Allm nnyttiga kommunala bostadsf retag aff rsm ssighet med samh llsansvar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar. NBOKöpenhamn2 september 2010. Ansvarsfördelning. Kommunernas befolkningsansvar Bostadsförsörjningslagen Socialtjänstlagen LSS Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Instrument för bostadsförsörjning

Download Presentation

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Allm nnyttiga kommunala bostadsf retag aff rsm ssighet med samh llsansvar

Allmännyttiga kommunala bostadsföretagAffärsmässighet med samhällsansvar

NBOKöpenhamn2 september 2010


Ansvarsf rdelning

Ansvarsfördelning

Kommunernas befolkningsansvar

 • Bostadsförsörjningslagen

 • Socialtjänstlagen

 • LSS

  Allmännyttiga kommunala bostadsföretag

 • Instrument för bostadsförsörjning

 • Affärsmässiga principer


Starten fastighets garnas anm lningar till eu kommissionen

Starten: Fastighetsägarnasanmälningar till EU-kommissionen

2002: Statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (SBN/BKN)

2005: Konkurrenssnedvridande stöd till kommunala bostadsföretag (Motsvarande anmälan i Holland)

Offentligt stöd enligt Ernst & Young Real Estate:

 • Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr

 • Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr

 • Kostnad för eget kapital: 12 279 mkr

 • Redovisat direkt stöd: 18 mkr


Nya spelregler

Nya spelregler

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska

 • arbeta i allmännyttigt syfte

 • huvudsakligen förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt

 • främja bostadsförsörjningen i kommunen

 • erbjuda möjlighet till boendeinflytande ochinflytande i bolaget

 • drivas enligt affärsmässiga principer


Exemplet malm roseng rd

Exemplet Malmö – Rosengård

 • 37% med utländsk bakgrund i hela MKB:s bestånd i Malmö

 • 94-98% i Rosengård MKB:s områden

 • 20% under 18 år i hela MKB:s bestånd i Malmö

 • Cirka 40-50% i Rosengård MKB:s områden

 • 64% sysselsättningsgrad i hela MKB:s bestånd i Malmö

 • 17-37% sysselsättningsgrad i Rosengård MKB:s områden


Herrg rden bakgrund

Herrgården - Bakgrund

 • Miljonprogramsområde från 1960-talet

 • Herrgården ett s.k. ”utsatt område”

 • Hög omflyttning – historiskt

 • 98% utländsk bakgrund

 • 50% under 18 år

 • 17 % sysselsättningsgrad


2 tr ngboddhet

2.Trångboddhet

 • Trångboddhetsprojekt oktober 2007 - november 2008

 • Lyft ur Herrgården ur MKB:s uthyrningssystem för att prioritera trångbodda familjer

 • 50 lägenheter till trångboddhetsprojektet


3 arbetsl shet och utanf rskap

3. Arbetslöshet och utanförskap

 • Kontakter med arbetsförmedlingen

 • MKB tar emot många praktikanter från utbildningsbolaget Lernia och Svenska för invandrare (SFI)

 • MKB anställer boende för sommararbete

 • Stärka ”stråket” mellan Möllevångstorget och Herrgården


4 missbruk

4. Missbruk

 • Missbruk av narkotika och tabletter

 • Samarbete och hembesök med RoFus (Rosengård för ungas stöd)

 • Information till alla familjer


Parallell process

Parallell process

 • Fysiska och sociala förändringar måste gå handi hand med sociala investeringar

 • 2 gårdar, 6 hus, 300 lägenheter och cirka 1.450 boende


Ledord

LEDORD

 • DELAKTIGHET

 • INFORMATION

 • NÄRVARO

 • ENGAGEMANG


Samarbetspartners

Samarbetspartners

 • Rosengårdsskolan

 • Socialen

 • Polisen

 • SDF Rosengård

 • Fastighetsägarna Contentus och Newsec

 • Räddningstjänsten

 • Stadsdelsvärdar i Rosengård

 • Rofus

 • Rädda Barnen

 • Entreprenörer

 • Gatukontoret

 • M fl.


M l de boende skall k nna sig trygga och trivas i omr det

MÅL: De boende skall känna sig trygga och trivas i området

 • Från ord till handling

 • Fysiska insatser måste gå hand i hand med sociala

 • Nära förvaltning

 • Långsiktighet


Aff rsm ssighet med samh llsansvar

Affärsmässighet med samhällsansvar


 • Login