Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan uit de startblokken - PowerPoint PPT Presentation

Kwaliteitsmeter veilig uitgaan uit de startblokken
Download
1 / 18

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan uit de startblokken. Even voorstellen. Naam: ………………………………. Functie: ……………………………. Organisatie: ………………………………. Aandachtspunten. Ontstaan KVU Wat is het niet/wel Doel KVU Inhoud KVU Waar toe te passen Relatie met gemeentelijk veiligheidsbeleid

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan uit de startblokken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kwaliteitsmeter veilig uitgaan uit de startblokken

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaanuit de startblokken


Even voorstellen

Even voorstellen

 • Naam: ……………………………….

 • Functie: …………………………….

 • Organisatie: ………………………………


Aandachtspunten

Aandachtspunten

 • Ontstaan KVU

 • Wat is het niet/wel

 • Doel KVU

 • Inhoud KVU

 • Waar toe te passen

 • Relatie met gemeentelijk veiligheidsbeleid

 • Actieplan Veilig Ondernemen en KVU

 • Stimuleringsregeling 2004


Ontstaan

Ontstaan

 • 1998: Handreiking Veilig Uitgaan

  (Horeca Nederland, Min. Jus, Min. BZK, Min. VWS, VNG, OM, NPI, Bedrijfschap Horeca en Catering)

 • 2000: Behoefte meer inzichtelijk maken van afspraken

 • In veel projecten onduidelijk wie, welke afspraken heeft gemaakt

 • Behoefte aan concreet instrument


Kvu door de praktijk ontwikkeld

KVU: door de praktijk ontwikkeld

 • 2001: geïnitieerd door het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)

 • Inbreng eigen expertise alle partijen

 • Expertise partijen in pilotsteden Eindhoven, Oss en Tilburg


Wat is het kvu niet

Wat is het KVU niet

 • Geen dwangbuis, geen voorschrift

 • Geen keurmerk

 • Niet opgelegd van ” bovenaf ’’


Wat is kvu wel

Wat is KVU wel

 • Instrument (landelijk herkenbaar)

 • Geeft structuur (inventariseren, beoordelen, plannen, uitvoeren en evalueren)

 • Maakt inspanningen, afspraken, maatregelen inzichtelijk

 • Flexibel (maakt lokaal maatwerk mogelijk)

 • Beoordeelbaar en borging


Waar bestaat kvu uit

Waar bestaat KVU uit

 • Procesaanpak

 • Maatregelencyclus


Inhoud kvu onderdeel a

Inhoud KVU – onderdeel A

 • Procesaanpak

  Elementen:

 • Intentieverklaring -model

 • Samenwerkingsovereenkomst -model

 • Samenwerkingsstructuur -model

 • Integraal horecabeleid -aandachtspunten

 • Evaluatie -aandachtspunten


Inhoud kvu onderdeel b

Inhoud KVU – onderdeel B

 • Maatregelcyclus

  Elementen:

 • Probleeminventarisatie-model

 • Maatregelselectie -overzicht*)

 • Maatregelplan- model

 • Uitvoering maatregelen-model

 • Maatregelevaluatie-model

  *) regels, toezicht, inrichting, preventie


Overzicht maatregelen met voorbeeld speerpunten beleid

Overzicht maatregelen(met voorbeeld speerpunten beleid)


Waar toe te passen

Waar toe te passen?

 • Spiegelen van bestaande projecten aan KVU (goed gedaan, niets vergeten, nieuwe elementen)

 • Nieuwe projecten: geeft structuur via procesbenadering


Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Uitgangspunten:Instrumenten:

 • Wonen(PKVW)

 • Werken (KVO- W en B)

 • Winkelen (KVO- W)

 • Uitgaan(KVU)

  Lokaal veiligheidsbeleid Kernbeleid Veiligheid (VNG)

  Veiligheids Effect Rapportage (VER)

  KVU past in: veiligheidsveld ”Bedrijvigheid en Veiligheid’’,

  thema ”uitgaan en overlast”


Actieplan veilig ondernemen

Actieplan Veilig Ondernemen

 • Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

 • 10 projecten waar bedrijfsleven en overheid samen aan werken

 • versterking repressie

 • aanpak freeriders

 • aanpak transportsector

 • aanpak winkelcriminaliteit

 • aanpak juweliersbranche

 • aanpak urgente bedrijvenlocaties

 • Keurmerk Veilig Ondernemen

 • aanpak horecabranche (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan)

 • aanpak interne criminaliteit

 • beveiliging diefstalgevoelige producten


Brede verspreiding kvu

Brede verspreiding KVU

 • 2004: aanstelling landelijk procesmanager

 • 2004: start met 10 KVU projecten

 • 2005: 15 KVU projecten

 • 2006 t/m 2008: jaarlijks 20 KVU projecten


Kwaliteitsmeter veilig uitgaan uit de startblokken

Maar ………

 • Zonder u geen projecten

 • Effect= Kwaliteit x Acceptatie

 • KVU lokaal accepteren als toegevoegde waarde


De uitdaging

De uitdaging

 • Einddoelen:

  1.Veilig uitgaan

  2.Borging imago stad en uitgaansleven

 • Veiligheid is geen toeval !

  De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan:

  een handig stuk gereedschap


Informatie over kvu en subsidie

Informatie over KVU en subsidie

 • Website van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

 • www.npc-web.nl


 • Login