spo eczna strategia rewitalizacji
Download
Skip this Video
Download Presentation
Społeczna Strategia Rewitalizacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Społeczna Strategia Rewitalizacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Społeczna Strategia Rewitalizacji. Rewitalizacja –  kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Społeczna Strategia Rewitalizacji' - norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spo eczna strategia rewitalizacji

Społeczna Strategia Rewitalizacji

Rewitalizacja– kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym

obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych

i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny)

lokalny program rewitalizacji urz du miasta odzi
Lokalny Program Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi

„Mówiąc o Społecznej Strategii Rewitalizacji, należy mieć na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej, szkolnictwa, edukacji, kultury, sportu i rozwiązywania problemów społecznych, prowadzone na terenie obszaru Miasta Łodzi, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.”

slide3

ŁÓDŹ

 • Lokalnym Programem Rewitalizacji objęto obszar zaznaczony na czerwono.
 • Obszar Pilotażowy – rejon ulic: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego i Piłsudskiego –zaznaczono na pomarańczowo.
 • Obszar Księży Młyn zaznaczono na kolor żółty.
 • Domy Familijne oznaczono kolorem brązowym.
 • Kolorem zielonym oznaczono Nowe Centrum Łodzi
z raportu bada spo ecznej strategii rewitalizacji dzieci i m odzie
Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji/dzieci i młodzież/

„Na podstawie przeprowadzonych badań, przyjąć można, że w zakresie edukacji sytuacja dzieci jest dobra. Zastrzeżenia budzić mogą elementy związane z dostępnością działań integrujących w formie np. wycieczek czy zajęć podnoszących poziom wiedzy, umiejętności a więc zajęć pozaszkolnych. Warto również zwrócić uwagę na organizację czasu wolnego w trakcie przerw w nauce.”

z raportu bada spo ecznej strategii rewitalizacji doro li
Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji/dorośli/

„Najczęściej wskazywanym przez nich zagrożeniem w okolicy jest wandalizm, ale zwracają oni również uwagę na przestępczość młodocianych. Przyjąć można, że stan bezpieczeństwa nie jest mocną stroną obszarów objętych badaniem. Sami respondenci podkreślali, że jego poprawa byłaby elementem, który wpłynąłby pozytywnie na jakość życia w okolicy.”

z raportu bada spo ecznej strategii rewitalizacji emeryci
Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji/emeryci/

„Z drugiej strony istnieje dość duża grupa emerytów, która finansowo zdaje się radzić sobie dość dobrze, jednak z uwagi na wiek, niskie wykształcenie, często zły stan zdrowia, niższe umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, często pozostaje odizolowana od innych członków zbiorowości. W jeszcze gorszej sytuacji są osoby mieszkające w gospodarstwach utrzymywanych głównie lub wyłącznie z rent. Udzielone przez ankietowanych odpowiedzi upoważniają do stwierdzenia, że cechuje ich bardzo niski poziom aktywności społecznej. Zdecydowana większość z nich nie działa w żadnej organizacji. Kiedy angażują się społecznie to głównie w działania typu pomoc sąsiedzka.”

slide7

KOALICJA NA RZECZ BAŁUT JEST POROZUMIENIEM LUDZI, ORGANIZACJI I NSTYTUCJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH DLA PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BAŁUTY. CELEM DZIAŁANIA KOALICJI JEST: INTEGRACJA, WSPIERANIE I AKTYWIZACJA

slide8

Cele koalicji są realizowane przez podejmowanie wspólnych działań jako Koalicja oraz samodzielnie poprzez członków Koalicji, a także w partnerstwach wewnątrzkoalicyjnych.

1.Wspieranie działań społecznych poprzez animacje lokalną.

2. Organizacja imprez dla ludności lokalnej.

slide9

3. Organizowanie:

- klubów

- warsztatów

- grup wsparcia

- kółek zainteresowań

- szkoleń

- punktów konsultacyjnych (punktów informacji obywatelskiej)

slide10

4. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez:

 • - zapraszanie i angażowanie do wspólnych działań
 • - rozpoznanie potrzeb i pomoc w rozwiązaniu ich
 • - odkrywanie talentów i stworzenie możliwości ich rozwijania
 • integracja różnych grup społecznych
 • 5. Pozyskiwanie sponsorów swoich działań.
slide11

Koalicja nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznymi działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Nie jest to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą działać na rzecz Bałut, prócz organizacji politycznych i religijnych.

