SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Download
1 / 9

Mērķi un uzdevumi - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle MEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRS Sīkāka informācija www.mkpc.llkc.lv. Mērķi un uzdevumi. Veicināt meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un daudzfunkcionālu izmantošanu, veicot sekojošus galvenos uzdevumus:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mērķi un uzdevumi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M r i un uzdevumi

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”filiāleMEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRSSīkāka informācijawww.mkpc.llkc.lv


M r i un uzdevumi

Mērķi un uzdevumi

 • Veicināt meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un daudzfunkcionālu izmantošanu, veicot sekojošus galvenos uzdevumus:

  • meža īpašnieku, sabiedrības informēšanu par meža apsaimniekošanu, ar to saistītajām aktualitātēm;

  • meža īpašnieku un citu interesentu konsultēšanu un apmācību par meža apsaimniekošanu un ar to saistītiem jautājumiem;

  • mednieku, medību vadītāju un to kandidātu informēšanu un apmācību par medību saimniecības jautājumiem;

  • skolnieku, ģimeņu un citu interešu grupu izglītošanu - neformālo izglītību par mežu;

  • ar meža apsaimniekošanu un saistīto pakalpojumu sniegšanu meža īpašniekiem;

  • veicināt un atbalstīt Eiropas Savienības un valsts atbalsta finansējuma piesaisti privāto mežu apsaimniekošanā;

  • ieviest Zemkopības ministrijas un citu valsts pārvaldes iestāžu pasūtījumu vai projektu ieviešanu.


Inform cija me a pa niekiem un sabiedr bai

INFORMĀCIJA meža īpašniekiem un sabiedrībai

 • Bezmaksas informatīvais izdevums “Čiekurs”

  • pieejams visās MKPC nodaļās, VMD mežniecībās, LLKC LKB

  • elektroniski: www.mkpc.llkc.lv

 • Bukleti

 • Informatīvās lapas

 • Masu mediji

 • www.mkpc.llkc.lv


Konsult cijas me a pa niekiem

KONSULTĀCIJAS meža īpašniekiem

 • Pieejamie ES un valsts atbalsta pasākumi meža apsaimniekošanā

 • Meža apsaimniekošana

  (mežsaimniecisko darbību plānošana

  un izpilde)


Apm c bas me a pa niekiem un sabiedr bai

APMĀCĪBAS meža īpašniekiem un sabiedrībai

 • Semināri un apmācību kursi meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanu

 • Mednieku, mednieku kandidātu apmācību organizēšana

 • Vispārizglītojošas meža tēmas skolniekiem

  • (pasākumi dabā un apmācību centrā “Pakalnieši” un “Mežtekas”)


Es fondu piesaistes veicin ana priv to me u apsaimnieko an

ES fondu piesaistes veicināšana privāto mežu apsaimniekošanā

 • Projektu pieteikuma izstrāde

 • Citas dokumentācijas izstrāde – meža apsaimniekošanas plāni

 • Plānoto darbu realizācija dabā

 • Atskaišu sagatavošana

 • Konsultācijas ES projektu jautājumos


Me a apsaimnieko anas pakalpojumi

Meža apsaimniekošanas pakalpojumi

 • Cirsmas stigošana, uzmērīšana, skices zīmēšana

 • Lauksaimniecības zemju uzmērīšana, skices zīmēšana

 • Augošu koku uzmērīšana, cirsmas novērtēšana

 • Parauglaukumu ierīkošana galvenajā cirtē pēc caurmēra

 • Patvaļīgas cirtes celmu uzmērīšana, cirsmas novērtēšana

 • Meža inventarizācija, apsaimniekošanas plāna izgatavošana

 • Meža īpašuma apsekošana

 • Meža īpašuma aptuvenas tirgus cenas noteikšana

 • Cirsmu izsoles organizēšana

 • Maksas konsultācijas mežsaimnieciskajos jautājumos

 • Eksperta atzinuma sagatavošana biodaudzveidības jautājumos

 • Mežsaimniecisko darbu pakalpojumi - darbu vadība un uzraudzība

  • Meža atjaunošana

  • Jaunaudžu kopšana

  • Jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu postījumiem

  • Citi mežsaimnieciskie darbi


Mkpc 11 re ionos 21 rajonu birojs

MKPC 11 reģionos – 21 rajonu birojs


Paldies par uzman bu me a konsult ciju pakalpojumu centrs www mkpc llkc lv

PALDIES PAR UZMANĪBU!MEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRSwww.mkpc.llkc.lv


ad
 • Login