOVÝCH NÁKLADŮ při změně faktoru

 • Logistické náklady představují více jak 25% veškerých nákladů souvisejícím s podnikáním ve výrobních podnicích.

 • Analýza celkových nákladů je klíčovým prvkem v řízení logistických funkcí

 • Ovlivňují ekonomiku hospodaření podniku

 • Rozhodování o progresivních přepravních systémech

 • Volba mezi veřejným dopravcem a vlastní dopravouLen n logistick ch n klad
ČLENĚNÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ zákazníků.

1. Náklady na řízení systémů - tj. náklady na formování, plánování a kontrolu oběhových procesů včetně nákladů na dílčí funkce plánování výrobních programů, řízení výroby, dispoziční činnosti.


2. zákazníků.Náklady na zásoby - tyto náklady vznikají:

 • udržováním zásob,

 • vázáním kapitálových nákladů na udržování zásob, pojištění, znehodnocení apod.

 • Náklady při nedostatku zásob – kdy nemůžeme uspokojit zákazníka


3. zákazníků.Náklady na skladování - náklady na udržování skladovacích kapacit v pohotovosti, náklady na uskladňovací a vyskladňovaní procesy.

4. Náklady na dopravu - náklady na vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu.

5. Náklady na manipulaci - na balení, manipulační operace apod


 • Náklady na zpracování objednávek zákazníků.

  • náklady na komunikaci

  • náklady na manipulaci s materiálem

  • náklady na balení

  • náklady na příjem a expedici

  • náklady na sytém řízení


N kladov kalkulace
NÁKLADOVÁ KALKULACE zákazníků.

1.Přímé logistické náklady

 • náklady na dopravu

 • náklady na skladování

 • náklady na nákup surovin a dílů

 • některé položky nákladů na zpracování objednávek a zásoby


2.Nepřímé logistické náklady vyplývají s alokace kapitálových prostředků do logistického procesu

např. dopravních a skladovacích zařízení (sazba stanovena pro tento účel by se měla pohybovat mezi běžnou úrokovou mírou a výnosností kapitálů při jiném použití

3.Ostatní režijní náklady


N kladov vazby mezi z kladn mi slo kami logistiky
Nákladové vazby mezi základními složkami logistiky kapitálových prostředků do logistického procesu


N kladov vazby
NÁKLADOVÉ VAZBY kapitálových prostředků do logistického procesu

 • VÝZNAM

  • PRO MARKETINGOVÉ ROZHODOVÁNÍ

  • PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ SLOŽEK LOGISTICKÉHO SYSTÉMU

 • NAPŘ.ZVÝŠENÍ ZISKU LZE DOCÍLIT

  • SNÍŽENÍM NÁKLADŮ NA UDRŽOVÁNÍ ZÁSOB

  • ZLEPŠENÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS GENERUJE VYŠŠÍ OBRAT


N kladov zen logistick ch innost
NÁKLADOVÉ ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ kapitálových prostředků do logistického procesu

 • STANDARDNÍ NÁKLADY – jsou takové náklady, které vznikají za přesných technicko-organizačních podmínek stanovených v plánech.

 • ROZPOČTY-používá se u jednorázových specifických úkolů, kde je obtížné definovat ukazatel měření jednotky práce.


 • NORMY PRODUKTIVITY kapitálových prostředků do logistického procesu- prostřednictvím ukazatelů produktivity např.počet exped.objednávek/počet došlých objednávek apod.

