slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
JPS PASIR MAS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PERLAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

JPS PASIR MAS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PERLAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

SUB LEMBANGAN [email protected] JPS PASIR MAS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PERLAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011. Peta Semenanjung Malaysia. Peta Negeri. DAERAH PASIR MAS. PETA “GOOGLE” PASIR MAS. Peta Mukim. Peta Sempadan Dun. Peta Sempadan Parlimen. Peta Lembangan Sungai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JPS PASIR MAS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PERLAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011' - norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SUB LEMBANGAN [email protected]

JPS PASIR MAS

LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS

PERLAKSANAAN DEEP

STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011

slide16

Impak Masalah Kepada Pelanggan

a ) Pemilik premis perniagaan di bandar R.Panjang

b ) Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang

c ) Penduduk setempat

d ) Pengguna jalan Rantau Panjang – Panglima Bayu.

e ) Klinik Kesihatan Bandar Pasir Mas.

f ) Bank Komersil spt BSN, Ban Rakyat, Bank Islam di Bandar

Pasir Mas.

slide18

Rumusan Aduan

 • Majoritiaduan yang diterimaialahberkenaandenganmasalah
 • masalahbanjirdankoridorsungai.
 • Kebanyakkanaduanmenurunpadatahun 2011.
 • 3. Aduanberkenaanpantaitidakberkaitan di jajahanini.
slide20

Komponen Describe

Sub-Lembangan [email protected] merupakan kawasan yang rendah arasnya dari laut. Kawasan yang sering berlakunyanya banjir.

Masalah banjir berlaku pada musim tengkujuh.

Penduduk sering berpindah apabila paras air Sg.Golok meningkat ke paras bahaya.

Sungai [email protected] kebanyakkannya sudah distabilkan tetapi ada

Sesetengah kawasan yang belum distabilkan.

slide21

Masalah Banjir Yang Berlaku.

 • Banjirberlakupadamusimtengkujuhiaiituantarabulan November hingga
 • Januarisetiaptahun.
 • Masalahbanjirberlaku di bandarRantauPanjang yang melibatkanKlinik
 • kesihatanRantauPanjang, Sek.KebRantauPanjang, dankedai-kedai di
 • kawasanbandardan bank-bank komersil yang jugamenerimakesanbanjir.
 • Aduandaripenduduksetempat yang sudah lama.
 • BanjirmenyebabkanjalanperhubunganerputusantaraJlnRantauPanjang
 • Pasir Mas keJlnPanglimaBayu Tanah Merah.
 • Kerugianhartabendabernilaijutaan ringgit setahundankemalangan
 • nyawaakibatbanjiramatmerugikannegara.
slide26

Komponen Explain – memperjelaskan & memperincikan

 • 1 ) Banjrberlakupadabulan November hinggaJanuarisetiaptahun.
 • Puncautamabanjirialahlimpahan air Sg.Golokakibathujanmonsun
 • yang berlarutan. Sg.Rengasmengalirkankuantiti air yang besarkeSg.
 • Golokjugamenyumbangkearahbanjir.
 • Banjirmenjadilebihterukapabilabacaanparas air Sg.Golokmencatat
 • aras 10 meter.
 • Agensi yang terlibatdalammenenganikrisisbanjirialah JPS JajahanPasir
 • Mas, Pejabat Tanah Jajahan, Balai Polis Daerah danBomba & Penyelamat
 • jajahanPasir Mas.
 • Perpindahanpendudukjugadilakukanketempat-tempatperpindahan
 • yang disediakansepertiSek.Men.GualTinggi, StesenKeretapiRantau
 • Panjangdantempat-tempat yang lebihtinggiarasnya.
 • Data –data yang disalurkanolehpihak JPS ialah data hujansemasa,
 • aras air sungai, kawasanbanjir, jumlahpendudukdipindahkandan lain-lain.
slide27

JawatanKuasaBersamaKrisisBanjirPelbagaiAgensiJajahanPasir Mas.

