ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 29

 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา. อาจารย์อนุวัตร เดชศิริ. โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร. การจำแนกภาษีอากรตามกฎหมาย. ภาษีทางตรง. ภาษีทางอ้อม. - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้นิติบุคคล. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต. ประเภทภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5852011


5852011


5852011

-

-


5852011


5852011

+


5852011


5852011

 • (.39)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

( )


5852011

()

 • (.41)

  (1)

  (1.1)

  (1.2)

  (1.3)

  (1.4)


5852011

()

(2)

(2.1)

(2.2)

(2.3)

2

1.

2.


5852011

1. ... ( 9) .. 2499

2. ... ( 10) .. 2500

3. ... ( 18) .. 2505

4. 17 ..2515

5. ... .. 2509

6. 79/2515


5852011

42

1.

2.

3.

4.

5.


5852011

()

6.

7.

8.

9.

10.

11. 48(1) 150,000 (... 470)


5852011

 • 40(1) (8)

 • 42 46

  1

  1. . 40(1)

  ()

  ()

  ()

  ()


5852011

()

2

2. . 40(2)

()

()

()

()

()


5852011

()

1-2

40

60,000

40

60,000


5852011

()

3

3. . 40(3)

()

()

()

() 40 60,000

()-()


5852011

()

4

4. . 40(4)

()

()


5852011

()

5

5. . 40(5)

()

()

()

() 30

() 20

() 15


5852011

()

6

6. . 40(6)

()

()

() 60

() 30


5852011

()

7

7. . 40(7)

70


5852011

()

8

8. 1 - 7. 40(8)

() 30,000 60 () 30,000 40 () () 600,000


5852011

( 47)

 • (1) 30,000

  (2) 30,000

  (3)

  1. .. 2522 15,000

  2. .. 2522 15,000 3 25 2,000


5852011

( 47) ()

 • ()

  (4) 100,000 10,000 ( 10 )

  (5) 100,000

  (6) 100,000 10,000

  (7)


5852011

( 47) ()

 • ()

  (8) 30,000 60

  (9) 10


5852011

( 47) ()


5852011

( 47) ()

 • 30,000

30,000 60,000


5852011


5852011

2

 • 5, 6, 7, 8 ()


5852011


 • Login