 • ŘÍZENÍ PODLE ČINNOSTÍ- sledování nákladů podle činností(activity-based costing, metoda ABC).Sledují se náklady podle požadavků výrobků nebo zákazníků


Klakulace dle aktivity
KLAKULACE DLE AKTIVITY kapitálových prostředků do logistického procesu

Systém ABC ( activity based costing) :

 • Přiřazuje náklady dle relativní spotřeby zdrojů na činnosti

 • Založen na:

  • Výstup spotřebovává aktivity

  • Aktivity spotřebovávají zdroje

  • Zdroje spotřebovávají náklady

 • Dva typy činností

  • Přímé – spotřebovávané v provozu

  • Nepřímé – podporují provoz, nejsou přímo spotřebovávaný procesem


 • Activity based Costing – systém kapitálových prostředků do logistického procesu

 • Obecná definice

 • Dávající informace o nákladech na jednotlivé:

  • Produkty

  • Služby

  • Zákazníky

  • Regiony

  • Distribuční kanály


 • ABC metoda kapitálových prostředků do logistického procesu:

 • Měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů

 • Nákladové objekty – spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje

 • Náklady zdrojů jsou přiřazeny aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů

 • Náklady aktivit jsou znovu přiřazeny nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití těchto aktivit nákladovými objekty.


 • Nákladové objekty kapitálových prostředků do logistického procesu:

  • Cíl kalkulace

  • Výstup ABC modelu

  • Příklad – zákazník, produkt, dodavatel, distribuční cesta


 • Aktivity (activities), česky činnosti kapitálových prostředků do logistického procesu,

 • část procesů firmy (proces je sled aktivit).

 • Například:

  • činnost nakupovat, získat zákazníka

  • nastavit stroj,

  • naplánovat provedení výroby,

  • vést účetnictví,

  • zabalit produkt,

  • udržovat databázi

  • prostě cokoliv, co Vaše organizace konkrétně dělá

  • co je potřeba udělat pro nákladový objekt – nákladový objekt spotřebovává aktivity (!).


 • Zdroje (resources kapitálových prostředků do logistického procesu) jsou vstupem do ABC modelu (nákladové objekty jsou výstupem).

 • Zdroje:

 • které vykonávají práci, vykonávají aktivity, při kterých se samy spotřebovávají.

 • Například:

  • zaměstnanci,

  • stroje, zařízení, počítače, budovy, energie, materiál.

  • Opotřebováním nebo spotřebováním zdroje vzniká náklad


 • Příčiny vzniku nákladů kapitálových prostředků do logistického procesu (cost drivers) jsou díky dvěma fázím ABC kalkulace dvojí:

 • Příčiny spotřeby činností

  • Spojením činností s nákladovými objekty

   • Udávají, kolik se spotřebuje aktivity na nákladový objekt.Kromě běžné objemové příčiny přímých nákladů například – hodiny, strojhodiny, koruny práce

   • Existují příčiny nesouvisející s objemem přímými náklady

    • Například:

    • počet nastavení strojů,

    • počet materiálových položek,

    • počet technologických změn, počet nových produktů, zákazníků, počet objednávek,


 • Příčiny spotřeby zdrojů kapitálových prostředků do logistického procesu:

  • Jsou spojením zdrojů s aktivitami,

  • Udávají, kolik se spotřebuje zdrojů na aktivitu

  • jsou příčinou, jejímž důsledkem je náklad na určitou aktivitu.

  • Příkladem může být:

   • počet lidí,

   • metrů čtverečních,

   • počet kusů,

   • obecně tedy cokoliv, co souvisí se spotřebou či opotřebením zdroje, nikoliv jenom s objemem přímých nákladů


Logika ABC: kapitálových prostředků do logistického procesu

 • obsluha našeho zákazníka (příčina) nás stojí peníze (důsledek),které vyjadřujeme slovem náklady

 • tyto náklady jsou důsledkem provádění určitých činností, pro zákazníka MBAK ne všech a ne všech stejně (příčina);

 • kolik se spotřebuje pro zákazníka kterých činností udávají příčiny spotřeby činností


 • - kapitálových prostředků do logistického procesučinnosti jsou příčinou spotřeby určitých konkrétních zdrojů;

  • kolik se spotřebuje na každou činnost kterých zdrojů udávají příčiny spotřeby zdrojů


ad