 • 1 ) JabatanPengairanSaliranJajahanPasir Mas.
 • 2 ) Pejabat Tanah Dan JajahanPasir Mas.
 • Polis Daerah Pasir Mas.
 • Bomba Dan PenyelamatPasir Mas.
 • JKR Pasiir Mas.
slide28

Masalah Utama - Banjir

 • Punca-PuncaUtamaBerlakunyaBanjir:-
 • 1 ) Limpahan air Sungai Golokakibathujanmonsun.
 • 2 ) Sistemperlongkangan yang kurangsempurna.
 • 3 ) Pembinaansistemtebatanbanjir di negarajiran ( Thailand) sgt
 • tinggiarasnyaberbandingnegarakita , jikaaras air sungaiGolok
 • meningkatmakaiaakanmasukketempat yang lebihrendahiaitu
 • masukkekawasannegarakita.
 • Pembangunan pesat di bandarRantauPanjangmenyumbangkepada
 • sistemperlongkangan yang tersumbatakibatkepadatanpenduduk.
slide31

Komponen Evaluate – Menilai Kaedah Penyelesaian:-

 • Keperluanbagipihakkerajaanmembuatkajian yang seriusdalammengurangkanancamanbanjir di bandarRantauPanjangdankawasansekitarnya.
 • 2) KeperluanMaklumat : Data hujan , paras Air Sungai, maklumatsungai
 • yang berkaitan.
 • Maklumbalasdari stakeholder : Cadanganmembinatebatanbanjir yang
 • samaarasnyadengannegarajiran ( Thailand ).
 • Opsyen yang ada : Membinatebatanbanjir yang mempunyaiaras
 • yang relevan.
 • 5) Keutamaantindakan : Melaksanakankerja-kerjamembinatebatanbanjir
 • yang mempunyaiaras yang relevaniaitutidakrendahberbanding
 • negarajiran.
sambungan maklumat kajian sedia atau apa apa pelan rancangan struktur rancangan tempatan
( Sambungan ).Maklumat kajian Sedia Atau Apa-Apa Pelan Rancangan Struktur,Rancangan Tempatan.
sambungan maklumat kajian sedia atau apa apa pelan rancangan struktur rancangan tempatan1
( Sambungan ).MaklumatkajianSediaAtauApa-ApaPelanRancanganStruktur,RancanganTempatan.
maklumat gis
Maklumat GIS
 • PetaTopo 1 : 50,000
 • 2) PetaJajahanPasir Mas
 • PetaSublembangan Sungai
 • PetaKawasanBanjir.
 • Rumusan
 • ParasarSgGolokpadaparas 10m menyebabkanpekanRantauPanjang
 • ditenggelami air. Aras 7.0 m adalaharas normal, 8.0m araswaspada ,
 • 9.0m adalahparasmerbahayabagisungaiGolok.
slide38

Komponen Prescribe – pengesyoranstrategi/kaedahperlaksanaanpenyelesaian:

 • 1 ) Perluadanyamekanismapenyelesaian yang jituseperti
 • lantikanpakarperundingbanjirolehkerajaanbagimembuatanalisis yang
 • lebihterperinci, supayatindakansusulandapatdiambil.
 • Mohonperuntukkan yang lebihbesaruntukpenyediaankerja-kerjakawalan
 • banjir.
 • Mewujudkansatumesyuarat “stakeholder” bagimengkordinasikantindakan.
 • Memperbanyakkanlagikerja-kerjapemulihanjangkapendeksepertikerjalantikanterus ( indent) mencucisungaidanalorberhampiranSg.Golok.
 • MembinastrukturtebatanbanjirpadakeseluruhanSg.Golok yang berfungsi
 • dwipenyelesaianiaitubanjirdanhakisantebing.
 • 6) Kerja-kerjamenstabiltebingSg.Golokmestilahmempunyaiaras yang relevenberbandingarasdisebelahnegarajiran ( Thailand) keranakebanyakkanstrukturbinaannyalebihtinggiberbanding Malaysia.
slide39

Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta-merta ( 1-6 bulan).

slide41

Jangka Panjang – Kerja yang memerlukan perancangan, pengumpulan data dan analisis yang kompleks lebih dari 2 tahun.

slide42

SUB LEMBANGAN [email protected]

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

slide43

Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta merta 1-6 bulan, 6-24 bulan dan lebih 2 tahun.

slide44

Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta merta 1-6 bulan, 6-24 bulan dan lebih 2 tahun.

slide45

Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta merta 1-6 bulan, 6-24 bulan dan lebih 2 tahun.

slide46

GAMBAR SALAH SATU PROJEK UNTUK MENSTABIL TEBING SUNGAI GOLOK BAGI MENGURANGKAN HAKISAN DAN IMPAK ARUS BANJIR KE ATAS BANDAR DAN KAWASAN RANTAU PANJANG.

SEBELUM

SEMASA

SELEPAS

slide47

GAMBAR SALAH SATU PROJEK MENCUCI DAN MENGGALI [email protected] SG.GOLOK BAGI MENCEGAH BANJIR DI RANTAU PANJANG.

SEBELUM

SEMASA

SELEPAS

ad