Oracle multim dia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Oracle multimédia PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oracle multimédia. Kiss Attila Információs Rendszerek Tanszék [email protected] Multimédia objektumtípusok. ORDAudio ORDDoc (kép, hang, videó) ORDImage ORDVideo DICOM (orvosi képek) Mindegyik objektumban további metainformációk mellett egy ORDSource

Download Presentation

Oracle multimédia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oracle multimédia

Kiss Attila

Információs Rendszerek Tanszék

[email protected]


Multimédia objektumtípusok

 • ORDAudio

 • ORDDoc (kép, hang, videó)

 • ORDImage

 • ORDVideo

 • DICOM (orvosi képek)

  Mindegyik objektumban további metainformációk mellett egy ORDSource

  objektum tartalmazza a bináris tartalmát a médiaadatnak.


Az Oracle multimédia architektúra


Funkciók

 • Feltöltés

 • Metainformációk kezelése

 • Képfeldolgozás (transzformációk)

 • Lekérdezések

 • Exportálás


Feltöltés

 • 2 lépés: objektum inicializálása, majd értékének módosítása UPDATE-tel.

  DECLARE

  img ORDImage;

  ctx RAW(64) := NULL;

  BEGIN

  -- Insert a new row into the pm.online_media table.

  DELETE FROM pm.online_media WHERE product_id = 3003;

  INSERT INTO pm.online_media

  (product_id,

  product_photo)

  VALUES (3003,

  ORDImage.init('FILE', 'MEDIA_DIR', 'laptop.jpg'))

  RETURNING product_photo

  INTO img;

  -- Bring the media into the database and populate the attributes.

  img.import(ctx);

  -- ORDImage.import also calls ORDImage.setProperties.

  -- Update the table with the properties we have extracted.

  UPDATE pm.online_media

  SET product_photo = img

  WHERE product_id = 3003;


Feltöltés ImportFrom-mal

DECLARE

obj ORDSYS.ORDImage;

ctx RAW(64) :=NULL;

BEGIN

SELECT p.product_photo INTO obj FROM pm.online_media p

WHERE p.product_id = 3501 FOR UPDATE;

-- set source to a file

-- import data

obj.importFrom(ctx,'file','FILE_DIR','speaker.jpg');

-- check size

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Length is ' || obj.getContentLength());

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Source is ' || obj.getSource());

UPDATE pm.online_media p SET p.product_photo = obj WHERE p.product_id = 3501;

COMMIT;

END;


Exportálás

DECLARE

img ORDImage;

ctx RAW(64) := NULL;

BEGIN

SELECT product_photo

INTO img

FROM pm.online_media

WHERE product_id = 3117;

img.export(ctx, 'FILE', 'MEDIA_DIR', '3117.jpg');

END;


Lekérdezés

SELECT t.product_id id,

t.product_photo.getHeight() height,

t.product_photo.getWidth() width,

t.product_photo.getMimeType() mimetype

FROM pm.online_media t;


Képfeldolgozás process(), processCopy()

 • Például kicsinyítés készítése:

  DECLARE

  obj ORDSYS.ORDImage;

  BEGIN

  SELECT product_photo INTO obj FROM pm.online_media

  WHERE product_id = 3515 FOR UPDATE;

  obj.process('maxScale=32 32');

  UPDATE pm.online_media p SET product_thumbnail = obj

  WHERE product_id = 3515;

  COMMIT;

  EXCEPTION

  WHEN ORDSYS.ORDImageExceptions.DATA_NOT_LOCAL THEN

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Data is not local');

  END;


 • Login