Strona koalicji: www.baluty.cba.pl

miejska biblioteka publiczna d ba uty im stanis awa czernika ul rojna 39 www mbpb lodz pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŁÓDŹ-BAŁUTYIM. STANISŁAWA CZERNIKAul. ROJNA 39www.mbpb.lodz.pl

SKUPIA 20 BIBLIOTEK NA TERENIE DZIELNICY

slide13

DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOCIERAMY NIE TYLKO POPRZEZ WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI W ŁODZI POZWALA BY NASZĄ OFERTĄ OBJĄĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK BAŁUT.

slide14

Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8, 91-312 Łódź,

tel. (042) 654-33-24

e-mail: [email protected]

Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118c 91- 471 Łódź,

tel. (42) 255 27 57 ;

e-mail: [email protected]

Oddział w Szpitalu, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

tel. (042) 617-72-11

Filia nr 3, ul. Limanowskiego 42, 91-052 Łódź,

tel. (42) 654 23 85;

e-mail: [email protected]

Filia nr 4, ul. Czarnieckiego 4, 91-844 Łódź,

tel. (42) 656 90 39

e-mail: [email protected]

Filia nr 5, ul. Bojow. Getta Warszawskiego 7

91-431 Łódź

tel. (42) 616 07 67

e-mail: [email protected]

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty

ul. Rojna 39, 91-134 Łódź,

tel. (42) 652-03-69;

e-mail: [email protected]

Dział Udostępniania MBP

tel. (42) 652-03-90;

e-mail: [email protected]

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

slide15

Filia nr 6, ul. Marynarska 9, 91-803 Łódź,

tel. (42) 616 03 27

Filia nr 7, ul. Aleksandrowska 12, 91-120 Łódź,

tel.(42) 652 21 78

e-mail: [email protected]

Filia nr 8, ul. Centralna 40, 91-503 Łódź,

tel. (42) 659 71 20

Filia nr 9, ul. Chryzantem 2, 91-718 Łódź,

tel. (42) 656 25 53

e-mail: [email protected]

Filia nr 10, ul. 11 Listopada 79, 91-372,

tel.(42) 659 10 81

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Filia nr 11, ul. A. Radka 8, 91-140 Łódź,

tel. (42) 652 19 66

e-mail: [email protected]

Filia nr 12, ul. Zachodnia 12, 91-058 Łódź,

tel. (42) 654-06-84

e-mail: [email protected]

slide16

Filia nr 14, ul. Powstańców Wielkopolskich 3,

91-040 Łódź, tel. (42) 651 23 08;

Filia nr 17, ul. Mackiewicza 35, 91-349 Łódź,

tel. (42) 651 18 99

e-mail: [email protected]

Filia nr 18, ul. Wodnika 7, 91- 498 Łódź,

tel. (042)659-48-63

e-mail: [email protected]

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Filia nr 21, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,

tel. (42) 651 23 56

e-mail: [email protected]

Filia nr 22, ul. Limanowskiego 194/196,

91-027 Łódź, tel. (42) 651 10 49

e-mail: [email protected]

Filia nr 25, ul. Boya-Żeleńskiego 15,

91-747 Łódź, tel. (42) 656 13 00

e-mail: [email protected]

Filia nr 28, ul. Motylowa 13, 91-362 Łódź,

tel. (42) 659 29 93;

e-mail: [email protected]

