SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Download
1 / 9

Mērķi un uzdevumi - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle MEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRS Sīkāka informācija www.mkpc.llkc.lv. Mērķi un uzdevumi. Veicināt meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un daudzfunkcionālu izmantošanu, veicot sekojošus galvenos uzdevumus:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mērķi un uzdevumi' - nova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”filiāleMEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRSSīkāka informācijawww.mkpc.llkc.lv


M r i un uzdevumi
Mērķi un uzdevumi centrs”

 • Veicināt meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un daudzfunkcionālu izmantošanu, veicot sekojošus galvenos uzdevumus:

  • meža īpašnieku, sabiedrības informēšanu par meža apsaimniekošanu, ar to saistītajām aktualitātēm;

  • meža īpašnieku un citu interesentu konsultēšanu un apmācību par meža apsaimniekošanu un ar to saistītiem jautājumiem;

  • mednieku, medību vadītāju un to kandidātu informēšanu un apmācību par medību saimniecības jautājumiem;

  • skolnieku, ģimeņu un citu interešu grupu izglītošanu - neformālo izglītību par mežu;

  • ar meža apsaimniekošanu un saistīto pakalpojumu sniegšanu meža īpašniekiem;

  • veicināt un atbalstīt Eiropas Savienības un valsts atbalsta finansējuma piesaisti privāto mežu apsaimniekošanā;

  • ieviest Zemkopības ministrijas un citu valsts pārvaldes iestāžu pasūtījumu vai projektu ieviešanu.


Inform cija me a pa niekiem un sabiedr bai
INFORMĀCIJA meža īpašniekiem un sabiedrībai centrs”

 • Bezmaksas informatīvais izdevums “Čiekurs”

  • pieejams visās MKPC nodaļās, VMD mežniecībās, LLKC LKB

  • elektroniski: www.mkpc.llkc.lv

 • Bukleti

 • Informatīvās lapas

 • Masu mediji

 • www.mkpc.llkc.lv


Konsult cijas me a pa niekiem
KONSULTĀCIJAS meža īpašniekiem centrs”

 • Pieejamie ES un valsts atbalsta pasākumi meža apsaimniekošanā

 • Meža apsaimniekošana

  (mežsaimniecisko darbību plānošana

  un izpilde)


Apm c bas me a pa niekiem un sabiedr bai
APMĀCĪBAS meža īpašniekiem centrs”un sabiedrībai

 • Semināri un apmācību kursi meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanu

 • Mednieku, mednieku kandidātu apmācību organizēšana

 • Vispārizglītojošas meža tēmas skolniekiem

  • (pasākumi dabā un apmācību centrā “Pakalnieši” un “Mežtekas”)


Es fondu piesaistes veicin ana priv to me u apsaimnieko an
ES fondu piesaistes veicināšana privāto mežu apsaimniekošanā

 • Projektu pieteikuma izstrāde

 • Citas dokumentācijas izstrāde – meža apsaimniekošanas plāni

 • Plānoto darbu realizācija dabā

 • Atskaišu sagatavošana

 • Konsultācijas ES projektu jautājumos


Me a apsaimnieko anas pakalpojumi
Meža apsaimniekošanas pakalpojumi apsaimniekošanā

 • Cirsmas stigošana, uzmērīšana, skices zīmēšana

 • Lauksaimniecības zemju uzmērīšana, skices zīmēšana

 • Augošu koku uzmērīšana, cirsmas novērtēšana

 • Parauglaukumu ierīkošana galvenajā cirtē pēc caurmēra

 • Patvaļīgas cirtes celmu uzmērīšana, cirsmas novērtēšana

 • Meža inventarizācija, apsaimniekošanas plāna izgatavošana

 • Meža īpašuma apsekošana

 • Meža īpašuma aptuvenas tirgus cenas noteikšana

 • Cirsmu izsoles organizēšana

 • Maksas konsultācijas mežsaimnieciskajos jautājumos

 • Eksperta atzinuma sagatavošana biodaudzveidības jautājumos

 • Mežsaimniecisko darbu pakalpojumi - darbu vadība un uzraudzība

  • Meža atjaunošana

  • Jaunaudžu kopšana

  • Jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu postījumiem

  • Citi mežsaimnieciskie darbiPaldies par uzman bu me a konsult ciju pakalpojumu centrs www mkpc llkc lv

PALDIES PAR UZMANĪBU! apsaimniekošanāMEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRSwww.mkpc.llkc.lv


ad