Proč?
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Proč? PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proč?. … je na Zemi život?. Z á kladn í š kola Nový Jič í n, Komensk é ho 68, př í spěvkov á organizace EU – OPVK 1.4. – Inovativně ke konkurenceschopnosti - CZ 1.07/1.4.00/21.0150 – ICT 2. Země. je v ideální vzdálenosti od Slunce (asi 147 mil. kilometrů)

Download Presentation

Proč?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pro

Proč?

… je na Zemi život?

Základníškola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

EU – OPVK 1.4. – Inovativně ke konkurenceschopnosti - CZ 1.07/1.4.00/21.0150 – ICT 2


Pro

Země

 • je v ideální vzdálenosti od Slunce (asi 147 mil. kilometrů)

 • Vhodná teplota, sluneční světlo

 • vykonává 2 druhy pohybu

 • má atmosféru

 • má vodu v kapalném skupenství

 • má magnetické a gravitační pole


Z kladn podm nky ivota na zemi jsou

Základní podmínky života na Zemi jsou:

teplo

světlo


Pro

vzduch


Atmosf ra

Atmosféra

 • vzdušný obal Země

 • ochrana před slunečním zářením

 • obsahuje vodík, kyslík, oxid uhličitý a ostatní plyny

 • skládá se z několika vrstev

 • žijeme v troposféře


Vodn p ra v atmosf e

Vodní pára v atmosféře

 • chladný vzduch kapky deště nebo krystalky ledu = oblačnost + pohyb vzduchu = počasí


Pro

Země byla nejdříve žhavá koule, která postupně chladla.Žhavá láva se odpařovala – tvořily se mohutné mraky – pršelo – voda se hned odpařovala – mraky – déšť - …


A vznikly na zemi oce ny

… až vznikly na Zemi oceány


Vodstvo hydrosf ra

Vodstvo - hydrosféra


Pro

File:Daflippi tropical year.svg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daflippi_tropical_year.svg

Slunce: Sun in X-Ray.png. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_in_X-Ray.png

Atmosféra: File:Sunset from the ISS.JPG. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_from_the_ISS.JPG

File:ISS017-E-012583 lrg.jpg . http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS017-E-012583_lrg.jpg

Oceán: UdallPoint.AerialView.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UdallPoint.AerialView.jpg

Soubor:Watercycleczechhigh.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Watercycleczechhigh.jpg

Zpracovala:

Mgr. Vlasta Foltová

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p. o.

pro 5. ročník ZŠ

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět -Rozmanitost přírody

duben 2012


 • Login