Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - PowerPoint PPT Presentation

Mari trommald barne ungdoms og familiedirektoratet
Download
1 / 8

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Barne-, ungdoms- og familieetaten. Ansvar: Barnevern Familievern Adopsjon Vold i nære relasjoner Likestilling og ikke-diskriminering …og oppgaver på områdene: ekteskapssaker foreldreveiledning incestsenter krisesenter

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mari trommald barne ungdoms og familiedirektoratet

Mari TrommaldBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet

utvidet ledermøte 24.9.12


Barne ungdoms og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten

 • Ansvar:

 • Barnevern

 • Familievern

 • Adopsjon

 • Vold i nære relasjoner

 • Likestilling og ikke-diskriminering

 • …og oppgaver på områdene:

 • ekteskapssaker

 • foreldreveiledning

 • incestsenter

 • krisesenter

 • menneskehandel

 • rettferdsvederlag

 • tilskuddsforvaltning

 • tvangsekteskap

 • ungdomsinformasjon

 • personer med nedsatt funksjonsevne

 • LHBT-senteret

Kvalitetsutviklingsprogrammet


Barn i oppvekst

Barn i oppvekst….

 • 1 118 200 barn og unge under 18 år i 2012

 • 50 000 henvendelser til barnevernet

 • 10 000 får hjelp fra det statlige barnevernet

 • 25 000 barn opplever samlivsbrudd

 • Mellom 50 000 og 150 000 barn bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum

 • 25 % av elever i videregående skole har opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold av forelder i løpet av livet.


Vekst og utvikling for barn ungdom og familier

Kommuner

Familie og nettverk

Bufetat

Andre

Fagmiljøer

Interesse-organisasjoner

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier

Kvalitetsutviklingsprogrammet12.12.2012


Mari trommald barne ungdoms og familiedirektoratet

Kvalitetskriteriene

Tjenester med god kvalitet…

Er samordnet og preget av kontinuitet

Utnytter ressursenepå en god måte

Er virkningsfulle

Er trygge

Involverer brukerneog gir dem innflytelse

Er tilgjengelige ogrettferdig fordelt

Kvalitetsutviklingsprogrammet12.12.2012


Mari trommald barne ungdoms og familiedirektoratet

Plankonferansen 2010 / 25.01.2013


Mari trommald barne ungdoms og familiedirektoratet

Kunskapsstyrning för god hälsa, vård och omsorg

Uppföljning

Styrning

 • Systematiska

 • kunskapsöversikter

 • Informationsförsörjning

 • Ledningssystem för kvalitet

 • Nationell informationsstruktur

 • Nationellt fackspråk

 • Nationella datakällor

 • Nationella indikatorer

 • Föreskrifter, nationella riktlinjer, rekommendationer, prioriteringar

 • Nationell uppföljning/utvärderingmed nationella indikatorer

 • och öppna jämförelser

Lokal/regional styrning och

systematiskt förbättringsarbete

 • Lokal/regional uppföljning och analys, egenkontroll


Mari trommald barne ungdoms og familiedirektoratet

Hva trenger vi?

 • Kunnskapsoppsummeringer- som grunnlag for beslutninger og faglige standardisering

 • Forskning og evalueringer

 • Implementering og kvalitetsutvikling

 • Kompetanseprogrammer

Side 8

Kvalitetutviklingsprogrammet12.12.2012


 • Login