 น้ำตก  ภาพเขียน 3,000 ปี  ธรรมชาติ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 9

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ศักยภาพอำเภอโขงเจียม.  การค้า  จุดผ่อนปรน. ชายแดน. แหล่งท่องเที่ยว. แหล่งน้ำ. ประชากร.  น้ำตก  ภาพเขียน 3,000 ปี  ธรรมชาติ.  แม่น้ำโขง  แม่น้ำมูล. 30,211 คน (ไม่มากนัก). ข้อมูลทั่วไปอำเภอโขงเจียม. ประกอบด้วย - 5 ตำบล - 52 หมู่บ้าน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

 น้ำตก  ภาพเขียน 3,000 ปี  ธรรมชาติ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 000

 • 3,000

30,211

()


3 000

 • - 5

  - 52

 • 549 .... / 371,250

 • - 16

 • 1

 • 5

1.

2.

3.

4.


3 000

2552

1. 140,335

2. 5,769,365 ()

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. 15 11 . 4 . , . 3 .


3 000

1. = 2,247

- 12,335

2. .3 = 3,009

- 23,507

3. .3 = 268

- 2,985

4. = 713

- 7,510

5. .1 = 2,247

- 11,504

- 8,484

- 57,841


3 000

 • =

 • 33

  * 5

  * 1

  * 1

  * () 26

 • * 2

 • * 15


3 000


3 000

1.

1.1

-

-

1.2

-

-

1.3

-

-

2.

2.1

-

-

-

2.2

-

-

2.3

-

-

-


3 000

(Strengths)

2.

/

(Weaknesses)

1.

2.

3.

4.

(Oppertunities)

1.

2.

3.

4.

5.

(Threats)

1.

2.

3.

4.

(SWOT)


3 000

/

1.

2./

3.

4.

5.

6.

7.

8.


 • Login