wsp praca
WSPÓŁPRACA
 • BIBLIOTEKI WSPÓŁPRACUJĄ ZE:
 • - SZKOŁAMI
 • - PRZEDSZKOLAMI
 • - FUNDACJAMI
 • - STOWARZYSZENIAMI
 • - TEATRAMI
 • - MUZEAMI
 • - KOŚCIOŁAMI RÓŻNYCH WYZNAŃ
 • - INNYMI INSTYTUCJAMI PROWADZĄCYMI DZIALALNOŚĆ EDUKACYJNĄ PRZEDE WSZYSTKIM ZRZESZONYMI W KOALICJI NA RZECZ BAŁUT
formy pracy
FORMY PRACY
 • PRELEKCJE- koszt jednej od 80 do 160 PLN + materiały
 • SPOTKANIA Z PISARZAMI – koszt jednego od 300 do 500 PLN
 • KONKURSY – nagrody książkowe ca 500 PLN
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE – materiały i drobne nagrody, koszt jednej imprezy ca 150 PLN
 • GRY I ZABAWY DLA DZIECI – materiały, słodycze, soki – koszt jednej imprezy ca 200 PLN
slide22
WYSTAWY– elementy dekoracyjne, koszt jednej wystawy od 50 do 200 PLN
 • KURSY KOMPUTEROWE - koszt materiałów biurowych od 100 do 200 PLN
 • IMPREZY PLENEROWE : – koszt jednej imprezy na nagrody książkowe i gadżety dla uczestników 1000 PLN
 • GŁOŚNE CZYTANIE I FESTYNY
slide23
WSZYSTKIE ORGANIZOWANE IMPREZY W BIBLIOTEKACH SĄ NIEODPŁATNE.ROCZNIE FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY ORGANIZUJĄ ca 3500 IMPREZ DLA 50 000 UCZESTNIKÓW.
slide24

Bałucki Ośrodek Kultury

ul. B. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź

posiada trzy placówki.

Obecnie zatrudnionych jest 51 osób

tel. (42) 653-36-45, 651-52-09, 651-52-10;

fax (42) 653-36-45 wew. 55

e - mail: [email protected], [email protected]

slide25

OFERTA

Zajęcia edukacyjne, szkolenia, doradztwo, kursy:- szkolenie w zakresie pozyskiwania środków pozarządowych z funduszy UE (RPO, FIO)- szkolenie w zakresie projektów miękkich z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i upowszechniania kultury- kurs ABC obsługi komputera (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)- kurs ABC obsługi Internetu (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)

slide26

OFERTA

Występy zespołów, recitale, oprawy artystyczne z udziałem zespołów amatorskich, zawodowych, dziecięcych, młodzieżowych, folklorystycznych.

Zabawy dla dzieci mieszkańców osiedla:- plenerowe: gry i zabawy podwórkowe, zabawy plastyczne (plenery)- świetlicowe: warsztaty latawcowe, gry i zabawy animacyjne, turnieje gier planszowych itp.

- szkolenia: Jak zrobić film aparatem, kamerą, telefonem komórkowym? (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)

slide27

OFERTA

Obsługa elektroakustyczna konferencji, festynów, narad.

Oprawa artystyczna zdarzeń społecznych:- święto osiedla- święto ulicy- święto podwórka- happeningi uliczne

Przedstawienia teatralne, wieczory poezji

Wynajem pomieszczeń:

sale konferencyjne (widowiskowe) na około 140 osób z nagłośnieniem:

- ul. Żubardzka 3

- ul. Łanowa 14

slide28

ORGANIZUJEMY

-Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych"Dziatwa”

-"Wakacje pod żaglami "- Konkurs Plastyczny

-"Moje Świata Widzenie"konkurs poetycki im. Zbigniewa Dominiaka

-Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych"Konfrontacje"

-"Oblicza Łodzi"-Konkurs Fotograficzny

-"Preludium"- Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Muzyki Elektronicznej

- Przegląd Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla

slide29

ORGANIZUJEMY

-Spotkania Artystyczne„ASPEKTY”

-„Na Skrzydłach Poezji"konkurs poetycki

-Konkurs Plastyczno-Fotograficzny im. Bogusława Miszteli"Poezja Bałuckich Podwórek"

-”AFRYKA KRAINA MOICH MARZEŃ”konkurs plastyczny-Konkurs„Mikrofon dla seniora”

-Ogólnopolski Festiwal Filmów Komórkowych„OFFK-a”

-Konkurs Fotograficzny"Lato, lato zostań dłużej "

slide30

www.cwt.org.pl

 • Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
 • od stycznia 2006 jest organizacją pozarządową non-profit
 • posiadającą status organizacji pożytku publicznego
slide31

www.cwt.org.pl

 • Prowadzona jest działalność specjalistyczna z zakresu:
 • Psychoterapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży
 • Superwizji i konsultacji dla pedagogów, nauczycieli,
 • pracowników socjalnych, socjoterapeutów.
 • Poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
 • Terapii psychoruchowej
 • Terapia pedagogicznej
 • Organizowania i prowadzenia placówek dziennego pobytu
 • dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wspierając społeczność lokalną
slide32

Swoją działalnością wspieramy dzieci, młodzież, jak również całe rodziny, które żyją w niedostatku i w ubóstwie oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Od grudnia 2006 roku prowadzimy Świetlicę Podwórkową. Jest to pierwsza o tym profilu innowacyjna placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Polsce dla około 50 dzieci.

