Wy wietlacze led
Download
1 / 26

Wyświetlacze LED - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wyświetlacze LED. Wyświetlacze LED 2 /26. Sterowanie diodami LED:. Wyświetlacze segmentowe LED - zespoły diód LED o wspólnej jednej elektrodzie: WA albo WK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Wyświetlacze LED

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wyświetlacze LED


Wyświetlacze LED 2/26

Sterowanie diodami LED:


Wyświetlacze segmentowe LED - zespoły diód LED o wspólnej jednej elektrodzie: WA albo WK.

Wyświetlacze LED 3/26

Zalety wyświetlaczy LED:Wady wyświetlaczy LED:

- długa żywotność;- duży pobór mocy;

- duży zakres temperatur pracy;- kontrast zależny od oświetlenia zewn.

- duża częstotliwość pracy;

- brak refleksów świetlnych;


Wyświetlacze LED 4/26

Sterowanie można realizować statycznie - w sposób analogiczny do sterowania pojedynczymi diodami LED (wygodniejsze są układy WA).

Do uzyskania potrzebnych znaków na wyświetlaczu segmentowym stosuje się:

- bezpośrednie sterowanie segmentami - cyfry, niektóre litery, symbole;

- standardowe dekodery sprzętowe - tylko cyfry, czasem litery/symbole.


Przykład statycznego sterowania wyświetlaczami przy użyciu 7447:

Wyświetlacze LED 5/26

seria TTL: ’46, ‘246, ‘247, ’48, ‘248, ‘249;

seria CMOS: 4055, 4547, 4558.


z zatrzaskiem na cyfrę BCD: 4056, 4511, 4543, 4544, 4513

Wyświetlacze LED 6/26


Wyświetlacze LED 7/26

 • Dynamiczne sterowanie wyświetlaczami LED

 • Cechy:

 • równolegle połączone linie segmentów wszystkich pozycji wyświetlacza;

 • wspólne elektrody poszczególnych pozycji sterowane niezależnie;

 • mniejsza liczba elementów sterujących - oszczędności;

 • prostsza sieć połączeń - oszczędności;

 • wymaga buforowania wyświetlanej informacji;

 • trudniejsze sterowanie - rozbudowany program albo specjalny sterownik sprzętowy;

 • stosowane także w przypadku grup pojedynczych LED.


WG

WG

WG

WG

WG

WG

stan linii

segmentowych

W1

W2

W3

W4

W1

W2

W1

W2

W3

W4

TO

TP

Wyświetlacze LED 8/26

zasada pracy:

W1, W2, W3, W4 – sterowania wspólnych elektrod kolejnych pozycji wyświetlacza

WG – okresy wygaszania międzysegmentowego

TP – okres powtarzania

TO – okres obsługi


Wyświetlacze LED 9/26

Aby uzyskać podobną jak przy sterowaniu statycznym obserwowaną jasność świecenia segmentów LED należy stosować impulsowo prąd segmentu k-krotnie większy (tzw. forsowanie prądu).

Częstotliwość powtarzania dla pojedynczego wyświetlacza powinna być większa od 40Hz (TP < 2,5ms), wynika to ze zdolności postrzegania oka ludzkiego. Przy N wyświetlaczach w zestawie, otrzymujemy częstotliwość obsługi:

fO > N∙fP


Wyświetlacze LED 10/26

 • Przykład algorytmu obsługi zestawu 8 wyświetlaczy w przerwaniach zegar.

 • założenia:

  • częstotliwość przerwań zegarowych fC 840Hz = 320Hz;

  • pozycje wyświetlacza są wybierane kodem poprzez port portselcyfr;

  • informację wyświetlaną wpisuje się do portu portwysw;

  • struktury danych:

bufor wyświetlacza bufwy przechowuje informacje (W0..W7) wyświetlane na poszczególnych pozycjach wyświetlacza jako: kody segmentowe, kody specjalne, cyfry BCD (pojedyncze lub pary).


START

operacje startowe procedury obsługi przerwania zegarowego

wyłączenie wszystkich pozycji wyświetlacza

A:=11111111b

AOUT[portselcyfr]

inne działania procedury obsługi przerwania zegarowego

wysłanie do portwysw informacji o stanie kolejnej pozycji wyświetlacza, przygotowanie nowej wartości selektora sw

lw:=(lw+1) mod 8

AM[bufwy+lw]

RL sw

AOUT[portwysw]

inne działania procedury obsługi przerwania zegarowego

aktualizacja portselcyfr- włączenie kolejnej pozycji wyświetlacza

swOUT[portselcyfr]

operacje końcowe procedury obsługi przerwania zegarowego

RETURN

Wyświetlacze LED 11/26


Wyświetlacze LED 12/26

Przykładowa realizacja sprzętowa:

- wyświetlacz typu WA


Wyświetlacze LED 13/26

Przykładowa realizacja sprzętowa:

- wyświetlacz typu WK


Wyświetlacze LED 14/26


Wyświetlacze LED 15/26

Wyświetlacze mozaikowe LED.