Z każdym miesiącem przybywa nowych uczestników, gdyż ciekawość i nuda na łódzkich podwórkach kusi ichdo korzystania z naszej oferty aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Oferujemy dzieciom

czas, pomoc i troskę.

www.cwt.org.pl

slide33

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź Bałuty

ul. St.Tybury 1691-016 ŁódźTel:(42)6407015Tel/fax:(42)6407007Email: [email protected]

Zatrudnia:

240 pracowników, w tym 82 pracowników terenowych

i 14 pracowników w Centrum Pomocy

slide34

STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ-BAŁUTY

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty znajdują się:

1. Domy Dziennego Pobytu – przeznaczone dla osób starszych

ul. Wrocławska 10

ul. Organizacji WiN 37

ul. Rojna 52

2. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży – przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ul. Rojna 18 a z filią przy ul. Piotrkowskiej 1213.W lokalu przy ul. Tatarakowej 11. funkcjonują:

- Klub Haftu i Koronki „Pod Lilią”

- Klub AA

- Klub Seniora

- Grupa Wsparcia Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne

slide35

STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ-BAŁUTY

4. Centrum Pomocy Niematerialnej dla Bezrobotnych zajmuje się: - prowadzeniem świetlicy środowiskowej - udzielaniem bezpłatnych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawniczych - pozyskiwaniem ofert pracy dla osób bezrobotnych (Klub Pracy)

5. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie w godzinach 14.00 – 18.00. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 7-18 lat. W trakcie pobytu na świetlicy uczestnicy mają zapewnioną opiekę psychologów i pedagogów. Stworzone są warunki do odrabiania lekcji i rozwoju własnych zainteresowań. Uczestnicy otrzymują codziennie podwieczorek.

slide36

STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ-BAŁUTY

6. OŚRODEK ADAPTACYJNY

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci "TROSKA" wspiera działalność na rzecz placówki organizując wspólnie z Ośrodkiem imprezy okolicznościowe. W ramach wspierania rodzin działa oddział tygodniowy (8-9 łóżkowy oddział nocny). Od kwietnia 2001 r. działa bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z całej Łodzi. Ośrodek posiada samochód do przewozu dzieci (dom-ośrodek, ośrodek-dom).

slide37

PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY

 • 1) Współorganizowanie imprez plenerowych przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych na terenie Bałut Plenery Plastyczne (październik 2010), Kolorowe Podwórka (październik-listopad 2010) Dziecięcy Świat Bajek (grudzień 2010)
 • 2) Współpraca przy realizacji Inicjatyw Obywatelskich
 • Grupy Wsparcia dla Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne
 • Klub Anonimowego Alkoholika
 • Klub „Senior” dla emerytów i rencistów Klub Haftu i Koronki
slide38

PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY

 • 3) Pomoc przy propagowaniu w/w imprez wśród mieszkańców osiedli
 • 4) Pośrednictwo w kontakcie z Urzędem Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty
 • 5) Popieranie Inicjatyw Obywatelskich
 • 6) Wsparcie finansowe (zakup nagród w konkursach dla dzieci oraz artykułów piśmiennych niezbędnych do przeprowadzenia konkursów)
 • 7) Pomoc przy uzyskiwaniu pozwolenia na przeprowadzanie imprez plenerowych na terenie osiedli
 • 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może przeprowadzić badania lub wywiad środowiskowy jako formę analizy potrzeb środowiska
www domkultury com pl
www.domkultury.com.pl

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi,jest nieferyjną placówką wychowania pozaszkolnego, działającą na prawach młodzieżowego domu kultury.