Umożliwiają one przedstawianie różnych znaków i symboli w matrycy

5x7, 5x8 itp. pikseli.

Sterowanie nimi może być zrealizowane jako:

- sterowanie dynamiczne kolejnymi kolumnami pikseli (dostępne są scalone generatory znaków np.7304xx);

- sterowanie statyczne lub dynamiczne całymi matrycami zintegrowanymi

z lokalnymi sterownikami.


Sterownik klawiatury i wyświetlaczy

Wyświetlacze LED - 8279 16/26


 • Cechy układu 8279:

 • możliwość obsługi matrycy do 64 klawiszy lub innych styków;

 • możliwość współpracy z klawiaturą autonomiczną;

 • bufor FIFO na 8 znaków z klawiatury autonomicznej;

 • dynamiczna obsługa do 16 (segmentowo) lub 32 (cyfry BCD) wyświetlaczy 7-segmentowych;

 • zawiera pamięć znaków dla wyświetlaczy;

 • 4 tryby pracy wyświetlacza;

 • 4 tryby pracy klawiatury;

 • możliwość zgłaszania przerwań od klawiatury;

 • widoczny dla procesora jako 2 kolejne porty (rozróżnienie pinem A0);

 • dostępny rejestr stanu;

Wyświetlacze LED - 8279 17/26


Przykładowa aplikacja

Wyświetlacze LED - 8279 18/26


Wyświetlacze LED - DB-DSP 19/26

 • pakiet DBDSP klawiatury i wyświetlacza LED, zawierający:

  • matrycę 24 klawiszy;

  • sześciopozycyjny 7-segmentowy wyświetlacz LED z uniwibratorem zabezpieczającym przed przepaleniem wyświetlaczy;

  • układ 8255 jako zestaw portów pośredniczących między magistralą systemu a klawiaturą i wyświetlaczem;

  • lokalny dekoder adresów GAL16V8, rozpoznający adresy: 8000h - odczyt/zapis portu PA 8255 8001h - odczyt/zapis portu PB 8255 8002h - odczyt/zapis portu PC 8255 8003h - odczyt rejestru stanu/zapis rejestru sterującego 8255 80FFh - wymuszenie resetu sprzętowego 8255


Wyświetlacze LED - DB-DSP 20/26


#include <sfr51.h>

// program wyswietlajacy ‘1’ na wszystkich pozycjach

unsigned char xdata segmenty _at_ 0x8001;

unsigned char xdata klawisze _at_ 0x8002;

unsigned char xdata sterowanie _at_ 0x8003;

unsigned char xdata resetDBDSP _at_ 0x80FF;

unsigned char idata i,s;

int idata k;

void main (void)

{

resetDBDSP=0;//programowy reset 8255 na DBDSP

sterowanie=0x91;//zainicjowanie 8255 do pracy

segmenty=0;//wstepne wygaszenie segmentow

klawisze=0x7f;

Wyświetlacze LED - DB-DSP 21/26


while (1)

{

for (k=1; k<100; k++);

// wylaczenie wszystkich pozycji wyswietlacza

klawisze=0xff;

// stale wysterowanie segmentow b i c

segmenty=6;

// wlaczenie kolejnej pozycji

klawisze=i*16;

// wyslanie strobu startu dla uniwibratora

klawisze=i*16+0x80;

// zmiana numeru pozycji

i=(i+1) % 6;

}

}

Wyświetlacze LED - DB-DSP 22/26


#include <sfr51.h>

// program wyswietlajacy znaki z bufora

unsigned char xdata segmenty _at_ 0x8001;

unsigned char xdata klawisze _at_ 0x8002;

unsigned char xdata sterowanie _at_ 0x8003;

unsigned char xdata resetDBDSP _at_ 0x80FF;

unsigned char idata i,s;

int idata k;

unsigned char idata display[6];

Wyświetlacze LED - DB-DSP 23/26


void main (void)

{

resetDBDSP=0;//programowy reset 8255 na DBDSP

sterowanie=0x91;//zainicjowanie 8255 do pracy

segmenty=0;//wstepne wygaszenie segmentow

klawisze=0x7f;

//zainicjowanie bufora kodami segmentowymi znakow

display[0]=0x54;//’n’

display[1]=0x77;//’A’

display[2]=0x73;//’P’

display[3]=0x06;//’I’

display[4]=0x6d;//’S’

display[5]=0;//’ ‘

Wyświetlacze LED - DB-DSP 24/26


while (1)

{

for (k=1; k<100; k++);

// wylaczenie wszystkich pozycji wyswietlacza

klawisze=0xff;

// stale wysterowanie segmentow b i c

segmenty=display[i];

// wlaczenie kolejnej pozycji

klawisze=i*16;

// wyslanie strobu startu dla uniwibratora

klawisze=i*16+0x80;

// zmiana numeru pozycji

i=(i+1) % 6;

}

}

Wyświetlacze LED - DB-DSP 25/26


Wyświetlacze LED 26/26


ad
 • Login