 • EMDEK NA ZAWISZY ul. Zawiszy 39 tel. (0-42) 655 06 00
 • Filia Nr 1 Ogród Jordanowski – Teofilów ul. Traktorowa 37a tel. (0-42) 652 11 52
 • Filia Nr 2  Ośrodek Edukacji Ekologicznej  "W Lesie Łagiewnickim"91-518 ul. Wycieczkowa 107 tel.(0-42) 659 87 50
slide42

NASZE ZADANIA:

  • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk
  • zagrożonychpatologią społeczną i ubóstwem
 • opieka odpowiednio przygotowanych pedagogów w świetlicach
 • środowiskowych
 • bezpłatne zajęcia dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych
 • zapobieganie patologiom społecznym (agresji, alkoholizmowi,
 • narkomanii itd.) poprzez pożyteczne i zdrowe zagospodarowanie
 • czasu wolnego
 • interesująca oferta dla dzieci i młodzieży, dla której dotychczas jedyną
 • alternatywą były bierne formy spędzania wolnego czasu
 • bez konstruktywnego wsparcia dorosłych
 • półkolonie i zajęcia otwarte w czasie ferii zimowych i letnich wakacjidla dzieci, które nie wyjeżdżają z Łodzi
slide43

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży

 • Koła zainteresowań i kursy
 •       plastyka, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, chór, studio piosenki , fotografia, taniec, historia sztuki, pracownia komputerowa, dziennikarska, jęz. angielskiego, grupa
 • cyrkowa, siłownia, ju-jitsu, fitness, zajęcia modelarskie, teatr, studio nagrań,
 •      placówka jest otwarta na inne, ciekawe propozycje   
 • Prowadzenie edukacji kulturalnej
 • Organizacja
 • imprez masowych
 • prelekcji, kursów i szkoleń
 • wystaw
 • konkursów
 • przeglądów
 • prezentacji dorobku placówki
slide44

Budowanie międzypokoleniowych więzi

 • w społeczności lokalnej
 • oraz propagowanie idei wolontariatu
 • niewymuszone współdziałanie z rodziną dzięki dobrowolności
 • uczestnictwa, bezpośredniemu kontaktowi nauczyciela
 • z dziećmi i rodzicami
 • prowadzenie zajęć dla dzieci od przedszkolaków do studentów
 • oferta dla rodziców i dziadków
 • współpraca z wolontariuszami
 • umożliwianie uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczestnictwa
 • w wysoko specjalistycznej ofercie CZP 1 w zamian za pracę
 • wolontarystyczną.
slide45

Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk

 • organizacja wycieczek, w których biorą udział całe rodziny
 • organizacja imprez otwartych dla dzieci i młodzieży z różnych
 • środowisk
 • partnerska współpraca z okolicznymi przedszkolami, szkołami
 • i innymi podmiotami, działającymi na rzecz dzieci, młodzieży
 • i rozwoju społeczności lokalnej
 • Prowadzenie działalności na rzecz
 • osób niepełnosprawnych i starszych
 • klub dla młodzieży niepełnosprawnej, która ukończyła
 • szkołę, prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
 • „Marzenia”
 • Klub Seniora „Zdrówko”
 • Klub Koronki i Haftu „Arachne”  
slide46

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych

 • terenowe zajęcia przyrodniczo-leśne i ekologiczne
 • w Lesie Łagiewnickim
 • wykłady i ćwiczenia dla klas i kół zainteresowań w budynku
 • OśrodkaEdukacji Ekologicznej ( Filia nr 2)
 • konferencje i seminaria dla nauczycieli
 • konkursy dla uczniów
 • pozyskiwanie funduszy na programy proekologiczne
 • współpraca z WFOŚiGW, Leśnictwem i in.
 • Prowadzenie współpracy międzynarodowej
 • międzynarodowa wymiana młodzieży we współpracy
 • zorganizacją Jugendhausverein ze Stuttgartu
 • gotowość do przejęcia wiodącej funkcji w organizacji
 • współpracy międzynarodowej młodzieży - w tym integracji
 • europejskiej, za względu na otwartość form i metod pracy
 • oraz łatwość wprowadzania zmian organizacyjnych
 • i programowych
slide48

KONTAKTY:

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty

Monika Kubik tel. tel. 042 652 03 69

Bałucki Ośrodek Kultury

Marek Stoliński, Zbigniew Placzyński tel. 042 651 50 30 w.18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź-Bałuty

Tomasz Dąbrowski tel. 0662273399

Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Sylwester Janek tel. 0605294830

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

Andrzej Gruszczyński dyrektor CZP1 tel. 042 655 06 00

Koalicja Na Rzecz Bałut

www.baluty.cba.pl

Tel. 0798764227

ad